Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 08.10.2015

Contencios administrativ şi fiscal. Acţiune având ca obiect obligarea Arhiepiscopiei Buzău şi Vrancei să delege un preot care să oficieze servicii religioase în cimitir privat. Calitatea de autoritate publică a pârâtei . Admisibilitatea acţiunii

Hotărâre - 08.10.2015

Contencios administrativ şi fiscal. Acţiune având ca obiect anulare convenţie. Incidenţa dispoziţiilor art. 241 din Legea nr. 297/2004

Hotărâre - 08.10.2015

Contencios administrativ şi fiscal. Acţiune având ca obiect obligarea UAT la emiterea unei hotărâri constând în ajustarea de tarife pentru serviciile de salubrizare . Calitate procesuală pasivă

Hotărâre - 08.10.2015

Contencios administrativ şi fiscal. Acţiune având ca obiect anulare hotărâre DGASPC prin care s-a retras atestatul de asistent maternal. Competenţa materială de soluţionare

Hotărâre - 08.10.2015

Contencios administrativ şi fiscal. Acţiune având ca obiect obligarea pârâtei (fost primar) la plata sumei reprezentând decontare nelegală combustibil. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr.188/1999, Codului muncii sau Legii nr.554/2004. Răspundere civ

Hotărâre - 08.10.2015

Insolvenţă. Acţiune în anulare act fraudulos. Îndeplinirea condiţiile prevăzute de art.80 alin.1 lit.b din Legea nr.85/2006

Hotărâre - 12.03.2014

CIVIL.Acţiune în constatarea vânzării cumpărării. Terenuri agricole.

Hotărâre - 12.03.2014

CIVIL.Obligaţia de a face. Modificarea traseului instalaţiei de gaze

Decizie - 12.03.2014

CIVIL.Punere în posesie. Daune cominatorii

Hotărâre - 24.07.2013

LIT.PROF: Cerere în anularea somaţiei de plată a preţului lucrărilor executate. Cesiunea contractului încheiat anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil. Incidenţa dispoziţiilor OG nr.119/2007

Hotărâre - 24.07.2013

CONT.ADM: Taxă specială de primă înmatriculare. Reglementare internă: art.2141-5 din Legea nr.571/2003. Jurisprudenţă CJUE. Dobânda legală. Incidenţa dispoziţiilor OG nr.9/2000

Hotărâre - 24.07.2013

CONT.ADM: Inadmisibilitatea cererii formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială în sensul înmatriculării unui autovehicul achiziţionat dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene

Hotărâre - 24.07.2013

CONT.ADMIN: Acţiune în obligarea DMSSFAPIS BZ la plata indemnizaţiei lunare cuvenite celui de-al doilea copil născut dintr-o sarcină gemelară. Incidenţa OUG nr.148/2005. Decizia nr.26/2011 a ÎCCJ

Hotărâre - 24.07.2013

LIT.PROF: Acţiune în constatarea nulităţii contractului de achiziţie publică a unor bunuri pentru folosul comunităţii, cu nerespectarea prevederilor OUG nr.34/2006

Hotărâre - 24.07.2013

LIT.PROF: Acţiune în acordarea preţului unor lucrări de construire suplimentare. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de societatea pârâtă beneficiară a lucrărilor

Hotărâre - 24.07.2013

LIT.PROF: Cerere în anularea somaţiei de plată. Incidenţa prevederilor art.2 alin.1 din OUG nr.119/2007 sub aspectul neîndeplinirii cumulative a cerinţelor privind caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei

Hotărâre - 24.07.2013

LIT.PROF: Pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare cumpărare. Incidenţa art.1669 Cod civil. Pacte comisorii. Excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei

Sentinţă comercială - 29.06.2012

CONT.ADM. FISCAL.: Instituirea , în solidar, în sarcina autorităţii fiscale şi a administraţiei fondului pentru mediu a obligaţiei de restituire a taxei pe poluare, cu dobânda fiscală prev. la art. 124 Cod pr. fiscală

Decizie - 30.05.2012

COMERCIAL: Acţiune în restituirea sprijinului financiar acordat sub incidenţa dispoziţiilor OUG nr. 123/2006. Preexistenţa unor probatorii anterior introducerii acţiunii. Renunţarea la judecată

Decizie - 30.05.2012

COMERCIAL: Acţiune în plata preţului mărfii. Administrarea probei cu noi înscrisuri în rejudecarea recursului după admiterea contestaţiei în anulare. Casarea soluţiei cu trimitere spre rejudecare