Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 05.04.2019

Actiune în constatare.Cf. deciziei RIL nr.2/2016, rezultă că, în cazul în care nu există acte primare prin care angajatorul să fi făcut încadrarea în grupele superioare de muncă după procedura reglementată de Ord. nr.50/1990, CJP are calitate procesuală p

Decizie - 02.03.2018

Acţiune revocatorie contract de donaţie art. 1562-1565 C.civ. din anul 2009

Sentinţă civilă - 15.06.2017

Acţiune în constatare. Calitatea procesuală pasivă a Casei Judeţene de Pensii în situaţia în care fostul angajator este radiat

Sentinţă civilă - 19.04.2017

Anulare raport de evaluare

Sentinţă civilă - 26.01.2017

Anulare clauza prevazuta in CCM

Sentinţă civilă - 15.12.2016

Anulare act de evaluare

Sentinţă civilă - 07.03.2016

Anulare adeverinţă

Decizie - 15.04.2013

Recurs respins ca nefondat declarat împotriva hotărârii prin care prima instanţă a respins acţiunea având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare în urma refuzului reclamantului de a plăti expertiza topogr

Decizie - 15.04.2013

Decizie civila

Decizie - 08.10.2012

Recunoaşterea dreptului de proprietate al proprietarului terenului asupra construcţiei edificate pe acest teren, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale. Calitatea procesuală pasivă a unităţii administrativ teritoriale.

Decizie - 06.06.2012

Recurs admis pentru nerespectarea dispoziţiilor deciziei de casare. Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei cumpărate în temeiul legii nr. 85/1992

Sentinţă civilă - 01.03.2012

Anulare Autorizaţie de Mediu

Decizie - 16.11.2011

acţiune în constatare

Decizie - 21.02.2011

Ac?iune posesorie. Condi?ii de admisibilitate.

Sentinţă comercială - 20.01.2010

Acţiune revocatorie

Decizie - 28.04.2009

Dacă pârâta nu ar fi obţinut dreptul locativ prin instanţă, reclamantul, nemaiavând calitatea de chiriaş, ca urmare a renunţării la contractul de închiriere, n-ar fi putut cumpăra, potrivit Decretului-Lege 61/1990, HG 562/1991 sau Legii 85/1992, în a...

Decizie - 11.04.2007

Acţiune în constatare-apel- civil

Sentinţă comercială - 15.03.2007

ACŢIUNE ÎN ANULARE.SERIOZITATEA PREŢULUI.DOVADA PARTICIPĂRII LA FRAUDĂ A COCONTRACTANŢILOR.

Decizie - 08.02.2007

Acţiune în constatare a dreptului de proprietate. Lipsa calităţii procesuale pasive.