Spete jurisprudenta

Decizie - 24.10.2019

Anulare act notarial

Decizie - 09.10.2019

Inlaturarea tulburarii posesiei - incetarea lucrarilor de constructie. Restituirea bunului

Decizie - 13.12.2017

actiune in regres

Decizie - 07.09.2017

nulitate absoluta certificat de mostenitor

Sentinţă civilă - 26.01.2017

Condiţiile exercitării acţiunii civile

Hotărâre - 22.09.2016

Actiune in constatare. Hotarare care sa tina loc de acte de vanzare cumparare

Decizie - 12.02.2015

Acţiune pauliană.

Decizie - 10.03.2014

Anularea titlului de proprietate. Respectarea condiţiilor imperative impuse de Legea nr. 18/1991 privind contestarea actelor premergătoare emiterii titlului de proprietate

Decizie - 28.01.2014

Antecontract de vânzare cumpărare. Condiţii pentru admisibilitatea cererii

Decizie - 31.05.2010

Acţiunea în anularea renunţării formulată de creditor în condiţiile art.699 cod civil. Cesiunea drepturilor succesorale atrage acceptarea succesiunii.

Sentinţă comercială - 01.02.2010

Actiune in anulare

Decizie - 29.10.2009

Autoritate de lucru judecat. Existenta triplei identitati trebuie analizata sub aspectul obiectului actiunii, a cauzei dar si a partilor. Lipsa unui mostenitor in procesul initial avand ca obiect anularea unei tranzactii in care acesta figureaza ca...

Sentinţă comercială - 18.01.2007

Anularea informatiilor privind incidentele de plati din fisierul creat pe numele reclamantei la Centrala Incidentelor de Plati din cadrul B.N.R. nr 1259683/2007 si obligarea paratei B.R.D. la ridicarea interdictiei bancare de a emite cecuri si bilet...

Sentinţă comercială - 26.01.2006

Nerespectarea dispozitiilor art. 117 alin.(3) si (5) din Legea nr.31/1990 privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor