Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 08.12.2016

Litigiu privind achiziţiile publice; Admitere; Obligarea autorităţii contractante de a finaliza procedura de achiziţie publică prin semnarea contractului

Sentinţă civilă - 07.12.2016

Litigiu privind funcţionarii publici – Legea nr. 188/1999 - Anulare act administrativ, în concret anulare raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale unui funcţionar public de conducere

Sentinţă civilă - 24.02.2016

Litigii Curtea de Conturi - Legea nr. 94/1992 – Anulare acte administrative emise de Curtea de Conturi în activitatea de control şi în activitatea jurisdicţională

Sentinţă civilă - 20.05.2015

Litigii Curtea de Conturi - Legea nr. 94/1992 – Anulare, suspendare acte administrative emise de Curtea de Conturi în activitatea de control; Anulare constatări privind efectuarea nelegală a unor cheltuieli de personal şi de protocol

Decizie - 03.03.2015

Anulare antecontract vânzare-cumpărare a unui bun imobil, la solicitarea promitentului-cumpărător, pentru viciul de consimţământ constând în eroarea asupra calităţii de proprietar a promitentului-vânzător

Sentinţă civilă - 03.12.2014

Litigiu privind funcţionarii publici statutari – Constatare nulităţii absolute a deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare, exclusiv ca urmare a declarării ca neconstituţionale a unor texte normative

Sentinţă civilă - 20.11.2014

Contencios administrativ; Fiscal; Contract de finanţare; Anulare act administrativ.

Sentinţă civilă - 22.10.2014

Contestaţie act administrativ fiscal; Admitere; Masa lemnoasă înregistrată în contabilitatea Ocolului Silvic ca şi producţie proprie, distribuită pe baza avizelor de însoţire a mărfii către primării, composesorate, persoane fizice etc. pentru care regia a

Sentinţă civilă - 22.10.2014

Solicitare anulare decizie de retragere licenţă de traseu emisă de A.R.R; Respingere.

Sentinţă civilă - 25.09.2014

Contencios administrativ; Fiscal; Contribuţia la FNUASS pentru venituri realizate din exercitarea unei profesii liberale; Anulare act administrativ fiscal

Sentinţă civilă - 18.09.2014

Anulare act administrativ-fiscal, respectiv decizie de impunere şi decizie de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva deciziei de impunere, cerere admisă, în considerarea excepţiei instituite de legiuitor, respectiv aceea că beneficiarii care achiz

Sentinţă civilă - 12.06.2014

Litigiu privind funcţionarii publici – Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sancţiune disciplinară

Decizie - 28.02.2014

Anulare proces-verbal de contravenţie circulaţie - Recurs declarat de către contravenient, cale de atac respinsă ca inadmisibilă, în considerarea dispoziţiilor art. 457 C.pr. civ.

Sentinţă civilă - 27.02.2014

Litigiu privind funcţionarii publici – Legea nr. 188/1999 - Anulare decizie stabilire drepturi salariale, emisă în urma promovării funcţionarilor publici de execuţie

Decizie - 01.11.2013

Anulare proces-verbal de contravenţie - Recurs declarat, de către instituţia publică intimată, împotriva hotărârii primei instanţe, prin care sancţiunea amenzii contravenţionale aplicată petentei, prin procesul verbal contestat, a fost înlocuită cu sancţ

Decizie - 07.09.2007

Litigiu comercial - acţiune în regres.

Sentinţă civilă - 14.06.2006

Contencios administrativ. Anulare act constatator privind datorii vamale.

Decizie - 25.11.2005

Plângere la contravenţie. Obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.