Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 22.06.2022

Anulare act administrativ. Interesul în formularea și susținerea recursului de către Unitatea Administrativ Teritorială

Hotărâre - 16.06.2022

Exercitarea căilor de atac. Principiul legalității căilor de atac, principiul dublului grad de jurisdicție și principiul disponibilității. Regula inadmisibilității criticilor formulate ”omisso medio”. Caracterul extraordinar al recursului

Hotărâre - 02.06.2022

Respingere cerere de sesizare a Curții Constituționale cu excepție de neconstituționalitate. Interesul procesual al rezolvării excepției de neconstituționalitate

Hotărâre - 27.05.2022

Recurs. Suspendarea procesului pentru neindicarea în mod neechivoc a temeiului de drept al cererii

Hotărâre - 19.05.2022

Fixarea de către instanța de executare a sumelor definitive datorate creditorului de către debitor cu titlu de penalități de întârziere în temeiul art. 906 alin. 4 Cod procedură civilă. Inadmisibilitate recurs

Hotărâre - 12.05.2022

Cerere de revizuire a unei hotărâri judecătorești. Condiții. Principiul securității raporturilor juridice

Hotărâre - 11.05.2022

CIVIL - actiune petitorie

Hotărâre - 07.04.2022

Dreptul la un proces echitabil. Obligația instanței de motivare a hotărârii

Hotărâre - 30.03.2022

CIVIL - – plângere contravenţională

Hotărâre - 17.03.2022

Apel. Inadmisibilitate. Lipsa calitate procesuală

Hotărâre - 19.01.2022

Inadmisibilitatea căii de atac a recursului în litigiile având ca obiect anularea deciziilor pronunțate în condițiile Decretului Lege nr. 118/1990

Hotărâre - 10.11.2021

CIVIL - divorţ

Hotărâre - 02.11.2021

Recunoașterea unei hotărâri pronunțate într-un stat membru al Uniunii Europene. Acordare custodie minori. Ascultarea minorilor în procedurile judiciare. Valorificarea interesului superior al minorilor

Hotărâre - 26.10.2021

Recurs. Litigii cu profesioniști. Recurs exercitat de un creditor al societății reclamante, în faliment, împotriva sentinței prin care s-a luat act de renunțarea la judecata cererii de chemare în judecată formulată de lichidatorul judiciar

Hotărâre - 26.10.2021

Dreptul la un proces echitabil. Principiul egalității armelor nu este încălcat în situația în care raportul de expertiză a fost depus la dosar cu respectarea termenului legal

Hotărâre - 22.10.2021

Recurs. Imposibilitatea invocării de motive noi de nelegalitate a actului administrativ direct în recurs

Hotărâre - 14.10.2021

Răspundere civilă delictuală. Identificarea faptei ilicite. Motivarea hotărârilor

Hotărâre - 28.07.2021

Apel penal. Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile

Hotărâre - 16.06.2021

Motive de recurs invocate omisso medio privind rolul activ al instantei.

Hotărâre - 14.05.2021

Contestare durată urmărire penală.