Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 18.04.2019

Faliment. Pierderea unui termen procedural. Condițiile repunerii în termen. Companie chineză reprezentată prin avocaţi români în România

Hotărâre - 17.04.2019

Litigii cu profesioniști. Drept procesual civil.

Hotărâre - 15.04.2019

Uzucapiune. Joncţiunea posesiilor. Înscris sub semnătură privată.

Hotărâre - 05.04.2019

Recurs. Acţiune pentru angajarea răspunderii civile delictuale a Statului Român pentru fapta pretins ilicită a procurorului de caz. Admisibilitate şi condiţiile în care poate fi promovată această acţiune

Hotărâre - 04.04.2019

Inaplicabilitatea Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 368/2017 prin care s-a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) C.pen. în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzute de art. 193 alin. (2) C.pen.

Hotărâre - 01.04.2019

Simulaţie. Efecte hotărârii judecătoreşti care constată caracterul simulat al actului public faţă de terţi.

Hotărâre - 01.04.2019

Anularea dispoziției prin care s-a dispus degrevarea temporară de toate atribuțiile, competențele și responsabilitățile de conducere, coordonare și control ce rezultă din fișa postului de inginer şef Divizia Aerostructuri.

Hotărâre - 19.12.2018

Drept administrativ. Dreptul Uniunii Europene

Hotărâre - 11.03.2016

Ridicarea suspendării şi valorificarea imediată a bunului

Hotărâre - 13.03.2014

Recurs. Cerere de atragere răspundere. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 138 lit. d din Legea nr. 85/2006

Hotărâre - 21.01.2014

-Legea nr. 85/2006, art. 107 alin. 2 lit.c) -O.U.G. nr. 86/2006, art. 37 alin. 1

Hotărâre - 12.08.2013

Rejudecare după extrădare. Condiţii de admisibilitate.

Hotărâre - 28.06.2013

Folosirea unei cărţi de identitate falsificate în vederea obţinerii unui credit bancar. Încadrare juridică.

Hotărâre - 20.06.2013

Litigii cu profesionişti. Procedura insolvenţei. Recurs declarat de un creditor, care nu a formulat opoziţie împotriva sentinţei de deschidere a procedurii la cererea debitorului.

Hotărâre - 14.06.2013

Procedura prevăzută de art. 320 ind.1 Cpp. Condiţii privind reţinerea circumstanţei atenuante prevăzute de art. 74 alin.1 lit.c Cp.

Hotărâre - 13.06.2013

Litigii cu profesioniştii – acţiune în anulare a hotărârii AGA. Contestaţie în anulare. Tardivitate.

Hotărâre - 13.06.2013

Încadrare juridică. Elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 289/2005.

Hotărâre - 12.06.2013

Litigii cu profesionişti. Procedura insolvenţei. Angajarea răspunderii conform art.138 din Legea nr. 85/2006. Termenul de prescripţie

Hotărâre - 10.06.2013

Litigii cu profesionişti. Procedura insolvenţei. Motivarea sentinţei. Încălcarea principiului continuităţii completului de judecată.

Hotărâre - 07.06.2013

Procedura prevăzută de art. 320 ind.1 Cpp. Condiţii de aplicare în căile de atac.