Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 04.03.2020

Dreptul muncii. Contestaţie decizie de sancţionare disciplinară. Individualizarea sancţiunii disciplinare, raportat la criteriile prevăzute de art.250 din Codul muncii.

Hotărâre - 18.11.2019

Reconstituirea vechimii în muncă

Hotărâre - 15.10.2019

Cerere de înscriere menţiuni la Registrul Comerţului. Caracterul formal al procedurii de verificare.

Hotărâre - 25.06.2018

Principiul disponibilităţii. Faptul că cererea reclamantului adresată autorităţii publice nu a fost rezolvată în mod favorabil, nu echivalează cu un refuz nejustificat în sensul dispoziţiilor din legea contenciosului administrativ.

Hotărâre - 20.06.2018

Contestaţie în anulare. Incidenţa dispoziţiilor art. art. 503 alin. (2) Cod procedură civilă raportat la dispoziţiile art. 183 alin. 3 din Codul de procedură civilă în cazul invocării unei erori materiale cu privire la calcularea termenului în care a fos

Hotărâre - 21.05.2018

Refuzul organului fiscal de a da curs solicitării întemeiată pe prevederile art. 168 C.proc.fiscală, în raport de soluţia definitivă pronunţată de instanţă.

Hotărâre - 21.05.2018

Contract de vânzare-cumpărare de gaze naturale. Interpretare clauze contractuale, art. 1267 Cod civil. Denunţarea unilaterală a contractului menţionată în mod expres în contract.

Hotărâre - 21.05.2018

Expirare valabilitate permis de armă. Interpretare art. 25 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 295/2004.

Hotărâre - 14.05.2018

Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 alin. 1 pct. 10 N.C.proc.civ.

Hotărâre - 14.05.2018

Caracterul excepţional al dispunerii măsurilor asigurătorii: art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 N.C.proc.fiscală şi Ordinul A.N.A.F. nr. 2546/2016. Motivare Decizie de instituire măsuri asiguratorii, art. 46 alin. 2 lit. e din Legea nr. 207/2015.

Hotărâre - 14.05.2018

Încadrare critici în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 N.C.proc.civ. de către instanţa de recurs. Procedura administrativă prevăzută de dispoziţiile art. 46 alin. 1 şi art. 47 alin. 1 din O.U.G. nr. 66/2011.

Hotărâre - 03.10.2017

Condiţii de desfiinţare a hotărârii adunării creditorilor privind votul asupra planului de reorganizare. Aplicarea dispoziţiilor legale prevăzute de art. 139 lit. E din Legea nr.85/2014.

Hotărâre - 07.06.2017

. Soluţionarea greşită a procesului fără a intra în judecata fondului. Anularea în apel a hotărârii atacate. Legea 10/2001.

Hotărâre - 06.04.2017

Cerere de intervenţie principală formulată direct în apel. Diferenţiere faţă de transmiterea calităţii procesuale.

Hotărâre - 02.02.2016

Aplicabilitatea deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională în cauzele pendinte

Hotărâre - 13.08.2015

Insituirea măsurii asiguratorii a popririi prev. de art. 254 Cod procedură penală asupra sumelor de bani datorate altei persoane decât suspectul, inculpatul sau partea responsabilă civilmente. Consecinţe.

Hotărâre - 09.02.2015

Încheierea intermediară pronunţată în condiţiile dispoziţiilor art. 345 alin. 1 Cod de procedură penală. Contestaţie inadmisibilă.

Hotărâre - 04.09.2014

Construcţie pe terenul altei peroane. Buna credinţă. Noţiune.

Hotărâre - 01.07.2014

Recurs inadmisibil.

Hotărâre - 22.04.2014

Interpretarea dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.