Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.02.2107

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndepli

Decizie - 19.10.2020

Hotărâre de consiliu local de invalidare a consilierului local, ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid. Redobândirea ulterioară a calităţii de membru al partidului politic

Decizie - 09.06.2020

Anulare Dispoziţie de încetare a raprturilor de serviciu cu drept de pensie de serviciu

Decizie - 09.06.2020

Întreprindere individuală radiată ca urmare a închiderii procedurii de insolvenţă. Obligaţii fiscale

Decizie - 31.05.2020

LITIGII CU PROFESIONIŞTII. SECHESTRU ASIGURĂTOR

Decizie - 25.05.2020

Natura juridică a Deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor emisă de Camera de Conturi şi a Raportului privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de fallow-up)

Decizie - 25.05.2020

Anulare Ordin emis de Prefect. Analizarea acţiunii în lipsa documentaţiei care a stat la baza emiterii actului contestat

Decizie - 25.05.2020

Revizuire întemeiată pe art. 509 alin. 1 pct. 1 N.C.proc.civ. Condiţii de admisibilitate

Decizie - 25.05.2020

Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant. Deosebire faţă de excepţia lipsei calităţii de reprezentant

Decizie - 31.03.2020

LITIGII CU PROFESIONIŞTII. Evacuare

Decizie - 30.03.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Oferte considerate neconforme. Valoare lot. Motive de contestare noi.

Decizie - 20.03.2020

Contravenţii, aplicare folie neagră pe gemurile laterale faţă, probe, admis apelul

Decizie - 18.03.2020

Cerere formulată de creditor în vederea autosesizării judecătorului sindic pentru înlocuirea culpabilă a practicianului. Condiții de promovare

Decizie - 11.03.2020

Cerere pentru cheltuielile necesare ținerii contabilității societății debitoare și pentru cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Condiții de acordare

Decizie - 11.03.2020

Drept procesual civil. Recurs. Încălcarea dezlegărilor obligatorii din decizia de casare în faza rejudecării apelului după casarea cu trimitere.

Decizie - 05.03.2020

Evacuare

Decizie - 04.03.2020

Pensie militară. Aplicarea majorării prevăzute de art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 în contextul plafonării cuantumului net al pensiei prin dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 223/2015, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 59/2017

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Apel. Practică comercială înşelătoare. Oportunitate aplicare avertisment

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Apel. Contravenţie pentru care legea nu prevede în mod expres obligaţia agentului constatator de a utiliza mijloace tehnice de constatare. Sarcina probei

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie Apel. Prezumția de temeinicie a procesului verbal de constatare a contraventiei. Prezumţie simplă. Răsturnare