Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 24.10.2019

Anulare act notarial

Decizie - 09.10.2019

Inlaturarea tulburarii posesiei - incetarea lucrarilor de constructie. Restituirea bunului

Decizie - 24.06.2019

ACTIUNE IN CONSTATARE. Necercetarea fondului cauzei. Lipsa pronuntarii asupra cererilor formulate de parti

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Decizie - 13.05.2019

Anulare act emis de Colegiul de conducere al unei instanţe. Capacitatea de drept administrativ.

Decizie - 24.04.2019

Actiune pauliana

Decizie - 17.04.2019

ACTIUNE POSESORIE. Lipsa minutei. Nulitatea hotararii judecatoresti

Decizie - 29.03.2019

soluţionarea apelului civil împotriva sentinţei civile având ca obiect - acţiune în constatare

Decizie - 20.03.2019

Acṭiune în regres între codebitori solidari. Puterea de lucru judecat a sentinṭei penale Apel.

Decizie - 12.03.2019

Acţiune in regres

Decizie - 22.01.2019

Anulare proces-verbal de contraventie

Decizie - 24.10.2018

Acțiune în răspundere contractuală

Decizie - 18.09.2018

Art. 148 alin. (1) şi (2) C.pr.civ. Cerere adresată instanţei prin înscris în formă electronică. Semnătura electronică. Semnătura fotocopiată. Excepţia nulităţii apelului pentru lipsa semnăturii.

Decizie - 06.09.2018

Trimiterea cauzei spre rejudecare. Readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale în cazul lipsei inculpatului de la judecarea cauzei pentru a-și exprima opțiunea de recunoaștere sau nu a învinuirii

Decizie - 02.05.2018

Actiune in raspundere delictuala

Decizie - 13.04.2018

Acţiune în constatare încetare obligație stabilită prin hotărâre judecătorească de a permite pârâtului accesul cu piciorul pe calea de acces: putere de lucru judecat

Decizie - 02.03.2018

Acţiune revocatorie contract de donaţie art. 1562-1565 C.civ. din anul 2009

Decizie - 28.01.2018

Calitate procesuală activă cerere de anulare titlu de proprietate. Intreres

Decizie - 13.12.2017

actiune in regres

Decizie - 12.12.2017

Interpretarea dispoziţiilor H.G. nr. 1886/21.12.2006: obligaţia utilizatorului imobilului de a încheia contractul de închiriere cu persoana în favoarea căreia s-a restituit imobilul