Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 20.12.2019

Acţiune posesorie

Decizie - 24.10.2019

Anulare act notarial

Decizie - 09.10.2019

Inlaturarea tulburarii posesiei - incetarea lucrarilor de constructie. Restituirea bunului

Decizie - 03.10.2019

Conform art. 1 alin. 3 din OG 13/2011 „Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare

Decizie - 24.06.2019

ACTIUNE IN CONSTATARE. Necercetarea fondului cauzei. Lipsa pronuntarii asupra cererilor formulate de parti

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Decizie - 30.05.2019

Acțiune în declararea simulației

Decizie - 14.05.2019

Drept civil. Apel. Pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Teren arabil extravilan; momentul îndeplinirii condițiilor legale.

Decizie - 13.05.2019

Anulare act emis de Colegiul de conducere al unei instanţe. Capacitatea de drept administrativ.

Decizie - 24.04.2019

Actiune pauliana

Decizie - 17.04.2019

ACTIUNE POSESORIE. Lipsa minutei. Nulitatea hotararii judecatoresti

Decizie - 29.03.2019

soluţionarea apelului civil împotriva sentinţei civile având ca obiect - acţiune în constatare

Decizie - 20.03.2019

Acṭiune în regres între codebitori solidari. Puterea de lucru judecat a sentinṭei penale Apel.

Decizie - 12.03.2019

Acţiune in regres

Decizie - 22.01.2019

Anulare proces-verbal de contraventie

Decizie - 24.10.2018

Acțiune în răspundere contractuală

Decizie - 18.09.2018

Art. 148 alin. (1) şi (2) C.pr.civ. Cerere adresată instanţei prin înscris în formă electronică. Semnătura electronică. Semnătura fotocopiată. Excepţia nulităţii apelului pentru lipsa semnăturii.

Decizie - 06.09.2018

Trimiterea cauzei spre rejudecare. Readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale în cazul lipsei inculpatului de la judecarea cauzei pentru a-și exprima opțiunea de recunoaștere sau nu a învinuirii

Decizie - 30.05.2018

Plangere contravenţională. Apel. Contravenţii prevăzute şi sancţionate de art. 10 lit. g), raportat la art. 11 alin. (1) lit. a) pct. (i) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, resp

Decizie - 04.05.2018

Contencios administrativ. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a actelor administrative asimilate încheiate cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese.