Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Decizie - 29.03.2019

soluţionarea apelului civil împotriva sentinţei civile având ca obiect - acţiune în constatare

Decizie - 20.03.2019

Acṭiune în regres între codebitori solidari. Puterea de lucru judecat a sentinṭei penale Apel.

Decizie - 12.03.2019

Acţiune in regres

Decizie - 24.10.2018

Acțiune în răspundere contractuală

Decizie - 18.09.2018

Art. 148 alin. (1) şi (2) C.pr.civ. Cerere adresată instanţei prin înscris în formă electronică. Semnătura electronică. Semnătura fotocopiată. Excepţia nulităţii apelului pentru lipsa semnăturii.

Decizie - 06.09.2018

Trimiterea cauzei spre rejudecare. Readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale în cazul lipsei inculpatului de la judecarea cauzei pentru a-și exprima opțiunea de recunoaștere sau nu a învinuirii

Decizie - 02.05.2018

Actiune in raspundere delictuala

Decizie - 13.04.2018

Acţiune în constatare încetare obligație stabilită prin hotărâre judecătorească de a permite pârâtului accesul cu piciorul pe calea de acces: putere de lucru judecat

Decizie - 02.03.2018

Acţiune revocatorie contract de donaţie art. 1562-1565 C.civ. din anul 2009

Decizie - 28.01.2018

Calitate procesuală activă cerere de anulare titlu de proprietate. Intreres

Decizie - 13.12.2017

actiune in regres

Decizie - 12.12.2017

Interpretarea dispoziţiilor H.G. nr. 1886/21.12.2006: obligaţia utilizatorului imobilului de a încheia contractul de închiriere cu persoana în favoarea căreia s-a restituit imobilul

Decizie - 04.12.2017

Soluţii pronunţate de instanţa de apel. Anularea sentinţei ca urmare a soluţionării procesului fără a intra în judecata fondului din cauza lipsei motivelor de fapt şi de drept ce au format convingerea instanţei precum şi a celor pentru care s-au înlăturat

Decizie - 28.11.2017

Acțiune în constatare

Decizie - 08.11.2017

Acțiune în constatare. Admisibilitate. Inexistența unei acțiuniîn constatare

Decizie - 25.10.2017

Acţiune în anulare - Anulare act Legea nr.165/2013

Decizie - 25.10.2017

constatare nulitate act juridic – tranzacţie

Decizie - 24.10.2017

Inaplicabilitatea teoriei impreviziunii, producerea efectelor pentru viitor în cazul constatării îndeplinirii condiţiilor

Decizie - 23.10.2017

Acțiunea pauliană (revocatorie). Condiții de exercitare. Art. 975 din Codul civil de la 1864 și art. 1562 din Noul cod civil