Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 08.09.2020

instituire masura

Decizie - 28.02.2020

Măsura secehstrului asigurător instituită prin ordonanța procurorului

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Decizie - 23.10.2019

Cerere ridicare sechestru penal instituit de organele penale și menținut de instanța penală, prin decizie definitivă, asupra bunurilor debitoarei falite, formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei și adresată judecătorului sindic.

Decizie - 07.08.2019

Momentul stabilirii cauțiunii în soluționarea unei cereri de măsuri asigurătorii. Posibilitatea solicitării concomitente a mai multor măsuri asigurătorii

Decizie - 05.06.2019

Sechestru judiciar

Decizie - 11.12.2018

Cerere de instituire a sechestrului asigurator

Decizie - 28.09.2018

Înregistrări în registrul comerţului. Plângere rezoluţie. Reducere capital social în condiţiile existenţei unui sechestru asigurator penal asupra acţiunilor. Art. 15324 Legea nr. 31/1990.

Decizie - 20.09.2018

Cerere instituire sechestru judiciar pentru conservarea dreptului de proprietate. Neîncălcarea principiului contradictorialitătii. Aplicarea unui tratament egal creditorilor în procedura insolventei.

Decizie - 06.08.2018

Măsuri de siguranţă. Confiscarea specială. Restituirea lucrurilor.

Decizie - 21.06.2018

Nesocotirea dreptului persoanei vătămate de a si asigura recuperarea prejudiciului prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatului, gresita respingerii a unei asemenea cereri

Decizie - 19.10.2017

PREJUDICII, DAUNE

Decizie - 18.10.2017

Contestaţie decizie instituire măsuri asigurătorii

Decizie - 22.06.2017

Anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii

Decizie - 28.10.2016

Schimbarea încadrării juridice a faptei. Infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. g din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, după schimbarea încadrării juridice, din infracțiunea de sustragere de sub

Decizie - 24.05.2016

Sfera subiectelor de drept ce pot fi supuse controlului Curţii de conturi. Entitate auditată. Raport de control emis cu încălcarea dispoziţiilor art. 23 lit. d) din Legea nr. 94/1992, respectiv cu încălcarea competenţei personale a Curţii de Conturi

Decizie - 10.05.2016

Cerere de înfiinţare a sechestrului asigurător formulată în temeiul articolului 141 din Legea nr. 85/2006. Calitate procesuală activă.

Decizie - 22.02.2016

Confiscarea special extinsă

Decizie - 26.01.2016

Sechestru asigurator

Decizie - 13.01.2016

Confiscarea specială în situaţia în care părţile s-au împăcat