Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 17.03.2022

Anulare suspendare sub supraveghere. Nelegalitate revocare suspendare sub supraveghere

Decizie - 27.10.2021

Contestaţie. Revocarea amânării aplicării pedepsei

Decizie - 29.01.2020

Revocare donaţiei pentru survenirea de copii. Aplicarea principiului „resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”

Decizie - 19.11.2019

REVOCARE MĂSUTĂ PREVENTIVĂ – CONTROL JUDICIAR TIP SPEŢĂDECIZIE PENALĂ

Decizie - 05.11.2019

Nelegalitate revocare liberare condiționată. Amendă penală

Decizie - 18.10.2019

Revocarea amânării executării pedepsei. Consecințe

Decizie - 07.08.2019

Termenul de introducere a cererii de revocare a suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii. Termenul limită până la care se pot îndeplini integral obligaţiile civile de către persoana condamnată

Decizie - 12.12.2018

Recalcularea perioadei considerate executate conform Deciziei nr. 7/26.04.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Legii nr. 169/2017. Înlăturarea dispoziţiilor referitoare la recidiva postcondamnatorie şi a celor privitoare la revocarea liberării c

Decizie - 25.05.2018

Amenda penală. Nelegalitate revocare suspendare sub supraveghe a executării pedepsei

Decizie - 10.04.2018

Prematuritatea cererii formulate de partea civilă cu privire la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

Decizie - 23.03.2018

Infracţiune comisă în termenul de încercare stabilit conform art. 82 Vechiul Cod penal. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei la care a fost condamnat anterior. Consecinţe.

Decizie - 19.10.2017

Art.205 NCPP

Decizie - 04.07.2017

Sesizarea serviciului de probaţiune cu cererea de revocare a amânării aplicării pedepsei.

Decizie - 28.06.2017

Sanctionarea donatorului pentru nerespectarea obligaţiei derecunoştinţă faţă de donator. Revocare donatie pentru ingratitudine. Revizure-apel în cel de-al treilea ciclu procesual

Decizie - 18.09.2015

Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei. Omisiune.

Decizie - 10.09.2015

Revocarea executarii pedepsei

Decizie - 10.09.2015

Revocarea executarii pedepsei sub supraveghere

Decizie - 22.10.2014

Revocare hotărâri emise de consiliul local

Decizie - 10.03.2014

Respingerea sesizării Biroului executări penale din cadrul judecătoriei pentru revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei .Cauze

Decizie - 03.03.2014

Revocare, după intrarea în vigoare a noului Cod penal, a suspendării condiţionate pronunţate în temeiul art. 81 din Codul penal din 1969. Art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod penal.