Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 27.06.2018

Personal bugetar. Salarizare. Sporuri.

Decizie - 20.06.2018

Revizuire. Înscrisuri doveditoare.

Decizie - 16.05.2018

Expropriere. Termenul de emitere a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor de către expropriator

Decizie - 25.04.2018

Revizuire. Existenţa unor hotărâri potrivnice.

Decizie - 25.04.2018

Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizaţie aferentă stabilirii domiciliului obligatoriu.

Decizie - 25.04.2018

Concediere. Desfiinţare post. Cauză reală şi serioasă.

Decizie - 07.03.2018

Salarizare. Existenţa unor hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus în indemnizaţie indexările prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007.

Decizie - 07.03.2018

Cerere de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate.

Decizie - 09.02.2018

Salarizare. Situaţia în care se păstrează salariul de bază aferent lunii iulie 2016.

Decizie - 27.11.2017

Legalitatea ordinului prefectului având ca obiect cuantumul sporului pentru condiții vătămătoare acordat funcționarilor publici în baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015.

Decizie - 22.11.2017

Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii. Condiția motivării acesteia de către organul fiscal.

Decizie - 18.10.2017

Recunoașterea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificării imobilelor care au făcut obiectul unor tranzacții. Importanța folosirii imobilului ca locuință personală.

Decizie - 13.10.2017

Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal în stabilirea cuantumului onorariului de avocat.

Decizie - 26.09.2017

Modificare documentație de urbanism vs. îndreptare eroare materială.

Decizie - 23.08.2017

Măsurile de remediere luate de autoritatea contractantă în conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducătorul acesteia.

Decizie - 09.08.2017

Obligația terțului poprit de a plăti penalități de întârziere. Momentul datorării acestora.

Decizie - 28.06.2017

Contestaţie în anulare. Admisibilitate. Noţiunea de greşeală materială.

Decizie - 31.05.2017

Acţiune în revendicare lăcaş de cult.

Decizie - 19.04.2017

Acţiune în constatare desfăşurare activitate în condiţii deosebite de muncă.

Decizie - 05.04.2017

Ucenicie. Valorificare ca şi stagiu de cotizare şi vechime în muncă.