Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 16.07.2012

Încetarea procesului penal. Împăcarea părţilor.

Decizie - 16.07.2012

Lovire. Aplicarea principului in dubio pro reo.

Decizie - 16.07.2012

Liberare provizoriu sub control judiciar. Natura infracţiunilor.

Decizie - 16.07.2012

Contopire pedeapsă. Competenţă materială.

Decizie - 16.07.2012

Liberare provizorie sub control judiciar. Temeinicie.

Decizie - 12.07.2012

Revizuire. Art. 322 pct. 4 C.proc.civ. Momentul curgerii termenului de o lună.

Decizie - 12.07.2012

Încuviinţare purtare nume. Minoră recunoscută la naştere de tată.

Decizie - 12.07.2012

Concediere nelegală. Despăgubiri. Incidenţa OG nr. 71/2009.

Decizie - 12.07.2012

Atribuire prin ordin a terenului. Aplicarea art. 36 din Legea nr. 18/1991.

Decizie - 12.07.2012

Imobil restituit în baza Legii nr. 10/2001. Plata chiriei către proprietar. Unitate de învăţământ utilizatoare a imobilului.

Decizie - 12.07.2012

Revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Înscris nou. Imposibilitate de prezentare.

Decizie - 12.07.2012

Activitatea universităţii. Acte şi fapte de comerţ.

Decizie - 14.05.2012

Lipsa calităţii de moştenitor al proprietarului terenului. Nulitate titlu de proprietate emis.

Decizie - 14.05.2012

Verificarea localizării terenurilor. Probe.

Decizie - 14.05.2012

Divorţ. Acţiune promovată în perioada de aplicabilitate a Codului familiei. Lege aplicabilă în apel.

Decizie - 14.05.2012

Divorţ. Respingere ca nesusţinut.

Decizie - 14.05.2012

Divorţ. Nelegala citare a pârâtei.

Decizie - 14.05.2012

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului

Decizie - 14.05.2012

Contopirea pedepselor. Incidenţa deciziei nr. 42/2011 a ICCJ dată în interesul legii.

Decizie - 29.03.2012

La stabilirea liniei de hotar dintre două fonduri trebuie să se aibă în vedere mai multe aspecte: configuraţia numerelor topografice aşa cum aceasta reiese din planul de carte funciară, existenţa semnelor vechi de hotar şi, în situaţia în care teren...