Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 14.02.2012

Autorizare acte care depăşesc dreptul de administrare.

Decizie - 07.11.2011

Incidenţa prevederilor art. 172 alin. 3 Cod procedură fiscală

Decizie - 05.05.2011

Constatarea dreptului de proprietate, prin uzucapiune asuprea unui imobil teren şi construcţii.

Decizie - 16.06.2010

Obligaţia de a reconstitui în natură dreptul de proprietate asupra terenului, sub rezerva existenţei de disponibil la nivelul Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor după soluţionarea cererilor înregist...

Decizie - 18.03.2010

Calitatea de organ fiscal a Direcţiei Seviciilor Publice în ce priveşte colectarea creanţelor bugetului local

Decizie - 27.01.2010

Despăgubiri civile

Decizie - 02.12.2009

Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art.5 alin.2 din titlul X al Legii nr.247/2005. Interesul în formularea acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare a unui teren

Decizie - 15.10.2009

Antecontract-clauza dezicere

Decizie - 01.07.2009

Ieşire din indiviziune

Decizie - 12.05.2009

Punerea în discuţie a schimbării juridice a faptei

Decizie - 10.04.2009

Cheltuieli judiciare. Nu se impune plata acestora de inculpat în solidar cu părţile responsabile civilmente

Decizie - 18.03.2009

Acţiune în constatare vânzare - cumpărare imobil - pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare - cumpărare

Decizie - 03.03.2009

Procura –particularităţi

Decizie - 03.03.2009

Procura –particularităţi

Decizie - 26.02.2009

Contencios administrativ

Decizie - 23.01.2009

Contestaţie la executare

Decizie - 13.01.2009

Despăgubiri civile. Greşita reţinere a solidarităţii dintre inculpat şi asigurator cu privire la despăgubiri cilvile

Decizie - 09.01.2009

Greşita obligare la plata onorariului de avocat din oficiu

Decizie - 09.01.2009

Trimiterea dosarului la parchet în vederea redeschiderii urmăririi penale

Decizie - 09.01.2009

Nelegalitate. Neaudierea inculpatului