Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 29.11.2018

Cerere de recunoaştere şi punere în executare în România a hotărârii penale pronunțate în străinătate, transferul persoanei condamnate într-un penitenciar din România; cetățean român; deducerea zilelor de liberare anticipată

Sentinţă penală - 14.08.2018

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Respingerea cererii raportat la momentul dobândirii vocației la liberare condiţionată

Sentinţă penală - 27.03.2018

Principiul specialității în proceduri succesive de cooperare judiciară internațională în materie penală

Sentinţă penală - 26.01.2018

Revocarea mandatului european de arestare după rămânerea definitivă a hotărârii de predare

Sentinţă penală - 29.12.2017

Statul pe teritoriul căruia trăiește persoana solicitată la predare în baza mandatului european de arestare

Sentinţă penală - 25.10.2017

Competență materială și teritorială. Recunoaștere incidentală și modificare pedepse. Instanța competentă

Sentinţă penală - 14.07.2017

Ucidere din culpă. Circumstanța agravantă legală prev. de art. 77 lit. c C.pen.: „săvârșirea infracțiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri”. Inaplicabilitate. Daune morale. Criterii de apreciere. Procedura rec

Sentinţă penală - 23.05.2017

Lipsa consimțământului la predare. Condiții necesare pentru predare în baza unui mandat european. Scopul recunoașterii hotărârii judecătorești străine de condamnare

Sentinţă penală - 20.05.2017

Măsura arestării provizorii, în caz de urgență, în vederea extrădării. Calitatea de solicitant de azil

Sentinţă penală - 31.03.2017

Abuz în serviciu. Notar public

Sentinţă penală - 17.02.2017

Limitele judecății - art. 371 C.proc.pen.. Înșelăciune .Avocat. Lipsa raporturilor patrimoniale dintre persoana vătămată și inculpat

Sentinţă penală - 19.01.2017

Consimțământul la predare în baza unui mandat european de arestare. Condiții necesare pentru predare în lipsa consimțământului

Sentinţă penală - 26.02.2016

Neaplicarea motivului opţional de refuz a executării mandatului european de arestare, prevăzute de art. 98 alin. 2 lit. a din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională cu modificări și completări, în situaţia în care faptele care moti

Sentinţă penală - 12.01.2016

Condiții de aplicare a procedurii privind înlăturarea unei omisiuni vădite prevăzută de art. 279 C.proc.pen.

Sentinţă penală - 18.04.2014

Proceduri prevăzute în legi speciale. Recunoaşterea şi executarea hotărârii penale de condamnare şi transferare a persoanelor condamnate în vederea continuării executării pedepselor. Lipsa certificatului DTN – Anexa 5 la Legea nr. 302/2004

Sentinţă penală - 13.03.2014

Proceduri prevăzute în legi speciale. Executarea

Sentinţă penală - 26.06.2013

Criterii de aplicare a pedepselor prevăzute pentru persoane juridice

Sentinţă penală - 17.08.2011

Nulitatea absolută în baza dispoziţiilor art. 197 alin. 2 C.pr.pen. a sesizării instanţei prin referatul procurorului cu propunere de arestare preventivă a inculpaţilor, invocându-se neaudierea distinctă în calitate de inculpat a persoanelor acuzate...

Sentinţă penală - 14.04.2011

Competenţa soluţionării cererilor de liberare provizorie sub control judiciar, în lumina dispoziţiilor art. 160 ind. 6 alin. 4 şi art. 28 ind. 1 C.pr.pen. Referiri asupra calităţii persoanei – dispoziţiile Legii nr. 51/1995 de organizare şi exercitar...

Sentinţă penală - 02.12.2010

Art. 461 lit. c) C.pr.pen. Incident ivit cu ocazia executării