Spete jurisprudenta

Sentinţă penală - 16.09.2011

Contestaţie la executare. Cheltuielile judiciare aplicate în cazul soluţionării plângerii întemeiată pe disoziţiile art. 2781 Cod procedură penală.

Sentinţă penală - 23.05.2011

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului. Schimbare temei juridic al soluţiei de neîncepere a urmăririi penale.

Sentinţă penală - 07.09.2010

Cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Mandatul european de arestare emis în scopul executării unei pedepse aplicate printr-o hotărâre pronunţată în lipsă. Cetăţean român.

Sentinţă penală - 07.09.2010

Cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Mandatul european de arestare emis în scopul executării unei pedepse aplicate printr-o hotărâre pronunţată în lipsă. Cetăţean român.

Sentinţă penală - 25.01.2010

Conflict negativ de competenţă. Recunoaşterea hotărârilor penale pronunţate în străinătate pe cale incidentală.

Sentinţă penală - 14.12.2009

CERERE EXTRĂDARE. AMÂNAREA PREDĂRII PERSOANEI EXTRĂDATE PÂNĂ LA MOMENTUL LA CARE ACESTA VA EXECUTA SAU SE VA CONSIDERA CĂ A EXECUTAT PEDEAPSA CE I-A FOST APLICATĂ PENTRU O INFRACŢIUNE COMISĂ PE TERITORIUL NAŢIONAL.

Sentinţă penală - 18.02.2009

URMĂRIRE PENALĂ. COMPETENŢA DUPĂ CALITATEA PERSOANEI. COMPETENŢA PROCURORULUI ÎN FAZA URMĂRIRII. ACTE PREMERGĂTOARE. PLÂNGERE PENALĂ FORMULATĂ ÎMPOTRIVA UNUI MAGISTRAT CE DEŢINE GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR INSTANŢEI LA CARE ÎŞI EXERCITĂ ATRIBUŢIILE Î...