Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 17.08.2020

Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Exercitare abuzivă a dreptului de a vota. Neîndeplinire condiţii privind constatarea abuzului de drept

Sentinţă comercială - 27.02.2020

Solicitare notare creanţă sub condiţie.

Sentinţă comercială - 22.01.2020

Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar

Sentinţă comercială - 05.12.2019

Anulare hotărârea adunare generala

Sentinţă comercială - 31.05.2019

Contencios administrativ şi fiscal

Sentinţă comercială - 21.12.2018

Cerere în despăgubire întemeiată pe dispoziţiile art. 123 din Legea 85/2014

Sentinţă comercială - 30.01.2018

Cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei

Sentinţă comercială - 16.11.2017

Art. 122 alin. 1 lit. i din O.U.G nr. 34/2006 privind dreptul autorităţii contractante de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Sentinţă comercială - 27.10.2017

.

Sentinţă comercială - 21.09.2017

Termenul pentru formularea contestaţiei împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare este cel prevăzut la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, respectiv 45 de zile de la comunicarea actului administrativ fiscal atacat...

Sentinţă comercială - 18.09.2017

Obligatii fiscale

Sentinţă comercială - 30.06.2017

Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 55 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Sentinţă comercială - 30.05.2017

Suspendare executare act administrativ.

Sentinţă comercială - 27.04.2017

O.U.G. nr. 66/2011. Calificarea unei conduite ca având drept scop crearea de condiţii artificiale, în condiţiile în care o definiţie insuficientă a noţiunii de „neregulă” este cuprinsă în dispoziţiile OUG 66/2011...

Sentinţă comercială - 21.02.2016

Ordonanţă de plată

Sentinţă comercială - 12.02.2016

12.Contencios administrativ. Anulare acte administrative. Concurs de ocupare a postului de inspector școlar general.

Sentinţă comercială - 19.12.2014

Legalitatea actului administrativ. Efectele pronunţării unei decizii a Curţii Constituţionale asupra actului administrativ emis anterior în temeiul normei constatate a fi neconstituţională.

Sentinţă comercială - 22.07.2014

Raport de evaluare întocmit de ANI. Aplicarea legii în timp.

Sentinţă comercială - 25.02.2014

O.U.G. nr. 66/2011 – aplicare corecţii financiare. Detalii de execuţie. Asistenţă tehnică.

Sentinţă comercială - 16.12.2013

Competenţa materială de soluţionare a cererii de anulare a încheierii emise de Curtea de Conturi şi a deciziei Camerei de Conturi.