Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 24.07.2013

CONT.ADM: Contestaţie împotriva măsurilor stabilite prin decizia Camerei de Conturi emisa în baza raportului de control cu privire la drepturi salariale acordate necuvenit. OUG nr.79/2008, OG nr.3/2011

Sentinţă comercială - 24.07.2013

CONT.ADM: Convenţie încheiată cu AJOFM BUZĂU sub incidenţa prevederilor art.80 alin.1 lit.c) din Lg. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru stimularea ocupării forţei de muncă

Sentinţă comercială - 24.07.2013

CONT.ADM: Convenţie încheiată cu AJOFM BUZĂU sub incidenţa prevederilor art.80 alin.1 lit.c) din Lg. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru stimularea ocupării forţei de muncă

Sentinţă comercială - 29.06.2012

COMERCIAL: Insolvenţă. Cerere formulată de lichidatorul numit de ORC de pe lângă Tribunalul Buzău, în sensul deschiderii procedurii simplificate a insolvenţei unei societăţi dizolvate

Sentinţă comercială - 29.06.2012

CONT.ADM.FISCAL: Instituirea obligaţiei solidare de restituire a taxei speciale de primă înmatriculare achitată în temeiul dispoz.2141 alin. 1-5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Sentinţă comercială - 29.06.2012

CONT.ADM. FISCAL.: Instituirea , în solidar, în sarcina autorităţii fiscale şi a administraţiei fondului pentru mediu a obligaţiei de restituire a taxei pe poluare, cu dobânda fiscală prev. la art. 124 Cod pr. fiscală

Sentinţă comercială - 29.06.2012

COMERCIAL : Insolvenţă. Cerere formulată de creditor în sensul deschiderii procedurii generale a insolvenţei debitorului pentru neplata datoriei la bugetul consolidat al statului. Contestaţie la cerere

Sentinţă comercială - 30.04.2012

COMERCIAL : Insolvenţă . Atragerea răspunderii administratorului debitoarei în temeiul dispoziţiilor art. 138 alin. 1 lit. a) şi d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Sentinţă comercială - 29.07.2011

COMERCIAL: Insolvenţă. Contestaţii la creanţe. Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor prin care s-a votat planul de reorganizare. Cererea administratorului judiciar de confirmare a planului

Sentinţă comercială - 29.07.2011

COMERCIAL: Cerere de emitere a unei ordonanţe care să cuprindă somaţia de plată privind preţul lucrărilor de construcţii executate conform procesului verbal de recepţie la care achizitorul nu a formulat obiecţiuni

Sentinţă comercială - 29.07.2011

CONT. ADM. : Acţiune în contencios administrativ formulată de prefectul judeţului X în anularea hotărârii consiliului judeţean X privind referendumul referitor la desfiinţarea judeţului X

Sentinţă comercială - 29.07.2011

COMERCIAL: Contestaţie în anularea sentinţei privind dizolvarea unei societăţi comerciale pentru nedepunerea la registrul comerţului a informaţiilor referitoare la actualizarea datelor privind sediul social

Sentinţă comercială - 29.07.2011

COMERCIAL: Insolvenţă. Cerere de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei formulată de debitor. Incidenţa art. 27 din Lg. nr. 85/2006

Sentinţă comercială - 29.07.2011

COMERCIAL : Cerere de emitere a unei ordonanţe care să cuprindă somaţia de plată privind preţul lucrărilor executate conform contractului încheiat. Incidenţa dispoziţiilor OUG nr. 119/2007

Sentinţă comercială - 29.07.2011

COMERCIAL : Cerere de emitere a unei ordonanţe care să cuprindă somaţia de plată a preţului lucrărilor de construcţie executate, precum şi dobânda legală. Caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei pretinse

Sentinţă comercială - 29.07.2011

COMERCIAL : Insolvenţă. Cerere formulată de debitor în sensul deschiderii procedurii generale a insolvenţei. Declararea intenţiei de reorganizare .Incidenţa dispoz. art. 27 şi art. 47 alin. 1 din Lg. nr. 85/2006

Sentinţă comercială - 29.07.2011

COMERCIAL:Insolvenţă.Cerere formulată de debitor în sensul deschiderii procedurii generale a insolvenţei şi desemnării administratorului judiciar. Incidenţa art. 27 şi art. 11 din Lg. nr. 85/2006

Sentinţă comercială - 29.07.2011

COMERCIAL: Cerere formulată de societate în sensul constatării legalităţii actului modificator al actului constitutiv şi anume a Hotărârii AGA privind fuziunea prin absorbţie şi de a se dispune fuziunea

Sentinţă comercială - 11.02.2011

COMERCIAL : Insolvenţă. Intrarea în faliment a debitorului prin procedură simplificată. Incidenţa dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. A pct. b) şi c) cu aplicarea art. 59 şi art. 60 alin. 3 din Legea nr. 85/2006

Sentinţă comercială - 11.02.2011

COMERCIAL : Insolvenţă. Cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului, în vederea recuperării unei creanţe fiscale constând în taxe, dobânzi şi accesorii