Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 19.05.2014

Data transferului patrimonial vizat de acţiunea în anulare a actelor frauduloase în situaţia unui antecontract de vânzare cumpărare. Cazurile de anulare a actelor frauduloase prevăzute de dispoziţiile articolului 80 din Legea cu numărul 85/2006.

Sentinţă comercială - 15.05.2014

Opunerea creditorilor la închiderea procedurii în situaţia în care nu au formulat contestaţii faţă de modalitatea în care s-a realizat valorificarea bunurilor debitoarei prin licitaţie publică şi faţă de raportul

Sentinţă comercială - 21.04.2014

Acte ale autorităţii publice

Sentinţă comercială - 10.04.2014

Posesia de bună credinţă valorează titlu de proprietate (art. 1909 C. civ. 1864) în cazul bunurilor mobile. Răsturnarea acestei prezumţii legale de către terţul care revendică un bun din patrimoniul debitorului.

Sentinţă comercială - 10.04.2014

Nerespectarea termenului de 5 zile de la publicarea tabelului definitiv de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru formularea contestaţiei la tabel

Sentinţă comercială - 10.04.2014

Faliment.Cuprinderea în masa credală a cheltuielilor de executare silită reprezentate de onorariu avocat

Sentinţă comercială - 28.03.2014

Persoana căreia îi este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitoarei. Culpa în derularea contractului privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil prin SAPARD

Sentinţă comercială - 28.03.2014

Stabilirea onorariul lichidatorului judiciar prin sentinţa de închidere a falimentului. Neatacarea încheierii de deschidere a procedurii prin care a fost desemnat lichidatorul provizoriu şi prin care a fost stabilit onorariul său

Sentinţă comercială - 27.03.2014

Faliment.Notarea în registrul de publicitate (C.F) a actelor de executare silită nu instituie o garanţie reală fiind înregistrată exclusiv pentru publicitate

Sentinţă comercială - 20.03.2014

Faliment.Includerea penalităţile de întârziere în masa credală

Sentinţă comercială - 17.03.2014

Caracter fraudulos al operaţiunii de vânzare-cumpărare; îndeplinirea condiţiilor cerute de art. 79 şi art.80 lit. b din Legea 85/2006; anularea transferului patrimonial şi repunerea părţilor în situaţia anterioară

Sentinţă comercială - 06.03.2014

Includerea în tabelul de creanţă a creanţelor reprezentate de cheltuielilor de executare silită împotriva debitoarei din dosarele de executare silită anterioare deschiderii procedurii falimentului

Sentinţă comercială - 24.02.2014

Acte ale autorităţii publice

Sentinţă comercială - 11.02.2014

Lipsa caracterului cert al creanţei invocate de creditor în procedura insolvenţei

Sentinţă comercială - 20.01.2014

Lipsa notificării creditorilor cunoscuţi de către lichidatorul judiciar.

Sentinţă comercială - 18.11.2013

Tabelul de creanţe. Dovada creanţelor

Sentinţă comercială - 11.10.2010

Act administrativ cu caracter individual emis anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004.Inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate.

Sentinţă comercială - 09.06.2010

Consiliul local are atribuţii în ceea ce priveşte concesionarea bunurilor din proprietatea publică sau privată a comunei astfel încât acesta are competenţa de a analiza situaţia executării unui contract de concesiune.

Sentinţă comercială - 05.03.2010

Calitatea procesuală activă a terţei persoane în promovarea acţiunii de anulare a hotărârii consiliului local cu caracter individual

Sentinţă comercială - 03.02.2010

Contract de prestări servicii. Obligarea la executarea prestaţiilor asumate chiar şi în situaţia intervenirii unui contract de novaţie