Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 26.10.2018

Obligatia paratilor in solidar la plata unei sume constand in contravaloarea reparatiilor unui autoturism avand dosar de dauna

Sentinţă civilă - 06.06.2018

pretenţii

Sentinţă civilă - 25.04.2018

Constatare nulitate act-decizie de impunere taxa speciala de salubrizare

Sentinţă civilă - 06.10.2017

Recalculare pensie asigurări sociale, declinare art.101 din Legea nr.223/2015

Sentinţă civilă - 30.05.2017

Despăgubiri.Penalităţi

Sentinţă civilă - 08.07.2016

Acordare daune materiale și morale ca urmare a prejudiciului suferit, prin accident rutier

Sentinţă civilă - 24.06.2016

Despăgubiri solicitate asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului. Data de la care se calculează penalităţile de întârziere.

Sentinţă civilă - 20.05.2016

Acordare daune materiale și morale ca urmare a prejudiciului suferit, prin accident rutier;culpă concurentă

Sentinţă civilă - 19.04.2016

contestaţie tabel definitiv - litigii cu profesioniştii

Sentinţă civilă - 07.04.2016

Lipsa calității procesuale pasive a persoanei responsabile de producere accidentului, în cauzele privind acțiunea persoanei vătămate având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin accidente de circulație; calitatea procesuală pasivă exclusivă a asigu

Sentinţă civilă - 24.03.2016

Asigurări auto . Data de la care pot fi percepute penalităţi de întârziere pentru refuzul asigurătorului RCA de plată a indemnizaţiei către persoana păgubită .

Sentinţă civilă - 17.02.2016

Asigurare de viață. Deprecierea sumei asigurate ca urmare a inflaţiei şi a denominări monetare.

Sentinţă civilă - 16.02.2016

Dreptul de regres al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii

Sentinţă civilă - 09.02.2016

pretentii

Sentinţă civilă - 28.01.2016

Asigurări auto . Data de la care pot fi percepute penalităţi de întârziere pentru refuzul asigurătorului RCA de plată a indemnizaţiei către persoana păgubită .

Sentinţă civilă - 27.11.2015

Asigurare de răspundere civilă auto obligatorie

Sentinţă civilă - 04.05.2015

Anulare adresă emisă de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Calitatea de subiect plătitor al taxei clawback. Nerespectarea principiilor neutralitătii fiscale si certitudinii impunerii.

Sentinţă civilă - 03.04.2015

PRETENTII. ASIGURARI AUTO. Despagubiri

Sentinţă civilă - 23.03.2015

Pretentii

Sentinţă civilă - 19.03.2015

Litigii cu profesionisti, pretentii derivand din contractul de asigurare, producerea riscului asigurat