Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 18.09.2018

Regulator de competenţă: stabilirea instanţei competente ratione materiae în funcţie de valoarea terenului, în lipsa unui criteriu legal în materia cererilor imobiliare.

Sentinţă civilă - 17.01.2018

Domeniul: Litigii cu profesionişti. Aspecte de drept procesual civil

Sentinţă civilă - 11.03.2016

art.75,78,111 din legea nr.85/2014

Sentinţă civilă - 09.01.2014

Cerere de ordonanţă preşedinţială având ca obiect interdicţia înregistrării oricărei operaţiuni de înstrăinare a unui autoturism.

Sentinţă civilă - 02.12.2013

Acţiune în anularea sentinţei arbitrale.

Sentinţă civilă - 13.06.2013

Conflict negativ de competenţă

Sentinţă civilă - 13.06.2013

Poprire asiguratorie.

Sentinţă civilă - 06.06.2013

Facturi neacceptate la plată.

Sentinţă civilă - 06.06.2013

Termen de prescripţie

Sentinţă civilă - 05.06.2013

Acţiune anulare contract de vânzare cumpărare. Principiul nemijlocirii. Administrarea probei cu expertiza tehnică

Sentinţă civilă - 13.03.2013

Cererea de emitere a somaţiei de plată pentru o creanţă izvorâtă dintr-un contract de achiziţie publică. Competenţă materială.

Sentinţă civilă - 18.09.2012

Acordarea termenului de graţie în executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii.

Sentinţă civilă - 13.09.2012

Acţiunea în anulare sentinţă arbitrală. Competenţa materială de soluţionare.

Sentinţă civilă - 18.06.2012

Conflict negativ de competenta. Obligatie de a face evaluabila în bani.

Sentinţă civilă - 16.05.2012

Drept material în litigiile cu profesionisti

Sentinţă civilă - 07.05.2012

Aspecte de Drept procesual aplicabile în litigiile cu profesionisti

Sentinţă civilă - 03.05.2012

Aspecte de drept procesual aplicabile în litigiile cu profesionisti

Sentinţă civilă - 03.05.2012

Drept material în litigiile cu profesionisti

Sentinţă civilă - 23.04.2012

Conflict negativ de competenta. Dizolvarea urmata de lichidarea asociatiei profesionale fara scop patrimonial.

Sentinţă civilă - 04.04.2011

Conflict negativ de competenta. Autoturism. Parcare interzisa. Contestare dispozitie de ridicare a autoturismului si restituirea sumei de 523, 6 lei. Instanta competenta.