Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 17.10.2019

Litigii de muncă

Sentinţă civilă - 07.08.2019

Conflict negativ de competenţă generat de obiectul dosarului „acţiune pauliană”

Sentinţă civilă - 04.02.2019

Litigii de muncă/Drept procesual civil

Sentinţă civilă - 09.09.2016

Competenţa funcţională a secţiilor tribunalului în ce priveşte cererea de anulare a certificatului de încadrare în grad de handicap a minorului faţă de care s-a luat o măsură de protecţie specială prevăzută de Legea nr. 272/2004 republicată.

Sentinţă civilă - 02.06.2016

Inadmisibilitatea contestaţiei în anulare privind o hotărâre de declinare de competenţă

Sentinţă civilă - 22.01.2016

Sechestru asigurator. Competenţa de soluţionare. Conflict negativ de competenţă

Sentinţă civilă - 28.10.2015

Inaplicabilitatea Deciziei nr. 397 din 03.07.2014 a Curţii Constituţionale înainte de publicarea în Monitorul oficial al României, în ce priveşte căile de atac ce pot fi promovate împotriva unei rezoluţii de clasare emise de Inspecţia Judiciară

Sentinţă civilă - 27.10.2015

Aplicarea condiţiilor de dobândire a calităţii de avocat definitiv fără susţinerea examenului de definitivat prevăzute de Legea nr. 51/1995 la momentul primirii în profesia de avocat, nu a condiţiilor introduse ulterior

Sentinţă civilă - 19.01.2015

Determinarea instanţei competente material să soluţioneze o cerere de chemare în judecată, în situaţia în care una din instanţele implicate în conflictul de competenţă nu a invocat excepţia necompetenţei în termenul prevăzut de lege.

Sentinţă civilă - 27.06.2007

4.Concediere. Cauză de nulitate

Sentinţă civilă - 15.06.2007

Asigurări sociale. Reducerea vârstei de pensionare pentru cadrele militare

Sentinţă civilă - 24.04.2007

Calculul rentei lunare a unui veteran de război în urma intrării în vigoare a Legii nr.210/2004.

Sentinţă civilă - 18.04.2007

Acordarea sporului de 10% din salariul de bază prevăzut de O.G. nr.8/2007, pentru personalul auxiliar de specialitate.

Sentinţă civilă - 30.03.2007

Drepturile salariale. Calitate procesuală pasivă

Sentinţă civilă - 31.10.2006

Condiţiile de aplicare a unor dispoziţiuni din Legea nr. 189/2000. Copil conceput şi născut în timpul refugiului părinţilor săi. (dos. 3178/44/06 Sentinţa nr. 126/31.10.06)

Sentinţă civilă - 17.10.2006

Dispoziţiuni din Codul muncii aplicabile în raporturile de muncă ale cadrelor didactice. Procedura prealabilă desfacerii disciplinare a contractului de muncă. Dreptul la apărare.

Sentinţă civilă - 28.03.2006

Anularea parţială a H.G.R. nr. 363/15.04.2002 privind atestarea la domeniul public al judeţului Brăila precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila, publicată în Monitorul Oficial nr. 378/04.06.2002 şi nr. 378 bis/04.06.2002, î...

Sentinţă civilă - 30.09.2005

Competenţa instanţei de contencios administrativ. Acţiune întemeiată pe dispoziţiunile OG nr.5/2001. Regulator de competenţă

Sentinţă civilă - 23.06.2005

LEGEA NR.64/1995 ANULARE PROTOCOALE DE PREDARE PRIMIRE.

Sentinţă civilă - 11.05.2005

Cheltuieli de judecată. Punerea în întârziere. Procedura prealabilă a concilierii directe nu echivalează cu notificarea prevăzută de art.1079 Cod civil.