Spete jurisprudenta

Filtre active

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Actiune in pretentii - restituire chirie

Sentinţă civilă - 01.01.2020

sechestru asigurător neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege – acțiune în nulitatea unui contract

Sentinţă civilă - 01.01.2020

răspundere civilă contractuală

Sentinţă civilă - 01.01.2020

autorizare desfiintare lucrari

Sentinţă civilă - 01.01.2020

revendicare granituire admis recursul CA

Sentinţă civilă - 01.01.2020

constatare nulitate absoluta certificat moștenitor

Sentinţă civilă - 01.01.2020

actiune in constatare - prescr dr hot vc

Sentinţă civilă - 27.06.2019

Plângere contravențională – analiza normei de incriminare – aplicarea unui text legal cu caracter general, care nu sancționează fapta descrisă în concret în actul atacat

Sentinţă civilă - 19.06.2019

Acțiune revocatorie. Prescripție

Sentinţă civilă - 28.05.2019

Modificare regim matrimonial – acțiune revocatorie – momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție

Sentinţă civilă - 01.01.2019

Acțiune în constatarea inexistenței creanței dintre asociația de proprietari și RADET, preluare de datorie, autoritate de lucru judecat

Sentinţă civilă - 01.01.2019

Actiune pauliana - momentul obiectiv de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului material la acțiune

Sentinţă civilă - 01.01.2017

Acțiune în anularea certificatului de moștenitor - acceptare tacită a moștenirii, Acțiune în anularea unui contract - eroare natură act și preț derizoriu

Sentinţă civilă - 06.06.2016

Speță dedusă judecății se circumscrie, din perspectiva obiectului, dispozițiilor art.1560 alin.1 Cod Civil, dar, sub aspectul domeniului de aplicare și al efectelor admiterii, dispozițiilor derogatorii prevăzute de art.1107 Cod Civil

Sentinţă civilă - 29.06.2015

Accesiune imobiliară artificială. Problema efectului achizitiv al accesiunii artificiale imobiliare

Sentinţă civilă - 03.04.2015

Actiune în restituirea platii nedatorate. Calitate procesuala pasiva

Sentinţă civilă - 03.03.2015

Obligaţie de a face. Obligare emitere aviz favorabil de deconectare de la sistemul de termoficare centralizat. Nelegalitatea instituirii de condiţii suplimentare pentru debranşarea individuală prin acte normative inferioare, date în aplicarea Legii nr. 32

Sentinţă civilă - 28.01.2011

Pe rol , solutionarea cauzei civile ce are ca obiect actiune in constatare-stare civila , actiune formulata de reclamanta AA in contradictoriu cu paratul PRB

Sentinţă civilă - 11.12.2008

Subdobânditor de bună-credinţă

Sentinţă civilă - 23.05.2008

Predarea bunurilor mobile din imobilul înstrăinat