Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 12.06.2020

Refuz acordare drepturi protecţie sociala

Sentinţă civilă - 19.03.2020

Anulare act administrativ

Sentinţă civilă - 22.01.2020

Anulare Decizie CC

Sentinţă civilă - 13.01.2020

Contestaţie act administrativ fiscal

Sentinţă civilă - 10.12.2019

Aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor art. 24 din legea nr. 554/2004

Sentinţă civilă - 15.07.2019

excepţia lipsei de interes a contestatoarei, prescripţia dreptul material la acţiune pentru plata penalităţilor de întârziere,

Sentinţă civilă - 26.06.2019

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA TABELULUI PRELIMINAR DE CREANŢE

Sentinţă civilă - 05.06.2019

taxa pe valoare adăugată

Sentinţă civilă - 22.05.2019

DREPTURI BĂNEŞTI

Sentinţă civilă - 09.04.2019

OBLIGAȚIA ANGAJATORULUI PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT DIN PERSPECTIVA HG 1292/2003.

Sentinţă civilă - 19.03.2019

296

Sentinţă civilă - 28.01.2019

Obligare emitere act administrativ

Sentinţă civilă - 21.12.2018

CERERE ÎN DESPĂGUBIRE ÎNTEMEIATĂ PE DISPOZIȚIILE ART.

Sentinţă civilă - 14.12.2018

Litigiu privind achizițiile publice

Sentinţă civilă - 12.12.2018

Prescripţia dreptului material la acţiunea în răspundere patrimonială

Sentinţă civilă - 29.11.2018

suspendarea soluţionării contestaţiei fiscale pe cale administrativă în temeiul art. 277 alin. (1) lit. a) şi ale art. 279 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Evaziune fiscală - art. 9 alin. (1) lit b) din Legea nr. 241/20

Sentinţă civilă - 27.11.2018

Suspendare executare act administrativ

Sentinţă civilă - 25.10.2018

Tabelul preliminar rectificat de creanțe

Sentinţă civilă - 25.10.2018

CONTESTAŢIE TABEL PRELIMINAR

Sentinţă civilă - 24.10.2018

Anulare act administrativ