Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 alin. 1 C.p.

Decizie 4 din 14.01.2010


Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 alin. 1 C.p.

Prin decizia nr.  4  pronuntata la data de 14  ian. 2010 de Tribunalul Olt in dosarul nr. 7453/311/2009 ost admis recursl persoanei vatamate N.A. ,s-a casat sentinta penala nr.728/28 octombrie 2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr.7453/311/2009 si in baza art.278/1 alin. 8 lit. b C.p.p. s-a admis plangerea  formulata  de aceasta,s-a desfiintat  rezolutia procurorului  din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina  emisa la 15 iunie 2009 in dosarul nr.867/P/2009  si s-a trimis cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale.

In baza art.192 alin. 3 C.p.p. in privinta cheltuielilor judiciare in recurs  s-a stabilit ca raman in sarcina statului.

Pentru a se pronunta aceasta decizie s-a avut in vedere ca prin sentinta penala nr. 728 pronuntata la data de 28 oct. 2009 de Judecatoria Slatina in dosarul penal nr. 7453/311/2009 in baza art.278 ind. 1 alin. 8 lit. a C.p.p. a fost respinsa plangerea formulata de persoana vatamata N. A. ca nefondata, a fost mentinuta  rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina nr. 867/P/2009 din 15.06.2009, ca  legala si temeinica iar in baza art. 192 alin 2 C.p.p. a fost obligata  persoana vatamata  la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare catre  stat.

Pentru a se pronunta aceasta sentinta  s-a avut in vedere ca prin plangerea  inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr. 7453/311/2009 persoana vatamata  a contestat solutia pronuntata de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina prin rezolutia nr. 867/P/2009 din 15.06.2009 prin care s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatul B. F. C. pentru savarsirea infractiunii prevazuta  de art. 220 alin 1 C.p.

In motivarea plangerii se arata ca persoana vatamata sustine ca solutia dispusa in cauza este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca in cauza exista probe care confirma vinovatia intimatului cu privire la savarsirea infractiunii pentru care s-a formulat plangere.

In sustinerea plangerii se arata ca au fost depuse inscrisuri din care rezulta parcurgerea procedurii prealabile prevazuta de art.275- 278 C.p.p. ca si alte inscrisuri.

Prima instanta  a dispus si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr. 867/P/2009.

Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala prima instanta a stabilit ca la data de 27.02.2009 persoana vatamata N. A. a sesizat organele de urmarire penala cu privire la faptul ca intimatul B. F. C. i-a ocupat fara drept o suprafata de teren extravilan situata in T26, P126 pe raza comunei Ganeasa jud. Olt. In urma efectuarii actelor premergatoare de organele de urmarire penala se retine ca prin rezolutia procurorului nr. 867/P/2009 din 15.06.2009 s-a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale impotriva intimatului B. F. C. cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art.220 alin 1 C.p. intrucat fapta reclamata nu este de natura penala.

Impotriva acestei ordonante se arata  ca s-a formulat plangere de persoana vatamata la prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina, care prin rezolutia nr. 1417/II/2/2009 din 17.07.2009 a dispus respingerea plangerii ca neintemeiata.

Dupa parcurgerea procedurii prevazuta de art. 275 – 278 C.p.p. se mentioneaza ca persoana vatamata N. A. a formulat plangere impotriva solutiei procurorului la Judecatoria Slatina, motivand ca solutia  este nelegala si netemeinica intrucat organele de urmarire penala au dispus o solutie de netrimitere in judecata a intimatului desi probele administrate in cauza confirma vinovatia acestuia cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art. 220 alin 1 C.p.

Verificand dosarul de urmarire penala si inscrisurile nou depuse in cursul cercetarii judecatoresti prima  instanta a constatat ca in mod corect procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale fata de intimatul B. F. C. apreciind ca litigiul dintre cele doua parti este unul de natura civila. Astfel in cauza, s-a constatat ca persoana vatamata  detine in proprietate suprafata de 0,50 ha teren pe raza localitatii Ganeasa, jud. Olt, teren ce i-a revenit in urma sentintei civile nr 5034/2004 a Judecatoriei Slatina avand ca obiect partaj succesoral.

Din nota de constatare nr. 1254/09.04.2009 intocmita de Primaria Comunei Ganeasa prima instanta mai retine ca  din terenul apartinand persoanei vatamate suprafata de 0,32 ha a fost ocupata de intimatul B. F. C. iar in declaratiile date in cauza acesta din urma a precizat ca terenul despre care aceasta  mentioneaza ca l-ar fi ocupat pe nedrept i-a apartinut socrului acestuia O. I., conform titlului de proprietate nr. 46637/61/02.07.1996.

Cum in cauza situatia juridica a terenului in ceea ce priveste delimitarea proprietatilor nu este stabilita cu exactitate prima instanta a constatat ca in mod temeinic organele de urmarire penala au apreciat ca litigiul dintre cele doua parti este de natura civila.

In consecinta,prima instanta a stabilit ca solutia dispusa de procuror prin rezolutia 867/P/2009 din 15.06.2009 este legala si temeinica si a respinge ca neintemeiata plangerea formulata de persoana vatamata N. A. mentinand  rezolutia sus mentionata.

In baza  dispozitiilor art. 192 C.p.p. persoana vatamata a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare catre stat aferente acestei proceduri.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs persoana vatamata pentru motivele expuse in partea introductiva ce sunt similare cu cele  prezentate in forma scrisa.

Tribunalul Olt a  constatat ca este fondat recursul de mai  sus.

Pentru aceasta concluzie se constata ca sentinta  primei instante ca si  rezolutia procurorului nu au stabilit in mod complet situatia de fapt pe baza pe probe cu caracter concludent. Astfel ,nu a fost urmarit ca fiind concludent faptul ca persoana vatamata a exercitat posesia asupra terenului in litigiu sub ambele sale aspecte –corpus si animus - prin actele materiale de  folosire a terenului conform destinatiei sale agricole in mod continuu,asa cum reiese din declaratia acesteia in coroborare cu aceea a martorei E. I. care mentioneaza ca  aceasta a muncit suprafata de teren aproape in fiecare an  in acelasi loc iar acest lucru este cunoscut de mai multi vecini. De asemenea, din declaratia martorei S. E. rezulta acelasi lucru dar si ca  faptuitorul a inceput si continuat actele de ocupare a terenului aflat in posesia persoanei vatamate. Aceste probe s-a constatat se coroboreaza cu cele ce reies din adresa nr. 1254/2009 a Primariei Ganeasa care sunt in acelasi sens.

Fata de constatarea de mai sus privind faptul posesiei persoanei vatamate asupra terenului litigios s-a retinut ca este lipsita de fundament constatarea organelor judiciare mentionate ,anume ca natura juridica a litigiului este civila si corespunde  aceleiasi naturi a drepturilor deduse judecatii. Aceasta din urma constatare a organelor judiciare  este nefondata intrucat nu se pune problema pentru  persoana vatamata ca, neavand posesia ,sa incerce sa o dobandeasca pe calea unei actiuni civile cu caracter real(de exemplu in revendicare ca proprietar neposesor  impotriva posesorului neproprietar).

Pe de alta parte , exista probe  sustinute prin mijloacele de proba mentionate anterior care dovedesc faptul ocuparii terenului aflat in posesia persoanei vatamate de catre intimatul faptuitor

In acest context, rezulta ca este indeplinita conditia pretinsa pentru existenta faptei  de tulburare de posesie si anume ca persoana vatamata sa fi avut posesia ca valoare ocrotita prin norma de incriminare prevazuta de art. 220 Cp si totodata este dovedit faptul ocuparii terenului litigios de catre faptuitor.

Pe de alta parte ,pentru completa solutionare a cauzei nu au fost clarificate totusi fapte  si imprejurari cu caracter esential.

In primul rand, nu s-a stabilit in mod concludent  pozitia subiectiva  a conduitei faptuitorului de a ocupa terenul posedat de persoana vatamata. In acest sens se retin  doar afirmatiile directe din declaratia faptuitorului si mediate prin martora S. E.  potrivit carora ar fi ocupat terenul cu aprobarea Comisiei de aplicare a legii nr. 18/1991 a comunei  Ganeasa jud. Olt ,fara intentia de a prejudicia posesia  persoanei vatamate. De aceea , se impun a fi obtinute relatii  suplimentare de la aceasta spre a se verifica sustinerile  faptuitorului si sa fie ascultat din nou faptuitorul spre a propune probe suplimentare in acest sens care vor fi administrate daca se dovedesc utile . In raport de aceasta pozitie subiectiva a faptuitorului (intentie , culpa)se va da solutia corespunzatoare  in functie de celelalte  elemente.

In al doilea  rand,se constata ca nu s-a verificat situarea in teren a suprafetelor detinute in fapt de catre  persoana vatamata si de faptuitor prin raportare la terenurile pentru care acestora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform legii nr. 18/1991 pe baza de acte juridice de proprietate ,ce se vor identifica in raport de situarea acestora ca  tarla,sola si vecinatati.  In raport de aceasta  se va constata daca faptul ocuparii de catre faptuitor a terenului posedat de persoana vatamata este justificat de un drept legal recunoscut iar in caz afirmativ se va da solutia corespunzatoare de neintrunire a elementelor constitutive a infractiunii  conform art. 10 alin. 1 lit. d C.p.p. iar in caz contrar solutia corespunzatoare in raport de toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie. In acest scop se impune a se obtine  constatarile si concluziile unui expert in specialitatea cadastru-topometrie prin intocmirea unui raport de specialitate intocmit cu respectarea procedurii legale.

In al treilea rand ,se observa ca rezolutia procurorului cuprinde  trimiteri la temeiuri de drept  prevazute de art. 10 alin. 1 lit. c si j C.p.p. pentru solutia de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale ce  nu sunt sustinute de nici unul din considerente din expunerea de motive.

In consecinta, in baza art. 278 indice 1 alin. 10 C.p.p. s-a admis recursul persoanei vatamate ,s-a casat sentinta,s-a admis plangerea acesteia,s-a desfiinta rezolutia procurorului si s-a trimite  in baza art. 278 indice 1 alin. 8 lit. b C.p.p. cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale,dispunandu-se asupra cheltuielilor judiciare avansate de stat in raport de aceasta solutie.

Data publicarii pe portal : 04.02.2010