Spete jurisprudenta

Decizie - 29.10.2016

Dreptul asigurărilor sociale

Sentinţă civilă - 20.05.2016

anulare act

Sentinţă penală - 27.04.2016

Cod penal. Reabilitarea judecătorească. Condiţii

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CIVIL.Anularea procesului verbal de contravenţie .

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CIVIL.Transformarea în daune compensatorii a daunelor cominatorii

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CIVIL.PRETENŢII

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CIVIL.Obligarea pârâtului la remiterea alocaţiei de stat încasată pe teritoriul statului italian

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CIVIL.DIVORŢ

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CVIIL.Desfacerea căsătoriei

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CIVIL.DESFACEREA CĂSĂTORIEI.MINORI.

Hotărâre - 11.04.2016

CIVIL.DESFACEREA CĂSĂTORIEI.

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CIVIL.DESFACEREA CĂSĂTORIEI.

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CIVIL.DESFACEREA CĂSĂTORIEI.MINORI

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CVIIL.Anularea parţială a titlului de proprietate

Sentinţă civilă - 11.04.2016

CIVIL. Fond funciar

Sentinţă civilă - 08.04.2016

CIVIL.Rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare

Hotărâre - 08.04.2016

CIVIL.Constatarea dreptului de proprietate

Hotărâre - 08.04.2016

CIVIL.Constatarea nulităţii absolute parţiale a certificatului de moştenitor cu partaj succesoral

Sentinţă civilă - 08.04.2016

CIVIL.Stabilirea liniei de hotar dintre proprietăţile părţilor.

Sentinţă civilă - 08.04.2016

CIVIL.Evacuarea pârâţilor din imobilul proprietatea reclamanţilor