Spete jurisprudenta

Sentinţă penală - 16.03.2016

Infracţiune de viol, prevăzută de art. 197 alin.1 C.p., cu aplicarea art. 37 lit. a C.p. şi tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.2 lit.b şi alin.2 1 lit. a şi c C.p

Hotărâre - 07.10.2016

acordare persoanlitate juridica.neîndeplinirea condiţiilor de înregistrare.asociaţie religioasa

Sentinţă civilă - 29.09.2016

Fond funciar. Anularea titlului de proprietate urmare a nerespectării condiţiilor de emitere a procesului-verbal de punere în posesie

Decizie - 20.09.2016

revendicare imobiliara,uzucapiune

Sentinţă civilă - 19.09.2016

CIVIL.PRIVILEGIUL ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI. IPOTECA BĂNCII. ORDINEA DE PREFERINŢĂ

Sentinţă civilă - 19.09.2016

CIVIL.CONTESŢIE LA EXECUTARE CNADNR TARIF DE DESPAGUBIRE LEGE CONTRAVENTIONALA MAI FAVORABILA

Sentinţă civilă - 19.09.2016

CIVIL.CONSTATARE DREPT DE PROPRIETATE IN PATRIMONIUL UNEI PERSOANE DECEDATE

Sentinţă civilă - 19.09.2016

CIVIL.GARANŢIA DE BUNA EXECUTIE. OBLIGATIA EFECTUARII RECE

Hotărâre - 15.09.2016

Actiune in regres

Decizie - 09.09.2016

Pedeapsa prevăzută de lege în cazul săvârşirii tentativei

Hotărâre - 06.09.2016

CONTENCIOS ADMINISTRATIV.Acţiune având ca obiect obligarea pârâtei UAT să acorde reclamanţilor, angajaţi ai acesteia, despăgubiri echivalente cu contravaloarea tichetelor de vacanţă

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune formulată de reclamant având calitatea de salariat în baza contractului individual de muncă încheiat cu Serviciul de Ambulanţă. Competenţa funcţională a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal cu privire la anularea deciziei de sanc

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM .Acţiune având ca obiect acordarea diferenţei între dobânda calculată la data restituirii sumei încasate cu titlu de taxă de poluare, în baza unei hotărâri judecătoreşti şi dobânda fiscală. Aplicabilitatea Dec. RIL 14/2015

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune având ca obiect suspendarea, în temeiul art. 14 din Legea 554/2004, a executării procesului verbal întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale şi a avizului de inspecţie fiscală. Caracterul de acte administrativ-fiscale a celor două acte a căro

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune având ca obiect atât anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva deciziei de impunere, cât şi a deciziei de impunere, în situaţia în care contestaţia a fost respinsă pentru neîndeplinirea unor condiţii procesuale,

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune având ca obiect obligarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) la plata sumelor reprezentând despăgubiri acordate potrivit Legii 290/2003. Excepţia lipsei calităţii procesual active a ANRP.

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune având ca obiect obligarea primarului la plata majorărilor salariale pentru membrii echipelor de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene

Hotărâre - 06.09.2016

COMERCIAL.Cerere de suspendare a executării silite pe calea ordonanţei preşedinţiale. Îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate

Hotărâre - 06.09.2016

INSOLVENTA.Contestaţie formulată împotriva raportului de activitate a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. Admisibilitatea contestaţiei

Hotărâre - 06.09.2016

INSOLVENTA.Acţiune având ca obiect atragerea răspunderii personale a moştenitorului defunctului care a avut calitatea de administrator al societăţii falite