Spete jurisprudenta

Sentinţă penală - 16.03.2016

Infracţiune de viol, prevăzută de art. 197 alin.1 C.p., cu aplicarea art. 37 lit. a C.p. şi tâlhărie, prevăzută de art.211 alin.2 lit.b şi alin.2 1 lit. a şi c C.p

Decizie - 04.08.2016

CONSTATARE CARACTER ABUZIV. CLAUZE CONTRACTUALE.

Decizie - 21.07.2016

2.Repunere în termenul de exercitarea căii de atac admisă pentru motive temeinic justificate

Hotărâre - 20.07.2016

Cerere în anulare ordonanță de plată admisă. Plăți parțiale efectuate pe parcursul soluționării cererii de emitere a ordonanței de plată.

Decizie - 05.07.2016

Reexaminarea încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată admisă pentru îndreptarea neregularităţii actului de procedură.

Hotărâre - 05.07.2016

Cerere de suspendare a executării actului administrativ

Sentinţă civilă - 05.07.2016

Excepţie de inadmisibilitate a cererii

Sentinţă penală - 04.07.2016

Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine

Hotărâre - 30.06.2016

Cerere de obligare a paratului să-și demonteze și să-și ridice, pe propria cheltuială, instalațiile sanitare și de alimentare cu apă amplasate în subsolul imobilului proprietatea reclamantului.

Decizie - 28.06.2016

Dreptul de retragere al acţionarilor în societăţile pe acţiuni. Condiţii de fond. Condiţii de formă. Îndeplinire cumulativă.

Decizie - 27.06.2016

Încadrarea agentului de poliţie, în categoria ofiţerilor de poliţie şi acordarea gradelor profesionale, raportat la cerinţele postului, nu se realizează în mod automat, fără îndeplinirea vreunei formalităţi, ci numai în baza unei cereri în acest sens, cu

Sentinţă civilă - 23.06.2016

CERERE DE VALOARE REDUSA

Sentinţă civilă - 23.06.2016

VALIDARE POPRIRE

Sentinţă civilă - 23.06.2016

SUCCESIUNI.MOSTENIRI

Sentinţă civilă - 22.06.2016

Contestatie la executare

Sentinţă civilă - 22.06.2016

Fond funciar

Sentinţă civilă - 22.06.2016

ORDONATA DE PLATA OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.

Hotărâre - 21.06.2016

ordonanţă preşedinţială – suspendarea efectelor clauzelor abuzive nu este admisibilă pe calea ordonanţei preşedinţiale, având în vedere că numai procedura reglementată de art. 638 alin. 2 raportat la art. 719 Cod procedură civilă asigură echilibrul între

Sentinţă penală - 17.06.2016

Conducere fără permis de conducere prevăzută de art.335 alin.1 din noul cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal

Sentinţă penală - 17.06.2016

Revizuire. Inadmisibilitate