Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 24.06.2106

Contestatie la executare

Decizie - 09.09.2019

ordonanţă preşedinţială permitere acces

Sentinţă civilă - 29.08.2019

Cauze legale de invalidare a unui mandat de consilier

Sentinţă civilă - 28.11.2017

Obligaţie de a face

Sentinţă civilă - 17.10.2017

Anulare act

Sentinţă civilă - 08.07.2017

Fond funciar – rectificare titlu proprietate

Sentinţă penală - 08.07.2017

Ucidere din culpă – art.192 alin.1,2 Cod penal, conducere sun influenţa alcoolului – art.336 CP

Decizie - 27.06.2017

Restituirea unei plăţi nedatorate ca urmare a nulităţii contractului de cesiune în baza căruia s-a efectuat plata - art. 1092 Cod civil.

Sentinţă penală - 10.04.2017

Furt

Decizie - 29.03.2017

Stabilirea liniei de graniţă între proprietăţi. Neinvocarea accesiunii, respingerea cererii de demolare a construcţiei şi neîntrunirea condiţiilor constituirii superficiei

Decizie - 29.03.2017

Chemarea în garanţie pentru evicţiune, în cadrul acţiunii de grăniţuire şi revendicare

Sentinţă civilă - 29.03.2017

Constatarea unor clauze abuzive a în cuprinsului Contractul de leasing financiar. Consecinţe

Decizie - 29.03.2017

Inadmisibilitatea constatării nevalabilităţii titlului Statului asupra imobilului preluat abuziv în cadrul unei acţiuni în realizare întemeiată pe dispoziţiile art. 480 şi 481 Cod civil, raporta la prevederile Legii 10/2001 şi practica CEDO în materie.

Decizie - 29.03.2017

Desfiinţarea formelor de executare silită prin hotărâre irevocabilă. Consecinţe asupra obiectului contestaţiei la executare.

Decizie - 29.03.2017

Rezoluţiune vânzare-cumpărare autentică, partaj cu stabilire sulte egalizatoare şi rectificare carte funciară pa calea cererii de intervenţie.

Decizie - 29.03.2017

Formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în baza legilor fondului funciar, de către un singur moştenitor al defunctului deposedat. Consecinţe juridice asupra dreptului celorlalţi moştenitori

Decizie - 29.03.2017

Lipsă folosinţă imobil după restituirea în baza Legii 10.2001.Acordarea de despăgubiri cu dobândă penalizatoare

Decizie - 29.03.2017

Partajare teren, consecinţe asupra dreptului vizând construcţiile edificate pe acesta.

Sentinţă civilă - 29.03.2017

Neconstatarea de către instanţa penală a erorii judiciare sau privării nelegale de libertate. Consecinţe asupra despăgubirilor civile.

Sentinţă civilă - 29.03.2017

Legea 10/2001. Măsuri compensatorii în echivalent, inexistenţa imobilele terenuri în proprietatea sau administrarea unităţii care a soluţionat notificarea.