Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 30.05.2017

Despăgubiri.Penalităţi

Hotărâre - 23.05.2017

Cerere de valoare redusă. Inaplicabilitatea clauzei penale la alte obligaţii rezultate din contract decât obligaţia de plată a contravalorii serviciilor de telecomunicaţii pentru care a fost prevăzută clauza penală.

Hotărâre - 23.05.2017

Litigiu între profesionist şi consumator, clauza atributivă de competentă, natura de clauză abuzivă. Instanţa a apreciat ca vădit abuzivă modalitatea de inserare a clauzei atributive de competenţă, preformulată de către profesionist şi inclusă într-un act

Sentinţă civilă - 18.05.2017

Plângere contravenţională. Lipsa calităţii subiectului activ al contravenţiei.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Confirmare renunţare urmărire penală. Cerere respinsă. Participaţie penală. Înşelăciune.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Vătămare corporală. Conţinutul constitutiv al infracţiunii. Participaţie penală. Schimbare de încadrare din infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzută de art.193 alin.2 Cod penal în infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art.194 alin.1 li

Sentinţă penală - 18.05.2017

Furt calificat prin violare de sediu profesional. Respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de din infracţiunea de furt calificat prevăzută de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b, c, d şi alin.2 lit.b Cod penal, în infracţi

Sentinţă penală - 18.05.2017

Contestaţie la executare. Cerere de modificare pedepse. Competenţa teritorială.

Hotărâre - 18.05.2017

Plângere împotriva ordonanţei prim-procurorului prin care s-a soluţionat plângerea împotriva ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată. Calificare cerere. Admisibilitate.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Contestaţie în anulare. Admisibilitatea contestaţiei în anulare formulată împotriva încheierii pronunţate în soluţionarea contestaţiilor formulate de deţinuţi conform art.56 din Legea nr.254/2013.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate în procedura prevăzută de art.104 din Legea nr.254/2013. Forţa probantă a actelor întocmite de cadrele penitenciarului. Prezumţia de nevinovăţie.

Hotărâre - 18.05.2017

Plângere împotriva ordonanţelor de netrimitere în judecată. Netemeinicie. Mărturie mincinoasă – elemente constitutive ale infracţiunii.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Infracţiune asimilată infracţiunii de contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României. Circumstanţe atenuante prevăzute de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. Depăşirea termenului legal de o lună prevăzut de art. 466 alin. 1 Cod procedură penală.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Infracţiuneade tâlhărie calificată. Săvârşirea infracţiunii de către un inculpat major împreună cu un inculpat minor

Sentinţă civilă - 18.05.2017

Divorţ fără minori culpă comună , despăgubiri

Sentinţă civilă - 18.05.2017

Divorţ cu minori culpă comună

Sentinţă civilă - 18.05.2017

Excepţia necompetenţei teritoriale admisa

Sentinţă civilă - 18.05.2017

Excepţia necompetenţei teritoriale admisa acord expres pârât

Sentinţă civilă - 18.05.2017

Excepţia necompetenţei instanţelor române admisă