Spete jurisprudenta

Decizie - 06.11.2016

Nulitate absoluta contract de vânzare cumpărare pentru lipsa cauzei,a actului de alipire si dezmembrare autentificata nulităţii parţiale a încheierii de carte funciara

Decizie - 23.10.2016

Pretenţii

Sentinţă civilă - 01.10.2016

Acţiune în pretenţii. Daune-interese moratorii sub forma dobânzii. Irelevanţa eşalonării debitului prin act normativ.

Sentinţă civilă - 22.01.2016

Ordin de protectie

Sentinţă penală - 12.01.2016

Furt

Sentinţă civilă - 11.01.2016

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Principiul priorității înscrierilor în cartea funciară

Hotărâre - 11.01.2016

Ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata cauțiunii

Sentinţă civilă - 11.01.2016

sistare lucrări – ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă - 11.01.2016

Răspunderea avalistului in recuperarea debitului mentionat in biletul la ordin avalizat

Sentinţă civilă - 11.01.2016

Ordonanţă preşedinţială; exercitarea autorităţii părinteşti; stabilire domiciliu minor; pensie de întreţinere

Sentinţă civilă - 11.01.2016

Cerere valoare redusă; necompetenţă teritorială

Sentinţă civilă - 11.01.2016

Ordonanţă preşedinţială; hotărâre care suplineşte acordul parental

Sentinţă civilă - 11.01.2016

Revocare donaţie pentru survenienţă de copii

Sentinţă civilă - 11.01.2016

CONSTATARE NULITATE TITLU DE PROPRIETATE

Sentinţă civilă - 11.01.2016

OBLIGAŢIE DE A FACE

Sentinţă civilă - 11.01.2016

ACŢIUNE ÎN DAUNE

Sentinţă civilă - 11.01.2016

NULITATE ABSOLUTĂ TITLU PROPRIETATE

Sentinţă civilă - 11.01.2016

APĂRARE DREPT DE PROPRIETATE -REVENDICARE

Sentinţă civilă - 11.01.2016

PRETENŢII

Sentinţă civilă - 11.01.2016

fond funciar - constatare nulitate absoluta titlu de proprietate- calitate procesual activă , interes