Spete jurisprudenta

Hotărâre - 11.11.2017

sechestru asigurător - Caracterul executoriu al unei hotărâri este dobândit de la pronunţarea deciziei, fiind lipsit de relevanţă juridică faptul că hotărârea a fost redactată sau nu, deoarece executorialitatea nu depinde nici de momentul redactării

Sentinţă civilă - 31.07.2017

Familie

Decizie - 26.07.2017

Măsurile asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, se dispun în cazuri excepţionale. Luarea măsurilor asigurătorii trebu

Sentinţă civilă - 20.07.2017

Perfectarea vânzării-cumpărării

Sentinţă civilă - 13.07.2017

Încuviinţarea executării silite împotriva debitorului

Sentinţă civilă - 13.07.2017

Radiere şi plăţi

Sentinţă civilă - 12.07.2017

rectificare carte funciar

Sentinţă civilă - 05.07.2017

Familie

Hotărâre - 04.07.2017

Anulare titlu de proprietate

Hotărâre - 04.07.2017

Clauze abuzive

Hotărâre - 04.07.2017

Fond funciar

Hotărâre - 04.07.2017

Ordin de protectie

Hotărâre - 04.07.2017

Plangere contraventionala (rovinieta)

Hotărâre - 04.07.2017

Pretentii

Hotărâre - 04.07.2017

Suspendare provizorie executare silita

Hotărâre - 04.07.2017

Uzucapiune

Decizie - 04.07.2017

Sesizarea serviciului de probaţiune cu cererea de revocare a amânării aplicării pedepsei.

Sentinţă civilă - 04.07.2017

Încuviinţarea executării silite împotriva debitorului

Decizie - 03.07.2017

Încetare Acordul-cadru de prestare servicii de pază. Invocare clauza de impreviziune. Art. 1271 din Noul Cod civil. Condiţii care trebuie îndeplinite.

Sentinţă civilă - 03.07.2017

Minori