Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 29.08.2019

Cauze legale de invalidare a unui mandat de consilier

Sentinţă civilă - 19.12.2016

Contestatie legea electorala

Sentinţă civilă - 27.10.2016

Anulare act - Legea nr. 165/2013

Decizie - 27.09.2016

În cazul identificării unor lucrări realizate fără autorizaţie, descrierea acestora în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei trebuie să fie completă, prin menţionarea expresă a lucrărilor vizate şi a locului/părţii din imobil

Decizie - 22.09.2016

Anularea hotărârilor de consiliul local care disciplinează raporturi juridice civile

Decizie - 21.09.2016

Legea nr. 10/2001. Dispoziţie. Contestare. Interes

Sentinţă civilă - 15.09.2016

ANULARE ACT

Decizie - 09.09.2016

Hotarare care sa tina loc de act autentic

Hotărâre - 06.09.2016

CONTENCIOS ADMINISTRATIV.Acţiune având ca obiect obligarea pârâtei UAT să acorde reclamanţilor, angajaţi ai acesteia, despăgubiri echivalente cu contravaloarea tichetelor de vacanţă

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune având ca obiect suspendarea, în temeiul art. 14 din Legea 554/2004, a executării procesului verbal întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale şi a avizului de inspecţie fiscală. Caracterul de acte administrativ-fiscale a celor două acte a căro

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune având ca obiect obligarea primarului la plata majorărilor salariale pentru membrii echipelor de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene

Hotărâre - 06.09.2016

COMERCIAL.Cerere de suspendare a executării silite pe calea ordonanţei preşedinţiale. Îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate

Sentinţă civilă - 05.08.2016

Este nelegală decizia C.L. Poiana de a invalida mandatul de consilier local al reclamantului T.I. deoarece în mandatul anterior de consilier local reclamantul nu s-a implicat în administrarea comunei

Sentinţă civilă - 07.07.2016

Anulare act administartiv

Hotărâre - 05.07.2016

Cerere de suspendare a executării actului administrativ

Sentinţă civilă - 30.06.2016

Suspendare executare act administrativ

Sentinţă civilă - 22.06.2016

Legea 215/2001 – validare primar

Hotărâre - 21.06.2016

Suspendare act administrativ

Sentinţă civilă - 21.06.2016

Comunicare informaţii de interes public

Sentinţă civilă - 21.06.2016

Litigiu privind achiziţiile publice