Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 10.03.2017

Hotarare care sa tina loc de act autentic

Decizie - 03.02.2017

Hotarare care sa tina loc de act autentic

Sentinţă civilă - 02.02.2017

Anulare Decizie de impunere prin care s-a stabilit TVA suplimentară aferentă unor livrări intracomunitare de bunuri

Sentinţă civilă - 18.01.2017

contestaţie act administrativ fiscal

Decizie - 20.12.2016

Termen de decădere introdus prin sintagma „pe parcursul îndeplinirii contractului”. Ajustarea preţului contractului ca urmare a creşterii indicelui de cost în construcţii.

Sentinţă civilă - 19.12.2016

Contestatie legea electorala

Decizie - 15.12.2016

Hotarare care tine loc de act autentic - Dovada calităţii de proprietar în acţiunile privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare

Decizie - 14.12.2016

Anulare decizie de impunere emisă de C.A.S.

Hotărâre - 08.12.2016

Suspendare act administrativ. Dovada cazului bine justificat şi a pagubei iminente. Analizarea în concret a condiţiilor

Decizie - 02.12.2016

CONTENCIOS ADMINISTRATIV Anulare hotărâre emisă de Consiliul de administraţie al unei unităţi de învăţământ

Sentinţă comercială - 25.11.2016

Contestaţie act administrativ fiscal

Sentinţă civilă - 03.11.2016

Refuz comunicare informații de inters public

Sentinţă civilă - 27.10.2016

Anulare act - Legea nr. 165/2013

Hotărâre - 11.10.2016

Emitere act administrativ. Reţinerea greşită a temeiului legal. Rolul activ al instanţei

Decizie - 11.10.2016

5.Act de control emis de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare. Personal silvic cu atribuţii de pază. Competenţă materială.

Sentinţă civilă - 05.10.2016

anulare act administrativ

Sentinţă comercială - 05.10.2016

contestaţie act administrativ fiscal

Decizie - 27.09.2016

În cazul identificării unor lucrări realizate fără autorizaţie, descrierea acestora în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei trebuie să fie completă, prin menţionarea expresă a lucrărilor vizate şi a locului/părţii din imobil

Sentinţă civilă - 27.09.2016

Ajutor de incalzire

Decizie - 23.09.2016

Recurs. Anulare act administrativ fiscal. Deductivitatea unor cheltuieli efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării veniturilor