Art 278 ind.1 c.p.p.

Dosar Nr. 1 (07.01.2010)

1.- Art 278 ind.1 c.p.p.-

SENTINTA PENALA NR.1

Sedinta publica din 7 ianuarie 2010

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. /198/2009 petentul G. N., cu domiciliul în , în contradictoriu cu intimatii P. I., C. GHE., ambii cu domiciliul în, P. V. si P. R., ambii cu domiciliul în , a formulat plângere împotriva Rezolutiei nr. /II/2/2009, pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Brezoi, în temeiul art. 278 ind.1 c.p.p.

În motivarea plângerii, petentul arata ca a formulat o plângere penala prin care a sesizat faptul ca în datele de 25.01.2009, 22.02.2009 si 1.03.2009 a fost insultat , calomniat si amenintat de cei patru intimati.

Arata petentul ca , desi prin plângere aratase doar datele de 25.02 si 1.03., cu prilejul declaratiei date în fata procurorului, în termenul de doua luni pentru formularea plîngerii, s-a plâns ca a fost insultat si calomniat si în data de 22.02.

Cu toate acestea, arata ca procurorul a efectuat cercetari doar pentru doua dintre fapte, fara sa cerceteze fapta din 22.02.2009.

De asemenea, petentul arata ca , desi în declaratie a enumerat mai multi martori cu care întelegea sa probeze sustinerile sale, acestia nu au fost audiati de procuror fiind audiati doar faptuitorii si martorii insusiti de acestia.

Sustine petentul ca nu a fost luata în seama declaratia martorului P. G., care a declarat ca a fost amenintat cu moartea, astfel ca nu s-a aplicat faptuitorilor nici o sanctiune, nici macar administrativa.

Instanta a dispus atasarea dosarul de urmarire penala /P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Brezoi si a Rezolutiei /II/2/2009.

Analizând dosarul de urmarire penala si plângerea petentului instanta retine urmatoarele:

La data de 07.03.2009, petentul a formulat o plângere penala prin care a solicitat cercetarea pentru infractiunea de insulta, calomnie si amenintare, a celor patru intimati, fapte savârsite în datele de 25.01.2009 si 1.03.2009.

Ca urmare a formularii acestei plângeri, la data de 18.03.2009, petentului i s-a luat o declaratie de organul de cercetare penala (f.4).

În aceasta declaratie, petentul precizeaza ca în datele de 25.01, 22.02 si 1.03.2009 a fost insultat, calomniat si amenintat de intimati, iar dupa ce reda împrejurarile comiterii faptelor, în finalul declaratiei solicita „ a efectua cercetari sub aspectul savârsirii infractiunii de amenintare, insulta , calomnie si instigare, iar eventualele despagubiri civile si daune morale le voi efectua în instanta”.

În cauza , s-au luat declaratii intimatilor (f.10-16) acestia fiind întrebati doar cu privire la incidentele din 25.01 si 1.03.2009.

De asemenea, au fost audiati martorii P.G. (f.5), P.Ghe. (f.6), N. C.(f.8) si N. R.(f.9), si acestia fiind întrebati tot cu privire la datele de 25.01.2009 si 1.03.2009.

Astfel, desi precizarile din declaratia din 18.03.2009 întrunesc conditiile unei plângeri prealabile, solicitându-se tragerea la raspundere penala a intimatilor pentru fapte savârsite în data de 22.02.2009, plângere formulata în termenul legal, nu s-au efectuat nici un fel de cercetari pentru aceasta fapta.

Mai mult decât atât, prin Rezolutia procurorului /P/2009 din 2.07.2009, procurorul s-a pronuntat numai cu privire la faptele din data de 1.03.2009.

Plângerea formulata de petent împotriva acestei Rezolutii a fost respinsa ca nefondata prin Rezolutia /II/2/2009.

Astfel, în cauza procurorul nu a efectuat cercetari pentru toate faptele pentru care s-a formulat plângere si nu a dat solutie pentru toate aceste fapte.

Pentru toate aceste considerente, instanta constata ca plângerea petentului este întemeiata si o va admite, în baza art. 2781 al.8 lit.b cod proc. pen, desfintând Rezolutia /P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Brezoi si /II/2/2009 a Prim Procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Brezoi.

Va fi trimis dosarul procurorului pentru a efectua cercetari si pentru a da solutie pentru toate faptele pentru care s-a plâns petentul, respectiv 25.01.,22.02., si 1.03.2009.

Cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia.

În baza art.193 cod proc. pen., vor fi obligati intimatii la 600 lei cheltuieli judiciare catre petent.