Dosar 257/3/2000 din 07.12.2000

z*L.64/95


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 257/3/2000
Data dosar:
07.12.2000
Instanta:
Tribunalul București
Departament:
Secţia a-VII-a Civilă
Obiect:
z*L.64/95
Categorie:
Litigii cu profesionistii
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 21.09.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Soluţionare

  În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC ALMADIO IMPORT EXPORT SRL. Dispune notificarea prezentei hotărâri direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului sau registrului societăţilor agricole, după caz. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului/ alte registre. În temeiul art.136 din lege, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. Dispune plata onorariului lichidatorului judiciar SC ACTIV LICHIDATOR SRL, în sumă de 3570 lei din fondul prevăzut de art.4 alin.4 din lege. Desemnează contabil pentru efectuarea plăţii pe d-na DANIELA APOSTOLESCU, cu o retribuţie de 30 lei. Definitivă. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.09.2006. PREŞEDINTE

 • Sedinta din data de 08.06.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Soluţionare

  Respinge cererea formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice sector 6, cu sediul în Bucureşti, str.Popa Tatu, nr.7,sector 1, împotriva pârâtului GAVRILĂ NICULAE, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, str.Al.Ariniş, nr.1, bl.OD 1, sc.B, et.9, ap.81, sector 6, în calitate de administrator al debitoarei S.C. Almadio Import-Export S.R.L., având ca obiect angajarea răspunderii patrimoniale. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 8.06.2006. PREŞEDINTE

 • Sedinta din data de 13.04.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 23.02.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 12.01.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 20.10.2005 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Soluţionare

  Admite exceptia prescriptiei dreptului la actiune. Admite contestatia formulata de SC ACTIV LICHIDATOR SRL, in calitate de lichdiator judiciar al debitoarei SC ALMADIO IMPORT EXPORT SRL, cu privire la creanta inregistrata de SC TAPESTRY FURNITURE WOOD. Dispune omiterea acestei creditoare din tabelul obligatiilor, creanta fiind prescrisa. Termen 12.01.2006, pentru continuarea procedurii. Cu recurs in 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 20.10.2005. PRESEDINTE

 • Sedinta din data de 30.06.2005 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 28.04.2005 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 03.03.2005 la ora 08:30

  Complet: *C1

Flux dosar


Actualizare GRPD