Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 27.12.2019

Anulare act

Hotărâre - 11.12.2019

Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice

Sentinţă civilă - 11.12.2019

Minori si familie

Hotărâre - 28.08.2019

DREPT CIVIL

Sentinţă civilă - 24.07.2019

Stabilirea locuinței minorului

Sentinţă civilă - 24.07.2019

Contestatie la executare

Sentinţă civilă - 13.07.2019

Contestație la executare – garanți – cadru procesual pasiv – introducerea în cauză de împrumutatului

Hotărâre - 07.07.2019

infractiuni legi si decrete

Hotărâre - 04.07.2019

Înscrierea în cazierul fiscal a faptelor de evaziune fiscală pentru care s-a dispus clasarea ca urmare a reparării prejudiciului. Condiţii.

Sentinţă penală - 26.06.2019

Infractiuni in regim vamal

Sentinţă civilă - 26.06.2019

DARE IN PLATA

Sentinţă penală - 13.06.2019

Furtul

Sentinţă civilă - 13.06.2019

Plângere împotriva procesului-verbal

Sentinţă civilă - 12.06.2019

Uzucapiune.Pentru posesia imobilelor situate în regimul de carte funciară, începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938, acţiunea în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune este reglementată de prevederile acestui decret chiar şi după d

Sentinţă civilă - 12.06.2019

Tagada paternitate

Decizie - 10.06.2019

Contestaṭie la executare fiscală.Recurs.

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Sentinţă civilă - 07.06.2019

Ordin de protectie

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Decizie - 06.06.2019

Completare, lămurire dispozitiv