Spete jurisprudenta

Decizie - 02.02.2107

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndepli

Sentinţă civilă - 28.10.2020

Recalculare pensie. Obligatia de a face

Decizie - 15.10.2020

Autorizaţie de construcţie. Desființare construcţie care nu respectă autorizaţia de construcţie. Principiul securităţii raporturilor juridice.

Hotărâre - 06.05.2020

DREPT CIVIL

Hotărâre - 16.04.2020

Drept penal-tâlhărie

Sentinţă civilă - 15.04.2020

Sechestru asigurator, condiţii.- art. 953 alin. 1 Cod procedură civilă

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Decizie - 30.03.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Oferte considerate neconforme. Valoare lot. Motive de contestare noi.

Sentinţă penală - 30.03.2020

Conducerea unui vehicul fara permis de conducere

Hotărâre - 30.03.2020

Pretenţii

Hotărâre - 30.03.2020

Succesiuni

Sentinţă civilă - 26.03.2020

Exercitare drept de obtiune succesorala

Hotărâre - 26.03.2020

Plângere contravențională

Sentinţă civilă - 24.03.2020

Grăniţuire, răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat proprietarului fondului învecinat

Sentinţă civilă - 24.03.2020

Răspunderea asigurătorului de răspundere civilă auto RCA pentru avarierea sau distrugerea de bunuri, în cazul în care răspunzător de producerea accidentului este o altă persoană decât asiguratul – reglementată de Legea nr.136/1995 ( în vigoare la data înc

Hotărâre - 24.03.2020

Dreppt penal

Decizie - 24.03.2020

Contestaţie la executare. Caracterul divizibil al obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată

Sentinţă civilă - 23.03.2020

DREPT CIVIL

Hotărâre - 20.03.2020

Daunele moratorii pentru executarea cu întârziere a obligației contractate

Sentinţă civilă - 18.03.2020

Actiune in constatare