Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 19.01.2018

Procedura insolvenţei

Decizie - 11.01.2018

Stabilire incompletă a stării de fapt. Casare cu trimitere în vederea completării probaţiunii

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Contestaţie la executarea silită. Lipsa calităţii de creditor

Sentinţă penală - 09.01.2018

Infracţiunea de ,,nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”, prevăzută şi pedepsită de art. 342 alin. 2 Codul penal. Elemente constitutive

Sentinţă penală - 09.01.2018

Cerere de reabilitare judecătorească. Neîndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 168 lit. b Cod penal

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Rezoluţiune contract

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Ordonanţă preşedinţială. Servitute de trecere.

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Ordonanţă Preşedinţială. Obligaţia de a face.

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Pretenţii. Răspundere civilă delictuală. Solicitare cheltuieli de judecată pe cale separată. Caracterul necesar al cheltuielilor de judecată efectuate după închiderea dezbaterilor

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Plângere contravenţională. Parcare neregulamentară. Subiectul activ al contravenției.

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Contestaţie la executare la titlu. Invocare chestiuni de fond privind titlul executoriu

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Contestaţie la executare şi întoarcere executare silită. Excepţia prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită şi excepţia perimării executării silite

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Obligaţie de a face. Vânzare apartament în baza Legii nr. 85/1992. Certificat de vacanţă succesorală. Apartament bun aflat în domeniul public

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Divorţ fără minori. Necompetenţa instanţelor române

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Majorare pensie de intretinere. Obligare pârât la cheltuieli de judecată – de drept în întârziere

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Divorţ cu minori. Exercitarea autoritate părintească exclusiva admisă

Sentinţă penală - 09.01.2018

Contrabandă calificată – participaţie improprie. Introducerea în ţară a unei arme supuse autorizării prin intermediul unei firme de curierat care a acţionat fără vinovăţie. Analiza probelor. Înlăturarea declaraţiilor date de 4 martori în favoarea inculpat

Sentinţă penală - 09.01.2018

Conducere fără permis. Încercarea inculpatului de a zădărnicirea adevărului prin depunerea unui înscris falsificat. Individualizarea pedepsei

Decizie - 05.01.2018

procedura insolvenţei - anulare divizare parţială Acţiune în anularea actelor frauduloase. Divizare parţială. Art. 117 alin. 2 lit. c L 85/2014.

Sentinţă penală - 28.12.2017

Contestație la executare. Recunoașterea duratei pedepsei executate în străinătate ca urmare a bunei conduite în timpul detenției.