Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 02.05.2022

Litigii cu profesionişti- Garanţia contra viciilor bunului vândut. Daune-interese

Decizie - 04.10.2019

Recurs contencios administrativ. Anulare decizie de plată emisă de A.P.I.A.

Sentinţă civilă - 31.05.2019

Inadmisibilitate pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare.

Sentinţă civilă - 09.11.2018

Nulitate contract de arendă

Decizie - 02.11.2018

Măsurile 214 „Plăţi de agromediu” din PNDR 2007 – 2013. Condiţiile de ecocondiţionalitate GAEC

Hotărâre - 29.11.2017

obligare emitere decizie

Decizie - 08.10.2015

Anulare act administrativ. Acordare plăti în cadrul schemelor de plată unică pe suprafată. Depunerea cererii de plată si a documentelor aferente în termen. Dovada exploatării terenului.

Sentinţă civilă - 17.09.2014

Nu este îndeplinită condiţia cazului bine justificat pentru a dispune suspendarea deciziei de impunere atunci când impozitul pe venitul agricol a fost stabilit cf. OUG 8/2013, în baza propriei declaraţii a reclamantului

Sentinţă civilă - 26.06.2014

Anularea contract de arendă pentru neplata arendei. Nerespectarea clauzelor contractuale. Fond.

Decizie - 14.04.2014

Regimul juridic al dreptului de preemţiune al arendaşului

Hotărâre - 05.03.2014

Iesire din indiviziune fortata

Hotărâre - 20.02.2014

OG nr. 2/2001

Decizie - 25.09.2012

Daune morale.

Sentinţă civilă - 12.09.2012

Agricultură, plată

Hotărâre - 09.08.2012

Ordonanţă de plată. Noţiunea de „profesionist” conform Noului Cod Civil

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 21.12.2011

Prin plângerea înregistrată la data de 6 septembrie 2011, reclamanta S.C. A.L.IFN S.A. a solicitat, în contradictoriu cu S.C. A.C.2000 S.A. Piteşti, desfiinţarea deciziei Consiliul Naţional pentru Soluţionare Contestaţiilor nr.3494/354C7/4060 emisă l...

Decizie - 28.09.2011

Legea nr. 10/2001. Teren situat in intravilanul localitatii la momentul preluarii bunului de catre stat. Incidenta art. 8 din Legea nr. 10/2001.

Sentinţă civilă - 06.07.2011

PRETENŢII – AGRICULTURĂ

Decizie - 10.02.2011

Pretenţii civile restituire subventii agricole