Fond Funciar

Decizie 226 din 01.02.2012


Cod Operator 2443

Dosar nr. 3036/263/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECTIA I CIVILA

DECIZIA NR. 226

Sedinta publica din data de 01 februarie 2012

Completul compus din:

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de recurentii revizuienti Dc, Be, împotriva sentintei civile nr.2529/01.11.2011 pronuntata de Judecatoria Motru în dosar nr.3036/263/2011.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit recurentii revizuienti Dc, intimatii dm, dd , Nicusor reprezentat de procurator da, dc, Comisia Locala m, Comisia Locala s, Comisia de Fond Funciar, SC t SA reprezentat de consilier juridic mme.

Procedura îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care constatând recursul în stare de judecata s-a acordat cuvântul.

Consilier juridic Mepentru intimata SC Complexul Energetic Turceni solicita respingerea recursului ca nefondat.

TRIBUNALUL

Asupra recursului de fata;

Prin sentinta civila nr.2529/01.11.2011 pronuntata de Judecatoria Motru în dosarul nr.3036/263/2011 s-a respins cererea formulata de revizuientii  Dc si Be, ambii domiciliati în Craiova, Jud. Dolj, în contradictoriu cu intimatii dn, domiciliat în Motru, Jud.Gorj,dm, dd, , domiciliati în x, Jud.Gorj, SC x SA, Comisia Locala de fond funciar x, Comisia Locala de fond funciar x, Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Gorj. 

Pentru a pronunta aceasta sentinta  a retinut instanta ca cererea de revizuire formulata de petenti este întemeiata pe dispozitiile art.322 pct.5 C.pr.civ. prima ipoteza ce are în vedere situatia în care la data pronuntarii sentintei a carei revizuire se solicita, instanta nu a avut în vedere anumite înscrisuri ce nu au putut fi înfatisate de parti din motive independente de vointa lor , înscrisuri care în mod vadit erau de natura a schimba solutia data, iar în speta înscrisurile noi invocate sunt cererea de reconstituire nr.1067/02.04.1998 nr.388/19.09.2005, adresele nr.6510/08.11.2006 si 5013/10.07.,2007 a Primariei Slivilesti.

A mai retinut instanta ca în speta nu sunt îndeplinite disp.art.322 pct.5 C.pr.civ., întrucât actele noi invocate de revizuienti s-au aflat tot timpul în arhivele comisiei locale sau judetene la dispozitia permanenta a partii interesate, asa încât la data solutionarii cauzei în fond , lipsa vreunui înscris nu s-a datorat unor împrejurari mai presus de vointa revizuientilor si neglijentei acestora, iar cererile de reconstituire formulate de revizuienti ulterior anului 1991 nu constituie înscrisuri determinante care sa influenteze solutia data în fond.

Împotriva sentintei au declarat recurs revizuientii criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate cu motivarea ca instanta de fond a apreciat eronat probatoriul administrat si a facut o gresita aplicare a dispozitiilor art.,322 pct.5 C.pr.civ., neavând în vedere faptul ca cererile de reconstituire invocate ca acte noi erau de natura a determina modificarea sentintei a carei revizuire se solicita, iar nedepunerea actelor noi nu le este imputabila, fiind culpa comisiei locale de fond funciar faptul ca nu le-a solutionat nici pâna în prezent cererile de reconstituire formulate.

Analizând recursul prin prisma criticilor formulate, tribunalul îl apreciaza ca nefondat pentru urmatoarele considerente:

Art. 322 pct.5 c.pr.civ prevede admisibilitatea cererii de revizuire atunci când dupa pronuntarea unei hotarâri s-au descoperit înscrisuri doveditoare retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi înfatisare dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat sau modificat hotarârea unei instante pe care s-au întemeiat hotarârea a carei revizuire se cere, prezenta cerere de revizuire fiind întemeiata conform motivelor per prima ipoteza, iar înscrisurile invocate ca acte noi fiind cererile de reconstituire 1067/1998, 388/2005 precum si adresele Primariei Slivilesti 6510/2006 si 5013/2007.

În mod corect a retinut instanta de fond ca aceste înscrisuri nu îndeplinesc conditiile cumulative impuse de art.322 pct.5 Teza a I a C.pr.civ. pentru a fi considerate acte noi, întrucât pe de o parte aceste acte s-au aflat tot timpul în arhivele comisiei locale sau judetene, revizuientii putând oricând sa le obtina si sa le prezinte instantei,m astfel ca neprezentarea lor nu s-a datorat unor împrejurari mai presus de vointa lor, ci lipsei de diligente în as-si dovedi îndreptatirea la reconstituire. Pe de alta parte înscrisurile noi nu sunt de natura a conduce la schimbarea solutiei data prin sentinta a carei revizuire se solicita în sensul retinerii unei alte stari de fapt întrucât instantele de fond si de recurs au analizat respectarea procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la actele atacate.

Corect a aplicat instanta si hotarârea CEDO data în cauze Mitrea vs România prin care s-a statuat ca în considerarea prezumtiei de validitate este inadmisibila o cale extraordinara de atac cvu exceptia unor circumstante exceptionale numite de curte defecte fundamentale ale hotarârii, context în care o hotarâre judecatoreasca prezinta interes nu numai pentru instantele nationale dar si pentru partile implicate, impunându-se a fi ocrotit principiul securitatii raporturilor juridice în sensul ca nici o parte a unui proces sa nu poata determina redeschiderea unei cauze solutionata irevocabil numai în scopul de a obtine o rejudecare.

Fata de aceasta situatie tribunalul apreciaza sentinta instantei de fond ca temeinica si legala data cu aplicarea corecta a disp.art.322 pct.5 teza I C.pr.civ. , astfel încât urmeaza ca în baza art.312 C.pr.civ. sa respinga recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentii revizuienti Dc, Be, împotriva sentintei civile nr.2529/01.11.2011 pronuntata de Judecatoria Motru în dosar nr.3036/263/2011.

Irevocabila.

Data si citita în sedinta publica din data de 01 februarie 2012  la Tribunalul Gorj.

Domenii speta

Gaj