Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 09.01.2023

Contestatie la executare

Decizie - 08.12.2022

Obligaṭia de desfiinṭare a lucrărilor executate fără autorizaṭie. Contestaṭie la executare. Apel

Sentinţă civilă - 08.12.2022

Contestatie la executare

Sentinţă civilă - 29.11.2022

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 26.11.2022

Litigii cu profesionişti- Suspendarea executării silite în temeiul art 6 din Legea 77/2016

Decizie - 03.11.2022

Executare ipotecă. Prescripţia extinctivă, regim juric aplicabil

Decizie - 03.11.2022

Natura juridică a procesului verbal al executorului judecatorescb de încetare a executării silite

Decizie - 03.11.2022

Depunerea cu afectaţiune specială, la dispoziţia executorului judecătoresc, a întregii valori a creanţei, urmată de procedura ofertei de plată şi consemnaţiune, prin intermediul altui executor judecătoresc

Sentinţă civilă - 31.10.2022

contestatie la executare

Sentinţă civilă - 10.10.2022

CIVIL.CONTESTAŢIE LA EXECUTARE TARDIV FORMULATĂ

Decizie - 20.09.2022

Contestatie

Sentinţă civilă - 04.08.2022

Contestatíe la executare

Decizie - 27.07.2022

Fidejusiunea nu se transmite, la decesul fidejusorului, către moştenitorii acestuia

Sentinţă civilă - 13.07.2022

Contestație la executare

Sentinţă civilă - 06.07.2022

Contract de leasing . Obligaţia utilizatorului de a achita , cu titlu de clauză penală , 12 chirii lunare , reprezentând daune interese . Prerogativa finanțatorului de a obţine executarea anticipată a obiectului obligației , contrar naturii succesive a a

Sentinţă penală - 05.07.2022

PENAL.Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 05.07.2022

CIVIL.CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

Sentinţă civilă - 05.07.2022

CIVIL.CONTESTAŢIE LA EXECUTARE. TITLU EXECUTORIU – HOTĂRÂRE DE EXPEDIENT

Sentinţă penală - 22.06.2022

Contestaţie la executare. Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor prev. de art.598 alin.1 C.p.p. nefiind făcută dovada achitării cheltuielilor judiciare şi a despăgubirilor civile

Hotărâre - 17.06.2022

Contestatie