Contestatie

Decizie 7 din 20.09.2022


Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:2022:........

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA DOSAR NR. ....

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 7

Şedinţa publică din data de 20 septembrie 2022

Complet de judecată contestaţie CR4

PREŞEDINTE: ..........

JUDECĂTOR: .......

GREFIER: ........

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror .............. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra contestaţiei formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 253/2021 din data de 25.11.2021, pronunţată de către Judecătoria Sf. Gheorghe prin care s-a dispus respingerea sesizării formulate de către Serviciul de Probaţiune Covasna cu privire la revocarea pedepsei de 2 ani închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 3 ani, aplicată ca urmare a imposibilităţii punerii în executare a sentinţei penale nr. 75/2021 din data de 16.04.2021 a Judecătoriei Sf. Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. ......., definitivă prin decizia penală nr. 460/Ap/06.08.2021 a Curţii de Apel Braşov la data de 06.08.2021.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 12.09.2022, acestea fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la data respectivă, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 20.09.2022, când a decis următoarele

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă / deliberând asupra apelului / recursului declarat împotriva ... constată următoarele

TRIBUNALUL

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 597 alin. 8 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 253/2021 din data de 25.11.2021 Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pe care o menţine.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 313 lei, onorariul apărătorului din oficiu, avocat ............, rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.09.2022.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR

GREFIER