Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 10.06.2022

Calitate procesuala pasiva

Decizie - 24.06.2021

Expropriere. Modul de stabilire al despăgubirilor cuvenite expropriatului, raportat la dispoziția legală incidentă din momentul transferului dreptului de proprietate, necontestat, în lipsa unui apel declarat de acesta

Sentinţă civilă - 11.05.2021

Expropriere

Sentinţă civilă - 12.04.2021

Calitate procesuală pasivă

Sentinţă civilă - 29.03.2021

Civil - expropriere

Sentinţă civilă - 02.03.2021

Expropriere

Decizie - 18.12.2020

Compania Națională Poșta Română S.A. – dobândire drept de proprietate asupra imobilului construcție și dobândire drept de superficie teren aferent construcției ambele ope legis

Hotărâre - 24.06.2020

Expropriere de fapt. Condiții și efecte. „Așteptare legitimă” de recuperare a unei investiții, în sensul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului

Decizie - 24.10.2019

Acordarea despăgubirilor pentru exproprierea unui teren, potrivit expertizei de evaluare efectuate în cauză și nu pe baza aprecierilor instanței de judecată

Decizie - 15.10.2019

Limitele investirii instanței. Apel la considerente

Decizie - 12.09.2019

Calitatea procesuală pasivă a prefectului și a instituției prefectului, în cadrul litigiilor având ca obiect obligarea emiterii avizului de legalitate, a înaintării dosarului administrativ

Decizie - 11.07.2019

Controlul de nelegalitate al unei hotărâri de guvern pe calea excepției de nelegalitate invocată în recurs. Teren aparținând domeniului public al statului, intrat în proprietatea acestuia prin expropriere

Decizie - 21.06.2019

Expropriere de fapt, respingere prematuritate

Decizie - 09.04.2019

Expropriere de fapt. Lipsa calităţii procesuale pasive a unităţii administrativ teritoriale

Decizie - 28.03.2019

Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă, urmare a decesului părţii reclamante

Decizie - 07.02.2019

Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013 potrivit Deciziei de compensare emisă de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, prin acordare numerar. Acordarea dobânzilor legale urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor c

Sentinţă civilă - 14.12.2018

Prematuritatea exercitării căii de atac a contestaţiei împotriva unei evaluări estimative a despăgubirilor rezultate din expropriere, în condiţiile în care această procedură nu este finalizată prin emiterea hotărârii individuale de stabilire a despăgubir

Decizie - 12.06.2018

Expropierea pentru cauză de utilitate publică este o excepție de la caracterul absolut și inviolabil al dreptului de proprietate privată.

Decizie - 16.05.2018

Expropriere. Termenul de emitere a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor de către expropriator

Decizie - 13.04.2018

Imobil trecut în proprietatea statului fără titlu valabil, păstrarea dreptului de dispoziţie asupra terenului de către moştenitorul fostului proprietar. Nulitatea absolută a Ordinului Prefectului, emis în temeiul Legii 18/1991, constatată cu putere de luc