Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.04.2019

pretentii. contravaloare deviz reparare auto

Decizie - 19.03.2019

prestatie compensatorie

Decizie - 07.03.2019

diferenta intre raspunderea civila delictuala si cea contractuala

Decizie - 07.03.2019

daune morale. autoritate de lucru judecat

Sentinţă civilă - 26.02.2019

Acţiune în regres - declinare de competenţă

Decizie - 18.02.2019

În cauzele în care o persoană este condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni de pericol eventualele pretenţii formulate de terţe persoane pentru despăgubiri nu pot fi soluţionate în cadrul procesului penal

Decizie - 07.02.2019

Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013 potrivit Deciziei de compensare emisă de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, prin acordare numerar. Acordarea dobânzilor legale urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor c

Decizie - 06.02.2019

daune morale si materiale

Decizie - 01.02.2019

Nelegala obligare a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România la plata despăgubirilor către unităţile medicale

Decizie - 29.01.2019

Acţiune în constatarea nulităţii absolute parţiale, în principal, iar în subsidiar a nulităţii relative parţiale, a mai multor contracte de vânzare - cumpărare terenuri

Hotărâre - 16.01.2019

Despagubiri, penalitati

Sentinţă civilă - 14.12.2018

Prematuritatea exercitării căii de atac a contestaţiei împotriva unei evaluări estimative a despăgubirilor rezultate din expropriere, în condiţiile în care această procedură nu este finalizată prin emiterea hotărârii individuale de stabilire a despăgubir

Decizie - 13.12.2018

Calitatea de parte civilă a proprietarului de pădure, persoană fizică sau juridică, în procesul penal pornit împotriva inculpatului trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere ilegală de arbori prev. de art. 107 alin.1 lit. d din Legea 46/

Decizie - 12.12.2018

Interpretarea dispozițiilor privind regimul probator al refugiului și al bunurilor abandonate nu se poate face decât în corelaţie strânsă cu scopul Legii nr. 290/2003 şi cu împrejurarea distanţei temporare semnificative dintre data refugiului pretins şi d

Sentinţă civilă - 12.12.2018

acţiune în despăgubire formulată de asistenţii maternali reprezentând indemnizaţia de concediu de odihnă , proporţional cu numărul de zile de concediu cuvenite şi nefectuate în natură

Sentinţă civilă - 12.12.2018

acţiune în despăgubire formulată de asistenţii maternali reprezentând indemnizaţia de concediu de odihnă , proporţional cu numărul de zile de concediu cuvenite şi nefectuate în natură

Decizie - 07.12.2018

Răspundere civilă delictuală. Despăgubiri materiale şi morale. Probatoriu administrat. Prestaţie periodică. Stabilire cuantum în raport de salariul minim.

Sentinţă civilă - 05.12.2018

Ordonanta de plata

Sentinţă civilă - 29.11.2018

Despăgubiri

Sentinţă civilă - 16.11.2018

Modificarea dispoziţiei de acordare a despăgubirilor conform L. nr. 10/2001 după intrarea acesteia în circuitul civil. Încălcarea principiului irevocabilităţii actului juridic