Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 29.05.2020

Anularea în contencios administrativ a unei decizii de impunere, prin care, în sarcina societăţii reclamante, s-au stabilit obligaţii de plată reprezentând impozit pe profit şi taxă pe valoare adăugată

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Hotărâre - 19.03.2020

Acţiune în revendicare. Efectele hotărârii judecătoreşti faţă de terţi

Sentinţă civilă - 18.03.2020

Actiune in constatare

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ RESPINSĂ, RESTITUIRE CONTRAVALOARE PACHET TURISTIC

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.DREPT DE TRECERE.NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART. 617 C.C.

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ. TARDIVITATEA FORMULĂRII

Hotărâre - 23.01.2020

Drept civil-actiune in anulare

Sentinţă civilă - 01.01.2020

actiune in constatare - prescr dr hot vc

Sentinţă civilă - 01.01.2020

constatare nulitate absoluta certificat moștenitor

Sentinţă civilă - 01.01.2020

revendicare granituire admis recursul CA

Sentinţă civilă - 01.01.2020

autorizare desfiintare lucrari

Sentinţă civilă - 01.01.2020

răspundere civilă contractuală

Sentinţă civilă - 01.01.2020

sechestru asigurător neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege – acțiune în nulitatea unui contract

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Actiune in pretentii - restituire chirie

Decizie - 20.12.2019

Acţiune posesorie

Hotărâre - 19.12.2019

Acordarea persoanei îndreptățite de bunuri în compensare, altele decât cele menționate în lista întocmită de entitatea investită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 rep. și modificată, dacă persoana îndreptățită face dovada caracte

Sentinţă civilă - 18.12.2019

Acţiune în constatare – data dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilelor vândute în baza Decretului – lege nr. 61/1990, inadmisibilitate revenire asupra opţiunii succesorale după expirare termen.

Sentinţă civilă - 04.12.2019

Acţiuni (în): anulare

Hotărâre - 20.11.2019

Revizuire. Motivul de revizuire prevăzut de disp. art. 509 al. 1 pct. 1 Cod pr. civ. Invocarea din oficiu a unei excepţii procesuale. Principiul disponibilităţii în procesul civil.