Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 18.03.2020

Actiune in constatare

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ RESPINSĂ, RESTITUIRE CONTRAVALOARE PACHET TURISTIC

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.DREPT DE TRECERE.NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART. 617 C.C.

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ. TARDIVITATEA FORMULĂRII

Hotărâre - 23.01.2020

Drept civil-actiune in anulare

Decizie - 20.12.2019

Acţiune posesorie

Sentinţă civilă - 04.12.2019

Acţiuni (în): anulare

Decizie - 24.10.2019

Anulare act notarial

Sentinţă civilă - 21.10.2019

Actiune in constatare

Decizie - 09.10.2019

Inlaturarea tulburarii posesiei - incetarea lucrarilor de constructie. Restituirea bunului

Decizie - 03.10.2019

Conform art. 1 alin. 3 din OG 13/2011 „Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare

Sentinţă civilă - 02.10.2019

Acṭiune în despăgubiri îndreptată împotriva asigurătorului RCA.

Sentinţă civilă - 02.10.2019

Acṭiune în anularea preavizului şi a deciziei de concediere colectivă. Nerespectarea termenului de preaviz de către anagajator.

Sentinţă civilă - 18.09.2019

Acṭiune în revendicare. Lucru pierit.Lipsă folosinṭă.

Sentinţă civilă - 18.07.2019

Anulare act administrativ

Hotărâre - 26.06.2019

Contestaţie

Decizie - 24.06.2019

ACTIUNE IN CONSTATARE. Necercetarea fondului cauzei. Lipsa pronuntarii asupra cererilor formulate de parti

Hotărâre - 21.06.2019

Acţiune în declararea simulaţiei

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Hotărâre - 14.05.2019

Acţiune în constatare