Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 21.10.2019

Actiune in constatare

Sentinţă civilă - 18.07.2019

Anulare act administrativ

Hotărâre - 26.06.2019

Contestaţie

Decizie - 24.06.2019

ACTIUNE IN CONSTATARE. Necercetarea fondului cauzei. Lipsa pronuntarii asupra cererilor formulate de parti

Hotărâre - 21.06.2019

Acţiune în declararea simulaţiei

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Hotărâre - 14.05.2019

Acţiune în constatare

Hotărâre - 24.04.2019

Revendicare imobiliară

Decizie - 24.04.2019

Actiune pauliana

Decizie - 17.04.2019

ACTIUNE POSESORIE. Lipsa minutei. Nulitatea hotararii judecatoresti

Sentinţă civilă - 05.04.2019

Actiune în constatare.Cf. deciziei RIL nr.2/2016, rezultă că, în cazul în care nu există acte primare prin care angajatorul să fi făcut încadrarea în grupele superioare de muncă după procedura reglementată de Ord. nr.50/1990, CJP are calitate procesuală p

Decizie - 29.03.2019

soluţionarea apelului civil împotriva sentinţei civile având ca obiect - acţiune în constatare

Decizie - 20.03.2019

Acṭiune în regres între codebitori solidari. Puterea de lucru judecat a sentinṭei penale Apel.

Sentinţă civilă - 18.03.2019

Acţiune în anulare acte executare

Decizie - 12.03.2019

Acţiune in regres

Sentinţă civilă - 21.02.2019

Acţiune în constatare

Sentinţă civilă - 06.02.2019

Cerere in anulare

Sentinţă civilă - 06.02.2019

Acţiune în anulare a hotărârii AGA

Sentinţă civilă - 06.02.2019

Anulare act administrativ

Sentinţă civilă - 01.02.2019

Nulitate act juridic