Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 08.09.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN CONSTATARE – LEGEA NR. 50/1991

Sentinţă civilă - 08.09.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN DAUNE CONTRACTUALE RESPINSĂ

Sentinţă civilă - 08.09.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN DAUNE CONTRACTUALE

Hotărâre - 08.09.2020

CIVIL.ANULARE ACŢIUNE

Sentinţă civilă - 08.09.2020

CIVIL.ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENŢIE

Sentinţă civilă - 23.06.2020

Acţiune în pretenţii din accident rutier, admis

Sentinţă civilă - 29.05.2020

Anularea în contencios administrativ a unei decizii de impunere, prin care, în sarcina societăţii reclamante, s-au stabilit obligaţii de plată reprezentând impozit pe profit şi taxă pe valoare adăugată

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Hotărâre - 19.03.2020

Acţiune în revendicare. Efectele hotărârii judecătoreşti faţă de terţi

Sentinţă civilă - 18.03.2020

Actiune in constatare

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ RESPINSĂ, RESTITUIRE CONTRAVALOARE PACHET TURISTIC

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.DREPT DE TRECERE.NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART. 617 C.C.

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ. TARDIVITATEA FORMULĂRII

Decizie - 02.03.2020

Acţiunea în anulare act administrativ emis de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Refuzul motivat privind menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică, a personalului didactic

Hotărâre - 23.01.2020

Drept civil-actiune in anulare

Sentinţă civilă - 14.01.2020

Acţiune în anularea hotărârii creditorilor formulată de administratorul judiciar ; tardivitate ; inadmisiblitate

Decizie - 09.01.2020

Acţiune în daune contractuale; obligaţie de mijloace ; procedura de citare.

Sentinţă civilă - 01.01.2020

actiune in constatare - prescr dr hot vc

Sentinţă civilă - 01.01.2020

constatare nulitate absoluta certificat moștenitor

Sentinţă civilă - 01.01.2020

revendicare granituire admis recursul CA