Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Hotărâre - 24.04.2019

Revendicare imobiliară

Sentinţă civilă - 05.04.2019

Actiune în constatare.Cf. deciziei RIL nr.2/2016, rezultă că, în cazul în care nu există acte primare prin care angajatorul să fi făcut încadrarea în grupele superioare de muncă după procedura reglementată de Ord. nr.50/1990, CJP are calitate procesuală p

Decizie - 29.03.2019

soluţionarea apelului civil împotriva sentinţei civile având ca obiect - acţiune în constatare

Decizie - 20.03.2019

Acṭiune în regres între codebitori solidari. Puterea de lucru judecat a sentinṭei penale Apel.

Decizie - 12.03.2019

Acţiune in regres

Sentinţă civilă - 06.02.2019

Cerere in anulare

Sentinţă civilă - 01.02.2019

Nulitate act juridic

Sentinţă civilă - 27.11.2018

Ac'iune ]n constatare

Sentinţă civilă - 21.11.2018

Conflict de competentă ivit intre sectiile civile ale Tribunalului Constanta. Actiune in regres formulată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule. Competenta sectiei a II-a civile în solutionarea actiunii.

Sentinţă civilă - 24.10.2018

Excepția lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei calității procesuale pasive. Obligarea la plata despăgubirilor civile catre asigurator si la plata reprezentând dobândă calculată de la data plăţii efectuate până la data introducerii preze

Decizie - 24.10.2018

Acțiune în răspundere contractuală

Sentinţă civilă - 18.10.2018

Anulare act - Hotărâre Adunare Generală a societăţii...

Decizie - 18.09.2018

Art. 148 alin. (1) şi (2) C.pr.civ. Cerere adresată instanţei prin înscris în formă electronică. Semnătura electronică. Semnătura fotocopiată. Excepţia nulităţii apelului pentru lipsa semnăturii.

Sentinţă civilă - 17.09.2018

ACŢIUNE ÎN CONSTATARE

Sentinţă civilă - 07.09.2018

Fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe care creditorul le avea împotriva debitorului

Sentinţă civilă - 06.09.2018

FOND FUNCIAR

Sentinţă civilă - 06.09.2018

ORDIN DE PROTECŢIE

Decizie - 06.09.2018

Trimiterea cauzei spre rejudecare. Readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale în cazul lipsei inculpatului de la judecarea cauzei pentru a-și exprima opțiunea de recunoaștere sau nu a învinuirii

Sentinţă civilă - 11.07.2018

Acţiune în răspundere delictuală