Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 07.09.2017

Apel. Litigii cu profesionişti. Pretenţii. Cerere de obligare a administratorului unei societăţi comerciale la repararea prejudiciului produs bugetului de stat pentru nereţinerea şi nevirarea contribuţiilor cu stopaj la sursă, pe temeiul răspunderii civil

Sentinţă civilă - 20.06.2017

TERMENUL DE EMITEREA DECIZIEI DE IMPUTARE CONFORM ART. 85 DIN LEGEA NR. 188/1999

Decizie - 07.06.2017

Gestiune frauduloasă. Neglijenţă în serviciu

Decizie - 25.04.2016

Prescrierea plătii unor drepturi salariale ale reclamantului. Distinctia legală între atributiile gestionarului si atribuirea ca sarcină de serviciu a celei de gestionare a bunurilor din dotare. Inexistenta unui cumul de functii. Nedatorarea unor sume

Decizie - 25.09.2014

Recurs litigii cu profesionişti. Procedura insolvenţei. Nesăvârşirea faptei prevăzute de art. 138(1) lit. a) din Legea nr. 85/2006 de către administratorul care a predat gestiunea societăţii noului administrator fără nici o obiecţie cu patru ani anterior

Sentinţă civilă - 21.01.2014

Deconectarea unui utilizator individual dintr-un condominiu de la SACET. Obligaţia de a contribui la cheltuielile asociaţiei de proprietari. Îmbogăţire fără justă cauză.

Decizie - 06.11.2013

Decizie de imputare a prejudiciului provocat de un preot parohiei. Competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva unei astfel de decizii. Legalitatea deciziei de imputare

Hotărâre - 09.10.2013

ordonanţă de plată

Decizie - 13.02.2012

Raspundere patrimoniala gestionar. Plata despagubiri.

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 20.12.2010

Gestiune colectiva. Antrenarea raspunderii disciplinare.

Sentinţă penală - 25.05.2010

utilizare de credite în alte scopuri decât pentru care au fost acordate

Decizie - 03.05.2010

Raspundere gestionar. Prezumtia de culpa in producerea lipsei în gestiune.

Decizie - 12.02.2010

Plangere impotriva rezolutiei procurorului de netrimitere in judecata , facuta de o persana fara calitate .Inadmisibilitate art 278” [8] TEZA 1 cod procedura penala

Decizie - 31.03.2009

Plangere 278 Cpp

Decizie - 17.02.2009

Constatare nevalabilitatea titlului statului asupra fondului de comert aferent unei farmacii si obligarea la plata contravalorii actualizate a acestui fond de comert.

Sentinţă penală - 18.04.2006

Infracţiunea de gestiune frauduloasă prev. de art. 214 alin. 1 C.pen. Lipsa relei-credinţe în săvârşirea infracţiunii. Achitarea

Decizie - 16.02.2006

Răspundere patrimonială. Condiţii

Decizie - 24.01.2006

LITIGIU DE MUNCĂ. GESTIUNE COLECTIVĂ. RĂSPUNDERE MATERIALĂ. LIPSA VINOVĂŢIEI. CONSECINŢE.

Decizie - 29.11.2005

Fara titlu