Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 12.10.2021

Litigiu de muncă: anulare decizie concediere, anulare demisie, daune morale

Sentinţă civilă - 02.09.2021

Litigiu de muncă: anulare decizie de concediere, reintegrare, despăgubiri

Sentinţă civilă - 28.01.2021

Desfacere contract de muncă

Hotărâre - 12.10.2020

Sancțiune disciplinară aplicată cadrului didactic. Analiza deciziei de aplicare a sancțiunii în cadrul contestației îndreptată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină de către instanța de judecată.

Sentinţă civilă - 15.07.2020

: În cazul in care in perioada de probă intervine incapacitatea temporară de muncă, contractul de muncă se suspendă pana la însănătoșirea salariatului, iar perioada de probă se prelungește cu zilele nelucrate de salariat. Tip: Sentinta civila

Sentinţă civilă - 10.06.2020

Decizie de aplicare a sancțiunii disciplinare „destituire din funcţia publică"

Decizie - 28.05.2020

Dreptul muncii

Decizie - 25.05.2020

Contestaţie decizie de concediere. Concedierea unui membru de conducere din sindicat. Exercitarea drepturilor procesuale în mod abuziv. Apel incident. Anularea hotărârii primei instanțe și trimiterea cauzei spre rejud. pt.desăvârșirea analizei partilor.

Sentinţă civilă - 25.05.2020

Lipsa cercetării disciplinare prealabile duce la nulitatea absolută a măsurii disciplinare luate

Sentinţă civilă - 20.05.2020

Termenul de contestarea a deciziei de concediere curge de la data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare la registratura unităţii

Hotărâre - 20.05.2020

Litigii de muncă - contestaţie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, lipsa descrierii în cuprinsul deciziei a motivelor care determină concedierea - trimiterea la raportul intern al unităţii

Sentinţă civilă - 12.05.2020

Desfacerea contractului de muncă

Sentinţă civilă - 21.01.2020

Concedierea salariatului pe motiv ca locul de muncă ocupat de acesta a fost suprimat din structura angajatorului, desființarea postului având o cauză reală, prezentând un caracter obiectiv

Sentinţă civilă - 17.10.2019

Litigii de muncă

Sentinţă civilă - 11.07.2019

Incetare contract individual de munca.

Sentinţă civilă - 03.07.2019

Conflict de muncă/Desfacera contractului de muncă

Sentinţă civilă - 18.06.2019

Incetarea contractului individual de muncă prin "notificare" la sfârşiutl perioadei de probă în noua funcţie desfăşurată la acelaşi angajator

Decizie - 04.06.2019

Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, în temeiul art. 61 lit. a) Codul muncii. Natura juridică a termenului de 6 luni prevăzut de art. 252 alin. 1 Codul muncii

Sentinţă civilă - 30.05.2019

Conflict de muncă/Desfacera contractului de muncă

Decizie - 09.04.2019

Decizie de concediere. Respingerea excepţiei nulităţii absolute a deciziei de concediere pentru lipsa semnăturii reprezentantului legal, în cazul semnării acesteia de Şeful de Departament, însărcinat cu aceste atribuţii printr-un act intern şi care a semn