Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.06.2020

Respingerea unei cereri de chemare în judecată ca urmare a admiterii excepției lipsei capacității de folosință a pârâtului

Hotărâre - 18.03.2020

Conținutul cererii de chemare în judecată. Calificarea juridică a actelor și faptelor deduse judecății. Condițiile și limitele în care operează dispozițiile alin. (4) al art. 22 din Codul de procedură civilă

Decizie - 05.03.2020

Răspunderea solidară a administratorilor.

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENŢIE

Decizie - 03.02.2020

acţiune în constatarea dării in plată Legea 77/2016.

Decizie - 10.01.2020

Măsuri asigurătorii. Măsurile prevăzute de art. 213 alin. 2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală nu sunt o etapă obligatorie care precede orice executare silită fiscală

Decizie - 09.01.2020

Decizie de impunere creanțe datorate bugetului local.

Decizie - 12.12.2019

Acordare indemnizație lunară de creștere copil.

Sentinţă civilă - 12.11.2019

Pretenţii – respins acţiune principală întemeiată pe răspunderea civilă delictuală, în speţă fiind incidentă răspunderea civilă contractuală, respins cerere reconvernţională acţiune în simulaţie.

Decizie - 31.10.2019

Acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte în condițiile Legii 165/2013 .

Sentinţă civilă - 30.10.2019

Prematuritatea introducerii cererii de pronunţare a unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Decizie - 22.10.2019

Accesorii pentru neachitarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat, stabilite pe baza propriilor declarații fiscale ale societății.

Decizie - 15.10.2019

Inadmisibilitate acțiune în anularea deciziei de impunere fără a se solicita și anularea deciziei de soluționare a contestației administrative.

Sentinţă civilă - 08.10.2019

Hotărâre care să ţină loc de act autentic - modalităţi de exercitare a dreptului de preempţiune.

Hotărâre - 02.10.2019

Înlăturarea penalităţilor aplicate în temeiul art. 906 CPC, inexistenţa unor motive temeineice care să justifice întârzierea executării.

Sentinţă civilă - 30.07.2019

Evacuare – respinsă, situaţie juridică incertă (cu dovadă drept de proprietate reclamanţi).

Sentinţă civilă - 21.06.2019

Decizie de concediere. Contestaṭie

Decizie - 13.06.2019

Salarizare funcționari publici. Drepturi salariale obținute prin hotărâri judecătorești.

Decizie - 11.06.2019

Măsurile asiguratorii se dispun în cazuri excepționale, justificate de pericolul ca debitorul să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil realizarea creanței.

Decizie - 11.06.2019

Cerere de chemare în judecată scutită de taxă judiciară de timbru.