Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 08.03.2022

Inadmisibilitatea căi de atac a recursului invocată în acțiune în rectificare C.F. Stabilire cheltuieli de judecată aferente expertizei efectuate în proces, în interesul tuturor părților, în cauzele având ca obiect rectificare CF

Sentinţă civilă - 21.09.2021

Partaj succesoral

Decizie - 24.06.2021

Expropriere. Modul de stabilire al despăgubirilor cuvenite expropriatului, raportat la dispoziția legală incidentă din momentul transferului dreptului de proprietate, necontestat, în lipsa unui apel declarat de acesta

Decizie - 20.01.2021

Critică privind modul de evaluare a expertizei judiciare. Neîncadrare în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 C. proc. civ

Decizie - 25.02.2020

Contestaţie împotriva deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, ca urmare a schimbării gradului de invaliditate avut anterior în urma revizuirii medicale, prin reaprecierea deficienţei funcţionale de către medicul expert al asigurărilor sociale. I

Decizie - 24.10.2019

Acordarea despăgubirilor pentru exproprierea unui teren, potrivit expertizei de evaluare efectuate în cauză și nu pe baza aprecierilor instanței de judecată

Decizie - 10.10.2019

Procedura de cercetare a averilor

Decizie - 18.09.2019

Caracterul inadmisibil al unei acţiuni în materie civilă având ca obiect „anulare act nepatrimonial” atunci când este vizat un raport de expertiză judiciară administrat ca probă într-un dosar penal

Sentinţă penală - 22.11.2018

Camera preliminară, verificarea legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, art.345 al.3 Cod procedură penală

Decizie - 21.11.2017

Stabilirea unei boli cu consecinţe degenerative rapide şi progresive, ulterior încheierii unui contract de împrumut, lipsa dovezilor de incompetenţă psihică la data întocmirii actului de către un notar public, fără dubii asupra discernământului. Neîndepl

Decizie - 05.07.2017

Expertiza judiciară. Nerespectarea dispoziției instanței de a depune onorariul pentru expert. Sancțiune

Decizie - 28.03.2017

Punere sub interdicţie. Refuzul persoanei de a se prezenta în vederea efectuării expertizei medico-legale. Incompetenţă psihică de a acţiona critic şi predictiv privind consecinţele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor şi obligaţii

Decizie - 22.11.2016

Cerere de acordare a grupei I de muncă. Imposibilitatea schimbării de către instan?ă a încadrării într-o grupă de muncă. Înlăturarea concluziilor expertizei tehnice efectuate în cauză.

Decizie - 14.09.2016

Cheltuieli de judecată. Obligaţia de plată

Decizie - 16.05.2016

Civil - anulare act

Decizie - 26.06.2015

Reconstituire drept de proprietate. Anulare act administrativ. Acordare despăgubiri solicitate în temeiul Legii nr. 247/2005. Stabilirea despăgubirilor pe baza unui raport de evaluare si nu a unei expertize agricole.

Decizie - 16.06.2015

Expertiza. Administrarea dovezilor. Principiul dreptului la aparare

Decizie - 19.02.2015

pretentii

Decizie - 15.01.2015

Acordare măsuri compensatorii. Evaluare imobil

Decizie - 02.10.2014

Ieşire din indiviziune. Administrarea probei cu expertiza pentru evaluarea bunului. Condiţii.