Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 05.07.2022

CIVIL.AUTORIZARE INTRARE ÎN ÎNCĂPERI. BUN AL DEBITORULUI

Sentinţă penală - 11.04.2022

Inselaciune. Evaziune fiscala.

Sentinţă civilă - 23.03.2022

CIVIL.PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ – PRIMIREA LA MUNCĂ A UNEI PERSOANE FĂRĂ ÎNCHEIREA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Decizie - 30.08.2021

Evaziune fiscală. Reindividualizarea răspunderii penale. Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 55/2021 și reformarea dispozițiilor privind latura civilă. Restrângerea obiectului măsurii asiguratorii

Decizie - 02.02.2021

Cale de atac dosar achiziții publice. Limitele judecării unei căi de atac determinate de ceea ce s-a judecat la prima instanță. Formulare împotriva aceleiași sentințe și a căii de atac a apelului și a căii de atac a recursului.

Decizie - 27.02.2020

T.V.A. Drept de deducere. Principiul prevalenţei fondului asupra formei.

Hotărâre - 27.06.2019

Recurs. Acţiune în contencios fiscal – în anularea deciziei privind înregistrarea din oficiu în scop de TVA, a codului de înregistrare în scop de TVA şi a certificatului de înregistrare în scop de TVA

Hotărâre - 22.05.2019

Consecințele nedepunerii declarației fiscale în condiţiile art. 495 alin. (1) lit. a) C.fisc.

Hotărâre - 25.04.2019

Spălare de bani. Lipsa tipicităţii faptei. Achitare

Hotărâre - 19.04.2019

Recurs. Acţiune în contencios administrativ –termenul de contestare a unui act administrativ de către un terţ în anularea licitaţiei derulată pentru închirierea unui spaţiu.

Decizie - 08.04.2019

Anulare decizie de soluţionare a contestaţiei administrativ fiscale. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative, până la finalizarea cauzei penale

Decizie - 06.03.2019

Achiziții publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Decizie - 05.02.2019

Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombusti

Decizie - 30.01.2019

1) suspendarea executării Ordinului nr. 3236 din 27 decembrie 2018 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse

Decizie - 04.10.2018

Legalitatea si temeinicia deciziei de atragere a răspunderii solidare contestate. Neprobarea relei-credinte a administratorului.

Decizie - 02.07.2018

Contencios administrativ și fiscal. Suspendare executare act administrativ. Notă de constatare nereguli la achiziția unor lucrări finanțate din fonduri europene nerambursabile. Condițiile cazului bine justificat și a pagubei iminente.

Sentinţă civilă - 12.06.2018

Anulare decizie de angajare a raspunderii asociatului administratorului

Sentinţă penală - 21.12.2017

•„acces ilegal la un sistem informatic”, prev. de art. 360 alin. 1, 2 şi 3 din Codul penal, •„transfer neautorizat de date informatice” prev. de art. 364 din Codul penal, •„acces ilegal la un sistem informatic”, prev. de art. 360 alin. 1 şi 3 din Codul

Decizie - 03.10.2017

Infracţiune prevăzută de art. 270 alin. 3 cu referire la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006. Imposibilitate de a se dispune amânarea aplicării pedepsei

Sentinţă penală - 29.09.2017

Infracţiunilor de evaziune fiscală prin omisiune