Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 08.04.2019

Anulare decizie de soluţionare a contestaţiei administrativ fiscale. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative, până la finalizarea cauzei penale

Decizie - 06.03.2019

Achiziții publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Decizie - 05.02.2019

Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombusti

Decizie - 30.01.2019

1) suspendarea executării Ordinului nr. 3236 din 27 decembrie 2018 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse

Decizie - 04.10.2018

Legalitatea si temeinicia deciziei de atragere a răspunderii solidare contestate. Neprobarea relei-credinte a administratorului.

Decizie - 02.07.2018

Contencios administrativ și fiscal. Suspendare executare act administrativ. Notă de constatare nereguli la achiziția unor lucrări finanțate din fonduri europene nerambursabile. Condițiile cazului bine justificat și a pagubei iminente.

Sentinţă civilă - 12.06.2018

Anulare decizie de angajare a raspunderii asociatului administratorului

Sentinţă penală - 21.12.2017

•„acces ilegal la un sistem informatic”, prev. de art. 360 alin. 1, 2 şi 3 din Codul penal, •„transfer neautorizat de date informatice” prev. de art. 364 din Codul penal, •„acces ilegal la un sistem informatic”, prev. de art. 360 alin. 1 şi 3 din Codul

Decizie - 03.10.2017

Infracţiune prevăzută de art. 270 alin. 3 cu referire la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006. Imposibilitate de a se dispune amânarea aplicării pedepsei

Sentinţă penală - 29.09.2017

Infracţiunilor de evaziune fiscală prin omisiune

Decizie - 20.09.2017

Domeniu. Drept fiscal Anulare decizie de impunere

Hotărâre - 19.09.2017

infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

Hotărâre - 21.06.2017

delapidarea (art.295 NCP)

Hotărâre - 08.06.2017

refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurilor din patrimoniu

Sentinţă comercială - 27.03.2017

Litigii cu profesioniştii, Cerere în anulare

Sentinţă penală - 14.03.2017

recunoaştere reciprocă a sancţiunilor financiare

Sentinţă civilă - 02.02.2017

Suspendare Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pe calea ordonanței președințiale;condiții

Decizie - 27.01.2017

Activitatea în contrafacere. Concurența neloială. Practici comerciale incorecte. Art. 36, al. 2. Legea nr. 84/1998 Legea nr. 363/2007 Legea 158/2008

Decizie - 27.01.2017

Contencios administrativ și fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garanţiei dispuse a fi constituită pentru antre

Decizie - 20.01.2017

Recurs. Anulare act de control taxe şi impozite. Decizie de impunere emisă de AJFP