Inselaciune. Evaziune fiscala.

Sentinţă penală 15 din 11.04.2022


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:2022:.......

Dosar nr. ................

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 15

 Şedinţa publică din data de 11 aprilie 2022

PREŞEDINTE : ...........

GREFIER  : ...................

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror ........................... din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii penale pornită împotriva inculpaţilor:

1.V.G., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (în dauna persoanei vătămate S.C. .... Leasing IFN S.A.);

- înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (în dauna persoanei vătămate S.C. R........... Leasing IFN S.A.);

- transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din anul 2008,;

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din anul 2009;

- complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 al. 1 C.pen., rap. la art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta săvârşită în anul 2008, şi

- complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 al. 1 C.pen., rap. la art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta săvârşită în anul 2009, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.;

2. N.A., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

 - complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (persoana vătămată S.C. A.... Leasing IFN);

- complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (persoana vătămată S.C. R...... Leasing IFN);

- complicitate la infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., faptă săvârşită în anul 2008;

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 5 C.pen., faptă  săvârşită în anul 2009;

- spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C. pen., faptă săvârşită în anul 2008, şi

 - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C. pen., faptă săvârşită în anul 2009, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.;

3. F.L., trimis în judecată, în lipsă, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală comisă în anul 2008  pe S.C. E.... S.R.L.);

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (achiziţia la suprapreţ a unui teren de către S.C. C.... S.R.L. cumpărat de la inculpatul B.L., conform contractului nr. 754/2008) şi

- spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., (referitor la disimularea operaţiunilor de retragere de numerar din S.C. C.... S.R.L. a diferenţei de 529.096 lei, creându-se o aparenţă de legalitate prin cumpărarea unui teren a cărei valoare reală este de numai 270.904 lei), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. de la 1969, şi

4. B.L., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (referitor la diferenţa de 159.130 lei obţinută în urma contractului de vânzare-cumpărare la suprapreţ a unui teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp cu S.C. E.... S.R.L.);

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită în anul 2009);

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită de inculpatul F.L. în anul 2008),  şi

- spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (referitor la disimularea operaţiunilor de reciclare împreună cu coinculpatul F.L. a sumei de 529.096 lei), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. de la 1969.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 alin. 1 C.pr.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arată că, dezbaterile asupra cauzei de faţă, au avut loc în şedinţa publică din data de 06 decembrie 2021, susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi la care se face trimitere.

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă.

În baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. 303/P/2010 din data de 20 iunie 2017, înregistrat pe rolul Tribunalului Covasna la data de 29 iunie 2017, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii:

1.V.G., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (în dauna persoanei vătămate S.C. A.... Leasing IFN S.A.);

- înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (în dauna persoanei vătămate S.C. R...... Leasing IFN S.A.);

- transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din anul 2008,;

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din anul 2009;

- complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 al. 1 C.pen., rap. la art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta săvârşită în anul 2008, şi

- complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 al. 1 C.pen., rap. la art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta săvârşită în anul 2009, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.;

2. N.A., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

 - complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (persoana vătămată S.C. A..... Leasing IFN);

- complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (persoana vătămată S.C. R...... Leasing IFN);

- complicitate la infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., faptă săvârşită în anul 2008;

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 5 C.pen., faptă  săvârşită în anul 2009;

- spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C. pen., faptă săvârşită în anul 2008, şi

 - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C. pen., faptă săvârşită în anul 2009, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.;

3. F.L., trimis în judecată, în lipsă, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală comisă în anul 2008  pe S.C. E.... S.R.L.);

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (achiziţia la suprapreţ a unui teren de către S.C. C.... S.R.L. cumpărat de la inculpatul B.L., conform contractului nr. 754/2008) şi

- spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., (referitor la disimularea operaţiunilor de retragere de numerar din S.C. C.... S.R.L. a diferenţei de 529.096 lei, creându-se o aparenţă de legalitate prin cumpărarea unui teren a cărei valoare reală este de numai 270.904 lei), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. de la 1969, şi

4. B.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (referitor la diferenţa de 159.130 lei obţinută în urma contractului de vânzare-cumpărare la suprapreţ a unui teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp cu S.C. E.... S.R.L.);

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită în anul 2009);

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită de inculpatul F.L. în anul 2008),  şi

- spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (referitor la disimularea operaţiunilor de reciclare împreună cu coinculpatul F.L. a sumei de 529.096 lei), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. de la 1969.

Prin actul de sesizare, s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului V.G., faptul că, în calitate de administrator de drept al S.C. E.... S.R.L. cu sediul în ..........., jud. Covasna, în data de 04.03.2009, cu ocazia semnării contractului de leasing nr. 090304AA01 şi pe perioada derulării acestuia, a indus în eroare persoana vătămată - parte civilă S.C. I..... S.A. (fostă A.... Leasing IFN S.A.), creând aparenţa posibilităţii achitării ratelor contractuale, însă a înstrăinat părţile sociale ale societăţii către persoane necunoscute şi, ulterior, a însuşit bunurile ce au făcut obiectul contractului, faptă prin care a cauzat părţii civile un prejudiciu de 102.000 euro şi care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „înşelăciune”,  prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen.,  cu aplicarea art. 5 C.pen.

În sarcina aceluiaşi inculpat, s-a reţinut şi faptul că, în calitate de administrator de drept al S.C. E.... S.R.L. cu sediul în ............., jud. Covasna, în data de 21.08.2008, cu ocazia semnării contractului de leasing nr. 32323 şi pe perioada derulării acestuia, a indus în eroare persoana vătămată - parte civilă S.C. R...... Leasing IFN S.A., creând aparenţa posibilităţii achitării ratelor contractuale, însă a înstrăinat părţilor sociale ale societăţii către persoane necunoscute şi, ulterior, a însuşit bunurilor ce au făcut obiectul contractului, faptă prin care a cauzat părţii civile un prejudiciu de 84.927,80 euro şi care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „înşelăciune”, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen.,  cu aplicarea art. 5 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului V.G., s-a reţinut şi faptul că, în data de 18.05.2009, în calitate de asociat al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, a procedat la cesionarea fictivă a părţilor sociale deţinute în societate către numita M.E., cetăţean maghiar, persoană fără adăpost şi, ulterior, către N.L., persoană inexistentă, în scopul îngreunării urmăririi bunurilor şi cu scopul sustragerii şi îngreunării urmăririi penale, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale  infracţiunii de „transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen.

  De asemenea, în sarcina inculpatului V.G. s-a reţinut şi faptul că, în calitate de administrator al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, în luna septembrie 2008, a dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a achiziţiei suprafeţei de 26.019 mp teren, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, la preţul de 1.141.699 lei, în condiţiile în care preţul pieţei, conform  expertizei de evaluare, era de numai 6,4 euro mp, faptă prin care s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în sumă de 261.710  lei, din care 100.654 lei impozit pe dividende, 145.958 lei dobânzi şi suma de 15.098 lei penalităţi, conform raportului de expertiză financiar-contabilă efectuat în cauză, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen.

  S-a mai reţinut în sarcina inculpatului V.G. şi faptul că, în calitate de administrator al S.C. E.... S.R.L., în luna aprilie 2009, a dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a achiziţiei suprafeţei de 5.000 mp teren, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, la preţul de 300.000 lei, în condiţiile în care preţul pieţei era de 140.870 lei, conform expertizei de evaluare, faptă prin care s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în sumă de 69.595 lei, din care 30.310 lei impozit pe dividende, 34.738 lei dobânzi şi suma de 4.547 lei penalităţi, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen.

Totodată, în sarcina inculpatului V.G. s-a reţinut că, în calitate de administrator de drept al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008 cu inculpatul  F.L., pentru suma totală de 1.141.699 lei, ajutându-l pe acesta prin încheierea contractului să obţină suma de 528.4333lei prin achiziţionarea unui teren a cărui valoare reală la cursul euro de la data achiziţiei era de 613.266 lei, diferenţa de 528.433 lei fiind însuşită şi apoi reciclată de inculpatul  F.L.  şi, în final, societatea administrată de acesta cedând şi suprafaţa de teren ce a făcut obiectul tranzacţiei,  această suprafaţă revenind inculpatului N.A., fără a se face dovada plăţii vreunui preţ, prin încheierea unor contracte fictive, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.

În final, în sarcina inculpatului V.G. s-a reţinut că, în calitate de administrator de drept al S.C. E.... S.R.L., a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009 cu inculpatul  B.L., pentru suma totală de 300.000 lei, ajutându-l pe acesta, prin încheierea contractului, să obţină suma de 159.130 lei, prin achiziţionarea unui teren a cărui valoare reală era de numai 140.870 lei, diferenţa de 159.130 lei fiind însuşită de inculpatul  B.L.  şi, în final,  societatea administrată de acesta cedând şi suprafaţa de teren ce a făcut obiectul tranzacţiei, această suprafaţă revenind inculpatului N.A., fără a se face dovada plăţii vreunui preţ, prin încheierea unor contracte fictive, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.

S-a reţinut că faptele au fost săvârşite în concurs real, în condiţiile art. 38 alin. 1 C.pen.  şi în ce priveşte aplicarea art. 5 C.pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile, s-a reţinut că, rezultă fără îndoială caracterul mai favorabil al legii noi, având în vedere limitele de pedeapsă stabilite de lege sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune (10-20 de ani potrivit legii vechi care sancţionează înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave, faţă de 1-5 ani potrivit legii noi).

În sarcina inculpatului N.A. s-a reţinut, în esenţă, prin actul de sesizare, faptul că, în calitate de administrator de fapt al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, l-a ajutat pe inculpatul V.G. să inducă şi să menţină în eroare pe persoana vătămată S.C. I..... S.A. (fostă A.... Leasing IFN S.A.), pe timpul derulării contractului de leasing nr. 090304AA01 din 03.04.2009, ajutorul constând atât în identificarea mijlocului fraudulos (cesiunea fictivă a părţilor sociale) cât şi în ascunderea bunurilor la locaţia deţinută de acesta, fiind identificată semiremorca marca Koger proprietatea persoanei vătămate, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „complicitate la infracţiunea de înşelăciune”, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.

În sarcina aceluiaşi inculpat, s-a reţinut şi faptul că, în calitate de administrator de fapt al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, l-a ajutat pe inculpatul V.G. să inducă şi să menţină în eroare pe persoana vătămată S.C. R...... Leasing IFN S.A.,  pe timpul derulării contractului de leasing nr. 32323/21.08.2008, ajutorul constând  în identificarea mijlocului fraudulos (cesiunea fictivă a părţilor sociale), faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „complicitate la infracţiunea de înşelăciune”, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului N.A. faptul că, în data de 18.05.2009, în calitate de asociat al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, prin persoana interpusă B.SZ., l-a ajutat pe inculpatul V.G. să cesioneze fictiv părţile sociale deţinute în societate către numita M.E., cetăţean maghiar, persoană fără  adăpost şi, ulterior, către N.L., persoană inexistentă, în scopul îngreunării urmăririi bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de leasing şi cu scopul sustragerii şi îngreunării urmăririi penale, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „complicitate la infracţiunea de transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului N.A. s-a reţinut şi faptul că, în calitate de administrator de fapt al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, în luna septembrie 2008, a negociat împreună cu inculpatul V.G. (administrator de drept) achiziţionarea de la inculpatul F.L. a suprafeţei de 26.019 mp teren, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, la preţul de 1.141.699 lei, în condiţiile în care preţul pieţei era de  numai 6,4 euro/mp, conform expertizei de evaluare, operaţiune evidenţiată în evidenţele contabile ale societăţii, cu scopul scoaterii din societate a sumei de bani reprezentând diferenţa de preţ, faptă prin care a fost cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 261.710 lei, din care 100.654 lei impozit pe dividende, 145.958 lei dobânzi şi suma de 15.098 lei penalităţi,  conform raportului de expertiză financiar-contabilă efectuat în cauză şi care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.

De asemenea, în sarcina inculpatului N.A. s-a reţinut că, în calitate de administrator de fapt al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, în luna aprilie 2009, a negociat împreună cu inculpatul V.G. (administrator de drept) achiziţionarea de la inculpatul B.L. a suprafeţei de 5.000 mp teren, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009,  la preţul de 300.000 lei, în condiţiile în care preţul pieţei era de 140.870 lei, operaţiune evidenţiată în evidenţele contabile ale societăţii, cu scopul scoaterii din societate a sumei de bani reprezentând diferenţa de preţ, faptă prin care a fost cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în sumă de 69.595 lei, din care 30.310 lei impozit pe dividende, 34.738 lei dobânzi şi suma de 4.547 lei penalităţi, conform raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, şi care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului N.A. s-a reţinut şi faptul că, în perioada 2008-2013, în calitate de administrator de fapt al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, a negociat împreună cu inculpatul V.G., administrator de drept, încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, prin care a fost achiziţionată de la inculpatul  F.L., la un preţ supraevaluat, suprafaţa de 26.019 mp teren, operaţiune prin care s-a urmărit scoaterea din societate a sumei reprezentând diferenţa de preţ de 528.433 lei, însuşită şi reciclată de inculpatul F.L. (fiind achitată suma de 1.141.699 lei, în condiţiile în care preţul de piaţă era de 613.266 lei) şi, în final, a intrat în proprietatea suprafeţei de teren  menţionate şi a înstrăinat-o fictiv către martorul A.V., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1301/2013, tranzacţie intervenită pentru evitarea luării  măsurilor asiguratorii, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicare art. 5 C.pen.

În final, în sarcina inculpatului N.A. s-a reţinut că, în perioada 2008-2013, în calitate de administrator de fapt al S.C. E.... S.R.L., a negociat împreună cu inculpatul V.G., administrator de drept, încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752 din 24.04.2009, prin care a fost achiziţionată de la inculpatul B.L., la un preţ supraevaluat, suprafaţa de 5.000 mp teren, operaţiune prin care s-a urmărit scoaterea din societate a sumei reprezentând diferenţa de preţ de 159.130 lei, însuşită de inculpatul B.L. (fiind achitată suma de 300.000 lei, în condiţiile în care preţul de piaţă era de 140.870 lei) şi, în final, a intrat în proprietatea suprafeţei de teren menţionate şi a  înstrăinat-o fictiv către martorul A.V., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1301/2013, tranzacţie intervenită pentru evitarea luării  măsurilor asiguratorii, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicare art. 5 C.pen.

 S-a reţinut că faptele au fost comise în concurs real, fiind astfel reţinute şi dispoziţiile  art. 38 alin. 1 C.pen.

În ce priveşte aplicarea art. 5 C.pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile,  s-a reţinut caracterul mai favorabil al legii noi, având în vedere limitele de pedeapsă stabilite de lege sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune (10-20 de ani potrivit legii vechi care sancţionează înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave, faţă de 1-5 ani potrivit legii noi).

În sarcina  inculpatului F.L. s-a reţinut, în esenţă, prin rechizitoriu faptul că, în data de 29.09.2008, prin încheierea cu inculpaţii V.G. şi N.A., administratori de drept şi de fapt ai S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, având ca obiect vânzarea de către inculpat, la un preţ supraevaluat, a suprafeţei de 26.019 mp teren, a disimulat adevărata provenienţă a banilor constând în diferenţa de preţ în sumă de 528.433 lei, supusă astfel reciclării, prin retrageri în numerar a unei părţi din sumă şi creditare fictivă a S.C. C.... S.R.L. (administrată de acesta), urmată de retragerea în numerar a sumei creditate, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului F.L. s-a reţinut şi faptul că, la data de 06.05.2008, în calitate de administrator al S.C. C.... S.R.L., prin încheierea cu inculpatul B.L. a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008, având ca obiect achiziţionarea, la un preţ supraevaluat, a suprafeţei de 4.683 mp teren, pentru suma de 800.000 lei, a disimulat adevărata provenienţă a banilor constând în diferenţa de preţ în sumă de 529.096 lei, prin retragerea în numerar din casieria societăţii, creându-se o aparenţă de legalitate, prin cumpărarea unui teren a cărei valoare reală este de numai 270.904 lei (16 euro/mp), faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.

S-a mai reţinut în sarcina inculpatului F.L. şi faptul că, la data de 29.09.2008, prin negocierea şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/2008,  privind achiziţionarea de către S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc a suprafeţei de 26.019 mp teren, la preţul de 1.141.699 lei, în condiţiile în care preţul pieţei era de numai 6,4 euro/mp,  a cunoscut şi i-a ajutat pe inculpaţii V.G. şi N.A. să scoată din S.C. E.... S.R.L. suma de bani reprezentând diferenţa de preţ, care în condiţii normale trebuia impozitată cu cota de 16% impozit pe dividende, potrivit art. 7 din Codul fiscal, faptă prin care s-a  cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 261.710 lei, din care 100.654 lei impozit pe dividende, 145.958 lei dobânzi şi suma de 15.098 lei penalităţi, conform  raportului de expertiză financiar-contabilă efectuat în cauză, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală”,  prev. de art. 48  alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului F.L. s-a reţinu şi faptul că, în calitate de administrator al S.C. C.... S.R.L., a dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a achiziţiei suprafeţei  de 4.683 m.p. teren de la inculpatul B.L., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/2008, la un preţ supraevaluat (800.000 lei în condiţiile în care preţul de piaţă era de numai 270.904 lei (16 euro/mp), iar diferenţa de preţ în condiţiile legii trebuia impozitată cu cota de 16% impozit pe dividende, în temeiul art. 7 din Codul Fiscal, faptă prin care s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de  274.333 lei, din care impozit pe dividende 100.780 lei, dobânzi 158.436 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 15.117 lei, conform raportului de expertiză financiar-contabilă efectuat în cauză, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen.

Şi în cazul acestui inculpat, s-a reţinut că faptele au fost săvârşite în concurs real, reţinându-se aplicarea art. 33 lit. a  din Codul penal din 969

În ce priveşte aplicarea art. 5 C.pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile, s-a reţinut că în cazul acestui inculpat mai favorabil este legea veche, respectiv Codul penal de la 1969, având în vedere dispoziţiile ce reglementează concursul de infracţiuni (spor obligatoriu pe dispoziţiile actuale, faţă de caracterul facultativ al aplicării unui spor de pedeapsă potrivit legii vechi).

În ce priveşte pe inculpatul B.L., prin actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă,  faptul că, în data de 24.04.2009, prin negocierea şi încheierea cu inculpaţii V.G. şi N.A., administratori de drept şi de fapt ai S.C. E.... S.R.L., a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, având ca obiect vânzarea de către inculpat, la un preţ supraevaluat, a suprafeţei de 5.000 mp teren (pentru suma de 300.000 lei în condiţiile în care preţul de piaţă era de numai 140.870 lei), a disimulat adevărata provenienţă a banilor constând în diferenţa de preţ în sumă de 159.130 lei, supusă astfel reciclării, faptă ce  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicare art. 5 C.pen.

În sarcina aceluiaşi inculpat s-a reţinut şi faptul că, în data de 06.05.2008, prin încheierea cu inculpatul F.L., acesta în calitate de reprezentant al S.C. C.... S.R.L., a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008, având ca obiect vânzarea, la un preţ supraevaluat, a suprafeţei de 4.683 mp teren, a disimulat adevărata provenienţă a banilor, constând în diferenţa de preţ în sumă de 529.096 lei, împreună cu inculpatul F.L., creându-se o aparenţă de legalitate prin vânzarea unui teren a cărei valoare reală este de numai 270.904 lei, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicare art. 5 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului B.L. s-a reţinut şi faptul că, în data de 24.04.2009, prin negocierea şi încheierea cu inculpaţii V.G. şi N.A., aceştia din urmă în calitate de administratori de drept şi de fapt al  S.C. E.... S.R.L., a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, având ca obiect vânzarea de către inculpat, la un preţ supraevaluat, a suprafeţei de 5.000 mp teren, a cunoscut şi i-a ajutat pe inculpaţii V.G. şi N.A. să scoată din societate diferenţa de preţ de 159.130 lei, care în  condiţiile legii, trebuia impozitată cu cota de 16% impozit pe dividende, în temeiul art. 7 din Codul Fiscal, faptă prin care s-a  cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în sumă de 69.595 lei, din care 30.310 lei impozit pe dividende, 34.738 lei dobânzi şi suma de 4.547 lei penalităţi, conform raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de art. 48 C.pen., rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C. pen.

În final, în sarcina inculpatului B.L. s-a reţinut că, în data de 06.05.2008, prin încheierea cu inculpatul F.L., acesta din urmă în calitate de reprezentant al S.C. C.... S.R.L., a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008, având ca obiect achiziţionarea, la un preţ supraevaluat, a suprafeţei de 4.683 mp teren, a cunoscut şi l-a ajutat pe acesta să scoată din societate suma de 529.096 lei, reprezentând diferenţa de preţ, care în  condiţiile legii trebuia impozitată cu cota de 16% impozit pe dividende, în temeiul art. 7 din Codul Fiscal, faptă prin care s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu  total de  274.333 lei, din care impozit pe dividende 100.780 lei, dobânzi 158.436 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 15.117 lei, conform raportului de expertiză financiar-contabilă efectuat în cauză, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de art. 48 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reţinut că inculpatul a săvârşit faptele în concurs real, fiind reţinute şi faţă de acesta aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a  din Codul penal de la 1969.

În ce priveşte aplicarea art. 5 C.pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile, s-a reţinut în actul de inculpare şi în cazul inculpatului B.L. că favorabil este legea veche, respectiv Codul penal de la 1969, având în vedere dispoziţiile ce reglementează concursul de infracţiuni (spor obligatoriu pe dispoziţiile actuale, faţă de caracterul, facultativ al aplicării unui spor de pedeapsă potrivit legii vechi).

Cu privire la modalitatea de sesizare şi istoricul cauzei, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, la data de 04.08.2010, a fost înregistrat, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, dosarul penal nr. 303/P/2010, vizând plângerea penală depusă de persoana vătămată S.C. A... Leasing IFN S.A. împotriva inculpatului V.G. şi suspectei M.E., în calitate de foşti administratori ai S.C. E.... S.R.L. şi împotriva numitului N.L. - cetăţean maghiar, în calitate de asociat şi administrator al S.C. E.... S.R.L. la data depunerii plângerii, pentru săvârşirea de către aceştia a infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 3 şi 5  C.pen. din 1969.

Astfel, prin rezoluţia organului de cercetare penală, din data de 01.02.2011, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de suspecta M.E. relativ la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 3 şi 5 C.pen., confirmată prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna din data de 18.02.2011.

Apoi, prin referatul organului de cercetare penală, din data de 14.09.2012, s-a propus scoaterea de sub urmărirea penală a suspectei M.E., cu privire la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 3 şi 5 C.pen. şi neînceperea urmăririi penale faţă de inculpatul V.G. şi N.L., pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 3 şi 5 C.pen. din 1969.

Totodată, s-a reţinut că, în data de 05.11.2011, a fost înregistrată sub dosarul penal cu nr. 1698/P/2011 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc, plângerea penală depusă de R...... Leasing IFN S.A. împotriva S.C. E.... S.R.L., cu sediul social în mun. Tg. Secuiesc, ................... jud. Covasna, a inculpatului V.G. şi numitului N.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 3 şi 5 din  C.pen. din 1969 şi abuz de încredere, prev. de art. 213 C.pen. din 1969.

Prin referatul organului de cercetare penală, din data de 30.07.2012, s-a propus  neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii V.G. şi N.L. cu privire la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 3 şi 5 C.pen. din 1969, întrucât lipseşte unul dintre elementele constitutive, respectiv elementul material, iar în ceea ce priveşte infracţiunea de abuz de încredere, s-a propus neînceperea urmăririi penale, pentru depăşirea termenului legal  de depunere a plângerii. Iniţial propunerea a fost însuşită de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc, însă soluţia a fost infirmată prin ordonanţa nr. 165/II/2/2012 din 14.09.2012 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, cauza fiind apoi declinată, în data de 10.10.2012, în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi înregistrată sub dosarul penal nr. 839/P/2012, care prin ordonanţa din 19.10.2012 a fost conexat la dosarul  penal nr. 303/P/2010.

Apoi, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna din 22.10.2012, s-a dispus restituirea dosarului nr. 303/P/2010, la care s-a conexat dosarul nr. 839/P/2012, în vederea începerii urmăririi penale faţă de V.G. şi M.E..

În ceea ce privesc infracţiunile ce fac obiectul cauzei, prin actul de sesizare al instanţei, în fapt, s-au reţinut următoarele:

1.Cu privire la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., comisă în dauna persoanei vătămate S.C. I..... S.A. (fostă A..... Leasing IFN S.A.), s-a reţinut că, la data de 04.03.2009, între persoana vătămată, în calitate de finanţator, şi S.C. E.... S.R.L. din mun. Tg. Secuiesc, în calitate de utilizator, a intervenit contractul de leasing financiar nr. 090304AA01, având ca obiect finanţarea achiziţionării în sistem leasing de către S.C. E.... S.R.L. a unui autotractor marca VOLVO FH 440, în valoare de 98.000 euro şi a unei semiremorci marca Kogel în valoare de 27.400 euro.

În baza contractului a fost predat către S.C. E.... S.R.L. autotractorul marca Volvo FH 440, cu seria de identificare .........., şi semiremorca marca Kogel, cu seria de identificare .........., contractul fiind semnat, din partea S.C. E.... S.R.L., de inculpatul V.G..

În cuprinsul plângerii penale s-a menţionat că nu au fost respectate clauzele contractuale, că nu au mai fost achitate ratele şi au fost ascunse vehiculele, refuzând să fie predate aşa cum este prevăzut în contract, astfel că, persoana vătămată a reclamat faptul că a fost indusă în eroare, atât cu ocazia încheierii cât şi pe perioada derulării contractului, fapt rezultat şi din împrejurarea că, ulterior încheierii contractului de leasing financiar, inculpatul V.G. a cesionat părţile sociale aparţinând S.C. E.... S.R.L. către suspecta M.E., care, la rândul ei, a cesionat părţile sociale în favoarea lui N.L., ambii de cetăţenie maghiară, ultimul nefiind identificat în evidenţele poliţiei din Ungaria, iar societatea nu mai funcţionează la sediul social declarat. Astfel, persoana vătămată S.C. Afin Leasing IFN S.A., prin plângerea penală formulată s-a constituit parte civilă în cadrul procesul penal cu suma de 102.000 euro, reprezentând prejudiciul cauzat.

În cursul anchetei, numitul Stoia Gabriel Mircea, în calitate de reprezentant al persoanei  vătămate, a declarat că, după încheierea contractului de leasing, S.C. E.... S.R.L., prin reprezentant legal, a achitat trei rate din contractul de leasing, după care, începând cu data de 18.05.2009, nu a mai achitat nici o rată.

Din verificările efectuate, la data de 02.11.2010, în baza de date privind autovehicule înmatriculate, a rezultat că autotractorul marca Volvo FH 440 a fost înmatriculat, la data de 07.04.2009, sub numărul de înmatriculare B99TWL, şi semiremorca Kogel sub nr. B99GKL ca fiind proprietatea S.C. Afin Leasing IFN S.A.

În cauză, s-au solicitat şi s-au obţinut autorizaţii de percheziţie domiciliară,  atât la sediul social al S.C. E.... S.R.L., cât şi la alte două locaţii din comuna Catalina, una dintre ele aparţinând inculpatului N.A., la această locaţie fiind identificată semiremorca  marca „Kogel” SN 24, aceasta având seria de identificare polizată, autotractorul marca Volvo FH 440 nefiind identificat.

Având în vedere faptul  că seria de identificare a semiremorcii  marca „Kogel” SN 24 era polizată, în cauză, s-a dispus şi s-a efectuat o expertiză tehnico-ştiinţifică şi, prin folosirea unor procedee adecvate, prin Raportul criminalistic nr. 129566 din 13.03.2013, s-a concluzionat că seria semiremorcii  este .........., identică cu seria de identificare a semiremorcii achiziţionate în sistem leasing de S.C. E.... S.R.L. de la persoana  vătămată S.C. Afin Leasing IFN S.A., această  semiremorcă fiind restituită persoanei vătămate. 

Având în vedere această situaţie, s-a reţinut că există presupunerea rezonabilă cu privire la faptul că autotractorul marca Volvo, însuşit prin mijloace frauduloase, a fost înstrăinat, fie ca întreg, fie dezmembrat şi vândute componentele.

Aşadar, s-a arătat că, materialul probatoriu existent la dosar probează cu certitudine săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. şi art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., de către inculpaţii  V.G. (administrator de drept)  şi N.A. (care a acţionat ca un adevărat administrator de fapt), persoana vătămată fiind indusă şi menţinută în eroare,  atât cu prilejul încheierii contractului cât şi cu ocazia derulării acestuia, inculpaţii în baza unei înţelegeri prealabile,  după ce s-au achitat numai 3 rate de leasing,  creând aparenţa solvabilităţii,  au procedat la cesiunea fictivă a părţilor sociale, în primă fază unei persoane de cetăţenie maghiară, care, în urma verificărilor efectuate prin comisie rogatorie internaţională, s-a dovedit că este o persoană „fără adăpost”, neputând fi identificată, şi nici nu a fost văzută de martorii audiaţi în cauză cu prilejul întocmirii formelor de cesiune, după care, la scurt timp, unei alte presupuse persoane tot de cetăţenie maghiară, care s-a dovedit „că nu există, iar cartea de identitate folosită este falsă”, bunurile achiziţionate dispărând fizic, fiind identificată, în condiţiile prezentate, numai semiremorca marca „Kogel” SN 24, persoana vătămată fiind astfel prejudiciată.

Astfel, s-a reţinut că, inculpaţii  V.G. şi N.A. au săvârşit acţiunile de inducere şi menţinere în eroare a persoanei vătămate, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv prin cesiunea fictivă a părţilor sociale,  în acest caz, mijlocul fraudulos constituind prin el însuşi infracţiune, şi cu intenţie directă, calificată prin scop, respectiv obţinerea în mod nejustificat a unui folos injust, inculpatul N.A. ajutându-l pe inculpatul V.G., atât la cesiunea fictivă a părţilor sociale (mijloc fraudulos a infracţiunii de înşelăciune) cât şi ulterior, în locaţia deţinută de acesta fiind identificată semiremorca marca „Kogel” SN 24 cu seria de identificare polizată, pentru a nu putea fi identificată în situaţia comercializării acesteia.

2. Cu privire la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., comisă în dauna persoanei vătămate S.C. R...... Leasing IFN S.A., s-a reţinut că, la data de 21.08.2008, între persoana vătămată S.C. R...... Leasing IFN S.A., în calitate de finanţator, şi S.C. E.... S.R.L., în calitate de utilizator, a fost încheiat contractul de leasing nr. 32323 având ca obiect finanţarea achiziţiei, în sistem leasing, a unui autotractor marca Mercedes Benz Actros 1841 LS, în valoare de 84.500 euro, S.C. E.... S.R.L. fiind reprezentată de inculpatul V.G..

Audiată fiind în cursul anchetei, reprezentanta persoanei vătămate S.C. R...... Leasing IFN S.A., numita N.V. a declarat că, în perioada 2006 - 2008, între persoana vătămată-partea civilă şi S.C. E.... S.R.L., au fost încheiate un număr de 8 contracte de leasing financiar, din care şapte au fost reziliate în data de 07.05.2009, pe motiv de neplata ratelor, fiind recuperate patru bucăţi cap tractor, un autoturism marca Audi A8, care a avut daună totală, iar pentru un container şi un auto marca VW California s-a transferat dreptul de proprietate în favoarea S.C. E.... S.R.L. Reprezentanta persoanei vătămate a arătat că, autotractorul marca Mercedes Benz Actros 1841 LS, ce face obiectul contractului de leasing nr. 32323/21.08.2008, nu a fost recuperat şi societatea nu a mai achitat ratele contractuale astfel încât, persoana vătămată, la data plângerii, s-a constituit parte civilă pentru suma de 116.315,91 euro.

Reprezentanta persoanei vătămate a mai declarat că, un număr de 4 buc. cap tractor marca Mercedes Benz Actros au fost ridicate, în data de 18.05.2009, de către firma S.C. International CARGO S.R.L., angajată de R...... Leasing IFN S.A., de la S.C. E.... S.R.L., reprezentată de inculpatul V.G., după ce în prealabil a fost înştiinţat, conform adresei nr. 49.562 din 07.05.2009, precum şi faptul că S.C. E.... S.R.L. a achitat doar patru rate din contractul de leasing, ultima rată achitată fiind cea scadentă la data de 01.01.2009.

Conform procesului-verbal de lăsare în custodie din  data de 07.05.2009, încheiat între reprezentanţii persoanei vătămate S.C. R...... Leasing IFN S.A. şi S.C. E.... S.R.L., reprezentată de inculpatul V.G., acesta din urmă a semnat de primirea în custodie a unui număr de 5 buc. cap tractor marca Mercedes Benz Actros, printre care se afla şi cel cu seria de identificare WDB9340321L353999, situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Papp Mihaly nr. 6.

Fiind audiată în cauză, martora Ancu Betina, în calitate de director vânzări la S.C. R...... Leasing IFN S.A., a arătat că şi-a desfăşurat activitatea începând cu luna ianuarie 2003 la Sucursala Braşov şi, în această calitate, a avut relaţii cu reprezentanţii S.C. E.... S.R.L. din mun. Tg. Secuiesc. Martora a declarat că, în data de 07.05.2009, a mers la punctul de lucru al S.C. E.... S.R.L. din mun. Braşov şi la sediul social din mun. Tg. Secuiesc, unde a identificat un număr de 5 buc. cap tractor, pe care le-a lăsat în custodia S.C. E.... S.R.L. reprezentată de inculpatul V.G., procedând la ridicarea unui rând de chei şi a cărţilor de identificare şi, în data de 18.05.2009, au fost ridicate cele 4 capete tractor identificate la punctul de lucru din mun. Braşov, iar capul tractor marca Mercedes Benz Actros, ce face obiectul contractului de leasing nr. 32323 din 21.08.2008, identificat în data de 07.05.2009 la sediul social al societăţii, nu a mai fost găsit, astfel că în acest caz există presupunerea rezonabilă că a fost însuşit  şi comercializat  fie ca întreg, fie dezmembrat şi vândute componentele.

S-a arătat în actul de sesizare că, şi în această situaţie, inculpatul V.G. (administrator de drept), cu sprijinul coinculpatului N.A. au indus şi menţinut în eroare persoana vătămată, atât cu prilejul încheierii contractului cât şi pe parcursul derulării acestuia,  după plata a numai 4 rate din contractul de leasing procedând la cesiunea fictivă a părţilor sociale, ultima persoană fiind „inexistentă, iar cartea de identitate folosită - falsă”, bunul achiziţionat dispărând fizic, persoana vătămată fiind pusă în imposibilitate să intre în posesia acestuia, şi astfel a fost prejudiciată.

Aşa fiind, s-a reţinut în rechizitoriu faptul că acţiunea de inducere şi menţinere în eroare a persoanei vătămate s-a realizat prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv prin cesiunea fictivă a părţilor sociale, mijlocul fraudulos constituind prin el însuşi infracţiune, iar sub aspectul laturii subiective inculpaţii au acţionat cu intenţie directă, calificată prin scop, respectiv obţinerea unui folos injust.

3. Cu privire la infracţiunile de transmitere fictivă a părţilor sociale sau acţiunilor deţinute într-o societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori  în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu aplicarea art. 5 C.pen., respectiv complicitate la săvârşirea acestei infracţiuni, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu aplicarea art. 5 C.pen., în actul de sesizare, s-a reţinut faptul că, potrivit adresei nr. 14215 din 25.08.2010 a Oficiului Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, S.C. E.... S.R.L. a fost înregistrată sub nr. J14/400/2005, având C.U.I. 17903070, atribuit la data de 26.08.2005, cu sediul social în mun. Tg. Secuiesc, str. Papp Mihaly, nr. 6, camera 2, jud. Covasna şi a avut ca asociaţi, la constituire, pe inculpatul V.G. şi numitul Iorescu Sorinei Manix, funcţia de administrator fiind exercitată de inculpatul V.G.. La data de 22.12.2005, numitul Iorescu Sorinei Manix a transmis părţile sociale inculpatului V.G. şi martorului B.SZ., care a devenit astfel asociat nou în societate. Conform menţiunii nr. 10848 din 21.05.2009, inculpatul V.G. şi martorul B.SZ. au cesionat părţile sociale în favoarea suspectei M.E., cetăţean maghiar, născută la data de 08.08.1954 în Budapesta, posesoare a actului de identitate seria AA nr. 504550, emisă de autorităţile din Ungaria, domiciliată în Budapesta, str. Tolnai Lajos, nr. 42, ap. 3A, Ungaria, care a devenit astfel asociat unic şi administrator al S.C. E.... S.R.L. Apoi, conform menţiunii nr. 16482 din 11.08.2009, suspecta M.E. a cesionat părţile sociale în favoarea cetăţeanului maghiar N.L., posesor al actului de identitate seria GA nr. 465887, emis de autorităţile din Ungaria, la data de 19.07.2006, domiciliat în Budapesta, str. Timar, nr. 23, născut la data de 01.05.1968 în Budapesta, care a devenit astfel asociat unic şi administrator al societăţii. În data de 16.07.2010, societatea a intrat în insolvenţă, fiind numit ca administrator judiciar Wind Up Management SPRL şi, la data de 15.11.2011, s-a închis procedura falimentului şi s-a dispus radierea societăţii din Registrul Comerţului.

Din declaraţia martorului Orsi Imre-Alpar, angajatul Wind Up Management SPRL, rezultă că, cu ocazia intrării în reorganizare şi apoi în faliment a S.C. E.... S.R.L., martorul nu a intrat în posesia niciunui document aparţinând societăţii şi nici reprezentantul acesteia nu a fost găsit.

Cu ocazia preluării părţilor sociale de către N.L., s-a comunicat la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna ca număr de contact numărul de telefon 0744848808, care aparţine inculpatului N.A..

Totodată, s-a reţinut că, din adresa Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Punctul Comun de Contact Artand nr. 1.816.083 din 09.11.2010 rezultă că documentele de identitate cu seria AA505550 (ce figurează ca fiind emis pe numele suspectei M.E.) şi seria GA465887 (ce figurează ca fiind emis pe numele N.L.) nu figurează în bazele de date privind evidenţa cărţilor de identitate din R. Ungară şi că numitul N.L., născut la data de 01.05.1968 în Budapesta, domiciliat în Budapesta, str. Timar, nr. 23, nu figurează în baza de date privind evidenţa persoanelor din R. Ungară, iar suspecta M.E. figurează cu domiciliu în Budapesta, sector VIII, str. Tolnai Lajos nr. 42, ap. 3 şi este posesoare a cărţii de identitate seria 770868LA.

Astfel, prin cererea de asistenţă judiciară internaţională, s-a solicitat autorităţilor din Ungaria audierea în calitate de suspectă a numitei M.E. şi ridicarea de înscrisuri, însă în răspunsul autorităţilor judiciare din Ungaria s-a arătat că suspecta M.E. nu domiciliază la adresa indicată şi din declaraţia unui vecin al suspectei rezultă că aceasta „trăieşte fără adăpost”.

De asemenea, s-a arătat că, din declaraţia martorului B.SZ. rezultă că, acesta a participat cu părţi sociale la S.C. E.... S.R.L. la cererea inculpatului N.A., care i-a spus că el nu poate să preia părţile sociale, deoarece are altă firmă, era patron la S.C. Moina Trans S.R.L., firmă la care martorul a fost angajat, în perioada 2001-2004. Martorul a declarat  că, nu ştie cine mai era asociat în societate, dar că firma era administrată de inculpatul V.G. şi societatea avea un parc auto în Braşov, în care erau expuse la vânzare mai multe autovehicule. Martorul a mai arătat că, atunci când a înstrăinat părţile sociale, a fost sunat de inculpatul V.G. şi împreună s-au deplasat la Oficiul Registrul Comerţului din Sf. Gheorghe, unde o angajată i-a prezentat mai multe documente, despre care i-a spus că sunt actele prin care vinde părţile sociale şi fără să le citească le-a semnat. Martorul a mai declarat că inculpatul V.G. era însoţit de o persoană de sex feminin, pe care nu o cunoaşte şi care nu a semnat documente. Fiindu-i prezentată fotografia suspectei M.E., martorul a declarat că nu a văzut-o niciodată. De asemenea, martorul a declarat că recunoaşte semnăturile făcute de el pe declaraţia suspectei M.E., de la rubrica traducător (cu toate că el nu a tradus niciodată pentru aceasta), de pe actul constitutiv şi semnătura de pe cererea înregistrată sub nr. 10848 din 21.05.2009.

Văzând că erau indicii, din care rezulta că persoana numitului N.L., ultima persoană care a preluat părţile sociale ale S.C. E.... S.R.L. de la suspecta M.E., nu există, s-a solicitat de la O.R.C., CEC şi Biroul Notarului Public Bogdan Teodora-Rozalia documentele de identitate ale acestuia, precum şi specimene de semnătură, declaraţii şi orice alt document, în care apare semnătura acestuia, în vederea dispunerii unei constatări tehnico-ştiinţifice de natură grafică.

Prin adresa nr. 514757 din 22.11.2012, O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna a pus la dispoziţie cererea nr. 10848 din 21.05.2009, depusă de martorul B.SZ., cererea nr. 16482 din 11.08.2009, depusă de suspecta M.E., actul adiţional şi contractul de cesiune nr. 2 din 10.08.2009, copia cărţii de identitate şi de domiciliu aparţinând numitului N.L..

Potrivit procesului-verbal din 15.11.2012, au fost ridicate de la Biroul Notarului Public Bogdan Teodora-Rozalia următoarele documente: cererea din 10.08.2009 şi declaraţia de onorabilitate autentificată sub nr. 539 din 10.08.2009, cererea nr. 540 din 10.08.2009 şi declaraţia autentificată sub nr. 540 din 10.08.2009, cererea nr. 1733 din 10.08.2009 şi declaraţia de specimen de semnătură, autentificată sub nr. 1733 din 10.08.2009 date de N.L..

Prin procesul-verbal din 26.11.2012, au fost puse la dispoziţie de către CEC Bank S.A., Sucursala Sf. Gheorghe, fişa cu specimen de semnătură nr. 14431 din 11.11.2005, nr. 1605 din 14.02.2006, nr. 5283 din 26.05.2009 şi nr. 7980 din 27.08.2009, depuse pentru S.C. E.... S.R.L. din mun. Tg. Secuiesc, iar prin procesul-verbal din 07.12.2012, au fost puse la dispoziţie contractul nr. 3097, privind emiterea şi utilizarea cardurilor de debit Master Card Bussines între CEC Bank, Sucursala Sf. Gheorghe şi S.C. E.... S.R.L., cererea de emitere carduri Bussines CEC Bank S.A. nr.3098 din 29.10.2009, pentru utilizatorul N.L. şi procesul-verbal de predare/primire a cardurilor individuale nr. 3152 din 03.11.2009.

Totodată, au fost ridicate specimene de scris de la martorul Demeter Jeno, inculpatul N.A. şi martorul Simon A. Ladislau şi au fost puse la dispoziţie declaraţiile olograf ale acestora, în vederea efectuării unei constatări tehnico-ştiinţifice de natură grafică.

Prin Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 129291 din 23.01.2013, întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Covasna, s-a stabilit că, semnăturile în litigiu de pe documentele puse la dispoziţie nu au fost făcute de către martorul Demeter Jeno, inculpatul N.A. sau martorul Simon A. Ladislau.

Totodată, prin raportul de expertiză grafică efectuat în cauză, s-a concluzionat că, semnăturile pretins executate de N.L. nu au fost realizate de aceeaşi persoană, ci de scriptori diferiţi, întărindu-se astfel certitudinea că N.L. nu există şi că, de fiecare dată,  la diversele instituţii, s-au prezentat alte persoane, recomandându-se „N.L.”, folosindu-se o carte de identitate falsă.

Verificându-se fişa cu specimen de semnătură depusă la CEC Bank S.A. Sucursala Sf. Gheorghe, înregistrată sub nr. 7980 din 27.08.2009, de către N.L., s-a constatat că, la rubrica telefon, este menţionat numărul de telefon 0744.848.808, număr folosit de către inculpatul N.A..

Aşadar, s-a arătat că, probatoriul administrat a demonstrat în mod indubitabil că cesiunea fictivă a părţilor sociale, ultima cesiune fiind realizată către o persoană inexistentă, s-a făcut atât în scopul inducerii şi menţinerii în eroare a persoanelor vătămate, care, prin această cesiune, au fost puse în imposibilitatea de a intra în posesia bunurilor livrate în sistem leasing şi neachitate, cât şi în scopul sustragerii şi îngreunării urmăririi penale, inculpaţii V.G. şi N.A. urmărind să se sustragă de la urmărire, creând aparenţa unei „bune credinţe” la încheierea contractelor, prin plata câtorva rate de leasing, după care să arunce răspunderea pentru faptele lor asupra unor persoane, care în realitate nu există.

Astfel, s-a reţinut că, cesiunea fictivă s-a realizat de inculpatul V.G. în calitate de administrator de drept, acesta fiind însă ajutat de coinculpatul N.A., sprijinul acestuia fiind evidenţiat prin faptul că s-a preocupat efectiv de realizarea acestei cesiuni, la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna, cu ocazia preluării părţilor sociale de către persoana inexistentă N.L., pe actele anexe la cesiune apărând numărul de telefon al acestui inculpat ca persoană de contact.

Aşa fiind, sub aspectul laturii subiective, prin actul de sesizare s-a reţinut că inculpaţii  V.G. şi N.A. au acţionat cu intenţie directă, urmărind atât ascunderea bunurilor şi punerea persoanelor vătămate în imposibilitate de a le recupera, cât şi îngreunarea urmăririi penale, cesiunea părţilor sociale fiind făcută către persoane care nu au putut fi identificate, sau inexistente, urmărindu-se şi ascunderea întregii activităţi infracţionale desfăşurată pe S.C. E.... S.R.L. (în special a infracţiuni de evaziune fiscală), creând condiţiile distrugerii întregii evidenţe contabile, despre care inculpaţii au susţinut că a fost predată noilor asociaţi  „inexistenţi”.

 4. Cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la acestea, prev. de art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005 şi art. 48 alin.1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005, comise de inculpaţii V.G., N.A. şi F.L.  (fapte săvârşite în data de 29.09.2008), prin rechizitoriu s-a reţinut că, din materialul probatoriu administrat în cauză, s-a stabilit că S.C. E.... S.R.L., prin inculpaţii V.G. (administrator de drept) şi N.A. (administrator de fapt), a achiziţionat, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/2008, de la inculpatul F.L. suprafaţa totală de 26.019 mp. teren, situat în extravilanul  municipiului Tg. Secuiesc,  pentru preţul total de 1.141.699 lei, contravaloarea terenului fiind achitată în patru rate, după cum urmează: la data de 11.08.2008, s-a achitat suma de 52.501,50 lei, la data de 28.08.2008, s-a achitat suma de 70.992 lei, la data de 25.09.2008, s-a achitat suma de 550.000 lei şi la data de 26.09.2008, s-a achitat suma de 468.205,50 lei, aşa cum rezultă din contract.

S-a reţinut că, cercetările efectuate au relevat faptul că inculpatul F.L. a cumpărat terenul vândut către S.C. E.... S.R.L., la data de  22.09.2008, de la inculpatul B.L., pentru preţul de numai 25.000 lei, aşa cum  rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1851/2008 de B.N.P. ....., inculpatul B.L. la rândul său cumpărând terenul în cauză de la numiţii H.L.L.  (suprafaţa de 8.591 m.p., pentru suma de 4.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1744/17.09.2008 de B.N.P. .....) şi H.M. (suprafaţa de 17.418 m.p., pentru suma de 16.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1745/17.09.2008 de B.N.P. .....).

Totodată, din probele administrate în cauză, s-a reţinut că sumele încasate  de inculpatul  F.L. au fost folosite, o parte, pentru creditarea  firmei S.C. C.... S.R.L., iar o  altă parte, a fost retrasă în numerar, aşa cum rezultă din extrasul de cont  R046RZBR000006000740545 deschis la banca R...... Bank pe numele inculpatului  F.L..

Astfel, s-a reţinut că, probatoriul administrat în cauză a scos în evidenţă faptul că,  inculpaţii V.G. şi N.A. (administratori de drept şi fapt ai S.C. E.... S.R.L.) au efectuat plăţile către inculpatul  F.L., respectiv două plăţi parţiale,  înainte ca acesta să devină proprietarul terenurilor înstrăinate către S.C. E.... S.R.L., respectiv în datele de 11.08.2008 (52.501,50 lei) şi 28.08.2008 (70.992 lei), în condiţiile în care inculpatul F.L. a devenit proprietarul terenurilor la data de 22.09.2008, prin achiziţionarea acestora de la inculpatul B.L. şi acesta la rândul lui dobândind terenurile înstrăinate inculpatului F.L. la data de 17.09.2008, aspecte care denotă cu certitudine înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţia la preţuri supraevaluate a unor terenuri, operaţiuni ce nu au avut nici un scop economic şi prin care s-a urmărit scoaterea de sume de bani din societate şi implicit prejudicierea bugetului consolidat al statului.

Aşadar, s-a reţinut că, faptele inculpaţilor V.G. şi N.A., comise în luna septembrie 2008, constând în înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii de cheltuieli care au la bază operaţiuni fără nici un scop economic (fictive), respectiv înregistrarea achiziţiei suprafeţei de 26.019 m.p. teren, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, la preţul de  1.141.699 lei,  în condiţiile în care preţul de piaţă a fost stabilit  la 6,4 euro/mp, conform expertizei de evaluare efectuate în cauză, beneficiarul acestei sume fiind  inculpatul F.L., acesta din urmă ajutându-i pe cei doi să scoată din societate prin încheierea contractului suma de bani reprezentând diferenţa de preţ, fapte prin care s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu total  de  261.710 lei, din care  100.654 lei  cu titlu de impozit pe dividende, 145.958 lei dobânzi şi 15.098 lei penalităţi de întârziere, conform raportului de expertiză financiar contabilă efectuat în cauză, după reluarea urmăririi penale conform celor dispuse de judecătorul de cameră preliminară  din cadrul Curţii de Apel Braşov, constituie infracţiunile de evaziune fiscală, respectiv complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală,  prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (inculpaţii V.G. şi N.A.) şi prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005  (inculpatul F.L.).

5. Cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005 şi art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 241/2005, comise de inculpaţii V.G., N.A. şi  B.L. (fapte săvârşite în aprilie 2009), prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, din materialul probatoriu administrat în cauză, s-a stabilit că S.C. E.... S.R.L., prin inculpaţii V.G. (administrator de drept) şi N.A. (administrator de fapt) a achiziţionat, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, de la inculpatul B.L. suprafaţa totală de 5.000 m.p. teren extravilan,  pentru preţul total  de 300.000  lei.

S-a arătat că, cercetările efectuate au relevat faptul că inculpatul B.L. a cumpărat terenul, vândut către S.C. E.... S.R.L., la data de 13.10.2008, de la numiţii  B.B. şi B.S., pentru preţul de numai 10.000 lei, aşa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2161/13.10.2008 de B.N.P. ......

Din probele administrate în cauză, s-a constatat că, suma a fost încasată de inculpatul  Berde  Lorand pin contul bancar R068RZBR0000060011048983 aparţinând acestuia,  deschis la R...... Bank, respectiv în data de 24.04.2009 a fost transferată în acest cont suma de 220.000 lei, iar în data de 27.04.2009 suma de 80.000 lei şi aceste sume au fost scoase din cont imediat, în numerar, de către inculpatul B.L., respectiv 219.876 lei, în data de 27.04.2009 şi 80.119,2 lei în data de 28.04.2009.

S-a reţinut că, probatoriul administrat în cauză a scos în evidenţă faptul că, inculpaţii V.G. şi N.A. (administratori de drept şi de fapt ai S.C. E.... S.R.L.), cu complicitatea  inculpatului B.L., au înregistrat cheltuieli, care nu au la bază operaţiuni reale,  respectiv achiziţia la preţ supraevaluat a unei suprafeţe de teren, operaţiune ce nu a avut  nici un scop economic şi prin care s-a urmărit scoaterea de sume de bani din societate şi implicit  prejudicierea bugetului consolidat al statului.

În consecinţă, s-a reţinut că faptele inculpaţilor V.G. şi N.A., comise în luna aprilie 2009, constând în înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii de cheltuieli care au la bază operaţiuni fără nici un scop economic (fictive), respectiv înregistrarea  achiziţiei suprafeţei de 5.000 m.p. teren, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, la preţul de  300.000 lei, în condiţiile în care preţul de piaţă a fost stabilit la suma de 140.870 lei (6,6 euro/m2, conform expertizei de evaluare efectuată în cauză), beneficiarul acestei sume fiind  inculpatul  B.L., acesta din urmă ajutându-i pe cei doi să scoată din societate, prin încheierea contractului, suma de bani reprezentând diferenţa de preţ, respectiv 159.130 lei, fapte prin care s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de  69.595 lei, din care  30.310  lei  cu titlu de impozit pe dividende, 34.738 lei dobânzi şi 4.547 lei penalităţi de întârziere, potrivit raportului de expertiză financiar contabilă efectuat în cauză, după reluarea urmăririi penale, conform celor dispuse de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Braşov, constituie infracţiunile de evaziune fiscală,  prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în cazul inculpaţilor V.G. şi N.A., şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală,  prev. de art. 48 alin.1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în cazul inculpatului B.L..

6. Cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005 şi art. 48 alin.1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005, comise de inculpaţii  F.L. şi B.L. (fapte săvârşite în cursul lunii mai 2008), prin rechizitoriu se reţine că, din materialul probatoriu administrat în cauză, s-a stabilit că S.C. C.... S.R.L., administrată de inculpatul F.L., a achiziţionat de la inculpatul B.L., conform contractului de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr. 754/06.05.2008, mai multe suprafeţe de teren, în suprafaţă totală de 4.638 m.p, pentru preţul total de 800.000 lei.  Preţul total convenit şi declarat în faţa notarului public a fost achitat în numerar conform dispoziţiilor de plată de la nr. 181/21.04.2008 la nr. 197/06.05.2008.

Astfel, s-a reţinut că, din cercetările efectuate a rezultat faptul că inculpatul B.L.  a cumpărat suprafeţele de teren vândute către S.C. C.... S.R.L. cu numai două luni înainte, respectiv în data de 07.03.2008, conform contractului de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr. 644/2008, achitând suma de numai 30.000 lei, valoarea de piaţă a terenurilor la data vânzării,  conform raportului de expertiză tehnică de evaluare efectuat în cauză, după reluarea urmăririi penale, potrivit celor dispuse de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Braşov, fiind de numai 270.904 lei (16 euro/mp).

S-a mai constatat că, terenurile au fost achiziţionate de inculpatul B.L. de la martora K.M. (suprafaţa de 1848 m.p. la valoarea de 10.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 645/2008 din 07.03.2008 de B.N.P.  .... şi ....) şi de la martorul J.I.-A. (2790 m.p. la valoarea de 20.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.644/2008 din 07.03.2008 de B.N.P.  .... şi ....).

Astfel, din probele administrate în cauză, s-a reţinut că, suma încasată de inculpatul  B.L. în numerar, conform dispoziţiilor de plată de la nr. 181/21.04.2008 la nr. 197/06.05.2008, respectiv 800.000 lei, a fost depusă în casieria S.C. C.... S.R.L. de către inculpatul  F.L., sub formă de împrumut acordat, în baza contractului de împrumut nr. 1/05.05.2008.

Aşadar, s-a reţinut că, probatoriul administrat în cauză a scos în evidenţă faptul că  inculpatul F.L., în calitate de administrator al S.C. C.... S.R.L., cu complicitatea inculpatului B.L., au înregistrat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv  achiziţia la preţ supraevaluat a unor suprafeţe de teren, operaţiune ce nu a avut nici un scop  economic şi prin care s-a urmărit scoaterea de sume de bani din societate şi implicit  prejudicierea bugetului consolidat al statului.

În consecinţă, s-a reţinut că, fapta  inculpatului F.L.,  comisă în cursul lunii mai 2008, cu complicitatea inculpatului B.L., constând în înregistrarea în evidenţele contabile ale S.C. C.... S.R.L. de cheltuieli, care au la bază operaţiuni fără nici un scop economic (fictive), respectiv înregistrarea achiziţiei suprafeţei de 4.638 m.p. teren, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/2008, la preţul de 800.000 lei, în condiţiile în care preţul de piaţă era de numai 270.904 lei, beneficiarii acestei sume fiind ambii  inculpaţii, inculpatul B.L. ajutându-l pe F.L. să scoată din societate, prin încheierea contractului, suma de bani reprezentând diferenţa de preţ, fapte prin care s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu total  de 274.333  lei, din care impozit pe venituri din dividende 100.780 lei, dobânzi în sumă de 158.436 lei şi penalităţi  în sumă de 15.117 lei, conform raportului de expertiză financiar-contabilă efectuat în cauză după reluarea urmăririi penale, potrivit celor dispuse de judecătorul de cameră preliminară  din cadrul Curţii de Apel Braşov, constituie infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în cazul inculpatului F.L., şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în cazul inculpatului B.L..

Sub aspectul laturii subiective, s-a reţinut că, infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 şi complicitate la această infracţiune au fost săvârşite cu intenţie directă, atât în cazul S.C. E.... S.R.L. cât şi în cazul  S.C. C.... S.R.L., atât vânzătorii cât şi cumpărătorii terenurilor, ce au făcut obiectul tranzacţiilor, cunoscând foarte bine  că aceste operaţiuni nu au nici un scop economic, ci doar acela de a scoate sume de bani din societăţile respective, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, respectiv a unor cheltuieli nereale (achiziţii de terenuri la preţuri supraevaluate faţă de valoarea de piaţă) cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat.

S-a mai reţinut în rechizitoriu, cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală, faptul că s-a putut calcula ca prejudiciu numai impozitul pe dividende, având în vedere că numai aceste operaţiuni s-au mai putut identifica, activităţile de evaziune fiscală desfăşurate pe cele două societăţi fiind mult mai vaste, însă nu au mai putut fi probate, datorită distrugerii evidenţelor contabile.

7. Cu privire la infracţiunile de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b  din Legea nr. 656/2002 săvârşite de inculpaţii N.A. (2 fapte), F.L. (2 fapte), B.L. (2 fapte) şi complicitate la infracţiunile de spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen.,  rap. la  art. 29 alin. 1 lit. b  din Legea nr. 656/2002, săvârşită de inculpatul  V.G. (2 fapte), prin rechizitoriu s-a reţinut că, aşa cum s-a descris şi în punctul 4 din rechizitoriu, probele administrate în cauză au relevat faptul că S.C. E.... S.R.L., prin inculpaţii V.G. (administrator de drept) şi N.A. (administrator de fapt) a  achiziţionat, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/2008, de la inculpatul F.L., suprafaţa totală de 26.019 m.p. teren, situat în extravilanul  municipiului Tg.Secuiesc, pentru preţul total  de 1.141.699 lei, contravaloarea terenului fiind achitată  în patru rate,  după cum urmează:  la data de  11.08.2008,  s-a achitat suma de 52.501, 50 lei, la data de 28.08.2008, s-a achitat suma de 70.992 lei, la data de 25.09.2008, s-a achitat suma de 550.000 lei şi la data de 26.09.2008, s-a achitat suma de 468.205,50 lei, astfel cum rezultă din contract.

Ori, cercetările efectuate au relevat faptul că inculpatul  F.L. a cumpărat terenul vândut către S.C. E.... S.R.L. la data de 22.09.2008, de la inculpatul B.L., pentru preţul de numai 25.000 lei, aşa cum  rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1851/2008 de B.N.P. ....., iar inculpatul B.L., la rândul său, a cumpărat terenul în cauză de la numiţii H.L.L. (suprafaţa de 8.591 m.p., pentru suma de 4.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1744/17.09.2008 de B.N.P. .....) şi H.M.  (suprafaţa de 17.418 m.p., pentru suma de 16.000 lei, conform contractului de vânzare–cumpărare autentificat sub nr. 1745/17.09.2008 de B.N.P. .....).

De asemenea, din probele administrate în cauză, s-a constatat că sumele încasate de inculpatul F.L. au fost folosite, o parte, pentru creditarea firmei S.C.  C.... S.R.L., iar o altă parte, a fost retrasă în numerar, aşa cum rezultă din extrasul de cont  R046RZBR000006000740545 deschis la banca R...... Bank pe numele inculpatului  F.L..

Astfel, s-a reţinut că, probatoriul administrat în cauză a scos în evidenţă faptul că  inculpaţii V.G. şi N.A. (administratori de drept şi de fapt ai S.C. E.... S.R.L.) au efectuat plăţi către inculpatul F.L., respectiv două plăţi parţiale, înainte ca acesta să devină proprietarul terenurilor înstrăinate către S.C. E.... S.R.L., respectiv în datele de 11.08.2008  (52.501,50 lei) şi 28.08.2008 (70.992 lei), în condiţiile în care inculpatul F.L. a devenit proprietarul terenurilor doar la data de 22.09.2008, prin achiziţionarea acestora de la inculpatul B.L. şi acesta, la rândul lui, a dobândit terenurile înstrăinate inculpatului F.L. la data de 17.09.2008, aspecte care denotă cu certitudine caracterul suspect al acestei tranzacţii, prin care s-a urmărit scoaterea din societate a diferenţei de preţ dintre preţul real (preţul de piaţă al terenului, conform raportului de evaluare fiind de 613.266 lei) şi preţul supraevaluat al obiectului tranzacţionat, respectiv de 1.141.699 lei (preţ achitat spălătorului, respectiv inculpatului F.L.), o parte importantă din sumă fiind retrasă  direct în numerar de către acesta, iar o altă parte a fost folosită pentru creditarea fictivă a  societăţii pe care o administra (S.C. C.... S.R.L.) şi, ulterior, retrasă în numerar, cu titlu de restituire împrumut societate.

S-a reţinut astfel că, probatoriul administrat a demonstrat că negocierile privind această tranzacţie s-au purtat între inculpaţii V.G. - administrator de drept al S.C. E.... S.R.L. şi N.A. – administrator de fapt al aceleiaşi societăţi, pe de o parte, în calitate de vânzători, şi inculpatul F.L. (beneficiarul sumei spălate, respectiv de 528.433 lei) în calitate de cumpărător, beneficiarul real al sumei spălate de 528.433 lei fiind inculpatul  F.L..

S-a mai arătat că, aşa cum s-a descris la punctul 5 din rechizitoriu, probele administrate în cauză au relevat faptul că  S.C. E.... S.R.L., prin inculpaţii V.G. (administrator de drept) şi N.A. (administrator de fapt), a  achiziţionat conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, de la inculpatul B.L., suprafaţa totală de 5.000 m.p. teren  extravilan,  pentru preţul total  de 300.000  lei.

Însă, cercetările efectuate au relevat faptul că inculpatul B.L. a cumpărat terenul vândut către S.C. E.... S.R.L., la data de 13.10.2008, de la numiţii  B.B. şi B.S., pentru preţul de numai 10.000 lei, aşa cum rezultă din contractul de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. 2161/13.10.2008  de B.N.P. ......

S-a arătat că, astfel cum rezultă din probele administrate în cauză, suma a fost încasată  de inculpatul B.L. pin contul bancar R068RZBR0000060011048983, aparţinând acestuia, deschis la R...... Bank, respectiv, în data de 24.04.2009, a fost transferată în acest cont suma de 220.000 lei, iar în data de 27.04.2009 suma de 80.000 lei, aceste sume fiind scoase din cont imediat, în numerar, de către inculpatul B.L., respectiv 219.876 lei, în data de 27.04.2009 şi 80.119,2 lei, în data de 28.04.2009.

Astfel, s-a reţinut că, probatoriul administrat în cauză a scos în evidenţă faptul că, inculpaţii V.G. şi N.A. (administratori de drept şi de fapt ai S.C. E.... S.R.L.), au efectuat plăţi supraevaluate către  inculpatul  B.L., achitând pentru un teren cu o valoare de piaţă de numai 140.870 lei, suma de 300.000 lei, aspect care denotă cu certitudine caracterul suspect al acestei tranzacţii, prin care s-a urmărit scoaterea din societate a sumei de 159.130 lei, reprezentând diferenţa de preţ dintre preţul real (preţul de piaţă al terenului de 140.870 lei) şi preţul supraevaluat al obiectului tranzacţionat, respectiv de 300.000 lei (preţ achitat spălătorului, respectiv inculpatului B.L.), care a încasat întreaga sumă prin contul bancar R068RZBR0000060011048983 aparţinând acestuia, deschis la R...... Bank, respectiv, în data de 24.04.2009, a fost transferată în acest cont suma de 220.000 lei, iar în data de 27.04.2009 suma de 80.000 lei, sume ce au fost scoase din cont imediat, în numerar, de către inculpatul B.L., şi anume 219.876 lei, în data de 27.04.2009, şi 80.119,2 lei, în data de 28.04.2009.

De asemenea, s-a reţinut că, probatoriul administrat a demonstrat că negocierile privind  această tranzacţie s-au purtat între inculpaţii V.G. - administrator de drept al S.C. E.... S.R.L. şi N.A. – administrator de fapt al aceleiaşi societăţi, pe de o parte, în calitate de vânzători, şi inculpatul B.L. (beneficiarul sumei spălate, respectiv a sumei de 159.130 lei) în calitate de cumpărător, beneficiarul real al sumei spălate de 159.130 lei fiind inculpatul  B.L..

Totodată, s-a reţinut că, numai după o lună de la ultima tranzacţie suspectă privind achiziţia suprafeţei de teren de la inculpatul  B.L. (5.000 m.p. teren extravilan, pentru care s-a achitat preţul de 300.000 lei), S.C. E.... S.R.L., prin numita M.E. (persoană despre care s-a stabilit în urma cooperării judiciare internaţionale că „trăieşte fără adăpost”), a înstrăinat  toate suprafeţele de teren achiziţionate de la inculpaţii  F.L. şi B.L.  şi pentru care  s-a scos din societate suma totală de 1.441.699 lei, numitului  K.L., pentru un preţ de 15 ori mai mic, respectiv de 97.580 lei, aşa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 930 din 26.05.2009 de B.N.P. Domokos Erno A., preţ care, de altfel nici măcar nu a fost încasat de S.C. E.... S.R.L.

În continuare, prin actul de sesizare s-a arătat că, cercetările au demonstrat faptul că, numitul K.L. ar fi achitat terenul cu bani pretinşi împrumutaţi de la inculpatul N.A. (neexistând nici o dovadă a plăţii către S.C. E.... S.R.L.), pretinsul împrumut fiind dovedit cu un contract de împrumut cu garanţie imobiliară, autentificat în aceeaşi dată, la acelaşi notar public, respectiv contractul înregistrat sub nr. 931 din  26.05.2009, în care se stipula că inculpatul N.A. l-ar fi împrumutat pe numitul K.L. cu suma de 110.000 lei.

În baza contractului de împrumut cu garanţie imobiliară, întrucât pretinsul  împrumut de 110.000 lei nu a fost restituit, inculpatul N.A. a trecut la executare, intrând în posesia tuturor suprafeţelor de teren achiziţionate, conform celor două tranzacţii suspecte ale S.C. E.... S.R.L., respectiv din luna septembrie 2008 de la inculpatul F.L. şi aprilie 2009 de la inculpatul B.L.,  fără să achite efectiv nici o sumă de bani.

După numai trei zile de la dispunerea luării măsurilor asiguratorii, respectiv sechestrul asigurator imobiliar pe aceste suprafeţe de teren, dar înainte de punerea în executare a măsurii,  inculpatul N.A. a înstrăinat fictiv aceste suprafeţe, la data de 04.10.2013, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1301/2013, numitului A.V., pentru suma de 100.000 lei, acesta din urmă declarând că a intrat în posesia terenurilor respective în schimbul unui pretins împrumut acordat inculpatului N.A. în sumă de 25.000 Euro şi nerestituit de către acesta, fără să existe nicio dovadă în acest sens.

Faţă de cele de mai sus, s-a reţinut că, prin intermediul persoanei juridice S.C. E.... S.R.L., inculpaţii F.L., B.L., N.A., cu complicitatea inculpatului V.G. (administrator de drept) au spălat fonduri de origine ilicită, rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, cu precădere de evaziune fiscală, în valoare de 687.563 lei, beneficiarii sumelor spălate fiind inculpatul F.L. (528.433 lei), B.L. (159.130 lei) şi inculpatul N.A. (din ambele tranzacţii suspecte) a dobândit fără să achite nicio sumă de bani suprafaţa totală de 31.019 mp.  teren, respectiv suprafeţele ce au făcut obiectul  celor două tranzacţii suspecte, neputându-se stabili avantajele de care a beneficiat inculpatul V.G. în calitate de administrator de drept, în schimbul ajutorului dat prin negocierea şi încheierea celor două tranzacţii.

 În continuare, s-a reţinut că, aşa cum s-a descris la punctul 6 al rechizitoriului, materialul probatoriu a relevat faptul că  S.C. C....  S.R.L., administrată de inculpatul  F.L., a achiziţionat de la inculpatul B.L., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008,  mai multe suprafeţe de teren, în suprafaţă totală de 4.638 m.p.,  pentru preţul total de 800.000 lei,  preţul total  convenit şi declarat în faţa notarului public fiind achitat în numerar, conform dispoziţiilor de plată de la nr. 181/21.04.2008 la nr. 197/06.05.2008.

Ori, cercetările efectuate au relevat faptul că inculpatul B.L. a cumpărat suprafeţele de teren vândute către S.C. C.... S.R.L. cu numai două luni înainte, respectiv în data de 07.03.2008, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 644/2008, achitând suma de numai 30.000 lei, valoarea de piaţă a terenurilor la data vânzării fiind de numai 270.904 lei, conform expertizei de evaluare efectuată în cauză, după reluarea urmăririi penale, potrivit celor dispuse de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Braşov.

Astfel, s-a stabilit că terenurile au fost achiziţionate de inculpatul B.L. de la martora K.M. (suprafaţa de 1.848 m.p., la valoarea de 10.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.645/2008 din 07.03.2008 de B.N.P.  .... şi ....) şi de la martorul J.I. A. (2.790 m.p., la valoarea de 20.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 644/2008 din 07.03.2008 de B.N.P.  .... şi ....).

Apoi, din probele administrate în cauză, s-a reţinut că suma încasată de inculpatul  Berde  Lorand (800.000 lei) a fost scoasă din casieria S.C. C.... S.R.L., conform dispoziţiilor de plată de la nr. 181/21.04.2008 la nr. 197/06.05.2008. Conform acestor dispoziţii de plată (niciuna semnată de inculpatul B.L. până la data de 05.05.2008), ar fi fost achitată către B.L. suma totală de 638.500 lei, în condiţiile în care acesta a declarat că şi înainte de semnarea contractului a primit un avans de circa 5.000 lei.

Din materialul  probatoriu administrat în cauză, s-a reţinut că, deşi din casieria S.C. C.... S.R.L. a ieşit suma totală de 800.000 lei, nu s-a putut stabili cu certitudine că B.L. a intrat în posesia întregii sume, având în vedere faptul că, în baza dispoziţiilor de plată semnate de inculpatul F.L.,  s-a reintrodus în societate ca şi creditare firmă suma de 311.700 lei, conform contractului de împrumut nr. 1 din 05.05.2008.

 Astfel, s-a reţinut prin actul de sesizare că, probatoriul administrat în cauză a scos în evidenţă faptul că, inculpaţii  F.L., în calitate de administrator de drept al S.C. C.... S.R.L. şi B.L. (persoană fizică), au urmărit prin această tranzacţie suspectă, spălarea sumei de 529.096 lei,  reprezentând fonduri de natură ilicită, provenite din săvârşirea  de infracţiuni, cu precădere de evaziune fiscală, prin supraevaluarea unui bun imobiliar (teren) la suma de 800.000 lei, în condiţiile în care preţul de piaţă era de numai 270.904 lei, conform expertizei de evaluare.

Totodată, s-a reţinut că, verificările efectuate prin intermediul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au scos în evidenţă faptul că S.C. C.... S.R.L., în perioada 01.01.2003 – prezent (20.06.2017 data întocmirii actului de sesizare), a făcut obiectul analizei şi în sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. C/XII/2058 şi că această societate a făcut operaţiuni atât în numerar cât şi operaţiuni de transfer extern, care depăşesc limita de raportare la oficiu.

De asemenea, s-a reţinut că, inculpatul F.L. a făcut obiectul aceleiaşi analize, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor fiind sesizat în legătură cu existenţa unei grupări infracţionale organizate specializată în derularea, prin intermediul unor societăţi comerciale deţinute/administrate sau controlate, a unor activităţi economice ilegale,  concretizate în fraude fiscale de tip carusel, având ca scop rambursări ilegale de TVA, sume care ulterior sunt spălate prin  diferite moduri (în special achiziţionări de  bunuri  mobile sau imobile)  sau externalizate.

Totodată, s-a reţinut că, inculpatul B.L., în perioada 01.01.2003 – prezent (20.06.2017 data întocmirii actului de sesizare), a efectuat operaţiuni în numerar, care depăşesc limita de raportare la Oficiu şi în această perioadă a efectuat operaţiuni cu numerar  şi de transfer extern, în calitate de împuternicit,  pe conturile  S.C. C.... S.R.L. şi S.C. Autoland S.R.L., ambele firme deţinute şi administrate de inculpatul F.L. (vol.IV, f.260-276 d.u.p.).

Sub aspectul laturii subiective, prin rechizitoriu s-a reţinut că, inculpaţii au săvârşit infracţiunile de spălare de bani cu intenţie, aceştia având reprezentarea că prin activităţile întreprinse ascund provenienţa banilor proveniţi din infracţiuni (înşelăciune, evaziune fiscală)  din cele două societăţi, S.C. E.... S.R.L. şi S.C. C.... S.R.L., legea incriminând  săvârşirea faptei chiar cu intenţie indirectă, când autorii manifestă indiferenţă faţă de provenienţa bunurilor.

În cazul de faţă, având în vedere calitatea persoanelor (administratori de drept şi de fapt - inculpaţii V.G., F.L., N.A.), dar şi legătura dintre aceştia şi inculpatul B.L., care a mai efectuat operaţiuni suspecte de spălare de bani, pentru inculpatul  F.L.,  s-a reţinut că faptele au fost comise cu intenţie directă.

S-a mai reţinut că, din probele administrate a rezultat sub aspect subiectiv şi îndeplinirea condiţiei, respectiv cunoaşterea de către inculpaţi a împrejurării că bunurile supuse operaţiunii de spălare provin din săvârşirea de infracţiuni, cunoaşterea acestei împrejurări rezultând  din însăşi modul în care s-au săvârşit faptele, inculpaţii cunoscând originea frauduloasă a  fondurilor.

În ce privesc avantajele obţinute de inculpaţi, prin rechizitoriu s-a reţinut că, prin S.C. E.... S.R.L.:

- inculpatul F.L. a obţinut şi reciclat suma de 1.116.699 lei (luându-se în considerare actele autentice de vânzare-cumpărare a terenurilor supraevaluate); 528.433 lei (luându-se în considerare preţul de piaţă conform expertizelor de evaluare şi financiar contabilă,  dispuse după reluarea urmăririi penale);

- inculpatul B.L. a obţinut şi reciclat suma de 290.000 lei (luându-se în considerare actele autentice de vânzare-cumpărare a terenurilor supraevaluate); 159.130 lei (luându-se în considerare preţul de piaţă conform expertizelor de evaluare şi financiar contabilă,  dispuse după reluarea urmăririi penale) şi

- inculpatul N.A. a intrat, fără a achita nici un preţ, în proprietatea tuturor suprafeţelor ce au făcut obiectul celor două tranzacţii suspecte (circa 31.000 m.p. teren), însă nu s-a putut stabili avantajele de care a beneficiat complicele, respectiv inculpatul V.G., în calitate de administrator de drept al S.C. E.... S.R.L.

Apoi, prin intermediul S.C. C.... S.R.L, inculpaţii F.L. şi B.L. au obţinut şi reciclat împreună suma de 647.617 lei (luându-se în considerare expertiza de evaluare  a Camerei Notarilor Publici); 529.096 lei (conform expertizelor de evaluare şi financiar contabilă,  dispuse după reluarea urmăririi penale).

Cu privire la infracţiunile de înşelăciune,  prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. ( 2 fapte) şi infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul  sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia,  prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, rep., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.  şi art. 5 C.pen. , reţinute în sarcina suspectei M.E., s-a reţinut prin rechizitoriu că, din probatoriul administrat nu s-a putut stabilii participarea acesteia la săvârşirea infracţiunilor menţionate, motiv pentru care, în temeiul art. 315 al. 1 lit. b C.pr.pen., rap. la art. 314 al. 1 lit. a C.pr.pen. şi art. 16 al. 1 lit. c C.pr.pen., s-a dispus clasarea cauzei privind pe această suspectă.

În urma analizării probelor şi a susţinerilor inculpaţilor, prin rechizitoriu s-a reţinut că, în cursul anchetei inculpatul V.G. a dat declaraţii doar în faza actelor premergătoare şi numai în legătură cu infracţiunile de  înşelăciune, şi după ce i-au fost aduse la cunoştinţă  infracţiunile reţinute în actul de inculpare, a refuzat să mai facă declaraţii în cauză.

Astfel, în declaraţia olografă din data de 07.12.2011, inculpatul V.G. arată că, în cursul lunii august 2005, a înfiinţat firma S.C. E.... S.R.L., cu sediul în mun. Tg. Secuiesc, str. Papp Mihaly, nr. 6, firmă ce avea ca obiect de activitate comerţul cu autovehicule. A arătat că, în data de 21.08.2008, a încheiat contractul de leasing financiar nr. 32323 cu R...... Leasing IFN S.A., având ca obiect achiziţionarea unui autotractor marca Mercedes Benz Actros, în valoare de 84.500 euro.

Inculpatul a mai declarat că, până în luna mai 2009, a administrat firma S.C. E.... S.R.L., iar la începutul lunii mai, a cesionat părţile sociale numitei M.E., cetăţean maghiar, ocazie cu care i-a predat acesteia toate bunurile deţinute de firmă, în acel moment, printre care şi bunurile ce au făcut obiectul celor două contracte de leasing (2 buc. cap tractor şi o semiremorcă). Totodată, inculpatul V.G. a declarat că, datorită problemelor financiare ale firmei, nu a mai putut achitat ratele de leasing, pentru contractele încheiate, şi  începând cu luna mai 2009 a cesionat părţile sociale ale societăţii, inclusiv dreptul de administrare  numitei M.E., şi nu cunoaşte ce s-a întâmplat cu  cele două bucăţi cap tractor şi semiremorca, aceste bunuri fiindu-i predate suspectei M.E. cu ocazia cesionării părţilor sociale.

Prin rechizitoriu s-a reţinut că, susţinerile inculpatului, privind predarea bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de leasing suspectei M.E. sunt, contrazise de probele administrate în cauză, având în vedere că, o parte din bunuri, respectiv semiremorca marca  Kogel, a fost identificată cu ocazia percheziţiei domiciliare la o locaţie aparţinând coinculpatului N.A., această semiremorcă având seria de identificare  polizată.

S-a reţinut că, referitor la infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, inculpatul V.G. a refuzat să dea declaraţii în cauză, iar după reluarea urmăririi penale, în urma restituirii cauzei de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Braşov, prin încheierea nr. 70/CP/17.06.2016 pronunţată în dosarul nr. 1397/119/2015, inculpatul nu a mai dat declaraţii în cauză, rezumându-se să conteste, nejustificat, concluziile expertizelor efectuate în cauză (expertiza de evaluare a terenurilor şi expertiza financiar- contabilă).

Totodată, s-a reţinut prin rechizitoriu faptul că, în cursul anchetei, inculpatul N.A. a dat declaraţii, în care s-a referit numai la modalitatea în care a colaborat cu S.C. E.... S.R.L., respectiv asigurarea prin societatea pe care o reprezenta – S.C. Rapid  Speed S.R.L., a unui spaţiu de birouri pentru sediul firmei S.C. E.... S.R.L. şi modul în care l-a cunoscut pe inculpatul V.G., refuzând să dea declaraţii cu privire la infracţiunile reţinute în actul de inculpare, şi după reluarea urmăririi penale, în urma restituirii cauzei de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Braşov prin încheierea  nr. 70/CP/17.06.2016 pronunţată în dosarul nr. 1397/119/2015, inculpatul nu a mai dat declaraţii în cauză,  rezumându-se să conteste, nejustificat, concluziile  expertizelor efectuate în cauză (expertiza de evaluare a terenurilor şi expertiza financiar-contabilă).

Cu privire la inculpatul  B.L., prin rechizitoriu s-a reţinut că, în cursul anchetei, acesta a declarat că, în cursul lunii septembrie 2008, a vândut mai multe suprafeţe de teren coinculpatului  F.L., pentru  preţul de 25.000 lei, terenuri pe care el le-a achiziţionat,  tot în cursul anului 2008, cu suma de 20.000 lei, având cunoştinţă că numitul F.L. a  înstrăinat aceste suprafeţe pentru un preţ mult mai mare decât preţul pieţei către S.C. E.... S.R.L., având totodată cunoştinţă că negocierile privind vânzarea-cumpărarea terenurilor s-au purtat între inculpaţii  V.G. şi N.A. (în calitate de reprezentanţi ai S.C. E.... S.R.L.)  pe de o parte şi  inculpatul F.L., pe de altă parte.

Totodată, inculpatul B.L. a declarat că, în primăvara anului 2009, auzind că firma inculpatului N.A., administrată de inculpatul V.G., doreşte să investească în achiziţia de terenuri, pe raza mun. Tg. Secuiesc, a discutat cu inculpatul N.A., care i-a spus că sunt interesaţi să cumpere terenuri.

Inculpatul B.L. a mai menţionat că, în aceeaşi perioadă, a făcut o achiziţie de teren, în suprafaţă de 5000 mp, situată în intravilanul mun. Tg. Secuiesc, de la o persoană pe care nu şi-o aminteşte, pentru preţul de cca. 10.000 lei, teren ce a fost vândut ulterior firmei inculpatului N.A. (S.C. E.... S.R.L.), pentru preţul de 300.000 lei, preţ negociat cu inculpaţii N.A. şi V.G.. Inculpatul a declarat că, preţul l-a primit, prin virament bancar, în contul personal deschis la R...... Bank S.A., şi că suma primită ca şi preţ a fost folosită pentru construcţia unei case de locuit şi achiziţionarea altor suprafeţe de teren.

De asemenea, s-a reţinut că, în declaraţia din 31.07.2014, inculpatul B.L. a arătat că preţul convenit şi încasat efectiv de el, pentru terenul înstrăinat către S.C. E.... S.R.L., a fost unul real, nu fictiv, preţ al pieţei la momentul efectuării tranzacţiei.

Totodată, s-a reţinut că, inculpatul B.L. a declarat că, preţul primit pentru tranzacţia încheiată cu S.C. C.... S.R.L., prin inculpatul F.L., în sumă de 800.000 lei, a primit-o înaintea semnării contractului, suma încasată în lei fiind schimbată în euro, la mai multe case de schimb valutar din mun. Braşov, după care i-a păstrat la domiciliu, până când a început să-i cheltuie cu achiziţia unui autoturism  marca BMW 335 Coupe, fabricat în anul 2007, pe care nu ştie cât a plătit, a construit casa, pe care o evaluează la cca. 200.000 euro, a investit în bijuterii cca. 10.000 euro şi ceasuri de cca. 10.000 euro, pe excursii făcute în Europa,  America, croazieră Asia, excursii la schi în Austria, de două ori pe an, pe achiziţia a 4 cai de rasă, pentru suma de circa 40.000 euro.

S-a reţinut că, după reluarea urmăririi penale, în urma restituirii cauzei de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Braşov, prin încheierea  nr. 70 /CP/17.06.2016 pronunţată în dosarul nr. 1397/119/2015, inculpatul B.L. nu a mai dat declaraţii în cauză, rezumându-se să conteste nejustificat concluziile expertizelor efectuate în cauză, respectiv  expertiza de evaluare a terenurilor şi expertiza financiar-contabilă.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul  F.L., prin actul de sesizare a-a reţinut că, în cursul anchetei, acesta nu a putut fi audiat, având în vedere că, a fost condamnat definitiv,  pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, şi fiind fugit de la domiciliu, a fost dat în urmărire generală şi internaţională.

Totodată, prin rechizitoriu s-a reţinut că, prin primul Raport de expertiză financiar-contabilă efectuat în cauză, a cărui nulitate a fost constatată de către judecătorul de cameră preliminară  din cadrul Curţii de Apel Braşov, prin încheierea nr. 48/CP/04.05.2016 pronunţată în dosarul nr. 1397/119/2015), s-a concluzionat că, achiziţia de către S.C. E.... S.R.L. (prin inculpaţii V.G. şi N.A.) de la inculpatul F.L.,  a suprafeţei  de 26.019 m.p.  nu a avut un scop economic, ci de a ridica sume de bani din societate, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat în sumă de  496.329 lei, compus din 212.704 lei impozit pe dividende, 251.629 lei dobânzi şi 31.106 lei penalităţi. Prin acelaşi raport de expertiză, s-a concluzionat că, achiziţia de către S.C. E.... S.R.L. (prin inculpaţii V.G. şi N.A.) de la inculpatul B.L. a suprafeţei  de 5.000 m.p.,  nu a avut un scop economic, ci de a ridica sume de bani din societate, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 119.640 lei, compus din 56.381 lei  impozit pe dividende, 54.802 lei dobânzi, şi 8.457  lei penalităţi (f.219-232 vol.I d.u.p.).

Apoi, prin Raportul de constatare financiar-contabilă efectuat de inspectorii antifraudă detaşaţi în  cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, a cărui nulitatea a fost constatată  de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Braşov, prin încheierea nr. 48/CP/04.05.2016 pronunţată în dosarul  nr. 1397/119/2015), s-a concluzionat că, achiziţia de către S.C. C....  S.R.L., prin inculpatul F.L., a suprafeţei de 4.638 m.p., de la  inculpatul B.L., nu a avut un scop economic, ci de a ridica sume de bani din societate, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat în sumă de  123.356 lei impozit pe dividende.

S-a arătat că, în urma constatării nulităţii, atât a Raportului de expertiză  financiar- contabilă,  efectuat de expert contabil  Attl Simona, cât şi a Raportului de constatare  întocmit de inspectorii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, şi excluderii acestor probe, şi constatării neregularităţii rechizitoriului,  în ce priveşte cuantumul prejudiciului  cauzat bugetului de stat, raportat la preţul de piaţă al terenurilor, privind infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală şi privind obiectul infracţiunilor de spălare de bani şi complicitate la spălare de bani, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor  V.G., N.A., F.L. şi B.L., şi având în vedere că neregularităţile constatate nu ar fi putut fi remediate prin refacerea rechizitoriului, fiind excluse probe esenţiale pentru stabilirea prejudiciului, în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la săvârşirea acestor infracţiuni, remedierea acestor neregularităţi fiind condiţionată de completarea urmăririi penale, s-a solicitat  restituirea cauzei la procuror.

Astfel, prin ordonanţa nr. 303/P/2010, din data de 04.07.2016, după restituirea cauzei la procuror,  s-a dispus reluarea urmăririi penale,  precum şi completarea probatoriului, în vederea stabilirii prejudiciilor cauzate, urmare săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la aceste infracţiuni,  prin efectuarea unei  expertize tehnice de evaluare,  prin care să se stabilească valoarea de piaţă a terenurilor  achiziţionate  de S.C. E.... S.R.L.  şi S.C. C.... S.R.L.,  prin intermediul inculpaţilor V.G., N.A., F.L. şi B.L., şi a unei expertize financiar–contabile, care să cuantifice prejudiciile cauzate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor menţionate, raportat la preţul de piaţă al terenurilor  stabilite prin expertiza tehnică de evaluare.

În consecinţă, prin Raportul de expertiză tehnică  judiciară  efectuat în cauză s-au stabilit următoarele:

- valoarea de piaţă, la data achiziţiei a suprafeţei de 26.019 mp teren, situat în extravilanul mun. Tg.Secuiesc, cumpărat de S.C. E.... S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare  autentificat  sub nr. 2001/29.09.2008, de la inculpatul F.L., a  fost de 6,4 euro/mp;

- valoarea de piaţă, la data achiziţiei a suprafeţei de 5.000 mp teren, situat în extravilanul mun. Tg.Secuiesc, cumpărat de S.C. E.... S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare  autentificat  sub nr. 752/24.04.2009, de la inculpatul B.L., a  fost de 6,6 euro/mp, şi

- valoarea de piaţă, la data achiziţiei a suprafeţei de 4.638 mp teren intravilan, cumpărat de S.C. C.... S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008, de la inculpatul B.L., a  fost de 16 euro/mp.

Apoi, prin Raportul de expertiză  fiscală efectuat în cauză, s-au stabilit următoarele:

Luându-se în considerare valoarea de piaţă de 6,4 euro/mp, în cazul achiziţionării  suprafeţei de 26.019 mp teren extravilan, de către S.C. E.... S.R.L.,  de la inculpatul F.L., pentru care s-a achitat suma totală de 1.141.699 lei, s-a concluzionat că, suma scoasă  din societate, achitată peste valoarea de piaţă a terenului este de 528.433 lei, iar prejudiciul  cauzat bugetului de stat este de 261.710 lei, din care impozit pe veniturile din dividende 100.654 lei,  dobânzi 145.958 lei şi penalităţi 15.098 lei.

Luându-se în considerare valoarea de piaţă de 6,6 euro/mp, în cazul achiziţionării  suprafeţei de 5.000 mp. teren extravilan. de către S.C. E.... S.R.L.,  de la inculpatul  B.L., pentru care s-a achitat suma totală de 300.000 lei, s-a concluzionat că,  suma scoasă  din societate, achitată peste valoarea de piaţă a terenului, este de  159.130 lei, iar prejudiciul  cauzat bugetului de stat este de 69.595 lei, din care impozit pe veniturile din dividende 30.310 lei,  dobânzi 34.738 lei şi penalităţi 4.547 lei.

Luându-se în considerare valoarea de piaţă de 16 euro/mp, în cazul achiziţionării  suprafeţei de 4.638 mp teren intravilan, de către S.C. C.... S.R.L.,  de la inculpatul  B.L., pentru care s-a achitat  suma totală de 800.000 lei, s-a concluzionat că, suma scoasă din societate, achitată peste valoarea de piaţă a terenului, este de 529.096 lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 274.333 lei, din care impozit pe veniturile din dividende 100.780 lei,  dobânzi 158.436 lei şi penalităţi 15.117 lei.

Cu privire la concluziile Raportului de expertiză fiscală, partea civilă Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F., D.G.F.P. Braşov, prin A.J.F.P. Covasna, nu a fost de acord cu concluziile formulate de expert, la punctele 1, 2 şi 4 ale raportului, considerând că în cadrul achiziţiilor efectuate de S.C. E.... S.R.L. ale suprafeţelor de 26.019 mp. teren extravilan şi 5.000 mp. teren extravilan, de la inculpaţii F.L. şi B.L., nu are relevanţă valoarea de piaţă a terenurilor în cauză, menţionând că, raportat la preţul real înscris în contractele autentice de vânzare-cumpărare, precum şi la faptul că tranzacţiile au avut loc la perioade foarte scurte, nu putea exista o fluctuaţie de preţ atât de mare, existând o discrepanţă vădită între preţurile înscrise în contractele de vânzare- cumpărare, recunoscute atât de vânzători cât şi de cumpărători, şi preţurile de piaţă stabilite prin expertiza tehnică de evaluare.

Totodată, prin obiecţiunile formulate, partea civilă Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F., D.G.F.P Braşov, prin A.J.F.P. Covasna, a arătat că nu poate fi de acord cu concluziile expertizei fiscale (la obiectivul nr. 2), având în vedere faptul că, S.C. E.... S.R.L., prin reprezentanţi legali, a achiziţionat, la data de 29.09.2008,  un teren  pentru o valoare de 1.141.699 lei, după care la numai câteva luni, respectiv la 26.05.2009, aceeaşi societate, prin persoane interpuse, a înstrăinat aceeaşi suprafaţă, pentru care s-a achitat preţul total de 1.141.699 lei, pentru preţul de 81.699 lei, existând o diferenţă  de 14 ori mai mare între preţul de vânzare şi cumpărare.

Cu privire la obiecţiunile formulate de partea civilă Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F.,  D.G.F.P Braşov, prin A.J.F.P. Covasna, s-a reţinut că, aceasta a fost şi opinia procurorului de caz, la momentul trimiterii în judecată, care a apreciat că, raportat la circumstanţele speţei, nu se impunea efectuarea unei expertize de evaluare a terenurilor, atâta timp cât, cele două terenuri achiziţionate de S.C. E.... S.R.L., prin inculpaţii V.G. şi N.A. de la inculpaţii F.L., şi B.L., în lunile septembrie 2008, respectiv aprilie 2009, pentru care societatea  a achitat preţul total de 1.441.699 lei, să fie înstrăinate de aceeaşi societate, prin persoane interpuse, după numai o lună de la ultima achiziţie,  cu un preţ de 15 ori mai mic decât preţul de achiziţie, respectiv de 110.000 lei, fără să existe nici măcar dovada plăţii acestei sume, terenul intrând în proprietatea şi posesia inculpatului N.A..

Totodată, s-a arătat că, la momentul trimiterii în judecată, s-a apreciat că, nu se impunea  evaluarea terenurilor în cauză, avându-se în vedere că, din probele administrate rezultă că, şi în prezent, întreaga suprafaţă de 31.019 mp teren extravilan, ce a făcut obiectul celor două contracte, este deţinută în fapt tot de către inculpatul N.A., acesta înstrăinând numai fictiv terenurile menţionate, pentru a evita luarea măsurilor asiguratorii, valoarea contractului  de vânzare-cumpărare fiind de numai 100.000 lei, terenul figurând scriptic pe numele martorului A.V., care a declarat că a intrat în posesia terenurilor respective în schimbul unui pretins împrumut în sumă de 25.000 euro, acordat inculpatului N.A. şi nerestituit de către acesta din urmă, fără a exista  o dovadă în acest sens.

Starea de fapt mai sus descrisă, a fost reţinută pe baza actelor întocmite şi probelor administrate în faza urmăririi penale, respectiv:

- referatul de terminare a urmăririi penale (f.1-48 vol.I);

- plângerea persoanei vătămate  S.C. AFIN Leasing IFN S.A.(f.49-51), contractul de leasing nr. 090304AA01 din 04.03.2009 + anexe (f.52-66) şi adresa privind rezilierea contractului de leasing (f.67-75);

- plângerea penală a persoanei vătămate  R...... Leasing IFN S.A. (f. 90-92) şi copia contractului de leasing nr. 32323 din 21.08.2008 (f. 93-107);

- declaraţia persoanei vătămate S.C. Iveco Capital Leasing IFN S.A. (f.175-177), şi  adresă de constituire parte civilă nr. 4215 din 05.09.2014 a S.C. Iveco Capital Leasing IFN S.A. (f.178);

- ordonanţa şiprocesul-verbal de restituire a semiremorcii marca Kogel către persoana vătămată S.C. Iveco Capital Leasing IFN S.A. din 17.09.2014 (f. 184-185,186-187);

- declaraţia persoanei vătămată R...... Leasing IFN S.A.  (f.189-193) şi adresa nr.8188 din 03.09.2014 de constituire parte civilă a S.C. R...... Leasing IFN S.A. (f.194-196);

- adresa nr. 308017/19.06.2013 către D.G.F.P. Covasna, prin care s-a solicitat calcularea prejudiciului în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală (f. 203);

- adresa D.G.F.P. Covasna nr. 6767/09.09.2013 şi referatul prin care s-a estimat prejudiciul cauzat bugetului de stat(f. 204,205);

- adresa nr. 308962/27.11.2013 privind recalcularea prejudiciului (f.206,207);

- răspunsul D.G.F.P Covasna nr. 228/23.01.2014 şi referatul prin care s-a estimat prejudiciul cauzat bugetului de stat(f.208,209);

- cererea de constituire parte civilă nr. 3132/19.02.2014 a D.G.F.P. Covasna (f. 210-212);

- ordonanţa din 16.05.2014, prin care s-a dispus efectuarea în cauză a unei expertize financiar-contabile şi procesul-verbal de stabilire a obiectivelor expertizei (f.213-218) şi Raportul de expertiză contabilă-judiciară (f.219-232);

- adresa A.N.A.F. nr. 10626/05.06.2015 de constituire parte civilă (f.305-310);

- cererea de asistenţă judiciară internaţională în vederea audierii suspectei M.E. şi răspunsul autorităţilor de Ungaria (f.1-31 vol.II);

- declaraţiile inculpatului V.G. şi procesele-verbale de aducere la  cunoştinţă a învinuirii, a  drepturilor şi obligaţiilor(f.32-50);

- declaraţiile inculpatului N.A. şi procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a învinuirii, a  drepturilor şi obligaţiilor (f.51-85);

- acte depuse la dosar de inculpatul N.A., respectiv: contract de comodat din 23.08.2005, contract de închiriere spaţiu nr.1, contract de împrumut şi garanţie imobiliară autentificat sub nr.931/26.05.2009, încheierea Judecătoriei Tg. Secuiesc din 03.07.20 09, încheierea Judecătoriei Tg. Secuiesc din 22.07.2009, proces-verbal de vânzare directă imobiliară din17.08.2009, act de adjudecare din 23.09.2009, toate în copii conform cu originalul  (f.85-98);

- declaraţiile inculpatului B.L. şi procesele-verbale de aducerela cunoştinţă a învinuirii, a  drepturilor şi obligaţiilor (f. 99-120);

- acte depuse în copie la dosar de inculpatul B.L., respectiv: anunţuri vânzare teren, contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2369/12.11.2008, autorizaţie de construcţie nr.45 din 16.06.2009 (f.121-137);

- declaraţiile martorilor Ancu Betina(f.138-139), B.SZ. (f.140-143), Simon A.-Ladislau (f.144-148), Balog Mihai (f.152-155), Demeter Jeno (f.158-160),  Bandi Izabella (f.161-164), Hajdu Zsolt  (f. 165-168), Matyas Ferenc-Csaba (f. 169-173), Kemenes Lorant (f.174-177), Darabont Eniko(f.180-183), Marton Kinga (f.184-185), Mathe Katalin-Eva (f.188-191), Domokos Erno-A.(f.192-195), Pernicek Pompiliu-Călin (f.196-198), A.V.  (f.199-200), H. Levente-Laszlo (f.201-203), K.M. (f.204-206), J.I. A.  (f.208-210), N.T.S. (f.211-212), Farkas Carmen (f.217-219) şi Orsi Imre-Alpar (f.220-225);

- adresele Afin Leasing IFN nr. 8353/03.1 1.2010 (f.227-234,235-241);

- adresa nr. 437317/30.08.2012 (f.242-244);

- adresa ITM nr. 5197/24.07.2012 (f. 246);

- adresele nr. 436318/19.07.2012 și nr. 436914/14.08.2012 către Euroins Asigurări şi răspunsurile nr. 152/09.08.2012 și nr. 4507/24.08.2012 (f. 247-252, 253-256);

- adresa nr. 433096/02.03.2012,  prin care s-a solicitat darea în urmărire a capului tractor şi a semiremorci, cererea persoanei vătămate și adresa de revocare a urmăririi semiremorcii marca Kogel  (f.257-259);

- adresă solicitare conturi S.C. E.... S.R.L. şi răspuns (f.260-262);

- adresa nr. 433098/02.03.2012 către C.E.C. Bank de solicitare extras cont şi răspunsul băncii nr.3091/10.04.2012 (f.263-293);

- adresa nr.388977/31.08.2010 către Wind Up Management S.P.R.L. şi răspunsul nr. 1917/01.09.2010 (f. 294, 295);

- adresa nr. 388977/23.08.2010 către C.C.P.I. şi Punct Comun Contact ARTAND cu privire la verificarea numiţilor M.E. şi N.L. (f.296-299);

- procese-verbale de verificare (f. 300-310);

- adresa nr.432402/17.01.2012 către Autoflit S.R.L. şi răspunsul dat (f.1-3 vol.III);

- adresele nr. 432403/27.01.2012 şi 433718/26.03.2012 către Aris Partner S.R.L. şi răspunsurile date dat (f. 4-6, 7-14);

- adresa nr. 258781/16.12.2011 către R...... Leasing IFN şi documentele înaintate ca răspuns, în copie, respectiv: acte de executare, procesul-verbal de lăsare în custodie şi contractele de leasing (f.15-134);

- adresă către Punctul Comun de Contact ARTRAND cu privire la verificarea numiţilor M.E. şi N.L. şi răspunsul nr.3305050 din 05.08.2014  (f.135-140);

- adresă către Wind Up Management S.P.R.L. nr. 258547/30.11.2011 şi răspunsul nr.1681/07.12.2011 (f.141, 142);

- procese-verbale de verificare (f.144,145);

- adresa nr.388977/18.08.2010 către O.R.C şi răspunsurile nr.14215 din 25.08.2010 şi nr. 10214/22.11.2011  cu anexe(f.146-232,233-278);

- rezoluţie şi raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 129291 din 23.01.2013 (de natură grafologică) (f.282-295,286-303);

- procese-verbale privind specimene de scris (f. 304-309);

- rezoluţii şi raportul de constatare tehnico-ştiinţifică de natură grafică nr. 129567 din 20.03.2013 (f.1-2, 3-20 vol.IV);

- procese-verbale privind specimene de scris (f.21-22);

- adresele către CECBank şi răspunsurile, cu anexe  (f.23-26,27-37, 38-44);

- adresa nr. 438993/01.11.2012 către Tribunalul Covasna şi răspunsul nr.1278/119/2009 din 12.11.2012 (f. 45-72);

- adresa nr. 439151/07.11.2012 către BCPITg. Secuiesc şi documentele înaintate în copie ca răspuns (f. 73-99);

- adresa nr.439393/16.11.2012 către O.R.C. Cv. şi răspunsul dat (f.100-105);

- adresele nr.438992/01.11.2012 şi nr. 439602/26.11.2012  către A.F.P. Tg. Secuiesc şi răspunsul cu copiile bilanţurilor încheiate la 31.12.2007 şi 31.12.2008 de S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc (f.106-144, 145-146);

- ghid cu valori de piaţă orientativ, depus de B.I.N. ..... (f.151-153);

- copia contractelor de vânzare-cumpărare terenuri ce fac obiectul dosarului penal (f.154-196);

- copia bilanţului aferent anului fiscal 2008, depus de S.C. C.... S.R.L. (f.200-207);

- procesul-verbal de verificare la S.C. C.... S.R.L. din 15.01.2015 şi documente anexe, ridicate conform acestuia, în original, dispoziţii de plată şicopia contractelor de vânzare-cumpărare şi împrumut nr. 1 (f. 209-259);

- adresa nr. 303/P/2010 din 04.12.2013 către ONPCSB şi răspunsul nr.C/XIII/4202/2014 din 14.02.2014 (f.260-276);

- adresa nr. 439800 din 04.12.2012, prin care se solicită D.G.F.P. Covasna efectuarea unei verificări încrucişate la S.C. Orex S.R.L. şi răspunsul, constând în procesul-verbal de verificare nr. 1135/08.02.2013  (f. 277-328);

- adresa A.F.P. Tg. Secuiesc nr. 13152/2013 şi documente anexe, constând în declaraţii fiscale ale S.C. E.... S.R.L. din 2009 (f. 2-22 vol.V);

- procesul-verbal de ridicare documente, din 15.11.2012, de la B.N.P. Bogdan Teodora Rozalia din mun. Sf. Gheorghe (f. 24-31);

- dovadă ridicare documente din 18.01.2013, de la BNP Bogdan Teodora Rozalia din mun. Sf. Gheorghe, original (f.34);

- procesul-verbal verificare la H-Press din 08.02.2013 (f.35-40);

- adrese către birouri notariale şi răspunsuri, la care sunt anexate copii ale contractelor de vânzare-cumpărare ce fac obiectul cauzei (f.41-67);

- adresa Tribunalului Covasna nr. 1278/119/2009, la care este anexată copia sentinţei 224/S/11.06.2010 (f. 68-72);

- adresa nr. 307812/21.05.2013 către BNP ..... şi răspunsul, însoţit de copia contractului de  vânzare-cumpărare(f.73-76);

- adresa nr. 439392/16.11.2012 către R...... Bank, prin care se solicită extrasul de  cont al inculpatului B.L. şi răspunsul nr. 4088/14.12.2012  (f.77-78);

- procesul-verbal din 09.12.2014, cu analiza contului inculpatului B.L. (f.79);

- adresa nr. 439247/12.11.2012 către R...... Bank, prin care se solicită date privind conturile S.C. E.... S.R.L. şi răspunsul nr. 3975/11.12.2012 (f.79-98);

- adresa nr. 307034/11.01.2013 către CEC Bank, prin care se solicită date privind conturile S.C. E.... S.R.L. şi răspunsul nr. 1135/06.02.2013  (f.99-122);

- adresa nr.303/P/2010/13.05.2013 către R...... Bank, prin care se solicită extrasul de  cont al inculpatului F.L. şi răspunsul nr.1827/17.06.2013 (f.123-138); 

- referatele cu propunere de autorizare a percheziţiilor domiciliare, încheierea nr. 38/26.11.2012 şi autorizaţia de percheziţie  (f.139-149,150-153);

- procesele-verbale de percheziţie din 26.11.2012 (f.154-182);

- rezoluţie de dispunere a efectuării unei constatări tehnico-ştiinţifică, identificare serie şasiu semiremorcă din 27.02.2013 şi raportul criminalistic nr. 129566 din 13.03.2013 (183-184, 185-192); 

- adresa nr. 307202/07.02.2013 către Alianz Tiriac Asigurări S.A. şi răspunsul nr. 2830E/05.04.2013 (f.193-246);

- cazierele judiciare ale inculpaţilor(f.1-12 vol.VI);

- acte de căutare privind pe inculpatul F.L.  (f.13-28);

- adresa nr. 308995/02.12.2013 către A.F.P. Tg. Secuiesc, prin care se solicită informaţii privind conturile inculpaţilor şi răspunsul dat  (f.29-33);

- referat cu propunere, ordonanţă de dispunere a măsuri asigurătorii, procesele-verbale de aplicare a sechestrului asigurator şi corespondenţa legată de aceasta  (f. 34-37, 38-114);

- ordonanţa de sechestru asigurator semiremorcă şi procesul-verbal de aplicare a sechestru asigurator (f. 115,117);

- actele de căutare privind pe suspecţii M.E. şi Kemenes Lorant  (f.122-127);

- cererile inculpatului N.A., cu documente anexe şi ordonanţe emise cu privire la cele solicitate(f.129-281);

- cererea apărătorului inculpatului F.L. privind studierea dosarului  (f.283-297);

- procesele-verbale de îndeplinire a procedurii de citare şi mandatele de aducere emise în cauză(f. 298-362);

- împuterniciri avocaţiale (f.363-368);

- ordonanţa, prin care s-a dispus reluarea urmăririi penale din 04.07.2016 (f.1-4 vol.VII);

- copia încheierii nr. 7/CP din 10.02.2016 a Tribunalului Covasna pronunţată în dosarul penal nr. 1397/119/2015/a1 (f. 5-17);

- copia încheierii nr. 48/CP a Curţii de Apel Braşov, prin care s-a constatat neregularitatea rechizitoriului privind cuantumul prejudiciului cauzat bugetului de stat, raportat la preţul de piaţă al terenurilor (f.18-29);

- copia încheierii nr. 70/CP din 17.06.2016 a Curţii de Apel Braşov, pronunţată în dosarul nr. 1397/119/2015/a1, prin care s-a dispus restituirea dosarului (f.30-31);

- ordonanţa nr. 303/P/2010 din 26.07.2016, prin care s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice-judiciare de evaluare a bunurilor imobile (f.32-38);

- adrese de comunicare a ordonanţei nr. 303/P/2010 din 26.07.2016 părţilor din cadrul dosarului penal (f.39-50);

- procesele-verbale de stabilire obiective din 05.08.2016 şi 11.08.2016 (f.51,52,53);

- cererea de revocare a expertului Gaspar Alexandru (f. 54)

- procesele-verbale privind imposibilitatea efectuării expertizei de către experţii Kovacs Magdolna şi Miko Nimrod Gabor (f.56, 57);

- ordonanţa nr. 303/P/2010 din 15.09.2016 privind desemnarea ca expert a d-nei Szanto Emese Judit (f. 58);

- Raportul de expertiză tehnică judiciară, întocmit de expertul Szanto Emese Judit şi anexe(f.67-125);

- obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de inculpatul B.L. şi ordonanţa din 28.11.2016, prin care au fost respinse  (f.134-137);

- obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de inculpatul V.G. şi ordonanţa din 06.12.2016, prin care au fost admise/respinse (f.140-146);

- obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de inculpatul N.A. şi ordonanţa din 06.12.2016, prin care au fost admise/respinse (f.149-155);

- punctul de vedere al expertului parte Toma Oţelea şi anexe  (f.156-184);

- adresa de comunicare a Raportului de expertiză către A.J.F.P. Covasna, obiecţiuni la raportul de expertiză formulate de aceasta şi ordonanţa din 06.12.2016, prin care au fost respinse (f.185,186-190);

- adresa de comunicare a Raportului de expertiză către inculpatul F.L., cu dovada restituirii documentelor  (f.192-261);

- copiile contractelor de vânzare-cumpărare a unor suprafeţe de teren situate pe raza mun. Tg. Secuiesc  (f.262-284);

- ordonanţa nr. 303/P/2010 din 07.12.2016, prin care s-a dispus efectuarea unui supliment la raportul de expertiză tehnico-judiciară de evaluare  (f.1-5 vol.VIII);

- adresele de comunicare părţilor a ordonanţei nr. 303/P/2010 din 07.12.2016, prin care  s-a dispus efectuarea unui supliment la raportul de expertiză tehnico-judiciară de evaluare şi dovezi poştale  (f. 7-18);

- Completarea la raportul de expertiză tehnico-judiciară  (f. 19-39);

- ordonanţa nr. 303/P/2010 din 09.02.2017, prin care s-a dispus efectuarea în cauză a unei expertize financiar-contabile(f.70-73);

- procesul-verbal din 22.02.2017, de stabilire a obiectivelor expertizei (f.84,85);

- cererea inculpatului N.A. şi ordonanţa nr. 303/P/2010 din 27.02.2017 de respingere a obiecţiunilor (f. 86-88);

- Raportul de expertiză nr. 18/30.03.2017  (f.89-115);

- adresă comunicare Raport către A.J.F.P. Covasna, obiecţiunile ridicate la raportul de expertiză de către A.J.F.P. Covasna şi ordonanţa din 08.05.2017, prin care au fost respinse (f.121,122-128);

- adresa de înaintare a raportului către inculpatul N.A.,  obiecţiunile formulate de acesta şi ordonanţa din 08.05.2017, prin care au fost respinse (f.129, 131-142); 

- adrese de comunicare a Raportului de expertiză financiar contabilă către inculpaţii F.L., B.L. şi V.G. şi recipisele poştale cu privire la ridicare/refuz a corespondenţei  (f.143-148);

- adresă către Biroul de Cadastru (f.149-151);

- adresă către B.N.P. ..... (f.152-156);

- acte de căutare privind pe inculpatul F.L. (f.157-169);

- note în probaţiune depuse de inculpatul N.A.  (f.170-189);

- procesul-verbal din 24.05.2017 privind studierea dosarului de către apărătorul ales al inculpatului B.L. (f. 190);

- ordonanţa nr. 303/P/2010 din 27.02.2017 privind respingerea cererii inculpatului B.L. şi cererea acestuia (f.191-192);

- cererea apărătorului inculpatului V.G. de asistare la efectuarea actelor de  urmărire penală şi împuternicire avocaţială apărător  (f.193-195,196);

- cererea apărătorului inculpatului N.A. de asistare la efectuarea actelor de urmărire penală şi împuterniciri avocaţiale  (f.199,200,201, 207-209);

- plângerea inculpatului N.A. şi ordonanţa de respingere a acesteia (f.214- 220), şi

- cele 3 buc. C.D-uri, conţinând rulajul conturilor, înaintate instanţei prin adresa nr. 303/P/2010 din 16.11.2015, odată cu primul rechizitoriu întocmit.

Sub aspectul laturii civile, în actul de sesizare s-a reţinut că, prin săvârşirea de către inculpaţii V.G. şi N.A. a infracţiunilor de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. şi complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., în dauna persoanei vătămate Iveco Capital Leasing IFN S.A., a fost cauzat un prejudiciu de 102.000 euro şi că, prin adresa nr. 4215/25.09.2014, această persoană vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 26.517,04 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neachitate de utilizatorul S.C. E.... S.R.L., la care se adaugă suma de 199.585,12 euro reprezentând contravaloarea capitalului nefacturat,  plus dobânda viitoare, contravaloarea primelor de asigurare CASCO şi RCA, şi contravaloarea taxei de reziliere aferente contractului de leasing financiar nr. 090304AA01, precum şi faptul că,  pe timpul urmăririi penale s-a recuperat semiremorca marca Kogel în valoare de cca 24.000 euro care a fost restituită persoanei vătămate.

Totodată, s-a reţinut că, prin săvârşirea de către inculpaţii V.G. şi N.A. a infracţiunilor de înşelăciune, prev. de art. 244 alin.1 şi 2 C.pen. şi complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen.,  în dauna persoanei vătămate  S.C. R...... Leasing IFN S.A., a fost cauzat un prejudiciu de 84.927,80 euro şi că, prin adresa nr. 8188 din 03.09.2014 persoane vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 124.461,90 euro, reprezentând pierderea suferită ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de către S.C. E.... S.R.L.

 S-a mai reţinut că, prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, fapte săvârşite în anul 2008 (cu referire la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2001/29.09.2008),  inculpaţii V.G., N.A. şi F.L. au cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 261.710 lei, din care 100.654 lei impozit pe dividende, 145.958 lei dobânzi şi suma de 15.098 lei penalităţi.

De asemenea, s-a reţinut că, prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, fapte săvârşite în anul 2009 (cu referire la  contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.752/24.04.2009), inculpaţii V.G., N.A. şi B.L. au cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 69.595 lei, din care 30.310 lei impozit pe dividende, 34.738 lei dobânzi şi suma de 4.547 lei penalităţi.

S-a mai reţinut că, prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate de  infracţiunea de evaziune fiscală, comisă de  inculpaţii F.L. şi B.L., în anul 2008, cu referire la achiziţia făcută de S.C. C.... S.R.L., conform contractului 754/06.05.2008, a fost cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 274.333 lei, din care 100.780 lei reprezentând impozit pe dividende, 158.436 lei dobânzi şi 15.117 lei penalităţi.

 S-a arătat că, persoana vătămată Statul Român, prin A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Braşov -A.J.F.P. Covasna, şi-a exprimat acordul privind cuantumul prejudiciului stabilit prin expertiza fiscală efectuată în cauză, numai cu privire la faptele de evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune, comisă de inculpaţii F.L. şi B.L. în anul 2008,  cu referire la  achiziţia făcută de S.C.  C.... S.R.L., conform contractului  754/06.05.2008,  prin care s-a calculat un prejudiciu total de 274.222 lei. Cu privire la cele două tranzacţii privind achiziţia efectuată de către S.C. E.... S.R.L. a suprafeţelor de 26.019 mp, respectiv 5.000 mp,  de la inculpaţii  F.L., respectiv B.L., partea civilă Statul Român, prin A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Covasna,  consideră că nu are relevanţă valoarea de piaţă a terenurilor în cauză, întrucât din probele administrate a rezultat că suma scoasă din societate este de 1.344. 300 lei, prejudiciul fiind corect stabilit pentru cele două tranzacţii conform primului raport de expertiză financiar - contabilă efectuat înainte de reluarea urmăririi penale.

Apoi, s-a reţinut că, prin săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, raportat la fapta din 2008, privind contractul de vânzare - cumpărare încheiat între inculpatul B.L. şi S.C. C.... S.R.L., inculpaţii F.L. şi B.L. au supus reciclării suma de 529.096 lei, iar prin săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, raportat la fapta din 2009, privind contractul de vânzare - cumpărare încheiat între inculpatul B.L. şi S.C. E.... S.R.L., inculpaţii V.G., N.A. şi B.L., au supus reciclării suma de 159.130 lei.

 În final, s-a reţinut că, prin săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, raportat la fapta din 2008, privind contractul de vânzare - cumpărare încheiat între inculpatul F.L. şi S.C. E.... S.R.L., inculpaţii V.G., N.A. şi F.L., au supus reciclării suma de 528.433  lei.

După înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară a dispus comunicarea cu inculpaţii V.G., N.A., F.L. şi B.L. a copiei certificată a rechizitoriului, aducându-se la cunoştinţa acestora obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja apărători şi faptul că, în termen de 40 de zile de la comunicarea rechizitoriului pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

După comunicare, inculpaţii N.A., B.L. şi F.L., primii doi  prin apărătorii lor aleşi, iar inculpatul F.L., prin apărătorul desemnat din oficiu, au formulat cereri şi excepţii privind neregularitatea actului de sesizare şi nelegalitatea administrării unor probe şi a efectuării actelor de urmărire penală (f.29-36,37-40,71-72 d.f.a1), solicitând admiterea acestora, excluderea probelor obţinute în mod nelegal şi restituirea cauzei la parchet în vederea completării urmăririi penale şi refacerii actului de sesizare.

Însă, prin încheierea nr. 22/CP/11.10.2017 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1054/119/2017/a1, în baza art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară a respins, ca nefondate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţi şi, în baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen., a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 303/P/2010 din 20 iunie 2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi totodată a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii V.G., N.A., F.L. şi B.L.. Încheierea a rămas definitivă, prin încheierea penală nr. 115/CP/18.12.2017 a Curţii de Apel Braşov, prin respingerea contestaţiilor formulate de inculpaţii B.L. şi N.A..

Încheierea fiind definitivă, completul de judecată a fixat primul termen de judecată pentru data de 29 ianuarie 2018, dispunând citarea părţilor, precum şi celelalte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii.

Pentru primul termen de judecată, partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, a depus la dosar „Cererea de constituire parte civilă”, solicitând obligarea inculpaţilor la plata de despăgubiri civile, în sumă totală de 369.865 lei, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data  scadenţei şi până la plata integrală a creanţei, menţinerea sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor inculpaţilor B.L. şi F.L. şi luarea măsurii asigurătorii şi asupra bunurilor inculpaţilor V.G. şi N.A. (f.74-79 vol.I d.f.).

Având în vedere că, inculpatul F.L. a fost trimis în judecată, în lipsă, şi pentru  primul termen de judecată, din procesul-verbal de predare a citaţiei a rezultat că, destinatarul nu mai locuieşte la acea adresă, instanţa a stabilit un nou termen, pentru data de 21.02.2018, şi a dispus citarea acestui inculpat prin procedura judecării în lipsă (f. 61-63,89-93,97 vol.I d.f.). Astfel, din procesul-verbal de predare a citaţiei şi actele depuse la dosar, a rezultat că, inculpatul F.L., nu mai locuieşte la adresa din Tg. Secuiesc, că nu figurează ca fiind arestat în centrele de reţinere şi arestare preventivă şi nici încarcerat în unităţile subordonate ANP din România, iar din procesul-verbal de executare a mandatului de aducere emis pe numele acestuia  a rezultat că, inculpatul nu mai locuieşte la adresa de domiciliu din mun. Tg. Secuiesc, de aproximativ 4 ani şi, în urma verificărilor efectuate în baza de date a rezultat că, acesta figurează urmărit cu nr. 1296933 din 27.09.2013 şi posedă mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani, pentru infracţiuni informatice (f.94-96,99,100,102,104 vol.I d.f.).

Fiind lipsă de procedura cu inculpatul F.L., instanţa a dispus amânarea cauzei şi repetarea procedurii de citare cu acesta, inclusiv prin afişarea citaţiei la uşa instanţei şi prin mandat de aducere, dar fără rezultat, însă, la data de 13.03.2018, inculpatul a înaintat Tribunalului Covasna o cerere de redeschidere a procesului penal, în cauza în care a fost condamnat, cerere în care a indicat adresa sa de domiciliu din Ungaria, motiv pentru care, la  termenul din data de 16.04.2018, instanţa  a dispus amânarea cauzei şi citarea inculpatului F.L. de la adresa indicată de acesta, prin scrisoare recomandată.

Având în vedere că, pentru noul termen de judecată, nu s-a depus la dosar confirmarea de primire a citaţiei, iar pentru termenul următor, din confirmarea de primire a citaţiei nu rezulta calitatea persoanei care a preluat citaţia, instanţa a dispus citarea inculpatului F.L. prin procedura asistenţei judiciare în materia penală, de la adresa de domiciliu din Ungaria, citaţia fiind preluată de numita David Eva, împuternicit/aparţinător (f.152,153-161,184-188 vol.I d.f.). Însă, existând indicii că inculpatul F.L.  (f.193 vol.I d.f.), s-ar fi aflai deţinut în vreunul din penitenciarele  sau aresturile din Ungaria, rap. la dispoziţiile art. 364 alin. 1 C.pr.pen., instanţa a dispus emiterea unei cereri de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, către Ministerul de Justiţiei din Ungaria, pentru a ne comunica dacă procedura de recunoaştere a  sentinţei penale nr. 43/20.11.2015 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1633/119/2014, prin care inculpatul  a fost condamnat la pedeapsa  de 5 ani şi 6 luni închisoare,  solicitată de instanţa de executare, a fost sau nu finalizată şi să identifice dacă inculpatul se află deţinut sau arestat în vreunul din  penitenciarele  sau aresturile din Ungaria, în caz afirmativ, să indice locul de deţinere, pentru a putea fi legal citat, şi eventual, pentru a se solicita un transfer temporar sat audierea acestuia prin videoconferinţă (f.197,198 vol.I d.f.).

Din răspunsul Ministerului de Justiţie din Ungaria din data de 3.12.2018 (f.2,4,5 vol.II d.f.), a rezultat că, prin decizia din data de 22.06.2017, Tribunalul Capitalei (Budapesta), a refuzat executarea mandatului european de arestare emis la data de 02.11.2016 de Tribunalul Covasna, pe numele lui F.L.,  acesta fiind arestat preventiv în perioada 21.06.2017 – 17.07.2017, după care a fost pus în libertate, apoi, la data de 21.04.2018, Tribunalul Covasna a iniţiat transferul executării sentinţei împotriva lui F.L., procedură ce se află în faţa Tribunalului Capitalei, domiciliul acestuia fiind  Baja 6503, Szent Margit urca, nr. 102,  cu reşedinţa în Budapecta 1021, Budakeszi út, nr. 51 D/n/6, deci nu se află în nici o instituţie penitenciară din Ungaria.

Aşa fiind, instanţa a dispus citarea inculpatului FarkasLorand, prin procedura asistenţei judiciare în materie penală, de la cele două adrese din Ungaria (f.18,19-23,25-30,44,45,69,82, 83,84,95,89,90,91,92-94 vol.II d.f.).

În consecinţă, la termenul de judecată din data de 27.02.2019, instanţa constatând că procedura de citare cu toate părţile este legal îndeplinită, prezentându-se în instanţă inculpaţii V.G., N.A. şi B.L., asistaţi de părătorii lor aleşi, lipsă fiind inculpatul F.L., pentru care s-a prezentat apărătorul desemnat din oficiu, s-a făcut o prezentare succintă a  actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, şi după ce li s-a explicat acestora în ce constă învinuirile ce li se aduc şi au fost înştiinţaţi cu privire la drepturile prev. de art. 374 alin. 2 C.pr.pen., preşedintele completului le-a pus în vedere că, pot solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor ce vor fi prezentate de părţi, dacă recunosc în totalitate faptele reţinute în sarcina lor, aducându-i totodată la cunoştinţă şi dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.pr.pen., însă inculpaţii V.G., N.A. şi B.L. au arătat că, nu recunosc săvârşirea faptelor  reţinute în sarcina lor şi au solicitat judecarea cauzei pe procedura de drept comun, şi totodată au arătat că, la acel moment procedural nu doresc să dea declaraţii în cauză (f.97,98,99 vol.II d.f.). 

Astfel, în baza art. 374 alin. 5 C.pr.pen.,  instanţa a acordat cuvântul pe probe, după care a admis şi a dispus audierea martorilor Ancu Betina, B.SZ., Balog Mihai, Demeter Jeno, Bandi Izabella, Hajdu Zsolt, Matyas Ferenc Csaba, Kemenes Lorant, Darabont Eniko, Domokos Erno-A., A.V., H. Levente-Laszlo, Kis Istvan, J.I.-A., N.T.-S. şi Orsi Imre Alpar, propuşi prin rechizitoriu, precum şi a martorului Simon A.-Laszlo, propus de inculpaţii V.G. şi N.A., dar şi a martorilor Bartok Brela şi Bartok Szabina, la solicitarea inculpatului B.L. (f.128 vol.II d.f.), martorii fiind audiaţi, declaraţiile acestora aflându-se la dosar la filele 151-152,153,154,155,156,188-189,190,191 vol.II, 65-66,67,68-69,70,71,107,108-109,110,134-135,149,150, vol.III d.f.).

Totodată, la solicitarea inculpatului B.L., instanţa a admis proba cu înscrisuri, respectiv: contractul de schimb autentificat sub nr. 2722/24.12.2009 de B.N.P. ....., contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 1216/29.06.2009 de B.N.P. ..... din Tg.Secuiesc, şi nr. 149/29.01.2009 de B.N.P. Tolciu Mariana-Ionela şi Tolciu Tudor-Flaviu din Sibiu, precum şi oferta de achiziţionare pentru un teren situat în aceeaşi zonă, formulată de Kaufland România în anul 2016, depuse la dosar de inculpat (f.104-124 vol.II d.f.), prorogând pronunţarea asupra probei cu expertiza tehnică de evaluare bunuri imobile, dar şi punerea în discuţie a probei cu expertiza contabilă, solicitată de cei patru inculpaţi, după audierea martorilor.

La termenul de judecată fixat pentru data de 1.04.2019, pentru efectuarea cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor admişi, s-a prezentat în instanţă apărătorul ales al inculpatului F.L., depunând la dosar împuternicire avocaţială din data de 31.03.2019 (f.143 vol.II d.f.), solicitând  acordarea unui termen pentru pregătirea apărării, şi după punerea în discuţie a cererii acestuia, instanţa a dispus amânarea cauzei pentru data de 08.05.2019, pentru audierea martorilor.

Având în vedere că, prin cererile de probaţiune prin inculpaţii au solicitat efectuarea unei expertize de evaluare bunuri imobile, aceştia nu au arătat şi obiective expertizei,  la termenul de judecată din data de 16.12.2019, instanţa le-a pus în vedere apărătorilor aleşi, să depună în scris obiectivele expertizei, cu indicarea tezei probatorie pentru care solicită efectuarea ei, acestea fiind depuse la dosar (f.131,132,145,151-152,153-155,156 vol.III d.f.).

După audierea martorilor, instanţa verificând actele şi lucrările dosarului, în raport de obiectivele invocate de inculpaţi, a constatat că, Raportul de expertiză tehnică judiciară efectuată în faza urmăririi penale de către experta Szanto Emese Judit, a avut aceleaşi obiective  cu cele solicitate în cauză în cursul judecăţii, şi că la efectuarea acesteia s-au avut în vedere toate contractele invocate de inculpaţi în cursul urmăririi penale şi a judecăţii, până la acel moment, şi  în consecinţă, prin încheierea din data de 04.03.2020, a respins efectuarea unei noi expertize tehnice de evaluare bunuri imobiliare.

Aşa fiind, văzând că inculpaţii V.G., F.L. şi N.A. au solicitat efectuarea şi a unei expertize financiar contabile, instanţa a constatat că, prin Raportul de expertiză fiscală nr. 18/2017 efectuată în faza urmăririi penale, la stabilirea prejudiciului s-a avut în vedere atât valorile stabilite prin Raportul de expertiză  tehnică judiciară de evaluare a imobilelor, cât şi valorile indicate de expertul parte, dar şi valoarea de piaţă a terenurilor ce rezultă din Raportul de expertiză extrajudiciară depus de inculpatul N.A., astfel că a apreciat că pentru dovedirea prejudiciului au fost administrate suficiente mijloace de probă, motiv pentru care a respins efectuarea unei noi expertize contabile.

După administrarea probelor admise, în şedinţa publică din data de 07.10.2020, inculpaţii N.A. şi B.L. au arătat că, doresc să dea declaraţii în cauză, astfel, s-a trecut la audierea inculpatului N.A., declaraţia acestuia fiind depusă la dosar (f.43-45 vol.IV d.f.), însă, datorită orei înaintate, audierea inculpatului B.L. a fost amânată, acesta fiind audiat la termenul din data de 21.12.2020 (f.57-58 vol.IV d.f.), când apărătorul inculpatului N.A. a depus la dosar şi un alt contract de vânzare-cumpărare, ca element de comparaţie (f.60-61 vol.IV), şi, raportat şi la declaraţia inculpaţilor, a reiterat cererea privind efectuarea unei expertize tehnice judiciare de evaluare bunuri imobile, cerere formulată şi susţinută şi de apărătorii celorlalţi inculpaţi, astfel că după punerea în discuţia părţilor, instanţa a prorogat pronunţarea asupra acestei probe pentru termenul din 11.01.2021.

Astfel, la termenul din data de 11.01.2021, văzând completarea probatoriului cu copia contractului de vânzare-cumpărare din data de 11.12.2008, încheiat între două societăţi comerciale, având ca obiect un imobil situat la mun. Tg. Secuiesc, şi ţinând cont şi de declaraţiile inculpaţilor N.A. şi B.L., date după ce instanţa s-a pronunţat deja pe această probă, pentru a se elimina orice îndoială privind preţurile de vânzare-cumpărare a imobilelor din cauză şi pentru ca inculpaţii să beneficieze de un proces echitabil, instanţa a apreciat că se impune efectuarea unei noi expertize tehnico judiciare de evaluare bunuri imobile, motiv pentru care a revenit asupra dispoziţiei din şedinţa de judecată din data de 04.03.2020 şi, în baza art. 100 alin. 3 C.pr.pen., a admis proba cu expertiza tehnico judiciară de evaluare bunuri imobile, solicitată de către inculpaţii V.G., N.A., F.L. şi B.L., cu obiectivele depuse la dosar la filele 132, 145, 151, 156 vol. III dosar fond, şi în baza art. 181 alin. 1 C.pr.pen., a dispus efectuarea unei noi expertize, cu următoarele obiective:

1. Să se stabilească care a fost valoarea de piaţă, la data achiziţiei, a suprafeţei de 26.019 mp teren, situat în extravilanul mun. Tg. Secuiesc, cumpărat de S.C. E.... S.R.L. de la inculpatul F.L., în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001 din data de 29.09.2008;

2. Să se stabilească care a fost valoarea de piaţă, la data achiziţiei, a suprafeţei de 5.000 mp teren, situat în raza mun. Tg. Secuiesc, cumpărat de S.C. E.... S.R.L. de la inculpatul B.L., în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752 din data de 24.04.2009, şi

3. Să se stabilească care a fost valoarea de piaţă la data achiziţiei, a suprafeţei de 4.683  mp teren, situat în mun. Tg. Secuiesc, cumpărat de S.C. C.... S.R.L. de la inculpatul B.L., în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754 din data de 06.05.2008.

Totodată, instanţa a admis cererea inculpaţilor N.A. şi F.L. ca la efectuarea expertizei să participe, ca expert recomandat de aceştia, expertul Oţelea Toma.

Pentru efectuarea expertizei a fost numit expertul Comşa Ciprian-Eugen, căruia i s-au adus la cunoştinţă faptul că a fost numit de instanţă pentru efectuarea unei noi expertize tehnico judiciare de evaluare bunuri imobile, cu obiectivele mai sus arătate, şi i s-a pune în vedere ca, până la termenul de judecată fixat în cauză, să efectueze şi să depună la dosar, noua expertiză.

Totodată, i s-a pus în vederea expertului, ca la stabilirea valorii de piaţă a celor trei  imobile din speţă, să aibă în vedere materialul probator administrat în cauză, respectiv toate contractele de vânzare-cumpărare şi de schimb depuse la dosar, ca elemente de comparaţie, inclusiv cel depus la termenul de judecată din data de 21.12.2020,  aflat la filele 60-61 vol. IV dosar fond, precum şi declaraţiile martorilor şi ale inculpaţilor, dar şi Ghidul Camerei Notarilor Publici privind valorile de piaţă orientative ale proprietăţilor imobiliare pe anii 2008-2009, la nivelul judeţului Covasna, în prezent, având denumirea de Studiu de piaţă privind valoarea minimă ale proprietăţilor imobiliare din judeţul Covasna, emis de Camera Notarilor Publici.

Raportul de expertiză tehnică judiciară evaluare proprietăţi imobiliare a fost finalizată la data de 14.04.2021 şi depusă la dosar la data de 16.04.2021, concluziile acestuia fiind însuşite  şi de expertul parte (f.94-182,183-258 vol.IV,25-26 vol.V d.f.), şi a fost comunicat părţilor, inclusiv părţii civile Statul Român, prin A.N.A.F., D.G.R.F.P. Braşov, prin A.J.F.P. Covasna, care a formulat obiecţiuni la raport (f.12-13 vol.V d.f.), invocând faptul că, expertiza este incompletă, în condiţiile în care nu cuprinde date comparabile suficiente, din comparaţiile date de către expert rezultând o valoare de piaţă la nivelul anului 2021, nicidecum la nivelul anului 2008, iar expertul nu menţionează nimic cu privire la influenţa crizei economice mondiale sin anul 2008 asupra tranzacţiilor imobiliare, respectiv asupra preţurilor practicate pe piaţa imobiliară. De asemenea, partea civilă a  apreciat că, expertul ar fi trebuit să ia în considerare şi întinderea terenurilor, fiind cunoscut că şi acest aspect influenţează preţurile practicate. Astfel, dacă se vinde o parcelă de 500 sau 1.000 mp., pentru o casă familială + curte, nu acelaşi preţ se oferă ca în cazul terenului de 5.000 mp sau chiar 11.700 mp.

Totodată, partea civilă a apreciat că, nu sunt pertinente comparabilele utilizate de expert, în condiţiile în care nu provin din zona de amplasare a terenului supus evaluării sau din zona imediat apropiată, ori nu prezintă acelaşi potenţial economic de exploatare, metoda comparaţiilor directe, prin care s-a stabilit valoarea de circulaţie a imobilului nefiind edificatoare în cauză, din acest punct de vedere, în consecinţă a solicitat admiterea obiecţiunilor formulate şi, pe cale de consecinţă, să se dispună completarea lucrării de expertiză, prin identificarea şi determinarea unor date comparabile noi şi adecvate, în vederea stabilirii a preţului de piaţă reale privind achiziţia terenului în anul 2008.

Tot astfel, la acest raport a formulat obiecţiuni şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna (f.32-33 vol.V d.f.), invocând faptul că:

1. în cuprinsul şi în concluziile raportului, expertul nu a făcut referire deloc la expertiza anterioară, deşi avea cunoştinţă despre aceasta, pentru că a avut acces la dosar şi a şi folosit materiale din acea expertiză, nu a arătat de ce evaluarea anterioară nu este corectă, având în vedere că, prin prezentul raport, s-a stabilit o valoare a terenurilor mult mai mare, deşi aparent s-au avut în vedere aceleaşi criterii;

2. se impunea ca expertul să justifice de ce sunt aşa de mari diferenţele de preţ, dintre evaluarea făcută de el şi celălalt expert;

3. expertul a avut în vedere ca şi termen de comparaţie a preţurilor, doar contractele cu o valorare foarte mare (contractul Kaufland, contractele încheiate de Primăria mun. Tg. Secuiesc), fără să ţină seama şi să analizeze şi contractele autentice prin care inculpatul B.L. a dobândit terenurile în cauză şi preţurile la care au fost dobândite acele terenuri de către acesta;

4. se impunea ca expertul să evalueze terenurile respective, conform destinaţiei pe care o aveau în 2008, şi anume trenuri agricole situate în extravilan, şi nu doar din perspectiva economică pe care o au acele imobile, valoarea stabilită de expert, în ipotezele arătate, necesitând o altă investiţie prin care s-ar majora preţul acelui teren, şi că

5. expertul, în cuprinsul lucrării, nu a indicat de unde a extras preţurile de comparaţie atunci când a evaluat terenurile, faţă de care a solicitat admiterea obiecţiunilor şi completarea expertizei.

 După punerea în discuţia părţilor, instanţa a solicitat expertului să răspundă la obiecţiunile formulate de parchet şi partea civilă, cu excepţia obiecţiunilor de la pct. 1 şi 2, formulate de parchet, răspunsul fiind depus la dosar (f.52-57 vol.V).

Cu toate aceste, reprezentatul Ministerului Public a apreciat că, în răspunsul la obiecţiuni, expertul nu a făcut referire, punctual, la nici o obiecţiune formulată de parchet şi de partea civilă, ci a făcut o analiză teoretică, motiv pentru care a solicitat audierea expertului, şi după punerea în discuţia părţilor, pentru lămurirea concluziilor expertului din raportul de expertiză întocmit în cauză, în temeiul art. 179 alin. 1 C.pr.pen., instnţa a admis cererea parchetului şi a dispus audierea expertului Comşa Ciprian-Eugen, acesta fiind audiat la termenul din data de 03.11.2021 (f.64 vol.V d.f.).

Totodată, instanţa constată că, prin cererea formulată şi depusă la dosar la termenul din data de 15.06.2020, inculpatul V.G., prin apărătorul său ales, a solicitat schimbarea încadrării juridice a celor două fapte de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.  5 C.pen., într-o singură infracţiune , în formă continuată, pref. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., invocând Decizia Curţii Constituţionale nr. 368/2017, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea sintagmei „şi împotriva aceluiaşi subiectiv pasiv” din cuprinsul art. 35 alin. 1 C.pen. (f.10-12 vol.IV d.f.), cerere formulată, oral,  şi de inculpatul N.A., prin apărătorul său, arătând că, este trimis în judecată pentru complicitate la aceleaşi infracţiuni (f.38 verso vol.IV d.f.).

Astfel, în urma punerii în discuţie a cererilor de schimbare a încadrării juridice, în lumina  Deciziei nr. 250 din 16.04.2019 a Curţii Constituţionale, instanţa, deliberând asupra cererilor celor doi inculpaţi, văzând modalitatea de săvârşire a celor două fapte de înşelăciune, pentru care inculpatul V.G. a fost trimis în judecată, respectiv cele două infracţiuni de complicitate la înşelăciune, pentru care a fost trimis în judecată inculpatul N.A.,  descrise în actul de sesizare, la cap. III „În drept”, pct. 1 şi 2  privind pe inculpatul V.G. şi pct. 1 şi 2 privind pe inculpatul N.A., şi anume la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi împotriva a doi subiecţi pasivi, acţiuni şi inacţiuni aproape  identice/asemănătoare întreprinse de inculpaţi, care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni, raportat şi la Decizia nr. 368/2017 a Curţii Constituţionale, prin care s-a constatat că sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiectiv pasiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal este neconstituţională, instanţa a apreciat că, sunt îndeplinite condiţiile infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., şi în consecinţă, prin încheierea din data de 09.09.2020 (f.37-41 vol.IV d.f.), astfel cum a fost îndreptată, din oficiu, eroarea materială strecurată în dispozitivul încheierii, prin încheierea din data de 21.12.2020 (f.62-65 vol.IV d.f.),  în baza art. 386 alin. 1 C.pr.pen., a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor de înşelăciune, reţinute a fi săvârşite la datele de 04.03.2009 şi 21.08.2008 de către inculpatul V.G., din două infracţiuni de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., într-o singură infracţiune de înşelăciune, în formă continuată,  prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale).

Tot astfel, a admis şi cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către apărătorul ales al inculpatului N.A. şi a dispus schimbarea încadrării juridice a celor două infracţiuni de complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., fapte presupus a fi săvârşite la datele de 04.03.2009 şi 21.08.2008, într-o singură infracţiune de complicitate la înşelăciune, în formă continuată, cu 2 acte materiale, prevăzută de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale).

În şedinţa publică din data de 09.09.2020, instanţa, din oficiu, a invocat prescripţia răspunderii penale cu privire la o parte din faptele pentru care inculpaţii sunt trimişi în judecată, raportat la legea penală stabilită prin actul de sesizare ca fiind mai favorabilă, respectiv legea penală nouă în cazul inculpaţilor V.G. şi N.A., iar în cazul inculpaţilor F.L. şi B.L., legea penală veche, având în vedere că, dacă în cauză sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 122 alin. 1 lit.d C.pen. din 1969, rap. la art. 124 C.pen. din 1969, respectiv cele prev. de art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap la art. 155 alin. 4 C.pen.,  în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., acțiunea penală nu mai poate fi exrcitată, solicitând inculpaţilor şi apărătorilor acestora, să precizeze dacă solicită continuarea sau nu a procesului penal, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 C.pr.pen.

În aceste limite, instanţa a invocat prescripţia răspunderii penale pentru infracţiunile de înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., săvârşite, în datele de 04.03.2009 şi 21.08.2008 de către inculpatul V.G., precum şi pentru  infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., faptă săvârşită pe data de 18.05.2009, în cazul cărora, termenul de prescripţie, potrivit art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap. la art. 155 alin. 4 C.pen., este de 5 ani, care a fost depăşit cu încă odată, deci 10 ani.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul N.A., instanţa a invocat prescripţia răspunderii penale pentru aceleaşi fapte, dar în forma complicităţii.

Cât priveşte pe inculpatul F.L., având în vedere că, prin actul de sesizare  s-a stabilit ca fiind aplicabilă legea penală veche, instanţa a  invocat prescripţia răspunderii penale pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., săvârşită la data de 06.05.2008, în calitate de autor, iar cu privire la  inculpatul B.L., a invocat prescripţia răspunderii penale pentru aceeaşi faptă, dar în forma complicităţii, având în vedere că termenul de prescripţie specială de 12 ani (8+4), s-a împlinit la data de 06.05.2020, conform art. 122 alin. 1 lit. c C.pen. din 1969 şi art. 124 C.pen. din 1969.

După, punerea în discuţie a prescripţiei răspunderii penale, la solicitarea apărătorilor inculpaților, de a acorda un termen în vederea exprimării poziţiei procesuale a inculpaţilor, în raport de dispoziţiile art. 18 C.pr.pen., instanța a admis cererea acestora, şi a stabilit un nou termen în acest sens, precum şi învederea audierii inculpaţilor N.A. şi B.L., care şi-au exprimat dorinţa de a da declaraţii în cauză.

În şedinţa publică din data de 07.10.2020 (f.50-52 vol.IVd.f.), incupații, prin apărătorii lor aleşi şi-au exprimat poziţia lor. Astfel, apărătorii aleşi  ai inculpaţilor Voinescu Gheorhge şi N.A. au arătat că, indiferent care lege va fi reţinută în procesul deliberării ca fiind mai favorabilă, inculpaţii în nici un caz nu solicită continuarea procesului penal pentru faptele pentru care a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Însă, apărătorii aleşi ai inculpaţilor F.L. şi B.L., au arătat că inculpaţii solicită continuarea procesului penal şi cu privire la faptele pentru care a intervenit prescripţia.

Având în vedere modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 6/2021, prin care s-a introdus un nou articol, articolul 2502 privind verificarea măsurilor asigurătorii, în tot cursul procesului penal, instanţa a stabilit termen în  vederea verificării, în cursul judecăţii, a măsurii asigurătorii a sechestrului mobiliar şi imobiliar dispus în cauză, şi în şedinţa publică din data de 08.09.2021 a procedat în acest sens, astfel că, prin încheierea nr. 41 din 14.09.2021, pronunţată în dosarul nr. 1054/119/2017/a3, în baza art. 2502 C.pr.pen., cu aplicarea art. 2501  C.pr.pen., a menţinut măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din data de 01.10.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în dosarul de urmărire penală nr. 303/P/2010, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor B.L. şi F.L., după cum urmează:

- sechestrul  imobiliar asupra suprafeţei de 2.158 mp teren intravilan, situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Fehermartok, jud. Covasna, înscris în C.F. nr. 27751 Tg. Secuiesc, nr. top. 2732/2,  evaluat la 24.600 CHF;

- sechestrul  imobiliar asupra terenului intravilan, situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Bem Jozsef, nr. 65, jud. Covasna, în suprafaţă de 1.598 mp, clădire cu suprafaţa de 172,48 mp, cu valoare impozabilă de 320.038 lei, înscris  în C.F. nr.  23502 Tg. Secuiesc, nr. top 258/1;

- sechestrul  imobiliar asupra terenului intravilan, situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Fortyogo, nr. 38, jud. Covasna, în suprafaţă de 650 mp, cu clădire în suprafaţă de 151 mp., cu valoare impozabilă 184.790 lei, anexă în suprafaţă de 58 mp, cu valoare impozabilă de 17.417 lei, înscris în C.F. nr. 23529 Tg. Secuiesc, şi

- sechestrul mobiliar asupra motocicletei marca Yamaha, cu nr. de identificare JYACJ13Y88A000122, înmatriculată sub nr. CV 01 ROT, evaluată la 5.000 lei, toate proprietatea  inculpatului B.L.,  precum şi 

- sechestrul  imobiliar asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 7.900 mp., înscris în C.F. nr. 23234 Tg. Secuiesc, nr. cadastral 23234 tarla 114, parcela 1020/1/1, şi

- sechestrul imobiliar asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 6.900 mp., înscris în C.F. nr. 23943 Tg. Secuiesc, evaluate la 632.000 lei, până la concurenţa  sumei de 1.106.699 lei, ambele proprietatea inculpatului F.L., pentru a se evita înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor, care pot servii la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiunile deduse judecăţi.

Cu privire la infracţiunile pentru care inculpaţii V.G., N.A., Farkas Lorend şi Berde Lojos sunt trimişi în judecată, inculpaţii, prin apărătorii lor aleşi, au solicitat încetarea procesului penal, pentru faptele pentru care s-au împlinit termenul de prescripţie specială a răspunderii penale şi achitarea lor pentru celelalte fapte, întrucât acestea nu există.

Astfel, cu ocazia dezbaterilor, inculpatului V.G., prin apărătorul său ales, cu privire la infracţiunile de înşelăciune, în formă continuată, şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, a solicitat ca, în temeiul art. 396 alin. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., să se dispună încetarea procesului penal, deoarece, la data de 04.03.2019, în cazul primei infracţiuni, respectiv la data 18.05.2019, în cazul celei de-a doua, s-au împlinit termenele de prescripţie specială a răspunderii penale.

Referitor la cele două infracţiuni de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., şi cele două infracţiuni de complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5. C.pen., în temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen., rap. la  art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., s-a solicitat achitarea inculpatului V.G., întrucât în opinia apărării, dar şi din probatoriul administrat rezultă că, faptele nu există.

Tot astfel, cu ocazia dezbaterilor, inculpatul N.A., prin apărătorul său ales, a solicitat, cu privire la infracţiunile de complicitate la înşelăciune, în formă continuată, şi  complicitate la transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, ca în temeiul art. 396 alin. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., să se dispună încetarea procesului penal, deoarece, la data de 04.03.2019, respectiv la data de 18.05.2019, s-au împlinit termenele de prescripţie specială a răspunderii penale.

Cu privire la cele două infracţiuni de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., şi cele două infracţiuni de spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5. C.pen., în temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen., rap. la  art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., s-a solicitat achitarea inculpatului N.A., întrucât faptele nu există.

În şedinţa publică din data de 06.12.2021 cu ocazia dezbaterilor, dar şi prin concluziile scrise depuse la dosar (f.67-81 vol.V d.f.) apărătorul ales al inculpatului F.L., în temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.,  a solicitat achitarea inculatului  pentru toate infracţiunile deduse judecăţii.

În susţinerea acestei solicitări a arătat, în esenţă, faptul că, deşi în opinia organului de urmărire penală, achiziţia la preţ supraevluat a unot suprafeţe de teren este o operaţiune comercilă nereală, iar operaţiunea comercială fisctivă constă în efectuarea unor cheltuieli nereale, respectiv a unor achiziţii de terenuri la preţuri supravevaluate, faţă de valoarea de piaţă şi că, prin întegistrarea în evidenţele contabile a acestor operaţiuni comerciale, inculpatul a săvârşit infracţiuneade evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu toate acestea, din probele dosarului, raportate la dispoziţiile legale incidente, nu poate fi reţinută în sarcina inculpatului F.L. săvârşirea acestei infracţiuni, având în vedere următoarele considerente:

Infrcaţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, constă în „evidenţierea în actele contabile sau alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operţiuni reale ori evidenţierea altor operţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, ori în art. 2 lit. f din aceeaşi lege, operaţiunea fisctivă este definită ca fiind „disimularea realităţii prin creaarea aparenţei existenţei unei operţiuni care în fapt nu există.” Din acest text de lege, rezultă obligaţia contribuabilului să evidenţieze în contabilitatea sa, în mod corect şi complet, toate operaţiunile economico-financiare cu relevanţă contabilă şi fiscală, iar îndeplinirea acestei obligaţii de manieră nereală sau fisctivă constituie infracţiunea de evaziune fiscală, în modalitatea prev. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.

Ori, în prezenta cauză, această operaţiune constă în vânzarea-cumpărarea unui teren în suprafaţă de 4.638 mp, situat în mun. Tg. Secuiesc, respectiv S.C. C.... S.R.L. a cumpărat acest teren în baza contractului de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr. 754/06.05.2008, a plătir vânzătorului preţul de 800.000 lei şi a înregistrat în evidenţele contabile, atât preţul cât şi terenul, iar la rândul său, vânzătorul B.L. a primit suma de 800.000 lei, reprezentând preţul, fapt confirmat atât în faţa notarulu public, cât şi în cursul procesului penal, prin urmare, operaţiunea comercială este reală, după cum este reală şi cheltuiala.

În concluzie, s-a arătat că, în speţă, operaţiunea genertoare de pasiv nu este nici nerelă şi nici fisctivă, întrucât vânzarea-cumpărarea a avut loc în realitate, cupărătorul a devenit proprietarul terenului iar vânzătorul a primit preţul prevăzut în contract şi opereaţiunea în sine a fost înregistrată în evidenţele contabile ale S.C. C.... S.R.L.

S-a arătat că, aceaşi este şi situaţia în cazul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatului Frkas Lorand, cu privire la încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/20.09.2008, prin care inculpatul a vândut  către S.C. E.... S.R.L. suprafaţa de 26.019 mp teren, la preţul de 1.141.699 lei, deoarece şi în acest caz, din probele dosarului rezultă că, operaţiunea comercială a avut loc în realitate, în sensul că S.C. E.... S.R.L. a primit terenul, l-a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, a plătit preţul şi a înregistrat în contabilitate plata, iar inculpatul F.L. a predat terenul şi a primit banii menţionaţi în contractul de vânzare-cumpărare.

Cu privire la infracţiunile de spălare de bani reţinute în sarcina inculptului Frkas Lorand, apărătorul ales al acestuia a arătat că, faptele reţinute în sarcina inculpatului nu întrunesc elementele constitutive ale acestor infracţiuni, având în vedere, pe de o parte, faptul că, din probele dosarului nu rezultă că faptul că banii ar provenii din săvârşirea de infracţiuni (înşelăciune, evaziune fiscală), iar pe de altă parte, că inculpaţii ar fi cunoscut că bunurile supuse operaţiunilor de spălare, provin din săvârşirea de infracţiunii, din moment ce nu s-a dovedit săvârşirea nici a infrcaţiunii de evaziune fiscală şi nici provenienţa infracţională a sumelor de bani, în consecinţă, a solicitat achiarea inculpatului.

Tot astfel, în şedinţa publică din data de 06.12.2021, cu ocazia dezbaterilor, dar şi prin concluziile scrise depuse ulterior la dosar (f.92-95 vol.V d.f.), inculpatul B.L., prin apărătorul său ales, în temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen.,  a solicitat achitarea sa, pentru toate infracţiunile reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanţei, întrucât aceste faptele nu există în materialitatea lor.

Astfel, cu privire la cele două infracţiuni de complicitate la evaziunea fiscală a arătat, în esenţă faptul că, în cauză, nu există niciun element care să pună la îndoială realitatea tranzacţiilor imobiliare încheiate între inculpatul B.L. şi reprezentanţii S.C. E.... S.R.L şi S.C. C.... S.R.L., având în vedere, următoarele:

În primul rând, trebuie avut în vedere că, în perioada 2007-2008, pentru a stabili un cuantum mai redus al taxelor aferente tranzacţiilor imobiliare, părţile contractante alegeau să declare în cuprinsul actelor autentice încheiate în faţa notarului public un preţ mult mai mic decât cel plătit în realitate de cumpărător. Această împrejurare a fost relevată de inculpatul B.L., în cuprinsul declaraţiei date în faţa Tribunalului Covasna la termenul din 21.12.2020, dar şi de martorii audiaţi în cauză.

În al doilea rând, diferenţa dintre preţul la care inculpatul B.L. a achiziţionat terenurile în discuţie şi preţul la care aceste imobile au fost înstrăinate este explicabilă şi prin prisma volatilităţii pieţei imobiliare în perioada respectivă, în care preţurile au avut o crestere fulminantă şi extrem de rapidă, împrejurare confirmată de materialul probatoriu administrat în cursul cercetării judecătoresti, respectiv declaraţia inculpatului B.L. şi declaraţiile martorilor J.I.-A. şi N.T.-S..

În al treilea rând, s-a arătat că, chiar şi în ipoteza în care  s-ar accepta teza Ministerului Public, în sensul că preţul stipulat în contracte este cel real, această împrejurare nu prezintă relevanţă în raport de acuzaţiile aduse inculpatului B.L., în contextul în care cumpărarea unor bunuri imobile la preţuri mici şi vânzarea lor ulterioară cu un profit substanţial este o operaţiune juridică perfect legală, lipsită de orice conotaţii penale. Mai mult decât atât, părţile sunt libere să stabilească toate detaliile contractuale, implicit şi preţul, în mod liber, potrivit voinţei proprii.

Nu în ultimul rând, s-a arătat că, este relevantă şi împrejurarea că preţul la care inculpatul B.L. a înstrăinat terenurile în discuţie era cel practicat în mod uzual pe piaţa imobiliară din mun. Târgu Secuiesc în perioada respectivă. Astfel, inculpatul B.L. a vândut către S.C. E.... S.R.L., prin contractul nr. 752/24.04.2009 suprafaţa de 5000 mp teren, pentru suma de 300.000 lei (aproximativ 14 euro/mp, la cursul BNR din aprilie 2009, 1 euro = 4, 19 lei), iar prin contractul nr. 754/06.05.2008, acelaş inculpat a înstrăinat către S.C. C.... S.R.L. suprafaţa de 4.683 mp, pentru suma de 800.000 lei (aproximativ 46 euro/mp, la cursul BNR din mai 2008, 1 euro = 3,68 lei).

Ori, realitatea preţului este confirmată de încheierea altor tranzacţii vizând terenuri în aceleaşi zone şi în aceeaşi perioade, la preţuri egale sau mai mari decât cele încasate de inculpatul B.L., astfel cum reiese din contractele depuse de acesta la dosarul cauzei încă din faza de urmărire penală, dar şi raportul de expertiză tehnică judiciară specialitatea Evaluare proprietăţi imobiliare, întocmit în cursul cercetării judecătoresti, în cuprinsul căruia expertul judiciar desemnat de instanţă a concluzionat că, pentru obiectivul 2 al expertizei (terenul înstrăinat de inculpatul B.L. către S.C. E.... S.R.L.), valoarea totală estimată a terenului era de 70.000 de euro (14 euro/mp) - identică cu cea încasată de inculpat, iar pentru obiectivul 3 al expertizei (vizând terenul înstrăinat de inculpatul B.L. către S.C. C.... S.R.L.), valoarea totală estimată a terenului era de 222.624 euro (48 euro/mp) - superioară celei încasate de inculpat (aprox. 46 euro/mp).

 Cu privire la cele două infracţiuni de spălare a banilor reţinute în sarcina inculpatului B.L., în primul rând, s-a arătat că, în cauză lipseşte infracţiunea predicat (evaziunea fiscală), context în care se impune achitarea inculpatului B.L. inclusiv sub aspectul săvârşirii acestor două fapte.

În al doilea rând, s-a arătat că, construcţia logico-juridică propusă de procurorul de caz în ceea ce priveşte aceste infracţiuni, nu rezistă la o analiză axată pe elementele constitutive impuse de norma de incriminare.

În acest sens, se arată că, potrivit acuzării, inculpatul B.L. ar fi săvârşit cele două infracţiuni de spălare de bani în calitate de autor, la fila 23 din actul de sesizare susţinându-se chiar că acesta ar fi fost "beneficiarul real al sumei spălate de 159.130 lei". Totodată, acuzarea a reţinut că, în cazul faptei privind tranzacţia cu S.C. E.... S.R.L., inculpatul N.A. este coautor la această faptă, în timp ce inculpatul V.G. este complice. În mod similar, în cazul faptei privind tranzacţia încheiată cu S.C. C.... S.R.L., s-a reţinut că inculpatul F.L. are calitatea de coautor la infracţiunea de spălare de bani. Însă, dacă am accepta această teză, în sensul că inculpatul Berde ar fi săvârşit aceste două infracţiuni în calitate de autor, ar însemna că acesta ar fi avut vreun interes financiar propriu în cele două societăţi comerciale anterior menţionate (asociat, administrator, etc.), încercând prin săvârşirea acestor infracţiunilor de spălare a banilor să scoată nişte sume de bani din aceste firme, pe care să şi le însuşească ulterior. Or, o astfel de ipoteză nu a fost avută în vedere de acuzare şi nici nu este susţinută de materialul probatoriu administrat în prezenta cauză,  singurul interes al inculpatului Berde în legătură cu cele două tranzacţii imobiliare a fost acela al oricărui vânzător de bună-credinţă, respectiv acela de a încasa preţul stabilit în contract.

Pe de altă parte, s-a arătat că, potrivit acuzării, în continuare planează incertitudinea asupra realităţii remiterii sumelor de bani, în contextul în care, la fila 26 din rechizitoriu, în ceea ce priveşte fapta reţinută în legătură cu S.C. C.... S.R.L., se susţine că "Din materialul probatoriu administrat în cauză, deşi din casieria S.C. C.... S.R.L. a ieşit suma totală de 800.000 lei, nu s-a putut stabili cu certitudine că acesta (N. red. B.L.) a intrat în posesia întregii sume". Astfel, se observă că acuzaţiile formulate sunt incoerente, în contextul în care se susţine, pe de o parte, că inculpatul B.L. ar fi beneficiarul real al sumelor de bani supuse procesului de spălare, iar pe de altă parte, că nu este cert faptul că acesta ar fi intrat în posesia respectivelor sume, împrejurare de natură să sublinieze lipsa de temeinicie a acestora.

Mai mult, este irelevant faptul că inculpatul B.L. nu a semnat dispoziţiile de încasare a unor sume de bani de la S.C. C.... S.R.L., atâta vreme cât acesta a declarat în faţa notarului public că a încasat întreaga sumă de bani stipulată în contract, aspect care, alături de cele prezentate în concluzii cu provire la evaziunule fiscale, confirmă legalitatea tranzacţiilor imobiliare şi a plăţilor efectuate între părţi.

Nu în ultimul rând, s-a apreciat că raţionamentul logico-juridic prezentat în Decizia nr. 418/2018 al Curţii constituţionale, chiar dacă vizează o altă modalitate alternativă de săvârşire a infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, este pe deplin aplicabil şi în cazul variantei prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, reţinută în prezenta speţă, în sensul că autorul nemijlocit al infracţiunii predicat, nu poate fi şi autor al infracţiunii subsecvente de spălare de bani.

Având în vedere toate aceste aspecte, în baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen., rap. la art. 6 alin. 1 lit. a C.pr.pen., s-a solicitat achitarea inculpatului B.L., pentru cele două infracţiuni de spălare de bani reţinute în sarcina acestuia.

Din probatoriul administrat, atât în faza urmăririi penale cât şi în  cea a judecăţii, instanţa reţine următoarele:

Potrivit informaţiilor furnizate de O.N.R.C. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna (f.154-161 vol.III d.u.p.), societatea comercială E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, a fost înfiinţată la data de 26.08.2005 şi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/400/2005, având CIU 17903070/26.08.2005 şi C.I.F. RO 27506710, iar ca obiect principal de activitate comerţul cu autovehicule (CAEN Rev.1).

Sediul social al S.C. E.... S.R.L. a fost stabilit în mun. Tg. Secuiesc, str. Papp Mihaly, nr. 6, biroul 5, jud. Covasna, , deţinut în baza contractului de comodat nr. 11425/23.08.2005, dar avea şi un punct de lucru în mun. Braşov, Calea Bucureşti, F.N., jud. Braşov, pe imobilul proprietatea societăţii. 

Asociaţi ai societăţii erau inculpatul V.G., deţinând 950 de părţi sociale şi numitul Iorescu Sorinel Manix cu 50 de părţi sociale, car, la data de 22.12.2005 a ieşit din societate, intrând numitul B.SZ., care a preluat 1 parte socială, restul fiind transmis inculpatului V.G., acesta devenind asociat cu 999 din părţile sociale.

De la înfiinţare (26.08.2005) şi până la data de 21.05.2009, societatea  E.... S.R.L. a avut ca unic administrator pe inculpatul V.G., dată la care asociaţii V.G. şi B.SZ. au cesionat societatea către numita M.E.,  de cetăţenia maghiară şi domiciliul în Budapesta - Ungaria, care a devenit, astfel, unicul asociat şi administrator al sociatăţii, care şi-a menţinut sediul social şi punctul de lucru. Apoi, la data de 11.08.2009, la rândul ei, numita M.E. a cesionat societatea către numitul N.L., tot cetăţean maghiar, cu domiciliul în Budapesta – Ungaria, acesta din urmă preluând toate părţile sociale, dar şi calitatea de administrator. Însă, la data de 21.02.2011, s-a deschis procedura falimentului privind S.C. E.... S.R.L., procedură care s-a închis la data de 10.11.2011 şi, la data de 15.11.2011, a fost radiată din Registrul Comerţului.

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea avea şi angajaţi, în special conducători auto, care conduceau autovehiculele cumpărate din străinătate sau din ţară, până la sediul societăţii, sau la punctul de lucru din mun. Braşov, unde erau expuse spre vânzare.

În această calitate, de asociat şi administrator, prin societatea mai sus arătată, în perioada 26.08.2005 - 21.05.2009, inculpatul V.G. a desfăşurat numeroase operaţiuni comerciale, privind comerţul cu autovehicule, unele fiind cumpărate din ţară sau străinătate şi revândute prin societate, altele fiind achiziţionate prin contracte de leasing financiar, societatea având în derulare, concomitent mai multe astfel de contracte.

1. Astfel, la data de 04.03.2009, între persoana vătămată S.C. I..... S.A. (fostă AFIN Leasing IFN S.A.), în calitate de finanţator, şi S.C. E.... S.R.L. din mun. Tg. Secuiesc, în calitate de utilizator, a intervenit contractul de leasing financiar nr. 090304AA01, având ca obiect finanţarea achiziţionării în sistem leasing de către S.C. E.... S.R.L. a unui autotractor marca VOLVO FH 440, în valoare de 98.000 euro şi a unei semiremorci marca Kogel în valoare de 27.400 euro, şi în baza contractului a fost predat către S.C. E.... S.R.L. autotractorul marca Volvo FH 440, cu seria de identificare .........., şi semiremorca marca Kogel, cu seria de identificare .........., contractul fiind semnat, din partea S.C. E.... S.R.L., de inculpatul V.G.. (f.52-66 vol.I d.u.p.).

Cu toate acestea, utilizatorul S.C. E.... S.R.L., prin inculpatul V.G., a achitat doar 3 rate din contractul de leasing şi, începând din luna iunie 2009, nu a mai achitat nicio datorie contractuală, motiv pentru care, în conformitate cu clauzele contractului, la data de 20.07.2009, finanţatorul a reziliat irevocabil contractul de leasing financiar (f. 67 vol. I.d.u.p.), notificând şi somându-l pe utilizator să returneze imediat bunurile ce au făcut obiectul contractului, dar nu mai târziu de 8 zile de la data notificării, societatea inculpatului a refuzat să predea autotractorul şi semiremorca Kogel.

Mai mult, potrivit adresei nr. 10214/22.11.2011 emisă de O.R.C. Covasna, la data de 21.05.2009 inculpatul V.G. şi asociatul B.SZ. a cesionat părţile sociale deţinute în S.C. E.... S.R.L., parte în contractul de leasing, către M.E., cetăţean maghiar, aceasta devenind astfel asociat unic şi administrator al societăţii, care la rândul ei, la data de 11.08.2009 a cesionat părţile sociale către N.L., cetăţean maghiar, acesta din urmă devenind asociat unic şi administrator al S.C. E.... S.R.L. (f. 154-161 vol. III.d.u.p.). Apoi, la data de 21.02.2011, s-a deschis procedura falimentului privind S.C. E.... S.R.L., procedură închisă, la data de 15.11.2011, societatea fiind radiată din registrul comerţului, ca urmare a procedurii simplificate de insolvenţă.

În consecinţă, la data de 04.08.2010, persoana vătămată S.C. I..... S.A. (fostă A.... Leasing IFN S.A.), a formulat plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, împotriva inculpatului V.G. şi numitei M.E., foşti administratori al S.C. E.... S.R.L. şi împotriva numitului N.L., administratorul de atunci al societăţii, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 3 şi 5 C.pen. din 1969, şi s-a constituit  parte civilă în procesul penal (f.49-51,178-181 vol.I d.u.p.).

În urma percheziţiei domiciliare efectuate în cauză, la data de 26.11.2012, în com. ............jud. Covasna, în incinta fostei societăţi ......... din com. ............, proprietatea societăţii deţinută de inculpatul N.A., folosită de S.C. M.... P..... S.R.L., cu titlu de chirie, a fost identificată semiremorca marca Kogel SN 24, având seria de şasiu polizată atât pe locul de pansonare de pe şasiu, în partea din faţă dreapta a semiremorcii cât şi pe autocolantul lipit pe caroserie (f.162-164, 165-171 vol. V d.u.p.), însă autotractorul marca Volvo FH 440 nu a fost găsit nici la acea locaţie şi nici la celelalte două locaţii unde s-au efectuat percheziţii, respectiv în ................ şi în ..............................., la fostul sediu al S.C. E.... S.R.L. (f.150-161, 173-182 vol. V d.u.p.).

Potrivit Raportului de Constatare Tehnico-Ştiinţifică nr. 129566 din 13.03.2013, efectuat de expertul criminalist autorizat în domeniul traseologie şi specialistul criminalist din cadrul I.P.J. Covasna (f.186-192 vol. V d.u.p.), compoziţia seriei de identificare de pe şasiul semiremorcii marca Kogel aflată în custodia numitului N.A., este .........., deci  identică cu cea înscrisă în Protocolul de acceptare a semiremorcii (f.64 vol. I d.u.p.).

Aşa fiind, prin rechizitoriu s-a reţinut că, materialul probatoriu existent la dosar probează cu certitudine săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. şi art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., de către inculpaţii  V.G. (administrator de drept)  şi N.A. (care a acţionat ca un adevărat administrator de fapt), persoana vătămată fiind indusă şi menţinută în eroare,  atât cu prilejul încheierii contractului cât şi cu ocazia derulării acestuia, şi că inculpaţii în baza unei înţelegeri prealabile, după ce s-au achitat numai 3 rate de leasing,  creând aparenţa solvabilităţii, au procedat la cesiunea fictivă a părţilor sociale, în primă fază, unei persoane de cetăţenie maghiară, care, în urma verificărilor efectuate prin comisie rogatorie internaţională, s-a dovedit că este o persoană „fără adăpost”, neputând fi identificată, şi nici nu a fost văzută de martorii audiaţi în cauză cu prilejul întocmirii formelor de cesiune, după care, la scurt timp, unei alte presupuse persoane tot de cetăţenie maghiară, care s-a dovedit „că nu există, iar cartea de identitate folosită este falsă”, bunurile achiziţionate dispărând fizic, fiind identificată, în condiţiile prezentate, numai semiremorca marca „Kogel” SN 24, persoana vătămată fiind astfel prejudiciată.

Astfel, s-a reţinut că, inculpaţii  V.G. şi N.A. au săvârşit acţiunile de inducere şi menţinere în eroare a persoanei vătămate, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv prin cesiunea fictivă a părţilor sociale,  în acest caz, mijlocul fraudulos constituind prin el însuşi infracţiune, şi cu intenţie directă, calificată prin scop, respectiv obţinerea în mod nejustificat a unui folos injust, inculpatul N.A. ajutându-l pe inculpatul V.G., atât la cesiunea fictivă a părţilor sociale (mijloc fraudulos a infracţiunii de înşelăciune) cât şi ulterior, în locaţia deţinută de acesta fiind identificată semiremorca marca „Kogel” SN 24 cu seria de identificare polizată, pentru a nu putea fi identificată în situaţia comercializării acesteia,

În consecinţă, s-a reţinut că, faptele acestora, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „înşelăciune”, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., în cazul inculpatului V.G., şi a infracţiunii de „complicitate la înşelăciune”, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., în cazul inculpatului N.A.. 

2. Tot astfel, la data de 21.08.2008, între persoana vătămată S.C. R...... Leasing IFN S.A., în calitate de finanţator, şi S.C. E.... S.R.L., în calitate de utilizator, a fost încheiat contractul de leasing nr. 32323 având ca obiect finanţarea achiziţiei, în sistem leasing, a unui autotractor marca Mercedes Benz Actros 1841 LS, în valoare de 84.500 euro, fără TVA, S.C. E.... S.R.L. fiind reprezentată de inculpatul V.G., autotractorul fiind predat utilizatorului (f. 93-94, 95-99 vol. I d.u.p.).

Având în vedere că, utilizatorul S.C. E.... S.R.L.,  prin inculpatul V.G. a achitat doar patru rate din contract, în sumă totală de 12.424,42 euro, ultima rată achitată fiind cea scadentă la 01.01.2009, finanţatorul S.C. R...... Leasing IFN S.A., la data de 07 mai 2009, a reziliat mai multe contracte de leasing financiar încheiate cu S.C. E.... S.R.L., printre care şi contractul cu nr. 32323 din 21.08.2008, notificând societatea utilizatoare, prin inculpatul V.G., de rezilierea contractului, şi în consecinţă, să returneze finanţatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării, la sediul finanţatorului, obiectul contractului, însă, inculpatul nu a restituit nici până în prezent autotractorul.

Aşa fiind, la data de 31.10.2011, persoana vătămată S.C. R...... Leasing IFN S.A. a formulat plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc, împotriva inculpatului V.G. şi a societăţii E.... S.R.L., precum şi împotriva noului administrator N.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, prev. de art. 215 C.pen., şi abuz de încredere, prev. de art. 213 C.pen., care a fost declinată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 124.461,90 euro (f.88-89,90-92,102-104 vol. I d.u.p.).

Audiată fiind în cursul anchetei, reprezentanta persoanei vătămate S.C. R...... Leasing IFN S.A., numita N.V. a  arătat că, în perioada 2006 - 2008, între persoana vătămată-partea civilă şi S.C. E.... S.R.L., au fost încheiate un număr de 8 contracte de leasing financiar, din care şapte au fost reziliate, în data de 07.05.2009, pe motiv de neplata ratelor, fiind recuperate 4 bucăţi cap tractor, un autoturism marca Audi A8, care a avut daună totală, iar pentru un container şi un auto marca VW California s-a transferat dreptul de proprietate în favoarea S.C. E.... S.R.L. Reprezentanta persoanei vătămate a arătat că, autotractorul marca Mercedes Benz Actros 1841 LS, ce face obiectul contractului de leasing nr. 32323/21.08.2008, nu a fost recuperat şi societatea nu a mai achitat ratele contractuale.

Fiind audiată în cauză, martora A. B., în calitate de director vânzări la S.C. R...... Leasing IFN S.A., a arătat că şi-a desfăşurat activitatea începând cu luna ianuarie 2003 la Sucursala Braşov şi, în această calitate, a avut relaţii cu reprezentanţii S.C. E.... S.R.L. din mun. Tg. Secuiesc. Martora a declarat că, în data de 07.05.2009, a mers la punctul de lucru al S.C. E.... S.R.L. din mun. Braşov şi la sediul social din mun. Tg. Secuiesc, unde a identificat un număr de 5 buc. cap tractor, pe care le-a lăsat în custodia S.C. E.... S.R.L. reprezentată de inculpatul V.G., procedând la ridicarea unui rând de chei şi a cărţilor de identificare şi, în data de 18.05.2009, au fost ridicate cele 4 capete tractor identificate la punctul de lucru din mun. Braşov, iar capul tractor marca Mercedes Benz Actros, ce face obiectul contractului de leasing nr. 32323 din 21.08.2008, identificat în data de 07.05.2009 la sediul social al societăţii, nu a mai fost găsit, astfel că în acest caz există presupunerea rezonabilă că a fost însuşit  şi comercializat  fie ca întreg, fie dezmembrat şi vândute componentele.

Faţă de cele de mai sus, prin actul de sesizare s-a reţinut că, şi în această situaţie, inculpatul V.G. (administrator de drept), cu sprijinul coinculpatului N.A. au indus şi menţinut în eroare persoana vătămată, atât cu prilejul încheierii contractului cât şi pe parcursul derulării acestuia, iar după plata a numai 4 rate din contractul de leasing, procedând la cesiunea fictivă a părţilor sociale, ultima persoană fiind „inexistentă, iar cartea de identitate folosită - falsă”, bunul achiziţionat dispărând fizic, persoana vătămată fiind pusă în imposibilitatea de a intra în posesia acestuia, şi astfel a fost prejudiciată.

Aşa fiind, s-a reţinut în rechizitoriu faptul că acţiunea de inducere şi menţinere în eroare a persoanei vătămate s-a realizat prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv prin cesiunea fictivă a părţilor sociale, mijlocul fraudulos constituind prin el însuşi infracţiune, iar sub aspectul laturii subiective inculpaţii au acţionat cu intenţie directă, calificată prin scop, respectiv obţinerea unui folos injust.

În consecinţă, s-a reţinut că, faptele acestora, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „înşelăciune”, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., în cazul inculpatului V.G., şi a infracţiunii de  „complicitate la înşelăciune”, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., în cazul inculpatului N.A.. 

3. Cu privire la infracţiunile de transmitere fictivă a părţilor sociale sau acţiunilor deţinute într-o societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori  în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu aplicarea art. 5 C.pen., respectiv complicitate la săvârşirea acestei infracţiuni, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu aplicarea art. 5 C.pen., în actul de sesizare, s-a reţinut faptul că, potrivit adresei nr. 14215 din 25.08.2010 a Oficiului Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, S.C. E.... S.R.L. a fost înregistrată sub nr. .........., având C.U.I. ..............., cu sediul social în .................., şi a avut ca asociaţi, la constituire, pe inculpatul V.G. şi numitul I. S. M., funcţia de administrator fiind exercitată de inculpatul V.G.. Apoi, la data de 22.12.2005, numitul I. S. M. a transmis părţile sociale inculpatului V.G. şi martorului B.SZ., care a devenit astfel asociat nou în societate. Conform menţiunii nr. 10848 din 21.05.2009, inculpatul V.G. şi martorul B.SZ. au cesionat părţile sociale în favoarea suspectei M.E., cetăţean maghiar, născută la data de ....... în Budapesta, posesoare a actului de identitate seria ... nr. ......., emisă de autorităţile din Ungaria, domiciliată în ..................., care a devenit astfel asociat unic şi administrator al S.C. E.... S.R.L. Apoi, conform menţiunii nr. 16482 din 11.08.2009, suspecta M.E. a cesionat părţile sociale în favoarea cetăţeanului maghiar N.L., posesor al actului de identitate seria .... nr. ....., emis de autorităţile din Ungaria, la data de 19.07.2006, domiciliat în .........., .......... născut la data de ......... în ........., care a devenit astfel asociat unic şi administrator al societăţii, iar la data de 16.07.2010, societatea a intrat în insolvenţă, fiind numit ca administrator judiciar .............. SPRL şi, la data de 15.11.2011, s-a închis procedura falimentului şi s-a dispus radierea societăţii din Registrul Comerţului.

Din declaraţia martorului O. I.-A., angajatul ................ SPRL, rezultă că, cu ocazia intrării în reorganizare şi apoi în faliment a S.C. E.... S.R.L., martorul nu a intrat în posesia niciunui document aparţinând societăţii şi nici reprezentantul acesteia nu a fost găsit.

Cu ocazia preluării părţilor sociale de către N.L., s-a comunicat la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, ca număr de contact, numărul de telefon ......, care aparţine inculpatului N.A..

Totodată, s-a reţinut că, din adresa Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Punctul Comun de Contact Artand nr. 1.816.083 din 09.11.2010 rezultă că, documentele de identitate cu seria ........... (ce figurează ca fiind emis pe numele suspectei M.E.) şi seria .......... (ce figurează ca fiind emis pe numele N.L.), nu figurează în bazele de date privind evidenţa cărţilor de identitate din R. Ungară şi că numitul N.L., născut la data de ..... în ........, domiciliat în ................., nu figurează în baza de date privind evidenţa persoanelor din R. Ungară, iar suspecta M.E. figurează cu domiciliu în ................... şi este posesoare a cărţii de identitate seria .........

Astfel, prin cererea de asistenţă judiciară internaţională, s-a solicitat autorităţilor din Ungaria audierea în calitate de suspectă a numitei M.E. şi ridicarea de înscrisuri, însă, în răspunsul autorităţilor judiciare din Ungaria, s-a arătat că suspecta M.E. nu domiciliază la adresa indicată şi din declaraţia unui vecin al suspectei rezultă că aceasta „trăieşte fără adăpost”.

De asemenea, s-a arătat că, din declaraţia martorului B.SZ. rezultă că, acesta a participat cu părţi sociale la S.C. E.... S.R.L. la cererea inculpatului N.A., care i-a spus că el nu poate să preia părţile sociale, deoarece are altă firmă, era patron la S.C. M... T.... S.R.L., firmă la care martorul a fost angajat, în perioada 2001-2004. Martorul a declarat  că, nu ştie cine mai era asociat în societate, dar că firma era administrată de inculpatul V.G. şi societatea avea un parc auto în Braşov, în care erau expuse la vânzare mai multe autovehicule. Martorul a mai arătat că, atunci când a înstrăinat părţile sociale, a fost sunat de inculpatul V.G. şi împreună s-au deplasat la Oficiul Registrul Comerţului din Sf. Gheorghe, unde o angajată i-a prezentat mai multe documente, despre care i-a spus că sunt actele prin care vinde părţile sociale şi fără să le citească le-a semnat. Martorul a mai declarat că inculpatul V.G. era însoţit de o persoană de sex feminin, pe care nu o cunoaşte şi care nu a semnat documente. Fiindu-i prezentată fotografia suspectei M.E., martorul a declarat că nu a văzut-o niciodată. De asemenea, martorul a declarat că recunoaşte semnăturile făcute de el pe declaraţia suspectei M.E., de la rubrica traducător (cu toate că el nu a tradus niciodată pentru aceasta), de pe actul constitutiv şi semnătura de pe cererea înregistrată sub nr. 10848 din 21.05.2009.

Văzând că erau indicii, din care rezulta că persoana numitului N.L., ultima persoană care a preluat părţile sociale ale S.C. E.... S.R.L. de la suspecta M.E., nu există, s-a solicitat de la O.R.C., CEC şi Biroul Notarului Public B. T.-R. documentele de identitate ale acestuia, precum şi specimene de semnătură, declaraţii şi orice alt document, în care apare semnătura acestuia, în vederea dispunerii unei constatări tehnico-ştiinţifice de natură grafică.

Prin Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 129291 din 23.01.2013, întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Covasna, s-a stabilit că, semnăturile în litigiu de pe documentele puse la dispoziţie nu au fost făcute de către martorul D. J., inculpatul N.A. sau martorul S. A. L. (f.286-303 vol.III d.f.).

Totodată, prin raportul de expertiză grafică efectuat în cauză, s-a concluzionat că, semnăturile pretins executate de N.L. nu au fost realizate de aceeaşi persoană, ci de scriptori diferiţi, întărindu-se astfel certitudinea că N.L. nu există şi că, de fiecare dată,  la diversele instituţii, s-au prezentat alte persoane, recomandându-se „N.L.”, folosindu-se de o carte de identitate falsă.

Verificându-se fişa cu specimen de semnătură depusă la C..... Bank S.A. Sucursala Sf. Gheorghe, înregistrată sub nr. 7980 din 27.08.2009, de către N.L., s-a constatat că, la rubrica telefon, era menţionat numărul de telefon ........, număr folosit de către inculpatul N.A..

Aşa fiind, prin actul de sesizare, s-a reţinut că, probatoriul administrat a demonstrat în mod indubitabil că cesiunea părţilor sociale, a fost fictivă, şi că ultima cesiune a fost realizată către o persoană inexistentă, aceste cesiuni fiind făcute, atât în scopul inducerii şi menţinerii în eroare a persoanelor vătămate, care, prin această cesiune, au fost puse în imposibilitatea de a intra în posesia bunurilor livrate în sistem leasing şi neachitate, cât şi în scopul sustragerii şi îngreunării urmăririi penale, inculpaţii V.G. şi N.A. urmărind să se sustragă de la urmărire, creând aparenţa unei „bune credinţe” la încheierea contractelor, prin plata câtorva rate de leasing, după care să arunce răspunderea, pentru faptele lor, asupra unor persoane, care în realitate nu există.

Astfel, s-a reţinut că, cesiunea fictivă s-a realizat de inculpatul V.G. în calitate de administrator de drept, acesta fiind însă ajutat de coinculpatul N.A., sprijinul acestuia fiind evidenţiat prin faptul că s-a preocupat efectiv de realizarea acestei cesiuni, la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna, cu ocazia preluării părţilor sociale de către persoana inexistentă N.L., pe actele anexe la cesiune apărând numărul de telefon al acestui inculpat, ca persoană de contact.

În consecinţă, s-a reţinut că, faptele acestora, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., în cazul inculpatului V.G., şi a infracţiunii de „complicitate la transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., în cazul inculpatului N.A.. 

Însă, văzând data săvârşirii faptelor de înşelăciune şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, reţinute în sarcina inculpatului V.G., respectiv complicitate la aceste infracţiuni, reţinute în sarcina inculpatului N.A., şi pedeapsa prevăzută de legea sub imperiul cărora au fost săvârşite, raportat la pedepsele prevăzute de Noul Cod penal pentru aceste infracţiuni, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 C.pen., instanţa apreciază că, în cazul celor doi inculpaţi legea penală mai favorabilă este legea nouă, condiţii în care, în cazul acestor infracţiuni a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale.

Astfel, potrivit art. 153 alin. 1 C.pen. „Prescripţia înlătură răspunderea penală”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., termenele de prescripţie a răspunderii penale este „de 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar nu depăşeşte 5 ani.” iar în conformitate cu alin. 2 al aceluiaşi articol, „Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul infracţiunilor, ....., continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni ...”

Şi în final, potrivit art. 155 alin. 4 C.pen., „Termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite împlinite oricâte întreruperi ar interveni.”

Aşa fiind, instanţa constată că, pentru o parte dintre infracţiunile pentru care inculpaţii V.G. şi N.A. sunt trimis în judecată, legea prevede pedepse, după cum urmează:

- pentru infracţiunea de „înşelăciune”, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen.,  închisoare de la unu la 5 ani;

- pentru infracţiunea de „transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, închisoare de la unu la 5 ani.

Totodată, potrivit art. 49 teza I C.pen., „Coautorul, instigatorul şi complicele la o infracţiune săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.”

Verificând actele şi lucrările dosarului, în lumina dispoziţiilor legale anterior enunţate, instanţa constată că, fapta de înşelăciune, în formă continuată, respectiv de complicitate la această faptă (astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a acestora), ce fac obiectul prezentei cauze, reţinute în sarcina inculpaţilor V.G. şi N.A., au fost săvârşite în perioada 21.08.2008 - 04.03.2009, iar  fapta de „transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, respectiv de complicitate la această faptă, reţinute în sarcina aceloraşi inculpaţi au fost comise la data de 18.05.2009,  astfel că termenul de prescripţie de 5 ani, prev. de art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., a fost depăşit cu încă odată (10 ani), condiţii în care şi termenul de prescripţie specială a răspunderii penale, pentru toate aceste fapte, prevăzută de art. 155 alin. 4 C.pen., s-a împlinit la data de 03.03.2019, respectiv la data de 17.05.2019.

În consecință, în baza art. 396 alin. 1şi 6 C.pr.pen, rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen,  instanța va dispune încetarea procesului penal față de inculpații V.G. şi N.A., pentru aceste fapte, având în vedere că nu au solicitat continuarea procesului penal, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 C.pr.pen., fără a mai analiza temeinicia acuzaţiilor sau vinovăția acestora în raport de aceste fapte. 

4. Referitor la infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la acestea, prev. de art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., şi art. 48 alin.1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., reţinute în sarcina  inculpaţilor V.G., N.A. şi F.L.  (fapte săvârşite în data de 29.09.2008), prin rechizitoriu s-a reţinut că, din materialul probatoriu administrat în cauză, s-a stabilit că S.C. E.... S.R.L., prin inculpaţii V.G. (administrator de drept) şi N.A. (administrator de fapt), a achiziţionat, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, de la inculpatul F.L. suprafaţa totală de 26.019 mp. teren, situat în extravilanul  municipiului Tg. Secuiesc,  pentru preţul total de 1.141.699 lei, contravaloarea terenului fiind achitată în patru rate, după cum urmează: la data de 11.08.2008, s-a achitat suma de 52.501,50 lei, la data de 28.08.2008, s-a achitat suma de 70.992 lei, la data de 25.09.2008, s-a achitat suma de 550.000 lei şi, la data de 26.09.2008, s-a achitat suma de 468.205,50 lei, aşa cum rezultă din contract.

S-a reţinut că, cercetările efectuate au relevat faptul că inculpatul F.L. a cumpărat terenul vândut către S.C. E.... S.R.L., la data de  22.09.2008, de la inculpatul B.L., cu preţul de numai 25.000 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1851/2008 de B.N.P. ....., iar inculpatul B.L., la rândul său, a cumpărat terenul în cauză de la numiţii H.L.L. (suprafaţa de 8.591 m.p., pentru suma de 4.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1744/17.09.2008 de B.N.P. .....) şi de la H.M. (suprafaţa de 17.418 m.p., pentru suma de 16.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1745/17.09.2008 de B.N.P. .....).

Totodată, s-a reţinut că, o parte, din sumele încasate de inculpatul F.L. au fost folosite, pentru creditarea firmei S.C. C.... S.R.L., iar o  altă parte, a fost retrasă în numerar, din contul ............................, deschis la banca R...... Bank pe numele inculpatului.

Astfel, s-a reţinut că, inculpaţii V.G. şi N.A. (administratori de drept şi fapt ai S.C. E.... S.R.L.) au efectuat plăţile către inculpatul  F.L., respectiv două plăţi parţiale, înainte ca acesta să devină proprietarul terenurilor înstrăinate către S.C. E.... S.R.L., respectiv în datele de 11.08.2008 (52.501,50 lei) şi 28.08.2008 (70.992 lei), în condiţiile în care inculpatul F.L. a devenit proprietarul terenurilor, la data de 22.09.2008, prin achiziţionarea acestora de la inculpatul B.L. şi acesta, la rândul lui, dobândind terenurile înstrăinate inculpatului F.L., la data de 17.09.2008, aspecte care denotă cu certitudine înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţia la preţuri supraevaluate a unor terenuri, operaţiuni ce nu au avut nici un scop economic şi prin care s-a urmărit scoaterea de sume de bani din societate şi, implicit, prejudicierea bugetului consolidat al statului.

În consecinţă, s-a reţinut că, faptele inculpaţilor V.G. şi N.A., comise în luna septembrie 2008, constând în înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii de cheltuieli, care au la bază operaţiuni fără nici un scop economic (fictive), respectiv înregistrarea achiziţiei suprafeţei de 26.019 m.p. teren, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, la preţul de  1.141.699 lei,  în condiţiile în care preţul de piaţă a fost stabilit la 6,4 euro/mp, conform expertizei de evaluare efectuate în cauză, beneficiarul acestei sume fiind inculpatul F.L., acesta din urmă ajutându-i pe cei doi să scoată din societate, prin încheierea contractului, suma de bani, reprezentând diferenţa de preţ, fapte prin care s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu total  de  261.710 lei, din care  100.654 lei cu titlu de impozit pe dividende, 145.958 lei dobânzi şi 15.098 lei penalităţi de întârziere, astfel cum a fost stabilit prin raportului de expertiză financiar contabilă efectuat în cauză, după reluarea urmăririi penale conform celor dispuse de judecătorul de cameră preliminară  din cadrul Curţii de Apel Braşov, constituie infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., privind pe inculpaţii V.G. şi N.A., respectiv complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., privind pe inculpatul F.L..

5. Cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., reţinute în sarcina inculpaţilor V.G., N.A. şi  B.L. (fapte săvârşite în aprilie 2009), prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, S.C. E.... S.R.L., prin inculpaţii V.G. (administrator de drept) şi N.A. (administrator de fapt) a achiziţionat, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, de la inculpatul B.L. suprafaţa totală de 5.000 m.p. teren extravilan, cu preţul total de 300.000 lei, suma fiind încasată de inculpatul B.L. prin contul său bancar deschis la R...... Bank, cu nr. ....................., respectiv în data de 24.04.2009 a fost transferată în acest cont suma de 220.000 lei, iar în data de 27.04.2009 suma de 80.000 lei, aceste sume fiind scoase din cont imediat, în numerar, de către inculpatul B.L., respectiv 219.876 lei, în data de 27.04.2009 şi 80.119,2 lei în data de 28.04.2009.

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2161/13.10.2008 de B.N.P. ....., inculpatul B.L. a cumpărat terenul, vândut către S.C. E.... S.R.L., de la numiţii  B.B. şi B.S., pentru preţul de numai 10.000 lei.

Astfel, s-a reţinut prin rechizitoriu că, probele administrate pun în evidenţă faptul că, inculpaţii V.G. şi N.A. (administratori de drept şi de fapt ai S.C. E.... S.R.L.), cu complicitatea inculpatului B.L., au înregistrat cheltuieli, care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţia la preţ supraevaluat a unei suprafeţe de teren, operaţiune ce nu a avut  nici un scop economic şi prin care s-a urmărit scoaterea de sume de bani din societate şi, implicit,  prejudicierea bugetului consolidat al statului.

În consecinţă, s-a reţinut că faptele inculpaţilor V.G. şi N.A., comise la data de 24.04.2009, constând în înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii E.... S.R.L. de cheltuieli, care au la bază operaţiuni fără nici un scop economic (fictive), şi anume înregistrarea  achiziţiei suprafeţei de 5.000 m.p. teren, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, la preţul de  300.000 lei, în condiţiile în care preţul de piaţă a fost stabilit la suma de 140.870 lei (6,6 euro/m2, conform expertizei de evaluare efectuată în cauză), beneficiarul acestei sume fiind inculpatul B.L., acesta din urmă ajutându-i pe cei doi să scoată din societate, prin încheierea contractului, suma de bani reprezentând diferenţa de preţ, respectiv 159.130 lei, fapte prin care s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de  69.595 lei, din care  30.310  lei  cu titlu de impozit pe dividende, 34.738 lei dobânzi şi 4.547 lei penalităţi de întârziere, potrivit raportului de expertiză financiar contabilă efectuat în cauză, după reluarea urmăririi penale, constituie infracţiunile de evaziune fiscală,  prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., în cazul inculpaţilor V.G. şi N.A., şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală,  prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., în cazul inculpatului B.L..

6. În ceea ce priveşte infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., şi art. 48 alin.1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., reţinute în sarcina inculpaţilor  F.L. şi B.L. (fapte săvârşite în cursul lunii mai 2008), prin rechizitoriu s-a reţinute că, S.C. C.... S.R.L., administrată de inculpatul F.L., a achiziţionat de la inculpatul B.L., conform contractului de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr. 754/06.05.2008, mai multe suprafeţe de teren, în suprafaţă totală de 4.638 m.p., pentru preţul total de 800.000 lei, preţul convenit şi declarat în faţa notarului public fiind achitat în numerar, conform dispoziţiilor de plată de la nr. 181/21.04.2008 la nr. 197/06.05.2008.

Astfel, s-a reţinut că, din cercetările efectuate a rezultat faptul că inculpatul B.L.  a cumpărat suprafeţele de teren vândute către S.C. C.... S.R.L. cu numai două luni înainte, respectiv în data de 07.03.2008, achitând suma de numai 30.000 lei, valoarea de piaţă a terenurilor la data vânzării, conform raportului de expertiză tehnică de evaluare efectuat în cauză, după reluarea urmăririi penale, fiind de numai 270.904 lei (16 euro/mp).

S-a mai constatat că, terenurile au fost achiziţionate de inculpatul B.L. de la martora K.M. (suprafaţa de 1848 m.p. la preţul de 10.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 645/2008 din 07.03.2008 de B.N.P.  .... şi ....) şi de la martorul J.I.-A. (2790 m.p. la preţul de 20.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.644/2008 din 07.03.2008 de B.N.P.  .... şi ....). S-a reţinut că, suma încasată de inculpatul  B.L., în numerar, conform dispoziţiilor de plată cu nr. de la 181/21.04.2008 la nr. 197/06.05.2008, respectiv 800.000 lei, a fost depusă în casieria S.C. C.... S.R.L. de către inculpatul F.L., sub formă de împrumut acordat, în baza contractului de împrumut nr. 1/05.05.2008.

Astfel, s-a reţinut că, probatoriul administrat în cauză a scos în evidenţă faptul că  inculpatul F.L., în calitate de administrator al S.C. C.... S.R.L., cu complicitatea inculpatului B.L., au înregistrat cheltuieli în contabilitatea societăţii, care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţia la preţ supraevaluat a unor suprafeţe de teren, operaţiune ce nu a avut nici un scop economic şi prin care s-a urmărit scoaterea de sume de bani din societate şi, implicit, prejudicierea bugetului consolidat al statului.

În consecinţă, s-a reţinut că, fapta  inculpatului F.L., comisă la data 06.05.2008, cu complicitatea inculpatului B.L., constând în înregistrarea în evidenţele contabile ale S.C. C.... S.R.L. de cheltuieli, care au la bază operaţiuni fără nici un scop economic (fictive), respectiv înregistrarea achiziţiei suprafeţei de 4.638 m.p. teren, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008, la preţul de 800.000 lei, în condiţiile în care preţul de piaţă era de numai 270.904 lei, beneficiarii acestei sume fiind ambii  inculpaţii, inculpatul B.L. ajutându-l pe F.L. să scoată din societate, prin încheierea contractului, suma de bani reprezentând diferenţa de preţ, fapte prin care s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu total  de 274.333  lei, din care impozit pe venituri din dividende 100.780 lei, dobânzi în sumă de 158.436 lei şi penalităţi  în sumă de 15.117 lei, conform raportului de expertiză financiar-contabilă efectuat în cauză după reluarea urmăririi penale, constituie infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., în cazul inculpatului F.L., şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., în cazul inculpatului B.L..

Sub aspectul laturii subiective, prin actul de sesizare s-a reţinut că, infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 şi complicitate la această infracţiune au fost săvârşite cu intenţie directă, atât în cazul S.C. E.... S.R.L. cât şi în cazul  S.C. C.... S.R.L., atât vânzătorii cât şi cumpărătorii terenurilor, ce au făcut obiectul tranzacţiilor, cunoscând foarte bine că aceste operaţiuni nu au nici un scop economic, ci doar acela de a scoate sume de bani din societăţile respective, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, respectiv a unor cheltuieli nereale (achiziţii de terenuri la preţuri supraevaluate faţă de valoarea de piaţă) cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat.

S-a mai reţinut în rechizitoriu, cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală, faptul că s-a putut calcula ca prejudiciu numai impozitul pe dividende, având în vedere că numai aceste operaţiuni s-au mai putut identifica, activităţile de evaziune fiscală desfăşurate pe cele două societăţi fiind mult mai vaste, însă nu au mai putut fi probate, datorită distrugerii evidenţelor contabile.

Cu privire la inculpaţii F.L. şi B.L., prin rechizitoriu s-a reţinut că, în aplicarea art. 5 C.pen., legea penală mai favorabilă este legea veche, respectiv Codul penal din 1969, având în vedere dispoziţiile care reglementează concursul de infracţiuni, respectiv  caracterul facultativ al aplicării unui spor de pedeapsă potrivit legii vechi, în raport cu sporul obligatoriu reglementat de Noul Cod penal, punct de vedere pe care o însuşeşte şi instanţa de fond, având în vedere şi dispoziţiile Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, prin care Curtea a constatat că, „dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.”, deci nu este permis aplicarea instituţiilor autonome mai favorabile, ci se are în vedere criteriul aprecierii globale a legii penale mai favorabile.

Aşa fiind, verificând actele și lucrările dosarului, cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală şi complcitate la evaziune fiscală pentru care inculpaţii F.L. şi B.L. au fost trimişi în judecată şi pentru care legea, în vigoare la data comiterii, prevedea pedeapsa închisorii de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi, raportat la dispoziţiile art. 121 şi urm. C.pen. din 1969 privind prescripţia răspunderii penale, instanţa constată că în cazul acestor infracţiuni a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale.

Astfel, potrivit art. 121 al. 1 C.pen. din 1969 „Prescripţia înlătură răspunderea penală”.

Apoi, în conformitate cu dispoziţiile art. 122 alin. 1 lit. c C.pen. din 1969, termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana fizică sunt „de 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani.”, iar în conformitate cu alin. 2 al aceluiaşi articol, „Termenele arătate în prezentul articol se socotesc de la data săvârşirii infracţiunii.”

Totodată, potrivit art. 124 C.pen. din 1969 privind prescripţia specială, „Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul  de prescripţie prevăzut în art. 122 este depăşit cu încă jumătate.”

Şi în final, potrivit art. 27 teza I C.pen. din 1969, „Instigatorul şi complicele la o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.”

Astfel, din actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că, fapta de evaziune fiscală, reţinută în sarcina inculpatului F.L., respectiv cea de complicitate la evaziunea fiscală, pentru care a fost trimis în judecată inculpatul B.L., au fost săvârşite la data de 06.05.2008, astfel că termenul de prescripţie de 8 ani, prev. de art. 122 alin. 1 lit. c C.pen. din 1969, a fost depăşit cu încă jumătate (8 ani + 4 ani), condiţii în care termenul de prescripţie specială a răspunderii penale, pentru toate aceste fapte, prevăzută de art. 124 C.pen. din 1969, s-ar fi împlinit la data de 06.05.2020, însă potrivit art. 41 din Anexa 1 a Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicată în M.Of. nr. 212 din 16 martie 2020, întrat în vigoare la data publicării, potrivit art. 8 din decret, şi potrivit art. 62 din Anexa 1 a Decretului nr. 249/2020 din 14 aprilie 2020, intrat în vigoare la data de 15 aprilie 2020, prin care s-a prelungit stare de urgenţă, prescripţiile au fost suspendate, pe toată durata stării de urgenţă, care a încetat la data de 14 mai 2020, astfel că, potrivit art. 128 alin. 3 C.pen. din 1969, prescripţia şi-a reluat cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare, respectiv 14.05.2020, şi s-a împlinit la data de 06.07.2020.

În cazul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, reţinută în sarcina inculpatului F.L. ca fiind săvârşită la data de 29.09.2008, termenul de prescripţie de 8 ani, prev. de art. 122 alin. 1 lit. c C.pen. din 1969, a fost depăşit cu încă jumătate (8 ani + 4 ani), condiţii în care termenul de prescripţie specială a răspunderii penale (12 ani), s-ar fi împlinit la data de 29.09.2020, însă cursul prescripţiei fiind suspendat, pe perioada stării de urgenţă, acesta şi-a reluat cursul începând cu data de 14.05.2020, şi s-a împlinit la data de 29.11.2020.

Tot astfel, şi în cazul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, reţinută în sarcina inculpatului B.L. ca fiind săvârşită la data de 24.04.2009, termenul de prescripţie de 8 ani, prev. de art. 122 alin. 1 lit. c C.pen. din 1969, a fost depăşit cu încă jumătate (8 ani + 4 ani), condiţii în care termenul de prescripţie specială a răspunderii penale (12 ani), s-ar fi împlinit la data de 24.04.2021, însă cursul prescripţiei fiind suspendat, pe perioada stării de urgenţă, acesta şi-a reluat cursul începând cu data de 14.05.2020, şi s-a împlinit la data de 24.06.2021.

Însă, văzând că, după punerea în discuţie a prescripţiei, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 C.pr.pen., inculpaţii F.L. şi B.L. au solicitat continuarea procesului penal, instanţa va proceda la analiza probatoriului administrat, în raport de care va analiza temeinicia acuzaţiilor aduse inculpaţilor şi dacă aceştia se fac sau nu vinovaţi de săvârşirea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată, apoi, după caz, va dispune, în consecinţă, potrivit art. 396 alin. 1, 5, 7 sau 8 C.pr.pen. 

Aşa fiind, analizând probatoriul administrat în cauză, atât în faza urmăririi penale, cât şi în cea a judecăţii, instanţa nu poate împărtăşii punctul de vedere reţinut în actul de sesizare, în sensul că, încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 2001 din 29.09.2008, de către S.C. E.... S.R.L. cu inculpatul F.L., şi a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, cu inculpatul B.L., respectiv încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008 de către S.C. C.... S.R.L., cu inculpatul B.L., ar fi fost fictive, şi astfel s-au înregistrat în contabilitatea celor două societăţi comerciale operaţiuni fără nici un scop economic, respectiv contracte de vânzare-cumpărare ce au avut ca obiect terenuri supraevaluate, în raport de preţul de piaţă, cu scopul de a scoate din cele două societăţi şi de a beneficia de sumele, reprezentând diferenţele de preţ trecute în contracte şi preţul de piaţă a terenurilor la aceea dată, fapte prin care ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului, cu sume reprezentând impozite pe venituri din dividende, fapte care ar întrunii elementele constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la aceste infracţiuni, având în vedere următoarele aspecte:

Potrivit art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, constituie infracţiuni de evaziune fiscală următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: lit. c) „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.”

Apoi, potrivit art. 2 lit. f din Legea nr. 241/2005, „operaţiune fictivă” este definită ca fiind – „disimularea realităţii prin crearea aparenţei existenţei unei operaţiuni care în fapt nu există.”

Din această perspectivă, instanţa apreciază că, realitatea, respectiv fictivitatea operaţiunilor care au stat la baza plăţilor efectuate pentru terenurile achiziţionate şi  înregistrate în contabilitatea societăţilor S.C. E.... S.R.L. şi  S.C. C.... S.R.L. ca şi cheltuieli, trebuie verificată prin prisma a două aspecte. În primul rând, dacă operaţiunile au existat în realitate, respectiv: dacă au avut loc o convenţii între părţi, încheiate în formele prevăzute de lege, dacă a existat obiectul contractului şi dacă preţul stabilit de părţile contractante a fost unul serios, iar pe de altă parte, dacă obligaţiile reciproce ce rezultau din contracte au fost sau nu executate, şi anume: dacă vânzătorii au transmis cumpărătorilor proprietatea terenurilor şi dacă  au predat terenurile, iar cumpărătorii au plătit preţul convenit. 

Astfel, sub primul aspect, se constată că, între inculpatul F.L., în calitate de vânzător, şi S.C. E.... S.R.L., în calitate de cumpărător, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008 (f.63-65 vol.V d.u.p.), deci în forma prevăzută de lege pentru imobile, având ca obiect terenul în suprafaţă de 26.019 mp., iar preţul convenit şi  declarat de părţi a fost de 1.141.699 lei, care a fost achitat, în patru tranşe, prin ordine de plată, recunoscut de vânzător, care, la data încheierii contractului, nu numai că a transferat dreptul de proprietate asupra terenului cumpărătorului, dar a şi predat posesia acestuia. Deci sub acest aspect operaţiunea este reală.

Tot astfel, între inculpatul B.L., în calitate de vânzător, şi S.C. E.... S.R.L., în calitate de cumpărător, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009 (f.182 vol.IV d.u.p.), deci în forma prevăzută de lege pentru imobile, având ca obiect terenul în suprafaţă de 5.000 mp., preţul convenit şi declarat de părţi fiind de 300.000 lei, care a fost achitată, prin cont bancar, în două tranşe, prima tranşă de 200.000 lei, în ziua semnării contractului, şi a doua tranşă de 100.000 lei, urma să fie virat tot în contul bancar al vânzătorului, în 5 zile de la semnarea contractului, plata fiind recunoscută de vânzătorul B.L., care a arătat că a primit preţul integral şi care, la data încheierii contractului, a transferat cumpărătorului dreptul de proprietate asupra terenului, predând şi posesia acestuia, dată de la care cumpărătorului îi reveneau toate drepturile şi urma să suporte toate sarcinile publice viitoare, în consecinţă, sub aceste aspecte şi această operaţiune este reală.

Şi în final, cel de-al treilea contract, a fost încheiat între inculpatul B.L., în calitate de vânzător, şi S.C. C.... S.R.L., în calitate de cumpărător,  fiind vorba de contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008 (f.155-156 ol.IV d.u.p.), în forma prevăzută de lege pentru imobile, având ca obiect terenuri în suprafaţă totală de 4.638 mp., situate în mun. Tg. Secuiesc, preţul convenit şi declarat de părţi fiind de 800.000 lei, care a fost achitată, prin numerar, în mai multe tranşe, prin  dispoziţiile de plată de la nr. 181/21.04.2008 - ,a nr. 197/06.05.2008, până în ziua semnării contractului, fapt recunoscut de vânzătorul B.L. în faţa notarului, care a arătat că, la data încheierii contractului, a transferat cumpărătorului dreptul de proprietate asupra terenului, predând şi posesia acestuia. În consecinţă, sub aceste aspecte şi această operaţiune este reală.

Cu privire la preţul convenit de părţi, după cum s-a arătat mai sus, trebuie să fie unul serios, aspect care, de fapt este contestat de parchet, în sensul că terenurile au fost supraevaluate în contractele încheiate, preţurile fiind mult superior preţului pieţii, care a fost înregistrat în contabilitatea societăţilor, cu scopul de a fi scoate din cele două societăţi şi inculpaţii să beneficieze de sumele, reprezentând diferenţele de preţ trecute în contracte şi preţul de piată a terenurilor la aceea dată, şi prin aceasta să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale.

Nici această susţinere nu poate fi reţinută, fiind combătută de probele din dosar.

Trebuie menţionat că, în cauză cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani inculpatul F.L. nu a putut fi audiat, acesta fiind trimis în judecată, în lipsă, iar inculpatul V.G., în faza de urmărire penală a refuzat să dea declaraţii, şi după reluarea urmăririi penale, inculpatul nu a mai dat declaraţii, însă a contestat concluziile expertizelor efectuate, la fel şi în faţa instanţei de fond, arătând doar că nu recunoaşte săvârşirea faptelor pentru care este trimis în judecată (f.32-33,36-37,40-41 vol.II d.u.p.,97 vol.II d.f.).

Tot astfel, în cursul urmăririi penale inculpatul N.A., în declaraţia dată, s-a referit doar la modalitatea de colaborare a sa cu S.C. E.... S.R.L., respectiv asigurarea, prin societatea pe care o reprezenta – S.C. R.... S..... S.R.L., a unui spaţiu de birouri, pentru sediul firmei S.C.E.... S.R.L. şi modul în care l-a cunoscut pe inculpatul V.G., refuzând să dea declaraţii cu privire la infracţiunile de care este acuzat, iar după reluarea urmăririi penale doar a contestat rezultatul concluziilor expertizelor efectuate în cauză (f.51-52, 64-6,71-73,59-60 vol.II d.u.p.).

Însă, în instanţă, deşi iniţial, inculpatul N.A. a arătat că nu recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa şi nu doreşte să dea declaraţie în faţa instanţei (f.98 vol.II d.d.), spre finalul cercetării judecătoreşti a solicitat să fie audiat, astfel că, prin declaraţia dată în şedinţa publică din date de 7.10.2020 (f.43-45 vol.IV d.f.) acesta a arătat că, el nu a fost  administratorul de fapt al S.C E.... S.R.L., a fost doar angajat la această societate (care era administrată de către d-ul V.G.) şi aveam ca atribuţii de serviciu achiziţionarea de autovehicule noi şi second hand de pe piaţă, în vederea revânzării, fără să aibă drept de semnătură pentru societate, având un salariu în jur de 1.000 euro. 

Cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală, privind negocierile cu B.L., pentru cumpărare de către S.C. E.... S.R.L. a suprafeţei de 5.000 mp. a  arătat că,  nu se face vinovat de această faptă, deoarece el nu a fost administrator de fapt al S.C. E.... S.R.L. şi el nu a participat la negocieri, privind cumpărarea acestui teren, însă a ştiut atât de la domnul V. cât şi de la B. de cumpărarea terenului, deoarece ştia de acel proiect ce voia să se realizeze de către S.C. E.... S.R.L., respectiv un parc auto pentru autovehicule, service auto şi parcare pentru camioane. Inculpatul a arătat că el nu a semnat nici un act, deoarece nu era administratorul S.C. E.... S.R.L.

În legătură cu infracţiunea de spălare de bani, privind terenul în suprafaţă de 26.019 mp  inculpatul N.A. a arătat că, este adevărat că el a vândut acest teren martorului A.V., în sensul că, i-a dat în contul unor datorii pe care îi aveam la acesta, terenul fiind  cumpărat de la numitul K. L. Cu privire la acesta a arătat că, la un moment, K.L. i-a solicitat un împrumut şi acest teren a fost adus în garanţie şi pentru că împrumutul nu a putut fi restituit, a intrat în proprietatea terenului, conform negocierilor, fără să ştie cum a intrat K.L. în posesia acestui teren. El ştia doar valoarea terenului, în funcţie de zona în care se află şi acum este teren agricol, pe care a vrut să-l păstrez dar nu şi-a permis. Astfel, inculpatul a arătat că, pe pentru creditul primit de la A.V., nu au întocmit acte, au încheiat doar acel contract de vânzare-cumpărare pentru terenul dat în schimbul datoriei.

Referitor la infracţiunea de spălare de bani, în legătură cu terenul cumpărat de la inculpatul B.L., în suprafaţă de 5.000 mp, inculpatul N.A. a arătat că, şi acest contract s-a încheiat în condiţiile arătate la cealaltă faptă de spălare de bani, şi acest teren de 5.000 mp., fiind dobândit de la K.L., în contul datoriei pe care o avea la el ca persoană fizică şi a fost înstrăinat către martorul A.V., în condiţiile arătate, tot pentru stingerea datoriilor sale către acesta.

Totodată, inculpatul a arătat că el personal nu a dat dispoziţii colegilor săi de muncă, a transmis doar dispoziţiile domnului Voinescu, nu a avut mandat special pentru a reprezenta firma E.... S.R.L., ci de fiecare dată  aveam delegaţie din partea firmei. Inculpatul a mai arătat că, îl cunoaşte pe B.L.  din copilărie, şi de când acesta munceşte ştie că, totdeauna se ocupa cu tot ce se poate vinde şi cumpăra, de exemplu, maşini, terenuri. Despre preţurile terenurilor din perioada anilor 2008-2009, inculpatul a arătat că, depindeau de suprafaţa de teren, de locul unde era situat şi, în acea perioadă, preţurile erau în creştere, uneori se cerea şi 100 de euro/mp, dar şi mai mult, mai ales în zonele cu potenţial economic şi tranzit, cum este şi cel pe care s-a construit Kaufland-ul sau benzinăria Lukoil, şi că, după părerea sa, şi terenul de 5.000 mp. cumpărat de la B. ar fi ajuns la aceste preţuri, deoarece, ulterior, acesta a fost trecut în intravilan, cel puţin aşa ştie că documentaţia pentru teren intravilan au fost predate la dosarul cauzei. Inculpatul a mai arătat că, din achiziţia efectuată de E.... S.R.L. de la inculpatul B.L. şi F.L., el nu a primit nici o sumă de bani, de la aceştia, şi nu ştie dacă V. a primit sau nu. 

În final, inculpatul N.A., a arătat că, în perioada bumului imobiliar, se obişnuia ca în contractul de vânzare-cumpărare să se treacă un preţ mai mic decât preţul real, pentru a se evita taxele şi onorariile, întrucât primii vânzători erau persoane fizice şi le era frică să declare sume mai mari, aspecte pe care le ştie de la cunoscuţii din domeniu, pentru că el nu s-a ocupat de cumpărarea şi vânzarea terenurilor. 

Inculpatul  B.L., audiat fiind în faza urmăririi penale, a declarat că, în cursul lunii septembrie 2008, a vândut mai multe suprafeţe de teren coinculpatului F.L., pentru  preţul de 25.000 lei, terenuri pe care el le-a achiziţionat, tot în cursul anului 2008, cu suma de 20.000 lei, având cunoştinţă că numitul F.L. a înstrăinat aceste suprafeţe pentru un preţ mult mai mare decât preţul pieţei către S.C. E.... S.R.L., având totodată cunoştinţă că negocierile privind vânzarea-cumpărarea terenurilor s-au purtat între inculpaţii  V.G. şi N.A. (în calitate de reprezentanţi ai S.C. E.... S.R.L.),  pe de o parte, şi  inculpatul F.L., pe de altă parte.

Totodată, inculpatul B.L. a declarat că, în primăvara anului 2009, auzind că firma inculpatului N.A., administrată de inculpatul V.G., doreşte să investească în achiziţia de terenuri, pe raza mun. Tg. Secuiesc, a discutat cu inculpatul N.A., care i-a spus că sunt interesaţi să cumpere terenuri.

Inculpatul B.L. a mai menţionat că, în aceeaşi perioadă, a făcut o achiziţie de teren, în suprafaţă de 5000 mp, situată în intravilanul mun. Tg. Secuiesc, de la o persoană pe care nu şi-o aminteşte, pentru preţul de cca. 10.000 lei, teren ce a fost vândut ulterior firmei inculpatului N.A. (S.C. E.... S.R.L.), pentru preţul de 300.000 lei, preţ negociat cu inculpaţii N.A. şi V.G.. Inculpatul a declarat că, preţul l-a primit, prin virament bancar, în contul personal deschis la R...... Bank S.A., şi că suma primită ca şi preţ a fost folosită pentru construcţia unei case de locuit şi achiziţionarea altor suprafeţe de teren.

De asemenea, în declaraţia din 31.07.2014, inculpatul B.L. a arătat că preţul convenit şi încasat efectiv de el, pentru terenul înstrăinat către S.C. E.... S.R.L., a fost unul real, nu fictiv, la preţul pieţei la momentul efectuării tranzacţiei.

Cu privire la contractul încheiat cu S.C. C.... S.R.L., prin inculpatul F.L., inculpatul B.L. a declarat că, preţul pentru această tranzacţie, în sumă de 800.000 lei, l-a primit înaintea semnării contractului, suma încasată în lei fiind schimbată în euro, la mai multe case de schimb valutar din mun. Braşov, după care i-a păstrat la domiciliu, până când a început să-i cheltuie cu achiziţia unui autoturism marca BMW 335 Coupe, fabricat în anul 2007, pe care nu ştie cât a plătit, a construit casa, pe care o evaluează la cca. 200.000 euro, a investit în bijuterii cca. 10.000 euro şi ceasuri de cca. 10.000 euro, pe excursii făcute în Europa,  America, croazieră Asia, excursii la schi în Austria, de două ori pe an, pe achiziţia a 4 cai de rasă, pentru suma de circa 40.000 euro (f.99-103,105-108 vol.II d.u.p.). După reluarea urmăririi penale, inculpatul nu a mai dat declaraţii în cauză, însă a contestat concluziile expertizelor efectuate în cauză, respectiv  expertiza de evaluare a terenurilor şi expertiza financiar-contabilă.

În instanţă, iniţial, inculpatul N.A. a arătat că nu recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa şi nu doreşte să dea declaraţie în faţa instanţei (f.98 vol.II d.d.), însă, spre finalul cercetării judecătoreşti şi acest inculpat a solicitat să fie audiat, astfel că, prin declaraţia dată în şedinţa publică din date de 21.12.2020 (f.57-50 vol.IV d.f.) acesta a arătat că, în anul 2007,  a început negocieri cu doamna K. şi domnul J. J., care sunt fraţi, pentru un teren între 25-27 ari, de la J. J., şi un teren de 1.700 mp de la numita K.M., care au  moştenit terenurile. Aceştia au cerut în 2007, aprox. 40 euro/mp, deoarece în zona în care se situează aceste terenuri, nici atunci şi nici în prezent, nu se pot cumpăra terenuri sub 50 de euro/mp. Inculpatul a arătat că, în apropierea acestor terenuri, Kaufland a cumpărat un teren cu 70 euro/mp şi vizavi de terenul respectiv, la aprox. 100 m. distanţă, Statul Român a evaluat terenul la 70-80 euro/mp. Erau 2 evaluări, una făcută la cererea vânzătorului care s-a evaluat la 85 de euro/mp., şi alta făcută la solicitarea primăriei, în care terenul a fost evaluat în jur. de 65 de euro/mp., iar terenul pe care l-a cumpărat el era situată între terenul cumpărat de Kaufland şi cel cumpărat de Primărie. Inculpatul a arătat că, el a solicitat de la primărie să-i comunice preţul la care a cumpărat terenul, însă a fost refuzat, pe motiv de confidenţialitate, însă din informaţiile pe care le-a obţinut, a aflat că acest teren a fost cumpărat între 23-30 euro/mp, proprietarii nu au vrut să-i spună exact, însă el a obţinut informaţia de la fiul moştenitoarei care a vândut terenul. Inculpatul a mai arătat că, pe terenul respectiv Statul Român a construit o şcoală, o sală de sport, dar la data cumpărării era arătură/extravilan, iar el a vrut să cumpăr terenul de la fraţii J., ca o investiţie, fiindcă ştia că preţurile la terenuri, în perioada respectivă, creşteau de la o zi la alta, terenul fiind într-un loc foarte convenabil pentru construcţii, cartiere de locuinţă, având apă, canalizare, gaz, drum asfaltat, curent, şi era zona cea mai atrăgătoare pentru elita oraşului, la fel era şi atunci şi acum.

Astfel, inculpatul  B.L. a arătat că, a negociat cu domnul J. preţul pentru 27 de ari la suma de 100.000 euro, cursul euro la acea dată  fiind între 36-37 lei, iar cu doamna K., sora lui J., a negociat terenul de 17 ari la 50.000 euro. Însă, pe terenul respectiv, la vremea negocierilor, erau aproximativ 20 de garaje deţinute de locuitorii blocului vecin şi rugămintea lui era ca vânzătorii să rezolve cu deţinătorii garajelor eliberarea terenului şi să cumpere fără aceste construcţii, ca să nu aibă probleme ulterior. Cu toate acestea vânzătorii nu au reuşit să elibereze terenul în totalitate, la data cumpărării terenului mai erau două sau trei garaje pe teren. Deci, acele terenuri le-a cumpărat la preţul negociat menţionat mai sus. A arătat că, iniţial, în 2007, a făcut câte un antecontract cu fiecare, în care vânzătorii s-au angajat ca, într-un termen de un an, să rezolve problema cu garajele şi atunci vor face transcrierea terenurilor, astfel că, în perioada antecontractului, el a plătit între 5.000 şi 10.000 euro/lunar, în funcţie de posibilităţi, către J. J., şi ultima rată a plătit-o când totul era în regulă, la notar cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare, care nu a fost mai mult de 10.000 de euro. Cu privire la terenul cumpărat de la doamna K., a arătat că,  l-a plătit în două rate, a dat 25.000 de euro avans şi 25.000 de euro la transcrierea terenului, deoarece cu doamna K. a început negocierile mai târziu, pe la sfârşitul anului 2007. Inculpatul a arătat că, transcrierea a avut loc undeva în vara anului 2008, cele două contracte fiind încheiate, la o distanţă de 2-3 luni, prima  cu doamna K..

În continuare, inculpatul B.L. a declarat că, după ce a cumpărat terenul, deşi nu aveam intenţia să-l vândă, domnul H.F., prin avocatul D. C., i-a făcut o ofertă pentru întreaga suprafaţă de teren la 40 de euro/mp. şi, în acea perioadă, el a făcut mai multe tranzacţii imobiliare în Tg. Secuiesc, a cumpărat teren de la Statul Român, la ieşirea din oraş, lângă DN 11, exact la ieşire, la 35 de euro/mp, evaluat de Statul Român şi plătit de el, zona fiind mult mai defavorabilă decât zona de unde a cumpărat el terenul de la fraţii J..

Totodată, a arătat că, în contractul de vânzare-cumpărare cu fraţii J., s-a declarat un preţ mult mai mic, întrucât permitea legea la acea dată, să declari un preţ mai mic decât valoarea reală a terenului, şi toată lumea proceda aşa, pentru că taxele erau mari, însă în contractul cu Statul Român s-a trecut preţul real şi el a plătit preţul real.

Inculpatul  B.L. a mai declarat că, în acea perioadă, a avut relaţii comerciale cu fraţii F.L. şi F.I., au avut şi o societate comună, respectiv S.C. K.... C...... S.R.L., ce avea ca obiect de activitate construcţii, au şi început să construiască şi le-a spus că are un teren interesant şi că are o ofertă bună, la 40 de euro/mp, astfel că, aceştia fiind  interesaţi să cumpere terenul i-au oferit 800.000 lei, undeva 50 de euro/mp., deoarece voiau să construiască un bloc de locuinţe. Astfel că, în acea perioadă, în mun. Tg. Secuiesc, nu existau spaţii unde se puteau construi blocuri, şi de aceea au  cumpărat, respectiv  S.C. C.... S.R.L. a cumpărat de la el acel teren în suprafaţă totală de aprox. 47 de ari.

Totodată, inculpatul a arătat că, a depus la dosar actele de vânzare-cumpărare încheiat cu familia J. şi cu S.C. C.... S.R.L., dar şi alte contracte încheiate, în acea perioadă de el cu alte persoane. Un contract de vânzare-cumpărare încheiat între el şi N. T. S., prin care el a cumpărat un teren de aprox. 60 de ari, arătură, pe str. ..........., o zonă defavorizată în acea perioadă, la preţul de 10.000 de RON în acte, însă, în realitate, a plătit 15  euro/mp., plătind în total 100.000 de euro pentru acel teren. În aceeaşi perioadă, N.T.S. a mai vândut terenuri, de exemplu către Kaufland România, undeva la 70  euro/mp., toate aceste acte de vânzare-cumpărare fiind depuse la dosar şi cu toate acestea a fost acuzat de organele de cercetare de spălare de bani, inclusiv pentru  terenul vândut către S.C. C.... S.R.L. Inculpatul a mai declarat că, în aceeaşi perioadă el a mai vândut societăţii K... C..... S.R.L. şi terenul cumpărat de la N.T.S., în suprafaţă de 60 ari, la preţul de 100.000  euro, preţ trecut în contractul de vânzare- cumpărare încheiat la notar, în 2009, plătit în patru tranşe de către societate, până la sfârşitul anului 2009 sau 2010, când deja a început să apară criza economică, însă acest contract de vânzare-cumpărare nu a fost inclus la spălare de bani, pentru că, preţul s-a plătit în rate şi dacă era spălare de bani se plătea deodată.

De asemenea, inculpatul B.L. a arătat că, după ce a vândut terenul către C.... S.R.L., a început să caute terenuri intravilan şi extravilan, la marginea oraşului sau în oraş, şi a găsit un teren de 2,5 ha. la ieşirea din mun. Tg. Secuiesc către Bacău, pe partea stângă lângă DN 11, la o distanţă de 800 m – 1 km de oraş, acel teren fiind interesant în scop economic, deoarece ştia că de fapt urmează să devină intravilan, şi în perioada respectivă, terenurile de la periferia oraşelor au crescut şi până la 100 euro/mp., deoarece veneau multinaţionalele şi erau interesaţi de terenuri pentru construcţii, hale, depozite, etc. Astfel, a găsit terenul de 25.000 mp de la H. L., cu care a început negocierile, cu vreo două luni de zile înainte de încheierea contractului, acesta a cerut 10 euro/mp, şi au negociat la 8 euro/mp, astfel că a dat 200.000 euro pe terenul respectiv. În realitate, proprietarul terenului era mama lui H., astfel a plătit iniţial un avans de 30.000 euro acesteia, şi în max. două săptămâni a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, când a plătit diferenţa de preţ, atât în euro cât şi în lei, cash, însă în contractul autentificat nu s-a trecut această sumă, pentru motivele arătate anterior. După cumpărarea terenului de la H., fiind prieten cu F.L., i-a spus că are acel teren şi vrea să-l vândă, cerându-i 10 euro/mp, astfel au negociat terenul la suma de 230.000 – 240.000 euro, pe care l-a vândut prin contract de vânzare-cumpărare încheiat la notar. Apoi, a trecut o perioadă de timp şi F.L. a vândut terenul cumpărat de la el la un preţ mai mare către S.C. E.... S.R.L. După ce a aflat că F.L. a vândut terenul cumpărat de la el către societatea E.... S.R.L., el a început să caut în zonă, exact lângă terenul pe care l-a vândut, un alt teren, pentru că a aflat/a auzit că E.... S.R.L. vrea să facă un parc auto în zonă, şi caută teren. Astfel, a găsit două terenuri, unul chiar lângă terenul pe care l-a vândut iniţial, de la numitul F.L., şi altul de la nişte cetăţeni din com. Lunga şi i-a căutat pe proprietari, însă cu F.L. nu a reuşit să încheie contractul, pentru că nu voia să lase din 15 euro/mp., iar proprietarii din Lunga, iniţial, nu au vrut să vândă terenul pentru că era chiar lângă drumul naţional, însă el a făcut o oferă bună, de 10 euro/mp, şi a cumpărat cu 50.000 euro, dar nu îşi aminteşte dacă a fost 5.000 sau 5.500 de mp., însă în contractul autentificat s-a trecut o sumă mult mai mică decât a plătit în realitate. După ce a cumpărat terenul, l-a sunat pe N.A., fiind o cunoştinţă mai vechea, şi ştia că este implicat într-un fel în activitatea S.C. E...... S.R.L., astfel i-a spus că are un teren de 5.000 mp, lângă terenul lor, şi dacă este interesat, îl vinde cu 20 de euro/mp. N.A. i-a spus că nu el decide şi să depun o schiţă la biroul societăţii E.... S.R.L., ceea ce a şi făcut şi după câteva zile au venit cu oferta de 300.000 lei, pe care a acceptat-o. Apoi, au mers la notar, unde a venit domnul V.G.,  pe care l-a cunoscut acolo, cu toate că  l-a mai văzut anterior, şi a încheiat contractul de vânzare-cumpărare la preţul de 300.000 lei, pe care i-au plătit în contul bancar, dar  nu mai ştie dacă deodată sau în rate, însă au plătit integral.

Astfel, inculpatul B.L. a arătat că, nu se simte vinovat de săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, nici de spălare de bani şi nici de evaziune fiscală, arătând că, după părerea sa, domnul poliţist a influenţat rapoartele de expertiză efectuate în cauză, iar cu ocazia audierilor nu era interesat de susţinerile sale, şi că a solicitat să fie audiat de domnul procuror, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Întrebat fiind, inculpatul B.L. a arătat că, nu a avut nici o înţelegere cu inculpaţii din cauză, în sensul ca în contractele autentice încheiate pentru vânzarea terenurilor către firmele E.... S.R.L. şi C.... S.R.L., să menţioneze valori superioare de tranzacţionare decât cele reale şi nici nu a restituit inculpaţilor niciodată din sumele primite cu titlu de preţ pentru terenuri.

Susţinerile inculpaţilor N.A. şi B.L., în sensul că, în perioadă anilor 2008 – 2009, în contractele de vânzare-cumpărare autentificate la notar, se treceau, cu titlu de preţ sume mult mai mici, pentru a se evita plata unor taxe şi onorarii mari, dar şi faptul că, în perioadă de referinţă, preţul de piaţă a terenurilor era mult mai mare, preţ care creştea cu fiecare zi ce trecea, fiind un bum imobiliar, rezultă şi din declaraţiile voalată a martorilor audiaţi în cauză, J.I.-A. (f.68-69 vol.III d.f.), H. L.-L. (f.70 vol.III d.f.) şi N. T.-S. (f.71 vol.II d.f.), care ori au declarat că nu îşi mai aduc aminte cu ce preţ s-a vândut terenul ori că preţul real  fost cel trecut în contractual de vânzare cumpărare încheiate cu inculpatul B.L., posibil de teama unei repercursiuni ulterioare.

Relevant sub acest aspect este declaraţia martorului N.T.-S. care, deşi susţine că preţul de 10.000 lei, cu care a vândut terenul de 6.600 mp inculpatului B. L., deci cu 1,51 lei/mp,  care, ulterior a construit o casă pe acel teren, era un preţ corect, după care preţul terenurilor au scăzut, iar pe de altă parte, recunoaşte că, după vânzarea terenului către inculpat, a vândut un alt teren de 25.000 mp. situat în Tg. Secuiesc către Kaufland România cu preţul de 6.221.980 lei, echivalentul sumei de 1.500.000 euro, deci la preţul de 60 euro/mp., dar nu a putut explica această diferenţă dintre aceste preţuri, de unde rezultă că, martorul nu a fost sincer.

Apoi, este greu de crezut că o suprafaţa de 26.019 mp. – terenul vândut de F.L., ar fi fost achitiţionat de acesta la preţul de 25.000 lei - la 0,96 lei/mp., sau terenul de 5.000 mp. vândut de B.L., ar fi fost achiziţionat cu 10.000 – la 2 lei/mp, sau terenul intravilan de 4.838 mp, ar fi fost achiziţionat de inculpatul B.L. doar cu suma de 30.000 lei – deci la 6,468 lei/mp.

De asemenea, cu priviră la preţurile terenurilor din anii 2008 – 2009 şi fluctuaţia acestora este relevantă şi declaraţia martorului S. A.-L., audiat în instanţă (f.108-109 vol.III d.f.), care, în esenţă a arătat că, în anul 2008 preţul terenurilor, atât în zonă cât şi la nivel naţional, urca, preţurile au explodat şi au ajuns la nişte preţuri anormale, după care a venit criza şi preţurile s-au prăbuşit, cel mai afectat a fost industria construcţiilor şi a imobiliarelor, dar au avut probleme toate societăţile legate într-un fel sau altul de acest segment al construcţiilor. Cu privire la  preţul terenurilor din zona Tg. Secuiesc, martorul a arătat că, depindeau foarte mult de zonă, dar s-au vehiculat şi preţuri de sute de euro/mp. şi s-a ajuns ca, în situaţia în care ai cumpărat, de exemplu în 2008, un teren cu 100 euro/mp, ca după un an să fie 500 euro/mp şi invers, iar în 2008-2009 preţurile să cadă la fel.  Martorul a mai arătat că, în perioada 2008-2009 a avut mai multe firme şi s-a ocupat, şi ca persoană fizică şi ca firmă, de investiţii imobiliare, iat în Tg. Secuiesc el nu a cumpărat în acea perioadă teren, pentru că cumpărase cu mult înaintea crizei, dar înainte de criză a vândut imobile la preţuri foarte mari, iar după criză preţurile s-au prăbuşit la o treime şi sub. 

 De asemenea, intrebat fiind, martorul S. A.-L. a arătat că, aşa crede că V.G., cu care era în relaţii bune, i-a povestit că are intenţia să facă un parc auto în Tg. Secuiesc, pentru că a şi luat terenul şi crede că a început să-l amenajeze, şi totodată i-a cerut să-l ajute la întocmirea documentaţiei pentru PUG şi PUZ, deoarece el avea firma la Tg. Secuiesc şi ştia, şi chiar l-a pus în legătură cu angajaţii din  primărie care se ocupau de urbanism. Cu privire la terenul cumpărat de V.G., martorul a arătat că, atunci când au fost la urbanism, ştie că s-a discutat că terenul cumpărat era într-o zonă bună şi nu prea aveai posibilitatea să cumperi un teren bun în zona aceea, în sensul că era lângă şosea şi se discuta de o bandă de decelerare pe unde să intri de pe şoseaua principală.

Mai mult, preţul de piaţă a terenurilor rezultă şi din contractele de vânzare-cumpărare, sau de schimb, depuse la dosar, ca elemente de comparaţie, pentru realizarea expertizei tehnice de evaluare a imobilelor, dar şi ofertele existente pe piaţă în aceea perioadă, care converg cu preţul de vânzare-cumpărare a terenurilor trecute în cele trei contracte din speţă (f.247,248-249 vol.IV d.f.)

Cu toate acestea, prin primul Raport de expertiză financiar-contabilă efectuat în cauză, a cărui nulitate a fost constatată de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Braşov, prin încheierea nr. 48/CP/04.05.2016 pronunţată în dosarul nr. 1397/119/2015), s-a concluzionat că, achiziţia de către S.C. E.... S.R.L. (prin inculpaţii V.G. şi N.A.) de la inculpatul F.L., a suprafeţei de 26.019 m.p. nu a avut un scop economic, ci de a ridica sume de bani din societate, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat în sumă de  496.329 lei, compus din 212.704 lei impozit pe dividende, 251.629 lei dobânzi şi 31.106 lei penalităţi. Prin acelaşi raport de expertiză, s-a concluzionat că, achiziţia de către S.C. E.... S.R.L. (prin inculpaţii V.G. şi N.A.) de la inculpatul B.L. a suprafeţei  de 5.000 m.p.,  nu a avut un scop economic, ci de a ridica sume de bani din societate, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 119.640 lei, compus din 56.381 lei  impozit pe dividende, 54.802 lei dobânzi, şi 8.457  lei penalităţi (f.219-232 vol.I d.u.p.).

Apoi, prin Raportul de constatare financiar-contabilă efectuat de inspectorii antifraudă detaşaţi în  cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, a cărui nulitatea a fost constatată  de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Braşov, prin încheierea nr. 48/CP/04.05.2016 pronunţată în dosarul  nr. 1397/119/2015), s-a concluzionat că, achiziţia de către S.C. C....  S.R.L., prin inculpatul F.L., a suprafeţei de 4.638 m.p., de la  inculpatul B.L., nu a avut un scop economic, ci de a ridica sume de bani din societate, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat în sumă de  123.356 lei impozit pe dividende.

Apoi, după restituirea dosarului la parchet, prin ordonanţa nr. 303/P/2010, din data de 04.07.2016, s-a dispus reluarea urmăririi penale, precum şi completarea probatoriului, în vederea stabilirii prejudiciilor cauzate, urmare săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la aceste infracţiuni, prin efectuarea unei expertize tehnice de evaluare,  prin care să se stabilească valoarea de piaţă a terenurilor  achiziţionate  de S.C. E.... S.R.L.  şi S.C. C.... S.R.L.,  prin intermediul inculpaţilor V.G., N.A., F.L. şi B.L., şi a unei expertize financiar–contabile, care să cuantifice prejudiciile cauzate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor menţionate, raportat la preţul de piaţă al terenurilor  stabilite prin expertiza tehnică de evaluare.

Astfel, prin Raportul de expertiză tehnică  judiciară efectuat în cauză s-au stabilit că:

- valoarea de piaţă, la data achiziţiei a suprafeţei de 26.019 mp teren, situat în extravilanul mun. Tg.Secuiesc, cumpărat de S.C. E.... S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare  autentificat  sub nr. 2001/29.09.2008, de la inculpatul F.L., a  fost de 6,4 euro/mp;

- valoarea de piaţă, la data achiziţiei a suprafeţei de 5.000 mp teren, situat în extravilanul mun. Tg.Secuiesc, cumpărat de S.C. E.... S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare  autentificat  sub nr. 752/24.04.2009, de la inculpatul B.L., a  fost de 6,6 euro/mp, şi

- valoarea de piaţă, la data achiziţiei a suprafeţei de 4.638 mp teren intravilan, cumpărat de S.C. C.... S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008, de la inculpatul B.L., a  fost de 16 euro/mp.

Apoi, prin Raportul de expertiză  fiscală efectuat în cauză, s-au stabilit următoarele:

Luându-se în considerare valoarea de piaţă de 6,4 euro/mp, în cazul achiziţionării  suprafeţei de 26.019 mp teren extravilan, de către S.C. E.... S.R.L.,  de la inculpatul F.L., pentru care s-a achitat suma totală de 1.141.699 lei, s-a concluzionat că, suma scoasă  din societate, achitată peste valoarea de piaţă a terenului este de 528.433 lei, iar prejudiciul  cauzat bugetului de stat este de 261.710 lei, din care impozit pe veniturile din dividende 100.654 lei,  dobânzi 145.958 lei şi penalităţi 15.098 lei.

Luându-se în considerare valoarea de piaţă de 6,6 euro/mp, în cazul achiziţionării  suprafeţei de 5.000 mp. teren extravilan. de către S.C. E.... S.R.L.,  de la inculpatul  B.L., pentru care s-a achitat suma totală de 300.000 lei, s-a concluzionat că,  suma scoasă  din societate, achitată peste valoarea de piaţă a terenului, este de  159.130 lei, iar prejudiciul  cauzat bugetului de stat este de 69.595 lei, din care impozit pe veniturile din dividende 30.310 lei,  dobânzi 34.738 lei şi penalităţi 4.547 lei.

Luându-se în considerare valoarea de piaţă de 16 euro/mp, în cazul achiziţionării  suprafeţei de 4.638 mp teren intravilan, de către S.C. C.... S.R.L.,  de la inculpatul  B.L., pentru care s-a achitat  suma totală de 800.000 lei, s-a concluzionat că, suma scoasă din societate, achitată peste valoarea de piaţă a terenului, este de 529.096 lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 274.333 lei, din care impozit pe veniturile din dividende 100.780 lei,  dobânzi 158.436 lei şi penalităţi 15.117 lei.

Însă, probele administrate în cursul cercetării judecătoreşti, analizate anterior, care se coroborează şi cu concluziile Raportului de expertiză tehnică judiciară evaluare proprietăţi imobiliare întocmit de expertul tehnic judiciar C. C. E., evaluator proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile, membru titular ANAVAR, la dispoziţia instanţei de judecată, la solicitarea inculpaţilor, cu aceleaşi obiective ca şi în faza urmăririi penale (f.96-181,182-258 vol.IV d.f.), prin care s-a stabilit, la data achiziţiei:

- pentru terenul  în suprafaţă de  26.019 mp. situat în extravilanul mun. Tg. Secuiesc,  cumpărat de S.C. E.... S.R.L. de la inculpatul F.L., în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001 din data de 29.09.2008, o valoarea unitară estimată în euro este de 13 euro/mp, valoarea totală estimată în euro de 338.247 euro, iar în lei o valoarea estimată  de 48 lei/mp şi valoarea totală estimată în lei de 1.252.461 lei;

- pentru terenul  în suprafaţă de  5.000 mp., situat în raza mun. Tg. Secuiesc,  cumpărat de S.C. E.... S.R.L. de la inculpatul B.L., în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752 din data de 24.04.2009, o valoarea unitară estimată în euro este de 14 euro/mp, valoarea totală estimată în euro de 70.000 euro, iar în lei o valoarea estimată  de 59 lei/mp şi valoarea totală estimată în lei de 296.660 lei, şi

- pentru terenul  în suprafaţă de  4.638 mp., situat în mun. Tg. Secuiesc, cumpărat de S.C. C.... S.R.L. de la inculpatul B.L., în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754 din data de 06.05.2008, o valoarea unitară estimată în euro este de 48 euro/mp, valoarea totală estimată în euro de 222.624 euro, iar în lei o valoarea estimată  de 175 lei/mp şi valoarea totală estimată în lei de 812.711 lei,  instanţa apreciază că, preţul de vânzare a celor trei terenuri, menţionate mai sus, respectiv de: 1.141.699 lei (terenul de 26.019 mp), 300.000 lei (terenul de 5.000 mp) şi  800.000 lei (terenul de 4.683 mp), tercute în contractele de vânzare-cumpărare de către inculpaţi este una reală şi serioasă, care au şi fost înregistrate în contabilitatea celor două societăţi, ca şi cheltuieli pentru preţul plătit, recunoacute şi de vânzători, deci nu se poate concluziona că s-au înregistrat în contabilitatea S.C. E.... S.R.L. şi S.C. C.... S.R.L. operaţinuea  fictive, respectiv cheltuieli nereale (achiziţii de terenuri la preţuri supraevaluate, faţă de valoare de piaţă, şi în consecinţă nu au ar fi avut un scop economic, ci acela de a ridica sume de bani din societate, de care ar fi beneficiat inculpaţii şi prin care s-ar fi prejudiciat bugetului de stat. 

Aşa fiind, instanţa constată că, cele trei tranzacţii cu terenuri, nu numai că au avut loc în realitate, dar şi preţurile din cele trei contract de vânzare-cumpărare, potrivit probelor din dosar, au fost reale, stabilite la nivelul preţului de piaţă de la aceea vreme, deci nu au fost fictive sau supraevaluate. Astfel, se constată că, vânzătorii au predat terenul şi au încasat preţul, iar cumpărătorii au achitat preţul şi au devenit proprietarii terenurilor, operaţiuni care au şi fost înregistrate în contabilitatea societăţilor S.C.E.... S.R.L. şi S.C. C.... S.R.L., situaţie în care nu putem vorbi de existenţa infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.

În consecinţă, instanţa apreciază că, în speţă, nu are relevană faptul că în contractele de achiziţie a terenurilor, cumpărate de inculpaţii B.L. şi F.L., pe care ulterior le-au revândut celor două societăţi, s-au trecut sume mai mici, deoerece acest aspect nu face obiectul cauzei, ceea ce interesează este faptul că acele trenuri au existat, cum nu are relevanţă nici faptul că, preţurile contractelor de vânzare-cumpărare din speţă au fost achitate, de odată sau în mai multe tranşe, sau că au fost achitate chiar înaintea încheierii contractelor, din moment ce se ştie că un contract privind achiziţia unui imobil se negociază în timp şi se plăteşte şi o sumă de bani în avans, pentru a se demonstra seriozitatea intenţiei de cumpărare, dar şi posibilitatea şi siguranţa achitării preţului.

Tot astfel, sub aspectul existenţa infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, nu are relevanţă din ce fonduri se achită preţul, doar să fie legale (capital bănesc, împrumut, credit bancar, linie de credit, etc.) şi nici modalitatea cum se foloseşte vânzătorul de preţul primit, dacă, îl cheltuie imediat, o investeşte sau o împrumută, dar nici faptul că bunul vândut, a fost achiziţionat cu puţin timp anterior vânzării.

 Mai mult, în ceea ce priveşte pe inculpatul N.A., din relaţiile furnizate de O.R.C. Covasna rezultă că, acesta nu a avut nici o calitate de a reprezenta S.C. E.... S.R.L., nefiind nici asociat şi nici administrator, ci potrivit copiei de pe cartea de muncă acestuia (f.46-49 vol.IV d.f.), în perioada 15.02.2006 -14.05.2009, a fost angajatul societăţii în calitate de consucător auto.

Văzând considerentele de mai sus, instanţa constată că faptele de evaziune fiscală, respectiv de complicitate la această infracţiune, reţinute a fi comise în varianta prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, de care sunt acuzţi inculpaţii, nu există,  şi urmează ca, în baza art. 16 alin. 1 lit. a  C.pr.pen., să dispună achitarea inculpaţilor V.G., N.A., F.L. şi B.L. pentru săvârşirea  acestor infracţiunii

7. Cu privire la infracţiunile de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b  din Legea nr. 656/2002 (în prezent art. 49 alin. 1 lit. b din legea nr. 129/2019), săvârşite de inculpaţii N.A. (2 fapte), F.L. (2 fapte), B.L. (2 fapte) şi complicitate la infracţiunile de spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen.,  rap. la  art. 49 alin. 1 lit. b  din Legea nr. 129/2019, săvârşită de inculpatul V.G. (2 fapte), instanţa reţine următoarele:

Inculpatul V.G. este acuzat prin rechizitoriu de faptul că, în calitate de administrator de drept al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008 cu inculpatul  F.L., pentru suma totală de 1.141.699 lei, ajutându-l pe acesta prin încheierea contractului să obţină suma de 528.4333lei prin achiziţionarea unui teren a cărui valoare reală la cursul euro de la data achiziţiei era de 613.266 lei, diferenţa de 528.433 lei fiind însuşită şi apoi reciclată de inculpatul  F.L.  şi, în final, societatea administrată de acesta cedând şi suprafaţa de teren ce a făcut obiectul tranzacţiei, această suprafaţă revenind inculpatului N.A., fără a se face dovada plăţii vreunui preţ, prin încheierea unor contracte fictive, faptă care, în opinia parchetului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (înprezent art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr.129/2019) cu aplicarea art. 5 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului V.G., s-a reţinut şi faptul că, în calitate de administrator de drept al S.C. E.... S.R.L., a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009 cu inculpatul  B.L., pentru suma totală de 300.000 lei, ajutându-l pe acesta, prin încheierea contractului, să obţină suma de 159.130 lei, prin achiziţionarea unui teren a cărui valoare reală era de numai 140.870 lei, diferenţa de 159.130 lei fiind însuşită de inculpatul  B.L. şi, în final,  societatea administrată de acesta cedând şi suprafaţa de teren ce a făcut obiectul tranzacţiei, această suprafaţă revenind inculpatului N.A., fără a se face dovada plăţii vreunui preţ, prin încheierea unor contracte fictive, faptă care, în opinia parchetului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (înprezent art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr.129/2019) cu aplicarea art. 5 C.pen.

Apoi, inculpatul N.A. este acuzat că, în perioada 2008-2013, în calitate de administrator de fapt al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, a negociat împreună cu inculpatul V.G., administrator de drept, încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, prin care a fost achiziţionată de la inculpatul F.L., la un preţ supraevaluat, suprafaţa de 26.019 mp teren, operaţiune prin care s-a urmărit scoaterea din societate a sumei reprezentând diferenţa de preţ de 528.433 lei, însuşită şi reciclată de inculpatul F.L. (fiind achitată suma de 1.141.699 lei, în condiţiile în care preţul de piaţă era de 613.266 lei) şi, în final, a intrat în proprietatea suprafeţei de teren  menţionate şi a înstrăinat-o fictiv către martorul A.V., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1301/2013, tranzacţie intervenită pentru evitarea luării  măsurilor asiguratorii, faptă care, în opinia parchetului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (înprezent art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr.129/2019), cu aplicarea art. 5 C.pen.

În sarcina aceluiaşi inculpat N.A. s-a reţinut şi faptu că, în perioada 2008-2013, în calitate de administrator de fapt al S.C. E.... S.R.L., a negociat împreună cu inculpatul V.G., administrator de drept, încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752 din 24.04.2009, prin care a fost achiziţionată de la inculpatul B.L., la un preţ supraevaluat, suprafaţa de 5.000 mp teren, operaţiune prin care s-a urmărit scoaterea din societate a sumei reprezentând diferenţa de preţ de 159.130 lei, însuşită de inculpatul B.L. (fiind achitată suma de 300.000 lei, în condiţiile în care preţul de piaţă era de 140.870 lei) şi, în final, a intrat în proprietatea suprafeţei de teren menţionate şi a  înstrăinat-o fictiv către martorul A.V., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1301/2013, tranzacţie intervenită pentru evitarea luării  măsurilor asiguratorii, faptă care, în opinia parchetului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (înprezent art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr.129/2019), cu aplicarea art. 5 C.pen.

Inculpatul F.L. este acuzat de faptul că, în data de 29.09.2008, prin încheierea cu inculpaţii V.G. şi N.A., administratori de drept şi de fapt ai S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, având ca obiect vânzarea de către inculpat, la un preţ supraevaluat, a suprafeţei de 26.019 mp teren, a disimulat adevărata provenienţă a banilor constând în diferenţa de preţ în sumă de 528.433 lei, supusă astfel reciclării, prin retrageri în numerar a unei părţi din sumă şi creditare fictivă a S.C. C.... S.R.L. (administrată de acesta), urmată de retragerea în numerar a sumei creditate, faptă care, în opinia parchetului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (înprezent art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr.129/2019), cu aplicarea art. 5 C.pen.

Tot în sarcina inculpatului F.L. s-a reţinut şi faptul că, la data de 06.05.2008, în calitate de administrator al S.C. C.... S.R.L., prin încheierea cu inculpatul B.L. a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008, având ca obiect achiziţionarea, la un preţ supraevaluat, a suprafeţei de 4.683 mp teren, pentru suma de 800.000 lei, a disimulat adevărata provenienţă a banilor constând în diferenţa de preţ în sumă de 529.096 lei, prin retragerea în numerar din casieria societăţii, creându-se o aparenţă de legalitate, prin cumpărarea unui teren a cărei valoare reală este de numai 270.904 lei (16 euro/mp), faptă care, în opinia parchetului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (înprezent art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr.129/2019), cu aplicarea art. 5 C.pen.

Şi în final, inculpatul B.L., este acuzat că, în data de 24.04.2009, prin negocierea şi încheierea cu inculpaţii V.G. şi N.A., administratori de drept şi de fapt ai S.C. E.... S.R.L., a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009, având ca obiect vânzarea de către inculpat, la un preţ supraevaluat, a suprafeţei de 5.000 mp teren (pentru suma de 300.000 lei în condiţiile în care preţul de piaţă era de numai 140.870 lei), a disimulat adevărata provenienţă a banilor constând în diferenţa de preţ în sumă de 159.130 lei, supusă astfel reciclării, faptă care, în opinia parchetului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (înprezent art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr.129/2019), cu aplicarea art. 5 C.pen.

În sarcina inculpatului B.L. s-a reţinut şi faptul că, în data de 06.05.2008, prin încheierea cu inculpatul F.L., acesta în calitate de reprezentant al S.C. C.... S.R.L., a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008, având ca obiect vânzarea, la un preţ supraevaluat, a suprafeţei de 4.683 mp teren, a disimulat adevărata provenienţă a banilor, constând în diferenţa de preţ în sumă de 529.096 lei, împreună cu inculpatul F.L., creându-se o aparenţă de legalitate prin vânzarea unui teren a cărei valoare reală este de numai 270.904 lei, faptă care, în opinia parchetului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „spălare de bani”, prev. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (înprezent art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr.129/2019), cu aplicarea art. 5 C.pen.

Analizând probele administrate în cuză, în cursul urmăririi penle şi în faza judecăţii, în raport de dispoziţiile legale invocate prin actul de sesizare, instanţa constată că acestea nu confirmă săvârşirea de către inculpaţii V.G., N.A., F.L. şi B.L. a acestor infracţiuni.

Astfel, potrivit art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (în prezent preluat cu acelaş conţinut în art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr.129/2019), constituie infracţiunea de spălare a banilor, b) „ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;”.

Pornind de la această dispoziţie legală, care încriminează una dintre modalităţile alternative ale elementului material al infracţiunii unice de spălare a banilor, instanţa urmează a analiza, pe de o parte, dacă bunurile supuse spălării, inclusiv sumele de bani, care au făcut obiectul material al infracţiunilor de spălare a banilor, au sau nu o provenienţă ilicită, respectiv dacă provin din săvârşirea de infracţiuni, iar pe dealtă parte, dacă inculpaţii au cunoscut că acestea provin de săvârşirea de infracţiuni.

Din textul de lege enunţat, rezultă că, infracţiunea de spălare a banilor este o infracţiune, subsidiară, subzistând doar ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni predicat, din care provin bunurile sau sumele de bani, a căror adevărată natură, provenienţă, circulaţie sau proprietate este ascunsă sau disimulată. Ori, din interpretarea rextului de lege, rezultă că legătura dintre infracţiunea predicat şi cea de spălare de bani este una dublă şi se concretizează atât la nivel obiectiv, ca cerinţă ataşată obiectului material (bunuri de origine ilicită), cât şi la nivel subiectiv (inculpatul/inculpaţii să aibă cunoştinţă că aceste bunuri privin din comiterea de infracţiuni.

Pe de altă parte, spălarea de bani este o infracţiune autonomă, astfel că, deşi acuzarea nu trebuie să dovedească existenţa dincolo de orice îndoială rezonabilă a unei astfel de infracţiuni predicat, sau că sunt întrunite toare condiţiile de existenţă ale acesteia ori pentru atragerea răspunderii penale a autorului, trebuie totuşi să dovedească faptul că bunurile au origine ilicită şi că autorul spălării de bani avea reprezentarea că provin dintr-o activitate infracţională.

Mai mult, în această situaţie, instanţa investită cu soluţionarea cauzei privind infracţiunile de spălare de bani, nu trebuie doar să suspecteze că bunurile provin din activitate infracţională, ci trebuie să aibă certitudini în acest sens, certitudine care trebuie să vizeze, cel puţin o acuzaţie, în sensul unei învinuiri confirmate de o situaţie probată, în consens şi cu Decizia nr. 16/2016 din 8.06.2016 a Î.C.C.J. pronunţată în Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia penală, raportat şi la  Decizia nr. 418/2018a Curţii constituţionale, aspect care lipseşte în cauză.

Astfel, fără a mai relua argumentele arătate la analiza infracţiunilor de evaziune fiscală, de unde rezultă, în esenţă, că cele trei tranzacţii cu terenuri, nu numai că au avut loc în realitate, dar şi preţurile din cele trei contract de vânzare-cumpărare, potrivit probelor din dosar, au fost  reale, stabilite la nivelul preţului de piaţă de la aceea vreme, deci nu au fost fictive sau supraevaluate. Astfel, vânzătorii au predat terenul şi au încasat preţul, iar cumpărătorii au achitat preţul şi au devenit proprietarii terenurilor, operaţiuni care au şi fost înregistrate în contabilitatea societăţilor S.C.E.... S.R.L. şi S.C. C.... S.R.L., situaţie în care nu putem vorbi de existenţa infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, şi în consecinţă,  infracţiunea predicat nu există.

Mai mult, în cauză nu s-a făcut nici dovada că, terenurile vândute de inculpaţii F.L. şi B.L. către S.C. E.... S.R.L., sau că terenul vândut de inculpatul B.L. către S.C. C.... S.R.L., ar proveni din săvârşirea de infracţiuni, cum nu s-a dovedit nici faptul că, sumele de bani achitaţi în cauză, cu titlu de preţ, ar avea origini ilicite.

Prin urmare, acuzarea nu a putut dovedi că terenurile vândute/cumpărate, sau banii plătiţi cu title de preţ, aveau arigine ilicită, cunoscută de inculpaţi, iar aceştia chiar au încercat a face proba contrară, prin mijloace de probă care să confirme provenienţa licită a acestora.

În acest, sens au fost depuse contractele de vânzare-cumpărate autentificate de notari publici, de unde rezultă provenienţa licitp a terenurilor, iar inculpaţii N.A. şi B. L. au explicat, pe larg, în declaraţiile date în faza de urmărire penală şi în faţa instanţei, împrejurăriile şi condiţiile în care  achiziţionat şi  vândut terenurile din speţă (f.73-75, 99-108,vol.II d.u.p., 43-45,57-59 vol.IV d.f.).

Faţă de aceste considerente, instanţa constată că, în cauză, nu au fost dovedite, dincolo de orice îndoială rezonabilă, elementele constitutive ale infracţiunilor de spălare de bani, respectiv de complicitate la spălare de bani, nici sub aspectul existenţei laturii obiective şi nici a celei subiective, astfel, apreciază că faptele nu există, şi  în consecinţă, urmează ca, în baza art. 396 alin. 1 şi 5 C,.pr.pen., rap, la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., să dispună achitarea tuturor inculpaţilor sub aspectul acestori infracţiuni.

Deşi, în speţă, nu mai este cazul, totuşi trebuie menţionat că, susţinerea apărătorului ales al inculpatului B.L., în sensul că, dispoziţiile Deciziei nr. 418/2018 a Curţii Constituţionale, care vizează infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, în sensul că, în cazul acestei modalitatea alternative de săvârşire a faptei, subiect activ al infracţiunii de spălare a banilor nu poate fi şi subiect activ al infracţiunii din care provin bunurile,  ar fi aplicabile şi pentru modalitatea alternativă, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, nu poate fi primită, având în vedere că, în pct. 26 din decizie, Curtea a constatat contrariul, în sensul că modalităţile prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, pot fi săvârşite de acelaşi subiect activ al infracţiunii de spălare de bani cât şi al infracţiunii predicat, sau de un subiect activ diferit de cel al infracţiunii predicat.

Pentru toate considrentele de mai sus, urmează ca, în baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap. la art. 155 alin. 4 C.pen., cu aplicarea şi a art. 5 C.pen., instanţa să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpatului V.G., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „înşelăciune”, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din data de 09.09.2020 (reţinută a fi comisă în perioada 21.08.2008 – 04.03.2009, în dauna persoanelor vătămate S.C. I..... S.A. (fosta A.... Leasing IFN S.A.) şi S.C. R...... Leasing IFN S.A.), şi 

- „transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., intervenind prescripţia specială a răspunderii penale.

Apoi, urmează ca, în baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., instanţa să-l achite pe inculpatul  V.G., pentru infracţiunile de:

- „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din septembrie 2008;

- „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din aprilie 2009;

- „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art.  49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din 29.09.2008, şi

- „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art.  49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din 24.04.2009, întrucât faptele nu există.

Tot astfel, în baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap. la art. 155 alin. 4 C.pen., cu aplicarea şi a art. 5 C.pen., instnţa va încetea procesul penal pornit împotriva inculpatului N.A., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-  „complicitate la înşelăciune”, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din data de 09.09.2020 (reţinută a fi comisă în perioada 21.08.2008 – 04.03.2009, în dauna persoanelor vătămate S.C. I..... S.A. (fosta A..... Leasing IFN S.A.) şi S.C. R...... Leasing IFN S.A.), şi 

- „complicitate la infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., întrucât a intervenind prescripţia specială a răspunderii penale.

Reţinând că, faptele nu există, urmează ca, în baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., instanţa să-l achite pe inculpatul N.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

- „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din septembrie 2008);

- „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 5 C.pen. (fapta din aprilie 2009);

- „spălare de bani”, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din perioada 2008-2013),  şi

 - „spălare de bani”, prev. de art. 49 al. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din perioada 2008-2013).

Apoi, în baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., cu aplicarea 18 C.pr.pen. şi  art. 5 C.pen., inculpatul solicitând continuarea procesului penal,  instanţa va dispune achitarea inculpatului F.L., pentru infracţiunile de:

- „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală din septembrie 2008  privind pe S.C. E.... S.R.L.), şi

- „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 06.05.2008 cu referire la S.C. C.... S.R.L), întrucât faptele nu există, şi în acelaşi timp a intervenit şi prescripţia specială a răspunderii penale.

De asemenea, în baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., urmează ca instanţa să-l achite pe inculpatul  F.L., pentru infracţiunile de:

- „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 29.09.2008), şi

- „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., (fapta din 06.05.2008), întrucât faptele nu există.

Şi în final, urmează ca, în baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., cu aplicarea 18 C.pr.pen. şi  art. 5 C.pen., inculpatul solicitând continuarea procesului penal,  instanţa să-l achite pe inculpatul B.L., pentru infracţiunile de:

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită în anul 2009), şi

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită de inculpatul F.L. în anul 2008), întrucât faptele nu există şi totodtă a intervenit şi prescripţia specială a răspunderii penale.

Apoi, în baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., instanţa va dispune achitarea pe inculpatul  B.L., pentru infracţiunile de:

- „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 24.04.2009), şi

- „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 06.05.2008), întrucât faptele nu există, conform dispozitivului de mai jos.

Cât priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată că, în cursul urmăririi penale, persoana vătămată S.C. I..... S.A. (fosta A.... Leasing IFN S.A.), prin adresa nr. 4215/05.09.2014, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 26.517,04 lei, reprezentând c/v facturilor emise în baza contractului de leasing financiar nr. 090304AA01/03.04.2009 şi neachitate de fostul utilizator S.C. E.... S.R.L., şi cu suma de 199.585,12 euro, reprezentând c/v capitalului nefacturat + dobânda viitoare, c/v primelor de asigurare CASCO şi RCA şi c/v taxei de reziliere, aferente contractului leasing financiar nr. 090304AA01/03.04.2009, solicitând tragerea la răspundere penală a inculpaţilor care se fac vinovaţi de comiterea faptei de înşelăciune şi obligarea acestora la repararea prejudiciului cauzat, depunând la dosar situaţia facturilor emise şi neachitate, precum şi situaţiile contabile, din care rezultă întinderea pretenţiilor. (f.178,179-181 vol.I d.u.p.).

Totodată, instanţa constată că, în faza urmăririi penale, prin ordonanţa nr. 303/P/2010 din 09.09.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, s-a dispus restituirea către persoana vătămată-parte civilă S.C. I..... S.A. (fosta A..... Leasing IFN S.A.), a semiremorcii marca Kogel, cu seria de identificare (şasiu) .........., în valoare de 27.400 euro, măsură pusă în aplicare prin  procesului-verbal de restituire din 17.09.2014 (f.184-185,186-188 vol.I d.u.p.). 

Aceste pretenţii au fost menţinute de partea civilă S.C. I..... S.A. (fosta A.... Leasing IFN S.A.), şi în faţa instanţei de judecată, potrivit adresei nr. 01/04.01.2018, depusă la dosar (f.71 vol.I d.f.), cerere prin care, partea civilă a solicitat instanţei să dispună posibilitatea vânzării semiremorcii marca Kogel, cu seria de identificare (şasiu) .........., care se află în posesia lor, în vederea recuperării parţiale a prejudiciului.

Astfel, la solicitarea părţii civile, prin încheierea nr. 10 din 01 aprilie 2019 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. ..............., în baza art. 256 C.p.pen., instanţa a restabilit situaţia anterioară săvârşirii faptei de înşelăciune, privind această semiremorcă, în sensul că partea civilă poate se exercite toate atributele dreptului de proprietate asupra bunului restituit, inclusiv dreptul de dispoziţie.

În declaraţia dată în calitate de persoană vătămată/parte civilă (f.177 vol.I d.f.), S.C. I..... S.A. (fosta A.... Leasing IFN S.A.), prin reprezentantul legal P. A.-D. a arătat că, societatea pe care o reprezintă nu a fost contactată de niciunul dintre inculpaţi, în vederea ajungerii la o împăcare, fapt pentru care societatea se constituie parte civilă în cauză cu suma de 199.585,12 euro, reprezentând c/v capitalului nefacturat + dobânda viitoare, c/v primelor de asigurare CASCO şi RCA şi c/v taxei de reziliere aferentă contractului de leasing financiar nr. 090304AA01/04.03.2009, precum şi cu suma de 26.517,04 lei, reprezentând c/v facturilor emise în baza contractului şi neachitate de utilizatorul S.C. E.... S.R.L.

În cauză, în faza urmăririi penale, s-a constituit parte civilă şi persoana vătămată S.C. R...... Leasing IFN S.A., cu suma de 124.461,90 euro despăgubiri civile, reprezentând prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligaţiilor din contractul de leasing nr. 32323/21.08.2008 de către S.C. E.... S.R.L. şi inculpatul V.G., arătând că au reziliat acest contract de leasing, ca urmare a neachitării ratelor de leasing, anexând cererii şi dovada calculului prejudiciului (f.194,195,196 vol.I d.u.p.).

În declaraţia dată, în calitate de persoană vătămată/parte civilă, la data de 04.9.2014, R...... Leasing IFN S.A., prin reprezentantul legal, D. A.-F. (f.193 vol.I d.u.p.), a arătat că, S.C. E.... S.R.L. a achitat în contul contractului de leasing nr. 32323/21.08.2008, un număr de 4 rate, în sumă totală de 12.424,42 euro, la cursul de schimb valutar stabilit contractual, ultima rată achitată fiind cea scadentă la 01.01.2009, şi că până la aceea dată, R...... Leasing IFN S.A. nu şi-a recuperat obiectul contractului de leasing şi nu a fost contactată de inculpaţii din dosar, în vederea împăcării, fapt pentru care se constituie parte civilă  cu suma de 124.461,90 euro, din care, debit neîncasat în sumă de 8.145,99 euro facturi emise şi neîncasate, aferente ratelor 5-8, suma de 71.778,22 euro, reprezentând rate nefacturate rămase de achitat şi valoarea reziduală, suma de 1.377,72 euro, reprezentând costuri cu executarea silită, suma de 6.178,0 euro, reprezentând costuri cu asigurarea CASCO, suma de 264,44 euro, reprezentând impozit şi suma de 14.122,96 euro, reprezentând dobânda contractuală, sumă la care se adaugă cota de 24% TVA, în cuantum de 22.512,76 euro.

Referitor la aceste pretenţii civile, se constată că ele privesc infracţiunile de înşelăciune, reţinute în sarcina inculpatului V.G., respectiv complicitate la infracţiunea de înşelăciune, de care este acuzat inculpatul N.A. (astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor, respectiv în infracţiuni, în formă continuată, cu 2 acte materiale), însă, văzând că, în cauză, urmează ca, în baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap. la art. 155 alin. 4 C.pen., cu aplicarea şi a art. 5 C.pen., instanţa să dispună încetarea procesului penal, faţă de ambii inculpaţi, deoarece a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale, iar inculpaţii nu au solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.pr.pen., şi în consecinţă, instanţa nu va mai analiza temeinicia acuzaţiilor şi vinovăţia inculpaţilor.

Cu toate acestea, în raport de dispoziţiile art. 25 alin. 5 C.pr.pen., potrivit cărora „În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. 1 lit. b teza întâi, lit. e, f – cu excepţia prescripţiei, ....., instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă”, instanţa nu poate lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de cele două părţi civile, astfel că, în speţă, repararea prejudiciilor se vor face potrivit dispoziţiilor legii civile (în consens şi cu Decizia nr. 251/RC din 20.06.2019 pronunţată de Secţia penală a Î.C.C.J.), privind efectele între părţile contractante, prev. de art. 969 C.civ. vechi, potrivit căreia „Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante. Ele se pot revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege”.

Trebuie menţionat că, în speţă, sunt aplicabile dispoziţiile vechiului Cod civil, sub imperiul căreia au fost încheiate cele două contracte de leasing financiar,  respectiv 21.08.2008 şi 04.03.2009, având în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Noul Cod civil, intrat în vigoare la data de 1.10.2011, „Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.”, iar în conformitate  cu alin. 2 al aceluiaşi articol, ”Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.”

De asemenea, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 973 C.civ. vechi, potrivit cărora „Convenţiile n-au efect decât între părţile contractante”.

Ori, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa, constată că, contractul de leasing financiar nr. 090304AA01/04.03.2009 (f.52-58,59-66 vol.I. d.u.p.), a fost încheiat între S.C. I.... C... A....L.... IFN S.A. (în prezent S.C. I..... S.A.), în calitate de finanţator şi S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, în calitate de utilizator, în numele căreia a semnat inculpatul V.G., în calitate de administrator, obiectul contractului fiind un autotractor Volvo FH 440, în valoare de 98.000 euro şi o semiremorcă Kogel, în valoare de 27.400 euro, valoarea totală a contractului de leasing fiind de 155.481 euro, fără TVA, şi  perioada de utilizare în sistem de leasing era de 61 de luni de la data livrării, iar potrivit Anexei I la contract valoarea contractului urma a fi achitată în 60 de rate.

Se constată că, finanţatorul a predat utilizatorului obiectele contractului, însă utilizatorul a achitat doar 3 rate din contractul de leasing şi, începând din luna iunie 2009, nu a mai achitat nicio datorie contractuală, motiv pentru care, în conformitate cu clauzele contractului, la data de 20.07.2009, finanţatorul a reziliat irevocabil contractul de leasing financiar (f. 67 vol. I.d.u.p.), somându-l pe utilizator să returneze imediat bunurile ce au făcut obiectul contractului, dar nu mai târziu de 8 zile de la data notificării, cu toate acestea, societatea inculpatului a refuzat să predea autotractorul şi semiremorca Kogel. 

Mai mult, potrivit adresei nr. 10214/22.11.2011 emisă de O.R.C. Covasna la data de 21.05.2009 inculpatul V.G. şi asociatul B.SZ. a cesionat părţile sociale deţinute în S.C. E.... S.R.L., parte în contractul de leasing, către M.E., cetăţean maghiar, aceasta devenind astfel asociat unic şi administrator al societăţii, care la rândul ei, la data de 11.08.2009 a cesionat părţile sociale către N.L., cetăţean maghiar, acesta din urmă devenind asociat unic şi administrator al S.C. E.... S.R.L. (f. 154-161 vol. III.d.u.p.). Apoi, la data de 21.02.2011, s-a deschis procedura falimentului privind S.C. E.... S.R.L., procedură închisă, la data de 15.11.2011, societatea fiind radiată din registrul comerţului, ca urmare a procedurii simplificate de insolvenţă.

 Însă, în urma percheziţiei domiciliare efectuate în cauză, la data de 26.11.2012 în ..................., în incinta fostei societăţi .... din com. ......., folosită de S.C. M.... P.... S.R.L. cu titlu de chirie, a fost identificată semiremorca marca Kogel SN 24, având seria de şasiu polizată atât pe locul de pansonare de pe şasiu, în partea din faţă dreapta a semiremorcii cât şi pe autocolantul lipit pe caroserie (f.162-164, 165-171 vol. V d.u.p.), însă autotractorul marca Volvo FH 440 nu a fost găsit nici la acea locaţie şi nici la celelalte două locaţii unde s-au efectuat percheziţii, respectiv în .................. şi în ................, la fostul sediu al S.C. E.... S.R.L. (f.150-161, 173-182 vol. V d.u.p.), semiremorca fiind restituită, ulterior, părţii civile.

Potrivit Raportului de Constatare Tehnico-Ştiinţifică nr. 129566 din 13.03.2013, efectuat de expertul criminalist autorizat în domeniul traseologie şi specialistul criminalist din cadrul I.P.J. Covasna (f.186-192 vol. V d.u.p.), compoziţia seriei de identificare de pe şasiul semiremorcii marca Kogel aflată în custodia numitului N.A., este .........., deci  identică cu cea înscrisă în Protocolul de acceptare a semiremorcii (f.64 vol. I d.u.p.).

Tot astfel, se constată că, contractul de leasing financiar nr. 32323 din 21.08.2008 a fost încheiat între finanţatorul S.C. R...... Leasing IFN S.A. şi utilizatorul S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, prin reprezentant legal - administratorul V.G., obiectul contractului fiind autotractorul marca Mercedes Benz ACTROS 1841 LS, în valoare de 84.500 euro, fără TVA, valoarea totală a contractului, conform Anexei B la contract, fiind de 122.081,18 euro, iar durata leasingului de 63 luni (3 luni graţie +60 luni), (f. 93-94, 95-99 vol. I d.u.p.).

Având în vedere că, utilizatorul S.C. E.... S.R.L.,  prin inculpatul V.G. a achitat doar patru rate din contract, în sumă totală de 12.424,42 euro, ultima rată achitată fiind cea scadentă la 01.01.2009, finanţatorul S.C. R...... Leasing IFN S.A., la data de 07 mai 2009, a reziliat mai multe contracte de leasing financiar încheiate cu S.C. E.... S.R.L., printre care şi contractul cu nr. 32323 din 21.08.2008, notificând societatea utilizatoare, prin inculpatul V.G., de rezilierea contractului, şi în consecinţă, să returneze finanţatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării, la sediul finanţatorului, obiectul contractului, însă, inculpatul nu a restituit nici până în prezent autotractorul, motiv pentru care, persoana vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 124.461,90 euro potrivit celor arătate mai sus (f.102-104 vol. I d.u.p.).

Văzând cele de mai sus, dar şi faptul că, în cazul încheierii unui contract, efectele acestora atrag obligaţii doar în sarcina părţilor contractante, potrivit art. 973 C.civ. vechi, enunţat mai sus,  deci şi răspunderea va fi contractuală, conform clauzelor prevăzute în contract şi asumate de părţile contractuale, precum şi faptul că, în cauză, inculpatului N.A., nu se află în nici un raport contractual cu părţile civile S.C. I..... S.A. (fosta A..... Leasing IFN S.A.) şi  S.C. R...... Leasing IFN S.A., acesta neavând nici o calitate în S.C. E.... S.R.L., nefiind asociat şi nici de administrator, iar în sarcina acestuia nu s-a stabilit un fapt ilicit, care să atragă răspunderea delictuală, respectiv solidaritatea, potrivit art. 1003 C.Civ. vechi, urmează ca, instanţa să admită acţiunea civilă doar faţă de inculpatul V.G., cel care, în calitate de reprezentant legal, respectiv administrator, a semnat cele două contracte de leasing financiar, a acceptat toate clauzele contractelor, a preluat obiectul contractelor şi şi-a asumat toate obligaţiile ce-i reveneau.

Este adevărat că, din copia „Carnetului de muncă”, depusă la dosar de inculpatul N.A. (f.46-49 vol.IV d.f.), rezultă că, în perioada 15.02.2006 – 14.05.2009, acesta a fost angajat cu contract de muncă la S.C. E.... S.R.L., însă doar în calitate de conducător auto, calitate ce nu-i permitea să încheie acte juridice, sau să stabilească raporturi juridice în numele societăţii, de altfel nici nu există vreo dovadă în acest sens.

Aşa fiind, văzând că, inculpatul V.G., în calitate de reprezentant legal al S.C. E.... S.R.L. Tg. Secuiesc, nu numai că nu a respectat clauzele contractelor de leasing financiar încheiate cu părţile civile S.C. I..... S.A. (fosta A..... Leasing IFN S.A.) şi S.C. R...... Leasing IFN S.A., în sensul de a achita ratele stabilite în cele două contracte, ceea ce a dus la rezilierea contractelor de către finanţatori, mai mult, după notificarea rezilierii contractelor şi solicitarea de a restituii bunurile ce au format obiectul contractelor de leasing financiar, respectiv a autotractorului Volvo FH 440, în valoare de 98.000 euro şi a  semiremorcii Kogel, în valoare de 27.400 euro, către S.C. I..... S.A. (fosta A.... L..... IFN S.A.) şi a autotractorului marca Mercedes Benz ACTROS 1841 LS, în valoare de 84.500 euro, către partea civilă S.C. R...... Leasing IFN S.A., acesta a refuzat returnarea bunurilor şi, astfel le-a produs părţilor civile pagubele, cu care acestea s-au constituit părţi civile în cauză, calculate, în conformitate cu clauzele contractelor, respectiv cele prevăzute la pct. 8 din contractul nr. 090304AA01/04.03.2009 (f.55-56 vol.I d.u.p.) şi în pct. 9 şi 11 din  contractul nr. 32323/21.08.2008 (f.101 verso vol.I d.u.p.), clauze stabilite în concordanţă cu dispoziţiile O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, în forma în vigoare la data încheierii contractelor de leasing financiar. 

În consecinţă, urmează ca, în baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., rap. la art. 969, 970 şi 973 C.civ. vechi, instanţa să admită, în parte, acţiune civilă formulată de partea civilă S.C. I..... S.A. (fosta A.... Leasing IFN S.A.), şi să-l oblige pe inculpatul V.G. să plătească acesteia despăgubiri civile în cuantum de 26.517,04 lei, reprezentând c/v facturilor emise în baza contractului de leasing financiar nr. 090304AA01 din 04.03.2009 şi neachitate de fostul utilizator S.C. E.... S.R.L., şi suma de 172.189,12 euro reprezentând c/v capitalului nefacturat + dobânda viitoare, c/v primelor de asigurare CASCO şi RCA şi c/v taxei de reziliere, aferente contractului leasing financiar nr. 090304AA01/04.03.2009.

Totodată, instanţa va constata că, în faza urmăririi penale, după formularea cererii de constituire de parte civilă, S.C. I..... S.A. (fosta A... Leasing IFN S.A.), şi-a recuperat o parte din pretenţiile civile, în natură, prin restituirea semiremorcii marca Kogel, cu seria de identificare (şasiu) .........., în valoare de 27.400 euro.

Astfel, se va constata că, prin ordonanţa nr. 303/P/2010 din 09.09.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, s-a dispus restituirea către persoana vătămată-parte civilă S.C. I..... S.A. (fosta A..... Leasing IFN S.A.), a semiremorcii marca Kogel, cu seria de identificare (şasiu) .........., măsură pusă în aplicare prin  procesului-verbal de restituire din 17.09.2014, şi prin încheierea nr. 10 din 01 aprilie 2019 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. .........., în baza art. 256 C.p.pen., instanţa a restabilit situaţia anterioară săvârşirii faptei de înşelăciune, privind această semiremorcă, în sensul că partea civilă poate se exercite toate atributele dreptului de proprietate asupra bunului restituit, inclusiv dreptul de dispoziţie.

Tot astfel, urmează ca, în baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., rap. la art. 969, 970 şi 973 C.civ. vechi, instanţa să admită acţiune civilă formulată de partea civilă S.C. R...... Leasing IFN S.A., şi să-l oblige pe inculpatul V.G. să plătească acesteia suma de 124.461,90 euro despăgubiri civile, reprezentând prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligaţiilor din contractul de leasing nr. 32323/21.08.2008.

De asemenea, instanţa constată că, în cursul urmăririi penale, persoana  vătămată Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, prin adresa nr. 3132/19.02.2014, s-a constituit parte civilă în cauză faţă de inculpatul V.G., în calitate de administrator al S.C. E.... S.R.L., cu suma 590.152 lei, din care 269.085 lei, reprezintă impozit pe dividende, 280.705 lei majorări de întârziere şi suma de 40.362 lei penalităţi de întârziere, toate aceste sume aferente contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 2001/2008 şi sub nr. 752/2009, solicitând obligarea inculpatului la plata acestei sume, inclusiv a accesoriilor aferente, calculate până la plata integrală a debitului. Prin aceeaşi cerere partea civilă a solicitat şi instituirea măsurii asigurătorii asupra bunurilor urmăribile ale inculpatului, până la concurenţa sumei cu care s-a constituit parte civilă în cauză (f.209,210-211 vol.I d.u.p.).

După reluarea urmăririi penale şi completarea probatoriului cu Raportul de expertiză fiscală nr. 18/30.03.2017, prin adresa nr. 4443/02.05.2017, partea civilă Statul Român, prin A.N.A.F. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin A.J.F.P. Covasna, a formulat obiecţiuni la concluziile expertizei, a arătat că, sub aspectul prejudiciului, nu are relevanţă valoarea evaluată/valoarea de piaţă a terenurilor din cauză, având în vedere că tranzacţiile derulate  de societăţile implicate au reprezentat doar un mijloc, pentru scoaterea sumelor menţionate în contracte, pentru care se datorează impozit pe dividende plus accesoriile aferente (f.122-124 vol.VIII d.u.p.).

Însă, în faţa instanţei de judecată, în termen legal, deci anterior începerii cercetării judecătoreşti, Statul Român, prin A.N.A.F. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, reprezentat de A.J.F.P. Covasna, prin adresa nr. CVG-DEX 2002/25.01.2018, a depus la dosar „Cererea de constituire parte civilă”, solicitând obligarea inculpaţilor la plata de despăgubiri civile, în ceea ce privesc infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunile de evaziune fiscală, după cum urmează:

- pe inculpaţii F.L. şi B.L., în solidar, la plata sumei de 100.780 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 06.05.2008), reprezentând creanţe fiscale principale, cu titlu de impozit pe dividende pe anul 2008, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data  scadenţei şi până la plata integrală a creanţei;

- pe inculpaţii V.G., N.A., şi F.L., în solidar, la plata sumei de 212.704 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 09.09.2008), reprezentând impozit pe dividende, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data  scadenţei şi până la plata integrală a creanţei, şi

- pe inculpaţii V.G., N.A. şi B.L., în solidar, la plata sumei de 56.381 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 24.04.2009), reprezentând creanţe fiscale principale, cu titlu de impozit pe dividende, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data  scadenţei şi până la plata integrală a creanţei. Prin aceeaşi cerere, partea civilă a solicitat menţinerea sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor inculpaţilor B.L. şi F.L. şi totodată luarea de măsurii asigurătorii şi asupra bunurilor inculpaţilor V.G. şi N.A., solicitând obligarea inculpatului F. L. în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. C.... S.R.L. prin lichidator judiciar  (f.74-79 vol.I d.f.).

Însă, văzând soluţiile de achitare ce urmează a se pronunţa în cauză, sub aspectul infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, în sensul că faptele nu există,  precum şi dispoziţiile art. 397 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 25 alin. 1 C.pr.pen., potrivit cărora, instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile, raportate la prevederile art. 25 alin. 5 C.pr.pen., care prevăd situaţiile în care, în caz de achitare, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă, care nu sunt incidente în cauză, urmează ca, instanţa să respingă acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna.

Aşa fiind, în baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., instanţa va respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă  Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, în cauză, privind:

- obligarea inculpaţilor F.L. şi B.L., în solidar,  F.L. în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. C.... S.R.L., prin lichidatorul judiciar  ECG ....... IPUR, la plata sumei de 100.780 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 06.05.2008), reprezentând creanţe fiscale principale, cu titlu de impozit pe dividende pe anul 2008, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data  scadenţei şi până la plata integrală a creanţei;

- obligarea inculpaţilor V.G., N.A., şi F.L., în solidar, acesta din urmă în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. C.... S.R.L., prin lichidatorul judiciar  ECG ........ IPUR, la plata sumei de 212.704 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 09.09.2008), reprezentând impozit pe dividende, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data  scadenţei şi până la plata integrală a creanţei, şi

- obligarea inculpaţilor V.G., N.A., şi B.L., în solidar, la plata sumei de 56.381 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 24.04.2009), reprezentând creanţe fiscale principale, cu titlu de impozit pe dividende, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data  scadenţei şi până la plata integrală a creanţei.

În consecinţă, urmează ca, în baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 alin. 3 C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen., instanţa să dispună ridicarea măsurii asigurătorie a sechestrului imobiliar, dispusă prin ordonanţa din data de 01.10.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în dosarul de urmărire penală nr. 303/P/2010, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor B.L. şi F.L., aplicate prin procesele-verbale de aplicare a sechestrului din datele de 10.10.2013 şi 15.11.2013, după cum urmează:

- sechestrul  imobiliar asupra suprafeţei de 2.158 mp teren intravilan, situat în .........., înscris în C.F. nr. .............., nr. top. .......,  evaluat la 24.600 CHF;

- sechestrul  imobiliar asupra terenului intravilan, situat în ......................., în suprafaţă de 1.598 mp, clădire cu suprafaţa de 172,48 mp, cu valoare impozabilă de 320.038 lei, înscris  în C.F. nr.  .........., nr. top .........;

- sechestrul  imobiliar asupra terenului intravilan, situat în ................, în suprafaţă de 650 mp, cu clădire în suprafaţă de 151 mp., cu valoare impozabilă 184.790 lei, anexă în suprafaţă de 58 mp, cu valoare impozabilă de 17.417 lei, înscris în C.F. nr. .............., şi

- sechestrul mobiliar asupra motocicletei marca Yamaha, cu nr. de identificare .............., înmatriculată sub nr. ............., evaluată la 5.000 lei, toate proprietatea  inculpatului B.L.,  CNP ..................,  precum şi 

- sechestrul  imobiliar asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 7.900 mp., înscris în C.F. nr. ..........., nr. cadastral ...... tarla 114, parcela ..........., şi

- sechestrul imobiliar asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 6.900 mp., înscris în C.F. nr. .............., evaluate la 632.000 lei, ambele proprietatea inculpatului F.L., CNP .................. (f.38-41,43-44,46 vol.VI d.u.p.).

Pentru aceleaşi motive, în baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen., se va respinge şi cererea formulată de partea civilă  Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna privind instituirea măsurii asigurătorie asupra bunurilor inculpaţilor V.G. şi N.A., până la concurenţa prejudiciului fiscal pretins.

Totodată, se constată că, prin actul de sesizare al instanţei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, a solicitat instanţei de judecată, în temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., să dispună confiscarea specială  a sumelor de bani supuse reciclării, prin săvârşirea infracţiunilor de spălare de  bani, respectiv  a sumei de 529.096 lei - de la inculpaţii F.L. şi B.L., aferentă tranzacţiei conform contractului de v/c nr. 754/ 06.05.2008, a sumei de 528.433 lei - de la inculpaţii V.G., N.A. şi F.  L., aferentă tranzacţiei conform contractului de v/c nr. 2001/29.09.2008 şi a sumei de 159.130 lei - de la inculpaţii V.G., N.A. şi B.L., aferentă tranzacţiei conform contractului de v/c nr. 752/24.04.2009,

Însă, văzând soluţiile de achitare ce urmează a se pronunţa în cauză, sub aspectul infracţiunilor de spălare de bani şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani, în sensul că faptele nu există, în baza art. 404 alin. 4 lit. d C.pr.pen., rap. la dispoziţiile art. 112 C.pen., instanţa va respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, în temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., privind confiscarea specială a sumelor de bani arătate mai sus, pretinse a fi supuse reciclării prin săvârşirea acestor infracţiuni, conform dispozitivului de mai jos.

Având în vedere că, odată cu sesizarea instanţei cu rechizitoriu, s-a înaintat instanţei ca mijloace materiale de probă 3 buc. CD-uri, conţinând rulajul conturilor, urmează ca, în baza art. 162 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., instanţa să dispună ataşarea la dosarul cauzei a acestora, respectiv:

- a unui CD inscripţionat „303/P/2010 Informaţii ENCSB” – ce conţine situaţii tranzacţii bancare, situaţii conturi, plăţi numerar, transferuri);

- a unui CD inscripţionat „IPJ Covasna 439392/16.11.2012”, şi

- a unui CD inscripţionat „SC E.... SRL”, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrate în Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale de probă la poziţia 34/2017, care se vor arhiva odată cu dosarul cauzei, la rămânerea definitivă a hotărârii (f.46 vol.I d.f.).

Văzând soluţiile de încetare a procesului penal, respectiv de achitare ce se va pronunţa în cauză, în baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuieli judiciare avansate de stat, atât în faza urmăririi penale, cât şi în faza judecăţii, vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

1. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap. la art. 155 alin. 4 C.pen., cu aplicarea şi a art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului V.G., născut la data de ........., în mun. ..., jud. ...,  CNP ........, fiul lui G. şi E., cetăţean român, căsătorit, fără copii minori în întreţinere, stagiul militar satisfăcut, soldat, C.M.J. Covasna, studii superioare, TCM Braşov, inginer, în prezent pensionar, domiciliat în ........................., posesor al C.I. seria .... nr. ..........., emisă la data de 10.02.2011 de S.P.C.L.E.P. Sf. Gheorghe, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „înşelăciune”, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din data de 09.09.2020 (comisă în perioada 21.08.2008 – 04.03.2009, în dauna persoanelor vătămate S.C. I..... S.A. (fosta A..... Leasing IFN S.A.) şi S.C. R...... Leasing IFN S.A.), şi 

- „transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., intervenind prescripţia specială a răspunderii penale.

În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul  V.G., pentru infracţiunile de:

- „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din septembrie 2008;

- „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din aprilie 2009;

- „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art.  49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din 29.09.2008, şi

- „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art.  49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din 24.04.2009, întrucât faptele nu există.

2. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap. la art. 155 alin. 4 C.pen., cu aplicarea şi a art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului N.A., născut la data de ...., în mun. ...., jud. ...., CNP ........., fiul lui L. şi G., cetăţean român, necăsătorit, cu doi copii minori în întreţinere, stagiul militar satisfăcut, C.M.J. Covasna, studii 12 clase cu bacalaureat, de profesie mecanic, administrator al S.C. R.... S.... S.R.L. Tg. Secuiesc, domiciliat în ............., posesor al C.I. seria ... nr. ...., emisă la data de ......... de S.P.C.L.E.P. Tg. Secuiesc, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-  „complicitate la înşelăciune”, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din data de 09.09.2020 (comisă în perioada 21.08.2008 – 04.03.2009, în dauna persoanelor vătămate S.C. I..... S.A. (fosta A..... Leasing IFN S.A.) şi S.C. R...... Leasing IFN S.A.), şi 

- „complicitate la infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., intervenind prescripţia specială a răspunderii penale.

În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul  N.A., pentru infracţiunile de:

- „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din septembrie 2008);

- „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 5 C.pen. (fapta din aprilie 2009);

- „spălare de bani”, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din perioada 2008-2013),  şi

 - „spălare de bani”, prev. de art. 49 al. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din perioada 2008-2013), întrucât faptele nu există.

3. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., cu aplicarea 18 C.pr.pen. şi  art. 5 C.pen., achită pe inculpatul F.L., născut la data de ......., în mun. ... jud. ...., CNP ....., fiul lui E. şi P., cu dublă cetăţenie - română şi maghiară, necăsătorit, cu doi copii minori în întreţinere, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, studii 12 clase, domiciliat ................., cu reşedinţele cunoscute în Ungaria, ............, respectiv Ungaria ................, posesor al C.I. seria .... nr. nr. .... emisă de S.P.C.L.E.P. ......, cu antecedente penale, pentru infracţiunile de:

- „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală din septembrie 2008  privind pe S.C. E.... S.R.L.), şi

- „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 06.05.2008 cu referire la S.C. C.... S.R.L), întrucât faptele nu există.

În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul  F.L., pentru infracţiunile de:

- „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 29.09.2008), şi

- „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., (fapta din 06.05.2008), întrucât faptele nu există.

4. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., cu aplicarea 18 C.pr.pen. şi  art. 5 C.pen., achită pe inculpatul B.L., născut la data de ......, în mun. ...., jud. ....,  CNP ........, fiul lui B. şi I.-E., cu dublă cetăţenie – română şi maghiară, căsătorit, cu doi copii minori în întreţinere, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, studii 12 clase cu bacalaureat, zootehnist, agricultor, domiciliat în ................., posesor al C.I. seria ..... nr. ......, emisă la data de ...., de S.P.C.L.E.P. .........., cu antecedente penale, pentru infracţiunile de:

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită în anul 2009);

- complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită de inculpatul F.L. în anul 2008), întrucât faptele nu există.

În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul  B.L., pentru infracţiunile de:

- „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 24.04.2009), şi

- „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 06.05.2008), întrucât faptele nu există.

În baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., rap. la art. 969, 970 şi 973 C.civ. vechi, admite, în parte, acţiune civilă formulată de partea civilă S.C. I..... S.A. (fosta A... Leasing IFN S.A.), cu sediul în ............., înregistrată sub nr. ........., având C.U.I. ........., cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în ..............., şi obligă pe inculpatul V.G. să plătească acesteia despăgubiri civile în cuantum de 26.517,04 lei, reprezentând c/v facturilor emise în baza contractului de leasing financiar nr. 090304AA01/04.03.2009 şi neachitate de fostul utilizator S.C. E.... S.R.L., şi suma de 172.189,12 euro, reprezentând c/v capitalului nefacturat + dobânda viitoare, c/v primelor de asigurare CASCO şi RCA şi c/v taxei de reziliere, aferente contractului leasing financiar nr. 090304AA01/04.03.2009.

Constată că, în faza urmăririi penale, după formularea cererii de constituire de parte civilă, S.C. I..... S.A. (fosta A.... Leasing IFN S.A.), şi-a recuperat o parte din pretenţiile civile, prin restituirea, în natură, a semiremorcii marca Kogel, cu seria de identificare (şasiu) .........., în valoare de 27.400 euro, măsură dispusă prin ordonanţa nr. 303/P/2010 din 09.09.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi pusă în aplicare prin  procesului-verbal de restituire din 17.09.2014, iar prin încheierea nr. 10 din 01 aprilie 2019 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. .............., în baza art. 256 C.p.pen., instanţa a restabilit situaţia anterioară săvârşirii faptei de înşelăciune, privind această semiremorcă, în sensul că partea civilă poate se exercite toate atributele dreptului de proprietate asupra bunului restituit, inclusiv dreptul de dispoziţie.

În baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., rap. 969, 970 şi 973 C.civ. vechi, admite acţiune civilă formulată de partea civilă S.C. R...... Leasing IFN S.A., cu sediul în .................., înmatriculat sub nr. ............, având C.U.I. .............., şi obligă pe inculpatul V.G. să plătească acesteia suma de 124.461,90 euro despăgubiri civile, reprezentând prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligaţiilor din contractul de leasing nr. 32323/21.08.2008.

În baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă  Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind obligarea inculpaţilor F.L. şi B.L., în solidar, inculpatul F.L. în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. C.... S.R.L., prin lichidatorul judiciar  ECG ........ IPUR, la plata sumei de 100.780 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 06.05.2008), reprezentând creanţe fiscale principale, cu titlu de impozit pe dividende pe anul 2008, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data  scadenţei şi până la plata integrală a creanţei.

În baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă  Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind obligarea inculpaţilor V.G., N.A., şi F.L., în solidar, acesta din urmă în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. C.... S.R.L., prin lichidatorul judiciar  ECG ..... IPUR, la plata sumei de 212.704 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 09.09.2008), reprezentând impozit pe dividende, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data  scadenţei şi până la plata integrală a creanţei.

În baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă  Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind obligarea inculpaţilor V.G., N.A., şi B.L., în solidar, la plata sumei de 56.381 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 24.04.2009), reprezentând creanţe fiscale principale, cu titlu de impozit pe dividende, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data  scadenţei şi până la plata integrală a creanţei.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 alin. 3 C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen.,  ridică măsura asigurătorie a sechestrului imobiliar dispusă prin ordonanţa din data de 01.10.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în dosarul de urmărire penală nr. 303/P/2010, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor B.L. şi F.L., după cum urmează:

- sechestrul  imobiliar asupra suprafeţei de 2.158 mp teren intravilan, situat în mun. ..............., înscris în C.F. nr. ....... ....................., nr. top. ...........,  evaluat la 24.600 CHF;

- sechestrul  imobiliar asupra terenului intravilan, situat în mun. ......................, în suprafaţă de 1.598 mp, clădire cu suprafaţa de 172,48 mp, cu valoare impozabilă de 320.038 lei, înscris  în C.F. nr.  ............., nr. top 258/1;

- sechestrul  imobiliar asupra terenului intravilan, situat în ................, în suprafaţă de 650 mp, cu clădire în suprafaţă de 151 mp., cu valoare impozabilă 184.790 lei, anexă în suprafaţă de 58 mp, cu valoare impozabilă de 17.417 lei, înscris în C.F. nr. ................, şi

- sechestrul mobiliar asupra motocicletei marca Yamaha, cu nr. de identificare .............., înmatriculată sub nr. ..........., evaluată la 5.000 lei, toate proprietatea  inculpatului B.L.,  CNP .............,  precum şi 

- sechestrul  imobiliar asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 7.900 mp., înscris în C.F. nr. ............, nr. cadastral ........ tarla ......, parcela 1020/1/1, şi

- sechestrul imobiliar asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 6.900 mp., înscris în C.F. nr. ................., evaluate la 632.000 lei, ambele proprietatea inculpatului F.L., CNP ............

În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen., respinge cererea formulată de partea civilă  Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind instituirea măsurii asigurătorie asupra bunurilor inculpaţilor V.G. şi N.A., până la concurenţa prejudiciului fiscal pretins.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d C.pr.pen., rap. la dispoziţiile art. 112 C.pen., respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, în temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., privind confiscarea specială a sumelor de bani pretinse a fi supuse reciclării prin săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi complicitate la spălare de bani, respectiv a sumelor de:

- 529.096 lei, de la inculpaţii F.L. şi B.L., aferentă tranzacţiei încheiate prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008; 

- 528.433 lei, de la inculpaţii V.G., N.A., şi F.L., aferentă tranzacţiei încheiate prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, şi

-159.130 lei, de la inculpaţii V.G., N.A., şi B.L., aferentă tranzacţiei încheiate prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009.

În baza art. 162 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., dispune ataşarea la dosarul cauzei a următoarelor mijloace materiale de probă:

- 1 CD inscripţionat „303/P/2010 Informaţii ENCSB” – ce conţine situaţii tranzacţii bancare, situaţii conturi, plăţi numerar, transferuri);

- 1 CD inscripţionat „IPJ Covasna 439392/16.11.2012”, şi

- 1 CD inscripţionat „SC E.... SRL”, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrate în Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale de probă la poziţia 34/2017, care se arhivează odată cu dosarul cauzei, la rămânerea definitivă a hotărârii.

În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuieli judiciare avansate de stat, atât în faza urmăririi penale cât şi în faza judecăţii, rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11 aprilie 2022.

PREŞEDINTE GREFIER