Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 04.04.2022

Contestaţie împotriva sentinţei penale prin care s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea și în baza căreia a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii

Decizie - 17.02.2022

Comunicare hotarare prin posta electronica

Hotărâre - 05.10.2021

Citare. Termenul pentru înmânarea citaţiei. Anularea sentinţei apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe.

Hotărâre - 11.09.2021

Apel. Noţiunea de persoană vătămată. Omisiune citare. Trimiterea cauzei spre rejudecare

Sentinţă penală - 23.04.2021

Desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP) – citare

Hotărâre - 18.03.2020

Conținutul cererii de chemare în judecată. Calificarea juridică a actelor și faptelor deduse judecății. Condițiile și limitele în care operează dispozițiile alin. (4) al art. 22 din Codul de procedură civilă

Hotărâre - 17.03.2020

Tardivitate apel. Dovada de comunicare sentinţă. Forţa probantă a dovezii de înmânare a actului procedural

Hotărâre - 17.03.2020

Necitare moştenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sancţiune. Principiul rolului activ al judecătorului. Calificarea exactă a acţiunii

Decizie - 12.03.2020

Comunicarea actelor procedurale

Decizie - 05.06.2019

Noţiunea de motivare a unei sentinţe judecătoreşti. Nelegala citare şi cine o poate invoca ca motiv de apel. Analizarea legalităţii reconstituirii dreptului de proprietate unui cetăţean străin asupra unei suprafeţe de teren cu vegetaţie forestieră în anul

Decizie - 19.07.2018

Cerere de repunere în termenul de apel. Inexistenţa unei cauze temeinice de împiedicare. Legalitatea procedurii de citare la domiciliul indicat de incupat. Încălcarea de către inculpat a obligaţiei de a anunţa organul judiciar privind schimbarea adresei d

Decizie - 04.04.2018

Procedura de citare

Decizie - 01.03.2018

Evaziune fiscală. Necitarea părtii responsabile civilmente. Trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond.

Decizie - 01.03.2018

Vicierea procedurii de citare la instanţa de fond. Nerespectarea dreptului la un proces echitabil. Incidenţa nulităţii absolute prevăzute de art. 281 alin. 1 lit. e) Cod procedură penală. Trimiterea cauzei spre rejudecare.

Decizie - 12.12.2017

Redeschidere proces penal. Persoană judecată în lipsă în sensul dispoziţiilor art.466 alin.2 C.proc.pen.

Decizie - 25.09.2017

Contestaţie în anulare. Nelegală citare. Depunerea cererii de recurs printr-un serviciu specializat (prin unitatea specializată a Serviciului Român de Informaţii). Data înregistrării. Modul de calcul al termenului de recurs.

Decizie - 05.04.2017

Redeschiderea procesului penal. Condiţii.

Decizie - 03.04.2017

Achiziţie directă. Aplicabilitate Legea nr. 554/2004. Obligaţia de citare a terţului beneficiar al actului administrativ

Decizie - 21.03.2017

Citarea părților. Calitate procesuală

Decizie - 27.09.2016

Apel. Încheiere de cameră preliminară nesusceptibilă de apel. Citare nelegală la judecata în fond . Lipsa afișării înștiințării. Motiv de trimitere a cauzei spre rejudecare