Tardivitate apel. Dovada de comunicare sentinţă. Forţa probantă a dovezii de înmânare a actului procedural

Hotărâre 115 din 17.03.2020


Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Dreptul muncii. Litigii de muncă. Termenul de declarare a căii de atac. Tardivitate apel

Indice alfabetic: Drept procesual civil; dovada de înmânare a actului procedural; forţa probantă; tardivitate apel.

Temei de drept: art. 215 din Legea nr. 62/2011, art. 163 – 164 C.proc.civ.

Dispoziţiile art. 163 C.proc.civ. impun comunicarea sentinţei către persoana în drept să o primească, care trebuie să semneze dovada de înmânare, dovadă ce este certificată de agentul însărcinat cu înmânarea. Dovada de înmânare întocmită de către agentul însărcinat cu înmânarea hotărârii judecătoreşti trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de dispoziţiile art. 164 C.proc.civ.

În condiţiile în care, din dovada de înmânare ataşată dosarului, rezultă că hotărârea a fost înmânată reclamantului la sediul indicat de acesta, fiind primită de funcţionarul sau persona însărcinată cu primirea corespondenţei, potrivit menţiunilor făcute de agentul procedural, menţiuni care potrivit dispoziţiilor art. 164 alin. 4 C.proc.civ. nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals, susţinerile privind comunicarea către altă persoană nu pot fi valorificate în lipsa declanşării procedurii înscrierii în fals de către apelantă.

Curtea de Apel Iaşi, Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 115/17.03.2020