Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 22.05.2020

Reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat, în raport de criteriile reglementate de art. 451 alin. 2 Cod procedură civilă. Aspecte de temeinicie, iar nu de legalitate a hotărârii atacate. Neîncadrare în motivele de casare

Hotărâre - 14.04.2020

Cooperare judiciară internațională în materie penală. Aplicarea dispozițiilor art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 (republicată) pe tot parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, inclusiv după pronunțarea hotărârii definitiv

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Hotărâre - 20.03.2020

Confiscare specială

Hotărâre - 17.03.2020

Rolul activ al judecătorului. Respectarea de către instanţă a principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil

Hotărâre - 17.03.2020

Tardivitate apel. Dovada de comunicare sentinţă. Forţa probantă a dovezii de înmânare a actului procedural

Hotărâre - 12.03.2020

Eroarea asupra normei extrapenale

Hotărâre - 11.03.2020

Cerere accesorie de acordare cheltuieli de judecată. Condiţiile pentru reducerea cheltuitelor de judecată reprezentând onorariu expert

Hotărâre - 09.03.2020

Tutelă administrativă. Termen de decădere. Acţiune împotriva hotărârii consiliului local de aprobare a modificării regimului de înălţime a construcţiilor aprobat prin PUG

Hotărâre - 27.02.2020

Contestaţie cameră preliminară. Încălcarea dreptului la apărare prin audierea suspecţilor după un an de la momentul începerii urmăririi penale. Nulitatea absolută

Hotărâre - 27.02.2020

Contestaţie cameră preliminară. Nelegalitatea sesizării derivând din omisiunea organului de urmărire penală de a sursa autosesizării

Hotărâre - 24.02.2020

Apel penal. Latură civilă. Recunoaşterea pretenţiilor civile. Invocarea în apel de către inculpat a erorii cu privire la pretenţiile civile formulate de partea civilă la care s-a achiesat104

Hotărâre - 19.02.2020

ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ ŞI COMPLETARE DISPOZITIV

Hotărâre - 03.02.2020

Schimbare încadrare juridică. Pluralitate de infracțiuni

Decizie - 22.01.2020

Legea nr. 9/1998. Recalificare cale de atac. Rejudecarea fondului.

Decizie - 16.01.2020

Calitate procesuală pasivă a Ministerului Educației Naționale în cadrul cererii de chemare în garanție, în litigiile în care reclamanții sunt angajați ai unei Universități

Decizie - 30.12.2019

Greşita aplicare a dispoziţiilor privind etapele camerei preliminare

Hotărâre - 23.12.2019

Arestul la domiciliu. Conţinut. Permisiunea acordată inculpatului de a părăsi domiciliu pe o perioadă determinată şi de a se deplasa în statul al cărui cetăţean este în vederea efectuării unor investigaţii medicale

Hotărâre - 19.12.2019

Acordarea persoanei îndreptățite de bunuri în compensare, altele decât cele menționate în lista întocmită de entitatea investită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 rep. și modificată, dacă persoana îndreptățită face dovada caracte

Decizie - 19.12.2019

Autoritate de lucru judecat