Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.09.2022

Art. 178 alin. 3 lit. h) din Codul de procedură civilă. Necomunicarea motivelor contestației depuse în fața istanței de fond, invocată direct în calea de atac a apelului

Decizie - 22.09.2022

Acţiunea civilă. Omisiunea instanţei de a acorda dobânda legală solicitată de partea civilă. Data de la care curge dobânda legală

Decizie - 13.09.2022

Drept procesual civil. Calculul termenului în care poate fi formulată cererea de completare dispozitiv în situația în care hotărârea nu a fost legal comunicată, dar partea a formulat apel principal înainte de comunicare

Sentinţă civilă - 08.07.2022

Partaj bunuri comune

Hotărâre - 22.06.2022

Anulare act administrativ. Interesul în formularea și susținerea recursului de către Unitatea Administrativ Teritorială

Hotărâre - 16.06.2022

Exercitarea căilor de atac. Principiul legalității căilor de atac, principiul dublului grad de jurisdicție și principiul disponibilității. Regula inadmisibilității criticilor formulate ”omisso medio”. Caracterul extraordinar al recursului

Decizie - 03.06.2022

Acțiune civilă. Inadmisibilitate. Tardivitatea indicării naturii şi a întinderii pretențiilor

Hotărâre - 02.06.2022

Respingere cerere de sesizare a Curții Constituționale cu excepție de neconstituționalitate. Interesul procesual al rezolvării excepției de neconstituționalitate

Hotărâre - 27.05.2022

Recurs. Suspendarea procesului pentru neindicarea în mod neechivoc a temeiului de drept al cererii

Hotărâre - 19.05.2022

Fixarea de către instanța de executare a sumelor definitive datorate creditorului de către debitor cu titlu de penalități de întârziere în temeiul art. 906 alin. 4 Cod procedură civilă. Inadmisibilitate recurs

Hotărâre - 12.05.2022

Cerere de revizuire a unei hotărâri judecătorești. Condiții. Principiul securității raporturilor juridice

Hotărâre - 11.05.2022

CIVIL - actiune petitorie

Sentinţă civilă - 07.04.2022

PARTAJ JUDICIAR

Hotărâre - 07.04.2022

Dreptul la un proces echitabil. Obligația instanței de motivare a hotărârii

Sentinţă civilă - 06.04.2022

plangere contraventională

Hotărâre - 30.03.2022

CIVIL - – plângere contravenţională

Decizie - 25.03.2022

Acţiuni specifice apărării drepturilor nepatrimoniale ale personalității; competență materială – regulator de competență; incidența art. 99 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Decizie - 23.03.2022

Principiul legalităţii căilor de atac. Contestaţie la executare. Inadmisibilitatea recursului

Hotărâre - 17.03.2022

Apel. Inadmisibilitate. Lipsa calitate procesuală

Rezoluţie - 04.03.2022

Admitere redeschiderea procesului penal