Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 17.09.2020

Exercitarea autoritatii parintesti, reincredintare minori, divort

Sentinţă civilă - 02.09.2020

Pretentii

Hotărâre - 01.07.2020

Pretenții – taxă pe poluare

Hotărâre - 18.06.2020

Posibilitatea atragerii terţilor în proces în cadrul procedurii necontencioase

Decizie - 18.06.2020

Respingerea unei cereri de chemare în judecată ca urmare a admiterii excepției lipsei capacității de folosință a pârâtului

Decizie - 09.06.2020

Determinarea eronată a locului de prestarea a muncii neremunerate în folosul comunității

Decizie - 05.06.2020

Independenţa calităţii de parte responsabilă civilmente în procesul penal de manifestarea de voinţă a părţilor civile în sensul alegerii de valorificare a pretenţiilor civile ce decurg din faptul ilicit în faţa instanţei civile.

Hotărâre - 04.06.2020

1.Ridicarea sechestrului asigurător instituit în faza de urmărire penală, ulterior finalizării procesului penal

Hotărâre - 03.06.2020

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Decizie - 03.06.2020

Nulitatea recursului pentru neîncadrarea în motivele indicate expres de art. 488 C.pr.civ.

Hotărâre - 29.05.2020

Desființarea cu trimitere spre rejudecare. Nulitate absolută. Încălcarea dispozițiilor privind prezența inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie

Hotărâre - 28.05.2020

3.Poprirea salariului. Obligaţia terţului poprit de consemnare a sumelor datorate cu titlu de salariu la momentul scadenţei. Formularea în termen a cererii de validare a popririi

Decizie - 28.05.2020

Procedură civilă

Decizie - 22.05.2020

Reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat, în raport de criteriile reglementate de art. 451 alin. 2 Cod procedură civilă. Aspecte de temeinicie, iar nu de legalitate a hotărârii atacate. Neîncadrare în motivele de casare

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Hotărâre - 14.04.2020

Cooperare judiciară internațională în materie penală. Aplicarea dispozițiilor art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 (republicată) pe tot parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, inclusiv după pronunțarea hotărârii definitiv

Decizie - 28.03.2020

Excepţia inadmisibilităţii (lipsă calitate procesuală activă) şi excepţia tardivităţii formulării cererii de revocare a suspendării executării pedepsei. Ordinea de soluţionare. Neagravarea situaţiei juridice în propria cale de atac.

Hotărâre - 20.03.2020

Confiscare specială

Hotărâre - 17.03.2020

Tardivitate apel. Dovada de comunicare sentinţă. Forţa probantă a dovezii de înmânare a actului procedural

Hotărâre - 17.03.2020

Rolul activ al judecătorului. Respectarea de către instanţă a principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil