Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 06.07.2020

Decizie concadiere. Reindividualizare sanctiune

Sentinţă civilă - 25.06.2020

Contracte de muncă

Sentinţă civilă - 13.06.2020

Contestaţie decizie de concediere

Sentinţă civilă - 18.05.2020

Contestatie deciyie de concediere

Hotărâre - 17.03.2020

Tardivitate apel. Dovada de comunicare sentinţă. Forţa probantă a dovezii de înmânare a actului procedural

Decizie - 10.03.2020

Raporturi de munca. Reconstituiri( fapte, acte, drepturi).

Sentinţă civilă - 03.03.2020

Conflict de competenţă funcţională între secțiile instanţei. Acțiune introdusă de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate. Caracterul derogator al prevederilor art. 58 alin. (1) din OUG nr. 59/2000

Hotărâre - 03.03.2020

Drepturi salariale familia ocupaţională „Învăţământ” Gradaţie de merit. Aplicarea etapizată a legii salarizării unitare. Acordarea gradaţiei de merit pentru anul 2019. Modalitate de calcul

Decizie - 28.02.2020

Reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, pentru întregul personal al unităţii, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei. Premisa necesară aplicării art. 52 alin. (3) constă în reducerea tempora

Hotărâre - 11.02.2020

Drepturi salariale familia ocupaţională „Administraţie”. Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. Aplicarea etapizată a legii salarizării unitare. Acordarea sporului în anul 2018

Hotărâre - 11.02.2020

Drepturi salariale. Indemnizaţie de hrană. Acordarea indemizaţiei de hrană pentru luna decembrie 2018 şi în anul 2019. Aplicarea legii unice de salarizare şi a legilor temporale în domeniul salarizării

Hotărâre - 06.02.2020

Decizie de sancţionare disciplinară. Caracterul restrictiv al dispoziţiilor înscrise în art. 251 şi art. 252 alin. 2 lit. b C. muncii. Efecte juridice. Limitele de analiză în ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului de a aplica sancţiunea raportat

Decizie - 23.01.2020

Concediul de odihnă suplimentar pentru personalul din unităţile bugetare, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991. Condiţii de acordar

Decizie - 21.01.2020

Refuzul senatului universitar de aprobare a susţinerii de către personalul titular a activităţilor de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare. Arbitrariul şi abuzul de putere

Sentinţă civilă - 13.01.2020

Calcul drepturi salariale, dobanda legala

Decizie - 08.01.2020

Clarificarea împrejurării dacă orele petrecute de salariat la locul de munca, ce depăşesc norma de 40 de ore săptămânal pot fi considerate atât timp de lucru - muncă suplimentară în sensul art.2 (capitolul 1) din Directiva (CE

Sentinţă civilă - 04.12.2019

Contestaţie decizie de concediere

Decizie - 28.11.2019

Incidenţa normei speciale reprezentate de art. 280 alin. 7 din Legea nr. 1/2011 în raport cu prevederile art. 252 alin. 5 din Codul Muncii, în cazul contestaţiilor împotriva deciziilor de sancţionare disciplinară a personalului didactic.

Decizie - 17.10.2019

Plata indemnizaţiei de concediu medical conform art. 36 alin. 1 din OUG nr. 158/2005

Sentinţă civilă - 15.10.2019

Contracte de muncă