Desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d ncpp) – citare

Sentinţă penală 182 din 23.04.2021


SPEŢE RELEVANTE  IUNIE  2021

TRIBUNALUL PRAHOVA SECŢIA PENALĂ

TITLU

desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP) – citare

TIP SPEŢĂÎNCHEIERE PENALĂ

NUMĂR SPEŢĂ182/2021

DATA SPEŢĂ23.04.2021

DOMENIUL ASOCIATCitare

CONŢINUT SPEŢĂÎNCHEIERE PENALĂ NR. 182/2021

DATA: 23.04.2021

AUTOR: APOSTU (MIU) LAVINIA NUŞA

DOMENIUL ASOCIAT: Citare

OBIECT: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP) -

T R I B U N A L U L :

COMPLETUL DE CAMERA PRELIMINARA:

Deliberând asupra contestaţiei penale de faţă, constată următoarele:

Prin incheierea penala nr. xx/xx.02.2021  pronunţată de judecatorul de camera preliminara din cadrul Judecătoriei Ploieşti în dosar nr. xx/281/2021, a fost admisa cererea formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PLOIEȘTI în dosarul nr. xx/P/2013.

În baza art. 549 ind. 1 alin. (5) lit. b) Cod procedură penală, s-a  dispus desfiinţarea totală a înscrisurilor: certificatul de înmatriculare nr. xx emis pentru autovehiculul marca Citroen, model C4, cu nr. de Înmatriculare PH XX  XX; cartea de identitate a vehiculului nr. xx emisă pentru autovehiculul marca Citroen, model C4, cu nr. de înmatriculare PH xx xx; talonul ITP nr. xx, emis de autoritățile bulgare pentru autovehiculul marca Citroen, model C4, serie șasiu xxxxx, fișa de Înmatriculare emisă pentru autovehiculul marca Citroen, model C4, cu nr. de înmatriculare Ph xx xx; contractul de vânzare — cumpărare Încheiat între M.C.S. și M.I.; contractul de vânzare cumpărare Încheiat între L.E.M. și M.C.S.; talonul emis de autoritățile bulgare nr. XX, asigurarea nr. XX pentru autovehiculul marca Citroen, model serie șasiu XX.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut urmatoarele:

„Prin cererea înregistrată la data de XX.01.2021 sub numărul  xx/281/2021 Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti a solicitat desfiinţarea înscrisurilor menționate în ordonanța nr. xx/P/2013.

Prin ordonanţa nr.XX/P/2019 din data de XX.02.2020, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiesti s-au dispus soluții de clasare pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de fals și înșelăciune.

Potrivit art. 549 ind. 1 alin. 1 C.pr.pen., în cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a desfiinţării unui înscris, ordonanţa de clasare, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă [...].

Astfel, judecătorul de cameră preliminară constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 549 ind. 1 alin. 3 C. pr. pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru dispunerea  desfiinţării totale, întrucât din probele administrate, inclusiv din înscisurile ataşate la dosarul cauzei, a rezultat caracterul fals al acestora și în consecinţă, va admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

În baza art. 549 ind. 1 alin. (5) lit. b) Cod procedură penală,  va dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor: certificatul de înmatriculare nr. xx emis pentru autovehiculul marca Citroen, model C4, cu nr. de Înmatriculare PH XX  XX; cartea de identitate a vehiculului nr. XX emisă pentru autovehiculul marca Citroen, model C4, cu nr. de înmatriculare PH XX XX; talonul ITP nr. XX, emis de autoritățile bulgare pentru autovehiculul marca HCitroen, model C4, serie șasiu XXXX, fișa de Înmatriculare emisă pentru autovehiculul marca Citroen, model C4, cu nr. de înmatriculare Ph XX XX; contractul de vânzare — cumpărare Încheiat între MCS și MI; contractul de vânzare cumpărare Încheiat între LEM și MCS; talonul emis de autoritățile bulgare nr. XXX, asigurarea nr. XX pentru autovehiculul marca Citroen, model serie șasiu XX

În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.”

Impotriva acestei incheieri a declarat contestatie intimatul Stefan Gheorghe, invocand, in esenta, urmatoarele motive:

In fapt, în anul 2013  a cumpărat un autoturism marea Citroen C4 înmatriculat în Spania, însă la data perfectării actelor a constatat că a fost înşelat, vânzătorul neprezentându-se, aşa că a decis să dezmembreze autoturismul şi să îl vândă ca piese de schimb pentru a-şi recupera banii.

Ulterior a cumpărat un autoturism aceeaşi marcă cu cel iniţial cumpărat, hotărând să îl repare cu piesele de schimb de pe autoturismul înmatriculat in Spania. Astfel, la data de xx.05.2014 cu ajutorul cumnatului acestuia, MSC, a cumpărat de la LEM autoturismul avariat marca Citroen 04 cu nr. de înmatriculare IF XX  XX.

În decurs de două luni a reparat acest autoturism folosind piese de schimb de la celălalt autoturism. După repararea acestuia soţia intimatului (SD, sora proprietarului MCS) a mers cu autoturismul la RAR si la Serviciul Înmatriculări Auto-Prahova şi a înmatriculat autoturismul trecându-l de pe numele numitei LEM (IF XX XX) pe numele MCS (PH XX XX).

În luna decembrie 2014 intimatului i s-a deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie a unui autoturism cu număr fals. 

În cauză au fost dispuse mai multe verificări, constatări şi expertize criminalistice care au concluzionat că autoturismul marea Citroen C4 care avea nr de înmatriculare IF XX XX este acelaşi cu cel înmatriculat pe numele cumnatului său MCS primind nr de înmatriculare PH XX XX.

Deşi a fost efectuată o constatare criminalistică încă din decembrie 2014, concluzia fiind că nu există nicio dovadă care să susţină acuzaţiile, în mod nelegal actele de înmatriculare au fost reţinute, în ciuda faptului că maşina a fost restituită intimatului încă de la demararea urmăririi penale.

La data de XX.02.2017 intimatul a formulat cerere prin care a solicitat să i se restituie actele autoturismului, fiindu-i încălcat dreptul de proprietate, iar probele de la dosar sunt în favoarea intimatului.

 La data de xx.11.2017 intimatul a formulat contestaţie privind durata procesului penal, care a fost admisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti, obligând organele de urmărire penala să soluţioneze cauza in termen de 5 luni. 

Prin ordonanţa din data de xx.03.2018 procurorul de caz a dispus renunţarea la urmărirea penala şi sesizarea judecătorului de camera preliminară din cadrul Judecătoriei Ploieşti în vederea confiscării speciale de la SG a autovehiculului Citroen C4 înmatricula sub nr. PH XX XX.

Deşi instanţa a respins cererea procurorului de confiscare a autoturismului, parchetul a refuzat să restituie intimatului autoturismul, pe motiv că a deschis un nou dosar penal - XX/P/2019.  Acest nou dosar a fost ilegal întocmit, cu încălcarea principiului ne bis in idem, dat fiind că speţa a fost soluţionată definitiv prin hotărâri judecătoreşti atât în latură penală cât şi civilă.

În acest nou dosar - XX/P/2019 - intimatul nu a fost audiat, nu a fost încunoştinţat de soluţia de clasare şi nici cu privire la sesizarea instanţei pentru desfiinţarea înscrisurilor; Judecătoria Ploieşti a admis sesizarea parchetului cu privire la desfiinţarea înscrisurilor.

Întrucât autoturismul a trecut prin toate procedurile legale de transmitere de proprietare şi înmatriculare atât  ale Registrului Auto Roman cât şi ale Serviciului de Înmatriculări al IPJ Prahova, solicită admiterea contestaţiei, iar pe fondul cauzei respingerea cererii de desfiinţare a înscrisurilor şi să se dispună restituirea actelor de înmatriculare ale autoturismului, respectiv cartea de identificare a maşinii şi certificatul de înmatriculare, întrucât din probele de la dosar rezultă că intimatul nu a săvârşit nicio infracţiune, autoturismul respectiv nu are numere de înmatriculare false, nu are acte de inmatriculare false, acestea fiind eliberate de către autorităţile române.

Atât timp cât nu există o decizie a unui judecător care să stabilească vreun mod fraudulos al  înmatriculării autoturismului, această înmatriculare este perfect valabilă.

Tribunalul retine dispozitiile art 549 ind 1 C pr pen, potrivit carora:

1) In cazul in care procurorul a dispus clasarea sau renuntarea la urmarirea penala, confirmata de judecatorul de camera preliminara, si sesizarea judecatorului de camera preliminara in vederea luarii masurii de siguranta a confiscarii speciale sau a desfiintarii unui inscris, ordonanta de clasare sau, dupa caz, ordonanta prin care s-a dispus renuntarea la urmarire penala confirmata de judecatorul de camera preliminara, insotita de dosarul cauzei, se inainteaza instantei careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta, dupa expirarea termenului prevazut la art. 339 alin. (4) ori, dupa caz, la art. 340 sau dupa pronuntarea hotararii prin care plangerea a fost respinsa ori prin care a fost confirmata ordonanta de renuntare la urmarire penala.

(2) Judecatorul de camera preliminara stabileste termenul de solutionare, in functie de complexitatea si particularitatile cauzei, care nu poate fi mai scurt de 30 de zile.

(3) Pentru termenul fixat se dispune incunostintarea procurorului si se citeaza persoanele ale caror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, carora li se comunica o copie a ordonantei, punandu-le in vedere ca in termen de 20 de zile de la primirea comunicarii pot depune note scrise.

(4) Judecatorul de camera preliminara se pronunta prin incheiere, in sedinta publica, dupa ascultarea procurorului si a persoanelor ale caror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, daca sunt prezente. Dispozitiile cuprinse in titlul III al partii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispozitiilor prezentului articol se aplica in mod corespunzator.

(5) Judecatorul de camera preliminara, solutionand cererea, poate dispune una dintre urmatoarele solutii:

a) respinge propunerea si dispune, dupa caz, restituirea bunului ori ridicarea masurii asiguratorii luate in vederea confiscarii;

b) admite propunerea si dispune confiscarea bunurilor ori, dupa caz, desfiintarea inscrisului.

(6) In termen de 3 zile de la comunicarea incheierii, procurorul si persoanele prevazute la alin. (3) pot face, motivat, contestatie. Contestatia nemotivata este inadmisibila.

(7) Contestatia se solutioneaza potrivit procedurii prevazute la alin. (4) de catre judecatorul de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara celei sesizate ori, cand instanta sesizata este Inalta Curte de Casatie si Justitie, de catre completul competent potrivit legii, care poate dispune una dintre urmatoarele solutii:

a) respinge contestatia ca tardiva, inadmisibila sau nefondata;

b) admite contestatia, desfiinteaza incheierea si rejudeca propunerea potrivit alin. (5).

Retine completul de camera preliminara din cadrul tribunalului ca, la judecarea cauzei in prima instanta nu au fost respectate dispozitiile art 549 ind 1 C pr pen alin 4 potrivit carora „Judecatorul de camera preliminara se pronunta prin incheiere, in sedinta publica, dupa ascultarea procurorului si a persoanelor ale caror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, daca sunt prezente” , acestea (respectiv numitii MCS, MI, LEM) nefiind citate.

Astfel, tribunalul va admite contestaţia formulată împotriva încheierii nr.xx/xx.02.2021  pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Ploieşti de petentul S.G., domiciliat în com. XXX, sat XXX, nr.XX, jud. Prahova.

Va desfiinţa încheierea contestată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, Judecătoria Ploieşti, potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.

În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia.