Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 14.09.2022

Necesitatea motivării oricărui act administrativ. Analiza legalității deciziilor de impunere

Hotărâre - 23.06.2022

Recurs. Estimarea bazei de impozitare, în situația în care nu poate determina situația fiscală corectă

Decizie - 09.05.2022

Refacerea inspecţiei fiscale şi incidenţa prescripţiei faţă de dispoziţiile art. 129 C. pr. fiscală şi art. 279 alin. 7 C. pr. fiscală Aplicabilitatea dispoziţiilor legale noi

Sentinţă civilă - 04.05.2022

Obligatiile fiscale stabilite in urma preluarii acestora de la contribuabilii radiati

Sentinţă civilă - 19.04.2022

TVA şi impozit pe profit

Decizie - 05.04.2022

Interpretarea art. 11 aliniatul 8 ind.1 din Legea nr. 7/1996. Aplicabilitatea dispoziţiei legale privind recunoaşterea limitelor teritoriale stabilite prin procese – verbale de delimitare

Sentinţă civilă - 03.02.2022

competenţa organelor fiscale de a emite decizii de impunere in materia creanţelor bugetare

Decizie - 07.12.2021

Anulare H.C.L. privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500%, nejustificat.

Sentinţă civilă - 10.11.2021

Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocurile de noroc si castigurile/pierderile din investitii pe beneficiari de venituri-sarcina

Hotărâre - 13.10.2021

Suspendarea executarii actului administrativ fiscal - intinderea efectelor hotararii de suspendare

Decizie - 22.09.2021

Contestație act administrativ fiscal - Legătură de afiliere. Impozit pe profit

Sentinţă comercială - 08.09.2021

Contestatie decizie de impunere fiscala

Hotărâre - 30.06.2021

Aprecierea nelegală ca fiind nedeductibile cheltuielile cu consumul de combustibil, la calculul profitului impozabil, raportat la motivarea că nu sunt destinate obținerii de venituri impozabile

Decizie - 14.06.2021

Act administrativ fiscal. Impozit pe clădire, destinaţia imobilului

Decizie - 28.05.2021

Refuzul dreptului de deducere TVA. Obligaţiile organului fiscal

Sentinţă civilă - 14.04.2021

Impozit pe profit si TVA

Sentinţă civilă - 10.03.2021

Contestatie impotriva deciziei de impunere

Decizie - 12.02.2021

Recurs. Stabilirea unei cote fixe de majorare a impozitului pe clădirile neîngrijite. Lipsa marjei de apreciere în aplicarea cotei

Decizie - 28.01.2021

Anulare act fiscal

Decizie - 09.11.2020

Decizie de impunere privind impozit imobil. Obligativitatea unei inspecţii fiscale în cazul emiterii deciziei de impunere