Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 29.05.2020

Anularea în contencios administrativ a unei decizii de impunere, prin care, în sarcina societăţii reclamante, s-au stabilit obligaţii de plată reprezentând impozit pe profit şi taxă pe valoare adăugată

Decizie - 14.01.2020

Anulare act fiscal

Sentinţă civilă - 06.12.2019

Pretenții – Inspectoratul de Stat în Construcții - Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune

Sentinţă civilă - 29.10.2019

Pretenții – Inspectoratul de Stat în Construcții - Excepția inadmisibilității cererii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile

Sentinţă civilă - 14.10.2019

Admis capăt de cerere privind cote legale şi penalităţi - declaraţie formular Primărie - data recepţie

Decizie - 26.09.2019

Derularea în paralel a două proceduri pentru stabilirea obligaţiilor fiscale

Decizie - 19.09.2019

Impozit pe mijloc de transport – autovehicule aflate în combinație.

Decizie - 04.09.2019

Drept fiscal. Scutire de la plata impozitului pe clădire şi pe teren în cazul instituţiilor de învăţământ. Cerere adresată organului fiscal

Decizie - 21.06.2019

Recurs. Motivele de netemeinicie nu pot fi invocate în recurs

Sentinţă civilă - 18.06.2019

contestatie act administrativ fiscal - drept deducere TVA

Sentinţă civilă - 12.06.2019

contestatie act administrativ fiscal

Decizie - 10.05.2019

Recurs. Acţiune lipsită de interes, cât timp reclamanta are deja un titlu executoriu cu privire la creanţele pretinse

Decizie - 08.05.2019

Calitatea procesuală activă a reclamantului Partidul - invocarea vătămării exclusiv a unui interes legitim public

Decizie - 11.04.2019

Caracterul fictiv sau real al tranzacțiilor

Decizie - 08.04.2019

Anulare decizie de soluţionare a contestaţiei administrativ fiscale. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative, până la finalizarea cauzei penale

Sentinţă civilă - 27.02.2019

suspendare executare decizie de impunere

Decizie - 11.02.2019

Recurs. Anulare decizie de antrenare a răspunderii solidare emisă de D.G.R.F.P.

Decizie - 01.02.2019

Recurs. Reverificarea unor tipuri de obligaţii fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare

Decizie - 30.01.2019

Impozit pe veniturile din transferul proprietății imobiliare. Vânzarea imobilelor prin licitație publică în procedura de executare silită. Stabilirea bazei de impozitare prin raportare la valoarea specificată în actele de adjudecare

Sentinţă civilă - 29.11.2018

Anularea în contencios-administrativ a unor decizii de impunere privind impozitul pe clădiri