Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 24.03.2022

Mențiunea plății contribuției de asigurări sociale este obligatorie pentru a putea fi valorificate sporurile cu caracter nepermanent din adeverința eliberată de fostul angajator

Hotărâre - 23.03.2022

Situatia Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România de garant al cererii de despăgubire rezultată din faptul ilicit al neîncheierii politiei de asigurare obligatorie de răspundere civilă a unui vehicul înmatriculat în România

Decizie - 23.12.2021

Apel – pretenţii în asigurări. Acordarea penalităţilor de întârziere, potrivit art. 21 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 132/2017.

Sentinţă civilă - 19.11.2021

Pretenţii

Sentinţă civilă - 01.07.2021

Contract de asigurare neîncheiat. Lipsa consimţământului.

Hotărâre - 01.07.2021

Incidenţa dispoziţiilor art. 2204 alin. (1) Cod civil cu privire la declaraţiile inexacte sau reticenţa privind riscul asupra validităţii contractului de asigurare

Hotărâre - 07.06.2021

Raspundere civilă delictuală

Decizie - 28.05.2021

Vătămare corporală din culpă. Accident de circulaţie. Cheltuieli judiciare suportate de partea civilă. Obligaţia asigurătorului de a suporta cheltuielile judiciare ale părţii civile în temeiul contractului de asigurare

Decizie - 07.04.2021

Evaluarea daunelor morale suferite de victima unui accident rutier. Folosirea în proces a Ghidului pentru soluționarea daunelor morale (studiu privind practica națională și europeană în materie, sinteză și recomandări pentru soluționarea daunelor morale s

Sentinţă civilă - 04.02.2021

Asigurări sociale

Decizie - 29.09.2020

Recurs. Pretenții. Calitate procesuală activă de a pretinde despăgubiri pentru daunele produse la un imobil în situația în care dreptul la despăgubire a fost cesionat în favoarea băncii, în temeiul unui contract de ipotecă

Decizie - 24.09.2020

Accident rutier. Pretenții. Daune morale

Decizie - 23.07.2020

Acțiune în daune delictuale. Aplicarea dreptului străin și dreptului intern

Decizie - 29.06.2020

Accident de circulaţie. Plata cheltuielilor de spitalizare pentru persoana responsabilă de producerea accidentului

Sentinţă civilă - 25.06.2020

Recalculare pensie. Asigurari sociale

Hotărâre - 20.12.2019

Prescripție extinctivă contract de asigurare accident de muncă

Sentinţă civilă - 11.12.2019

Pretenţii- răspundere civilă delictuală, acţiune în regres- admite acţiunea

Sentinţă comercială - 01.11.2019

Respinge excepţia conexităţii invocată de pârât

Decizie - 15.10.2019

Pretenții. Cerere de obligare a asiguratorului RCA și a comitentului persoanei vinovate de producerea accidentului la plata contravalorii transportului autovehiculului reclamantului de la locul producerii accidentului în localitatea sa de domiciliu

Decizie - 01.10.2019

Pretenții. Cerere de plată a penalităților de întârziere prevăzute de art. 38 din Norma ASF nr. 23/2014 de către asiguratorul RCA, motivat de faptul că acesta ar fi diminuat în mod nejustificat despăgubirea